ตำนานเทวดาของชาวครีสเตียน

 

ตำนานเทวดา

เทวดาและตำนาน

ตามความเชื่อของคริสต์เตียน ทุกคนจะมี เทพพิทักษ์สององค์ เทวดานั้นเป็นขั้นแรก ๆ ที่เหนือมนุษย์ขึ้นไปหน่อย เป็นผู้รับใช้และส่งสารของพระเจ้า หรือเป็นเทพพิทักษ์สำหรับใครบางคนบนโลก
เทวดาตามแบบฉบับนั้นจะต้องมีปีก แถมยังอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งเปล่งแสงเรืองรองประดุจโอมล้อมด้วยออร่า

ประวัติของเทวดา
การปรากฏตัว - สว่าง เปล่งแสง เบาล่องลอย อ่อนช้อย และมีปีก
ลักษณะ - มีสติปัญญาสูง และมีพลังเหนือมนุษย์
ที่อยู่ - สวรรค์
หน้าที่พิเศษ - ผู้ส่งสาร และ ผู้พิทักษ์

ทูตสววรค์มีใครบ้าง?
*ทูตสววรค์ชั้นหัวหน้า Gabriel* เป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงไว้ว่ามีปีกถึง 140 คู่ ตามความเชื่อของยิวนั้น เด็กแต่ละคนตอนเกิดมาจะมี เทพพิทักษ์ 11000 องค์
*ทูตสววรค์ชั้นหัวหน้า Michael* เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า เยี่ยมที่สุด ในบรรดา ทูตสววรค์ เป็นฮีโร่ที่ทำให้ซาตานพ่ายแพ้ มิคาเอลเป็นผู้นำวิญญาณไปยังโลกอื่น
*ทูตสววรค์ชั้นหัวหน้า Raphael* เป็นเทวดาแห่งการรักษาเยียวยา เป็นผู้ที่เป็นมิตรและร่าเริงแจ่มใสที่สุดในบรรดาเทวดาทั้งหมด
*ทูตสววรค์ชั้นหัวหน้า Uriel* เป็นเทวดาแห่งการสำนึกผิด เสียใจ และเป็นผู้ที่เตือนโนอาเรื่องน้ำท่วมโลก แถมยังเป็นเทวดาแห่งเดือนกันยายน
*ลูซิเฟอร์ เป็นซาตาน ... ครั้งหนึ่งเคยเป็นทูตสวรรค์ชั้นสูงสุดแต่ตอนนี่เป็นเทวดาตกสวรรค์ Devil

เก้าชั้นของเทวดา
ทั้งหมดนั้นจะมี 9 ลำดับชั้น หรือกลุ่ม ของเทวดาที่รอบล้อมพระเจ้า .. ในเก้าก็จะมีอื่นๆอีกแตกออกไปเป็นอีกสามจากหนึ่งกลุ่ม หรือคณะสามมีสามคนในหนึ่งกลุ่ม
ในกลุ่มที่หนึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้และได้รับคำชี้แนะแนวทางจากพระเจ้า จากนั้นส่งผ่านความรู้ไปยังกลุ่มลำดับที่สอง และก็ส่งไปสามแล้วก็ผ่านลงไปที่มนุษย์

ตำนานเทวดา
นรก...เคยเป็นที่สำหรับเทวดาตกสวรรค์ ปัจจุบันเป็นที่อยู่ของ ปีศาจ และมาร ใต้ผืนพิภพ บางความเชื่อบอกว่าแฟรี่คือเทวดาตกสวรรค์ซึ่งไม่เลวร้ายพอที่จะตกนรก
ปีกของเทวดา ถูกวาดโดยจิตกรที่เยี่ยมยอดที่สุด ซึ่งได้จำลองมาจาก ปีกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามของนก ดั่งเช่น นกอินทรีหรือหงษ์
ดนตรีทวงทำนองของเทวดานั้นเป็นการสั่นสะเทือนของจักรวาล เป็นเพลงแห่งความสร้างสรรค์และชีวิต เทวดาสร้างสรรค์เพลงโดย ขับร้องประกอบการกระพือปีก
ชุดของเทวดาส่วนมากจะยาว เป็นเสื้อคลุมยาวที่ย้อยลงมาซึ่งจะมีสีฟ้าหรือขาวประกอบด้วยเข้มขัดสีทองและเครื่องประดับทอง
เทวดานั้นจะพูดทุกๆภาษาและเข้าใจทุกอย่างที่มนุษย์เข้าใจ เทวดาจะมีอุณหภูมิที่สูงมากใน 13 ทศวรรษ เมื่อเทวดาเคลื่อนที่ไปที่ดวงดาวต่างๆและจะควบคุมดาวเคราะห์ ฤดูกาล เดือน วันเวลา

