ASOCIAŢIA  LOGIC  CLUB  ROMÂNIA

 

       CAMPIONATUL NAŢIONAL DE REBUS LOGIC,         24 iulie 2022

-  REGULAMENT DE PARTICIPARE  -

 

HOME 

 

 

Asociaţia Logic Club România organizează ediţia a 8-a, 2022, a Campionatului Naţional de Rebus Logic (CNRL). Competiţia se va desfăşura în data de 24 iulie a.c., pe durata a 3 ore (între 17:00 - 20:00). Concurenţii se vor confrunta on-line, accesul la problemele din concurs făcându-se de pe email, în ziua şi la ora stabilite pentru începerea concursului. 

Pentru evitarea anumitor interpretări, precizăm că Asociaţia Logic Club România, membră (cotizantă) cu drepturi depline a World Puzzle Federation (W.P.F.) - Federaţiei Internaţionale de Puzzle, este singura abilitată să organizeze concursuri, selecţii, competiţii etc. sub egida W.P.F. pe teritoriul României.  

Înscrierea concurenţilor la CNRL 2022 are loc în perioada 11 ianuarie 2022 - 23 iulie 2022, în condiţiile respectării Regulamentului de participare prezentat mai jos. Înscrierea este condiţionată de respectarea clauzelor impuse prin Regulament, neacceptarea lor conducând la ridicarea dreptului de participare. 

  

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 2022

 

1) La Campionatul Naţional de Rebus Logic 2022 organizat de Asociaţia Logic Club România pot participa numai concurenţi cu domiciliul în România, indiferent de vârstă, profesie sau sex. 

2) Perioada de înscriere este 11 ianuarie 2022 - 23 iulie 2022, în baza unei solicitări de înscriere făcută pe adresa de email [email protected]. Înscrierea este condiţionată de realizarea uneia din următoarele două variante, pe care concurenţii o pot alege:

- 2-a. Sponsorizarea Asociaţiei Logic Club România cu o sumă minimă de 100 lei în perioada de înscriere (cont);

sau

- 2-b. Re-direcţionarea a 2% din impozitul pe venitul obţinut în anul precedent (2021) către Asociaţia Logic Club România. Această modalitate de înscriere a fost valabilă până în data de 25 mai a.c., termenul-limită de depunere a Formularului, în acest an. După acest termen, doritorii pot opta doar pentru varianta 2-a.

Persoanele care, din diferite motive, nu au posibilitatea re-direcţionării celor două procente din impozit, pot apela la sprijinul altor persoane, cum ar fi membrii familiei, prieteni, rude, colegi etc. Excepţiile sunt prevăzute la punctul 5) al prezentului Regulament.

3) Înscrierea unui concurent devine efectivă din momentul în care în extrasul de cont al Asociaţiei Logic Club România apare sponsorizarea sau din momentul în care concurentul expediază pe adresa de email [email protected] o copie în format .jpg (scanată, fotografiată etc.) a fişei care confirmă re-direcţionarea a 2% din impozitul pe venitul obţinut în anul 2021 către Asociaţia Logic Club România, având ştampila administraţiei fiscale în a cărei rază domiciliază concurentul. 

4) Nu se aplică nicio Taxă de participare la Campionatul Naţional de Rebus Logic 2022. Sponsorizarea este un act de voinţă al sponsorului, iar re-direcţionarea a 2% din impozitul pe venit nu presupune niciun fel de efort financiar din partea concurentului. 

5) Acele persoane care în perioada 26 iulie 2021 - 23 iulie 2022 au făcut / fac o donaţie sau sponsorizare (cont) către Asociaţia Logic Club România în valoare de minimum 100 lei au dreptul de a participa, necondiţionat, la Campionatul Naţional de Rebus Logic 2022. Acelaşi drept îl are şi campionul naţional din ediţia precedentă (2021) a Campionatului Naţional. Solicitarea de înscriere rămâne necesară. 

6) Asociaţia Logic Club România, în calitate de organizator, îşi rezervă dreptul de a selecta concurenţii, iar celor care nu îndeplinesc condiţiile din prezentul Regulament nu li se permite participarea la Campionatul Naţional

7) Prin expedierea solicitării de înscriere pentru Campionatul Naţional de Rebus Logic 2022 se înţelege că participantul este DE ACORD cu condiţiile din prezentul Regulament.  

 

 


 

 

 

NOTĂ:  Probleme de antrenament pentru Campionatul Național de Rebus Logic 2022

pot fi găsite pe acest site, accesând următoarea   p a g i n ă.

 

 

FORUM 

      

 

     

 

     

 

 

 

 

 

HOME