ASOCIAŢIA  LOGIC  CLUB  ROMÂNIA

 

       CAMPIONATUL NAŢIONAL DE REBUS LOGIC,         26 iulie 2020

-  REGULAMENT DE PARTICIPARE  -

 

HOME 

 

 

Asociaţia Logic Club România, în parteneriat cu editura Maxim Concept, organizează ediţia a 6-a, 2020, a Campionatului Naţional de Rebus Logic (CNRL). Competiţia se va desfăşura în data de 26 iulie, pe durata a 3 ore (între 17:00 - 20:00). Concurenţii se vor confrunta on-line, accesul la problemele din concurs făcându-se de pe email, în ziua şi la ora stabilite pentru începerea concursului. 

Pentru evitarea anumitor interpretări, precizăm că Asociaţia Logic Club România, membră (cotizantă) cu drepturi depline a World Puzzle Federation (W.P.F.) - Federaţiei Internaţionale de Puzzle, este singura abilitată să organizeze concursuri, selecţii, competiţii etc. sub egida W.P.F. pe teritoriul României.  

Înscrierea concurenţilor la CNRL 2020 are loc în perioada 14 ianuarie 2020 - 25 iulie 2020, în condiţiile respectării Regulamentului de participare prezentat mai jos. Înscrierea este condiţionată de respectarea clauzelor impuse prin Regulament, neacceptarea lor conducând la ridicarea dreptului de participare. 

  

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 2020

 

1) La Campionatul Naţional de Rebus Logic 2020 organizat de Asociaţia Logic Club România pot participa numai concurenţi cu domiciliul în România, indiferent de vârstă, profesie sau sex. 

2) Perioada de înscriere este 14 ianuarie 2020 - 25 iulie 2020, în baza unei solicitări de înscriere făcută pe adresa de email [email protected]. Înscrierea este condiţionată de realizarea uneia din următoarele două variante, pe care concurenţii o pot alege:

- 2-a. Sponsorizarea Asociaţiei Logic Club România cu o sumă minimă de 100 lei în perioada de înscriere;

sau

- 2-b. Re-direcţionarea a 2% din impozitul pe venitul obţinut în anul precedent (2019) către Asociaţia Logic Club România. Această modalitate de înscriere este valabilă până în data de 25 mai a.c., termenul-limită de depunere a Formularului, în acest an. După acest termen, doritorii pot opta doar pentru varianta 2-a.

Persoanele care, din diferite motive, nu au posibilitatea re-direcţionării celor două procente din impozit, pot apela la sprijinul altor persoane, cum ar fi membrii familiei, prieteni, rude, colegi etc. Excepţiile sunt prevăzute la punctul 5) al prezentului Regulament.

3) Înscrierea unui concurent devine efectivă din momentul în care în extrasul de cont al Asociaţiei Logic Club România apare sponsorizarea sau din momentul în care concurentul expediază pe adresa de email [email protected] o copie în format .jpg (scanată, fotografiată etc.) a fişei care confirmă re-direcţionarea a 2% din impozitul pe venitul obţinut în anul 2019 către Asociaţia Logic Club România, având ştampila administraţiei fiscale în a cărei rază domiciliază concurentul. 

4) Nu se aplică nicio Taxă de participare la Campionatul Naţional de Rebus Logic 2020. Sponsorizarea este un act de voinţă al sponsorului, iar re-direcţionarea a 2% din impozitul pe venit nu presupune niciun fel de efort financiar din partea concurentului. 

5) Acele persoane care în perioada 1 iulie 2019 - 25 iulie 2020 au făcut / fac o donaţie sau sponsorizare (cont) către Asociaţia Logic Club România în valoare de minimum 100 lei au dreptul de a participa, necondiţionat, la Campionatul Naţional de Rebus Logic 2020. Acelaşi drept îl are şi campionul naţional din ediţia precedentă (2019) a Campionatului Naţional. Solicitarea de înscriere rămâne necesară. 

6) Asociaţia Logic Club România, în calitate de organizator, îşi rezervă dreptul de a selecta concurenţii, iar celor care nu îndeplinesc condiţiile din prezentul Regulament nu li se permite participarea la Campionatul Naţional

7) Prin expedierea solicitării de înscriere pentru Campionatul Naţional de Rebus Logic 2020 se înţelege că participantul este DE ACORD cu condiţiile din prezentul Regulament.  

 

 


 

 

 

NOTĂ:  Probleme de antrenament pentru Campionatul Național de Rebus Logic 2020

pot fi găsite pe acest site, accesând următoarea pagină.

 

 

FORUM 

 

  Magazin Jocuri logice, martie 2020  Jocuri logice nr. 73 (martie 2020) 

 În revistele 

Magazin Jocuri logice 

şi Super Sudoku

(editura Maxim Concept)

sunt publicate, începând

cu luna februarie 2015,

genurile de jocuri logice

care vor fi date spre dezlegare

şi la ediţia din anul 2020

Campionatului Naţional

de Rebus Logic (CNRL). 

  

 


 Magazin Jocuri logice, martie 2020 

 Jocuri logice nr. 72 (februarie 2020) 

 Super Sudoku, aprilie/mai 2017 

 Super Sudoku nr. 140 (aprilie/mai 2017) 

 

Magazin Jocuri logice, martie 2016

 Jocuri logice nr. 25 (martie 2016) 

 Magazin Jocuri logice, februarie 2016 

 Jocuri logice nr. 24 (februarie 2016) 

 Magazin Jocuri logice, ianuarie 2016 

 Jocuri logice nr. 23 (ianuarie 2016) 

 

 Magazin Jocuri logice, decembrie 2015 

 Jocuri logice nr. 22 (decembrie 2015) 

 Magazin Jocuri logice, noiembrie 2015 

 Jocuri logice nr. 21 (noiembrie 2015) 

 Magazin Jocuri logice, august 2015 

 Jocuri logice nr. 18 (august 2015) 

 

Magazin Jocuri logice, iulie 2015

 Jocuri logice nr. 17 (iulie 2015) 

  

Jocuri logice nr. 16 (iunie 2015)

 Magazin Jocuri logice, mai 2015 

 Jocuri logice nr. 15 (mai 2015) 

 

 Magazin Jocuri Logice, aprilie 2015 

Jocuri logice nr. 14 (aprilie 2015)

 Magazin Jocuri Logice, martie 2015 

Jocuri logice nr. 13 (martie 2015)

 Magazin Jocuri Logice, februarie 2015 

Jocuri logice nr. 12 (februarie 2015)

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

HOME