Angels

ในหลายๆศาสนา เช่น ยูดาย คริสต์ อิสลาม ,เชื่อว่ามีสิ่งที่อยู่ระหว่างมนุษย์ กับพระผู้เป็นเจ้า สิ่งนั้นคือ
Angel(เทวทูต). มีร่างกายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระเจ้าและมีหน้าที่เป็นผู้นำ สาสน์ ของพระผู้เป็นเจ้า. เทวทูตถือเป็นวิญญาณที่ดี บริสุทธิ์, แตกต่างและต่อต้านอย่างสิ้นเชิงกับ demon (ปีศาจ).เทวทูต จะมีรูปร่างลักษณะอุปนิสัยใจคอคล้ายคลึงกับ มนุษย์, มักแต่งกายด้วยผ้ายาว สีขาวบริสุทธิ์, ล้อมรอบตัวด้วยรัศมีแสง อันสว่างไสว,ปีกที่ขาวและงามสง่าดุจดัง หงษ์. ศิลปินมักจะสะท้อนภาพของเทวทูตเพื่อแสดงถึงความละเอียดอ่อน ความดีงาม, หรือแม้แต่ทำตามคำสั่งของ โบสถ์ หรือ ศาสนจักร, เพื่อแสดงให้เห็นความเชื่อของเทวทูตที่มีต่อพระเจ้า นั้นสูงกว่ามนุษย์ และเตือนใจให้ทำความดี. ใน Old Testament พญามารหรือที่เรียกกันว่า Satanได้เข้ามาแทรกในความเชื่อของผู้คน. และสิ่งที่ถูกเจือปนและแทรกแซงเหล่านั้นได้ถูกขจัดไปใน New Testament ,ใน New Testament, เหล่าเทวทูตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในเหตุการร์ชีวิตต่างๆของพระเยซู , และได้มีบทบาทมากกว่าผู้นำสาสน์;เพราะยังเป็นผู้ช่วยพระผู้เป็นเจ้า ในการตัดสิน พิพากษาโลก .
เทวทูตถูกแบ่งออกเป็น 3กลุ่มใหญ่เรียงตามลำดับ
ได้แก่:
วงศ์ที่ 1Seraphim, Cherubim, and Thrones (Ophanim) ;
วงศ์ที่ 2 Dominions (Hashmallim), Virtues (Tarshishim), and Powers
วงศ์ที่ 3Principalities, Archangels and Angels
รวมทั้งหมด 9ประเภทเรียงตามยศ
คามคัมภีร์ ไบเบิล มีเทวทูตที่สำคัญๆดังนี้
Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Chamuel, Jophiel, Zadkiel. Michael and Gabriel
ชาวมุสลิมเชื่อว่า เทวทูตถูกสร้างจาก พลอยที่เปล่งประกาย
จินนี่ถูกสร้างจาก ไฟ และมนุษย์ จาก ดิน

ประเดิมด้วยเทวทูตชั้นสูงสุด Seraphim

สิ่งมีชีวิตของพระเจ้าจาก Old Testament, เกี่ยวพันกับ Cherubim, รากศัพท์มาจากคำว่า seraph อันแปลว่าลุกไหม้
ที่ได้ชื่อนี้เพราะมีแสงสว่างอันเจิดจ้า ราวกับกำลังจะลุกไหม้.มีร่างกายสูงใหญ่, 6 ปีก1 คู่สำหรับบิน 1คู่สำหรับปกป้องดวงตาจากการมองพระผู้เป็นเจ้าโดยตรง และอีก1คู่สำหรับปกคลุมเท้า
Seraphimมักจะอยู่รายรอบบัลลังค์แห่งพระเจ้า, ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่เรียกว่า; the Thrice Holy" hymn
Some of the Seraphim are Metatron, Kemuel, Nathanael, Gabriel, and Lucifer.

ระดับรองลงมา
Cherubim

สิ่งมีชีวิตมีปีกมีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนบัลลังก์แห่งพระเจ้า, หรือทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองดูแล. ปรากฏใน Bible (the book of Ezekiel) ผู้ค้ำจุนบัลลังก์แห่งพระเจ้า และ กองทหารรถศึกของพระเจ้า, ปรากฏในคัมภีร์ เจเนซิส ในฐานะผู้คุ้มครองสวนอีเดน .และเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์กลับมายังสวนอีเดนอีกครั้ง . บางครั้งเทวทูตในระดับนี้ก็ปรากฏตัวในรูปแบบของความเมตตาการุณด้วย
ในคติความเชื่อของยิวและคริสต์ Cherubimเป็นเทพระดับถัดมาจาก seraphim,มี 4ปีก 4ใบหน้า ได้แก่ มนุษย์ วัว สิงโต อินทรี โดยปกติจะสวมชุดยาวสีน้ำเงิน, ในขณะที่ seraphim สวมสีแดง.

Principalities

Members of the one of nine orders of angels in medieval angelology, and seventh in the hierarchy. Their leaders are Anael, Hamiel, and Nisroch (later one of the fallen angels).ว่ากันว่าHarmiel เป็นผู้มารับศาสดา Enoch ไปสู่สวรรค์หลังจากที่ศาสดา enochถึงแก่กรรม. Another of the Principalities is Cervill, known as the Prince of Strength, who aided David in his battle against Goliath.

