ASOCIAȚIA    LOGIC   CLUB    ROMÂNIA

HOME  -  DESPRE LOGIC CLUB  -  CAMPIONATE MONDIALE  -  PUZZLES  -  ROMÂNIA (foto)  -  MEMBRI  -  PRESA  -  CONTACT

 

Sigla

D i r e c ț i o n e a z ă     g r a t u i t 

până   la   3,5   LA   SUTĂ 

pentru   Asociaţia   Logic  Club   Romania 

 

     Ce înseamnă, de fapt, 3,5 % din impozitul pe venitul aferent anului trecut, direcționați către Asociația Logic Club România? 

     In anul 2022, termenul-limită de depunere a Formularului 230 este 25 mai.  Statisticile arată faptul că doar unul din cinci români re-direcționează până la 3,5 % către organizații non-guvernamentale, adică patru cincimi din acești bani rămân în administrarea statului, deși de ei ar putea beneficia ONG-urile (entitățile nonprofit).  Cu banii redirecționați, Asociația Logic Club România, poate, de exemplu, acoperi o (mică) parte din cotizația anuală a României către Federația Internațională de Puzzle - World Puzzle Federation -, care este de 400 de euro.  Anual!  Știm că, uneori, fie din lipsă de timp, fie din comoditate, termenul-limită (25 mai) trece, Formularul 230 nu mai este depus, iar toți banii aferenți impozitului pe venit rămân în gestiunea statului. 

     De aceea, dacă vrei să susții activitatea Asociației Logic Club România completează Formularul 230 chiar acum.  Asta, fără să dai nici măcar  1,  5  sau  10  bani din propriul buzunar. 

     Mai mult: dacă nu ai timp pentru o deplasare la sediul ANAF corespunzător domiciliului sau reședinței, scanează sau fotogra-fiază formularul și trimite-ni-l pe email ([email protected]), iar noi ne ocupăm de formalitățile de depunere. 

     DE ȘTIUT: după depunerea Formularului 230, ANAF trimite o scrisoare recomandată tuturor celor care au optat pentru redirec-ționarea sumei către un ONG.  Este DOAR o scrisoare de verificare a faptului că această re-direcționare este opțiunea ta.  Mesajul din scrisoare și plicul propriu-zis trebuie să le ignori - nu trebuie să faci ABSOLUT NIMIC. 

 

    Orice persoană, care a fost angajată în anul 2021, a plătit statului român un impozit pe salariu.   Suma respectivă a ajuns, deja, la buget.   Din această sumă, până la 3,5 procente (3,5 %) pot fi direcţionate spre o entitate non-profit, aşa cum este şi Asociaţia Logic Club România, ajutând astfel ONG-ul să-şi susţină din punct de vedere financiar activitatea.   Este, aşadar, un sistem prin care aveţi posibilitatea să decideţi, în mod direct, ce se întâmplă cu impozitele dumneavoastră deja plătite/virate.  

     Cum se procedează ? 

    Completaţi cu datele dvs. "Formularul 230", pe care îl puteţi descărca accesând unul din link-urile de mai jos.  Se completează chenarul  I. Date de identificare a contribuabilului şi  se semnează  (în căsuţa din josul paginii).   În chenarul  II. Destinația sumei reprezentând până la 3,5% (...), la punctul  2. Susţinerea unei entităţi nonprofit,  NU SE TRECE SUMA,  întrucât ea se calculează automat de către administraţia financiară de care aparțineți.  Formularul se predă circumscripţiei financiare  (Finanţele Publice),  până cel târziu pe data de  25 mai 2022

Dacă doriți să evitați deplasarea la circumscripțiile financiare sau expedierea prin poștă, contactați-ne pe email, [email protected], sau telefonic, 0744 346 696, iar noi ne vom ocupa de partea "birocratică" a procedurii de direcționare.

 

Formularul  230 (descarcă, mai jos):

 

 

 Formularul 230  -  în format .pdf 

 

 

 Formularul 230  -  în format .doc 

 

 

 

 

Cine completează Formularul 230?  Persoanele fizice care:

 -  realizează venituri (în România) din salarii și asimilate salariilor (angajații)

 -  venituri din pensii (pensionarii)

 -  venituri din activități independente / activități agricole etc.

Singurii care nu pot depune Formularul 230 sunt angajații din "IT", "Construcții" sau "Cercetare" (pentru că ei nu plătesc impozit pe venit).  La fel, și cei care au fost (pe parcursul întregului an 2021) în șomaj tehnic sau au primit indemnizația respectivă. 

 

Cum se depune Formularul 230?  Acesta trebuie depus la ANAF, în format "hârtie", la registratura organului fiscal competent, sau se poate trimite prin poștă, cu "confirmare de primire".  O alternativă mai comodă este, așa cum precizam mai sus, să ne contactați pe email, [email protected], sau prin telefon, 0744 / 346 696.

 

Avantaje pe care le ai dacă sprijini activitatea Asociației prin direcționarea a până la 3,5 procente din impozit: 

 -  poți participa (dacă dorești), în mod gratuit,  la Campionatul Național de Rebus Logic 2021 din 25 iulie 2021 

 -  devii membru permanent al Asociației  Logic Club  România 

 -  ești informat cu prioritate despre evenimente, publicații etc. legate de jocurile logice 

 -  beneficiezi de diferite alte jocuri logice decât cele de antrenament