Archangels

ในวงศ์Archangelเป็นชั้นที่ แปด จากเก้าชั้น เป็นผู้ส่งสาสน์ใน คัมภีร์ไบเบิล. เช่น Gabriel ได้แจ้งแก่พระแม่มารี เกี่ยวกับการประสูติบุตรแห่งพระเจ้า., Michael ผู้นำของเหล่าทูตสวรรค์, และ Raphael (คนเดียวกับที่เป็นผู้นำของ Cherubim).

ระดับ 9 ซึ่งถือว่าต่ำสุด

เป็นความเชื่อของชาวคริสต์เตียนครับ หรือพวกกลุ่มเดียว
ในพระคัมภีร์ได้ระบุไว้ว่ามีเทวฑูตอยู่มากมาย ซึ้ง ทูตสวรรค์ เหล่านี้ มีหน้าที่ต่างๆกัน แต่ที่จัดไว้สูงสุดในความเชื่อของคนบางกลุ่มไม่ได้มีแค่ 3 องค์เท่านั้นนะครับ ยังมี Seraphim ที่ ประกอบด้วยอัครเทวฑูตชั้นสูงสุด ๔ องค์ด้วยกัน คือ มิคาเอล (Michael) ราฟาเอล (Raphael) เกเบรียล (Gabriel) และ อุริเอล (Uriel) ซึ้งอยู่ประจำกันทั้ง 4 ทิศ ประจำบันลังพระเป็นเจ้า และในบางความเชื่อมีเทวฑูตสูงสุดถึง 7 องค์ทีเดียว (ตามความเชื่อโบราณที่สุดที่เกือบคล้ายกับของยิว)

แล้วที่บอกว่า ลูซิเฟอร์เป็นคนเดียวกับซาตานนั้นก็เป็นอีกความเชื่อของกลุ่มๆเดียวเท่านั้นครับ

ตามตำนานของชาวฮิบรู ลูซิเฟอร์ ได้ถูกยุยงโดยซาตานอีกทีนึง
(เห็นได้ว่าตำนานฮิบรู ลูซิเฟอร์ และ ซาตานแต่เดิมเป็นคนละคนกัน)
ซึ้งในพระคัมภีร์ของฮิบรูนั้น ซาตานก็เป็นหนึ่งในอัคระเทวฑูตด้วย ชื้อว่า Satan-Sataniel (หรือSamael)
ว่ากันว่าซาตานต้องการที่จะเป็นที่สุดในจักรวาล เลยได้ยุยง (บางก็บอกสิงสู่) เทพบางองค์ ทำให้เป็นมารร้าย

ตามตำนานของชาวคริสต์ ในคัมภีร์The Old Testamentได้แปลคำว่า Helel เป็น ลูซิเฟอร์ และได้โยงกับ
ปีศาจร้ายที่มีร่างเป็น!เลื้อยคลาน ที่ลอบเข้ามาในสวนอีเดนและหลอกลวงอดัมและอีฟ

ในยุคกลาง นักบุญเจโรม (St.Jerome)หลวงพ่อในศาสณะจักร์ คิดว่า ลูซิเฟอร์ ไม่ใช่ชื้อที่ดีสำหรับ "ปีศาจ" และได้เปลี่ยนมาเป็น "ซาตาน"
จนในที่สุด ทั้งสองก็ได้รวมมาเป็นคนเดียวกัน ซึ้งจะเห็นได้ว่าในพระคมภีร์บางทีก็ชื้อลูซิเฟอร์ บางทีก็ชื้อ ซาตาน

เพื่อให้เห็นได้ชัดว่า มีกลุ่มทั้งพวกที่เชื่อว่า ซาตานไม่ใช่ตัวเดียวกันกับลูซิเฟอร์ ตามคำภีร์เล่มแรก(ชาวฮิบรู คาทอลิกโบราณ เพเก้น และอื่นๆ)
และกลุ่มที่เชื่อว่าทั้งสองเป็นตัวเดียวกันตามนักบุญเจโรม (ชาวคริสเตียน คาทอลิกสมัยใหม่ และอื่นๆ)

เรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มขึ้นเมื่อเกิดนิมิตขึ้นในสรวงสวรรค์ถึงสตรีผู้นุ่งห่มดวงตะวันเป็นอาภรณ์และมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าของนาง บนศีรษะสวมมงกุฎประดับด้วยดวงดาราสิบสองดวง สตรีผู้นี้หมายถึงพระนางพรหมจารีย์มารีอาผู้ให้กำเนิดพระเยซูคริสตเจ้านั่นเอง

ในขณะเดียวกันก็มีนิมิตอีกอย่างหนึ่งปรากฏบนสรวงสวรรค์ นั่นคือมังกรแดงที่มีร่างกายใหญ่มหึมา มังกรนี้มี 7 ศีรษะ 10 เขาดังที่ได้กล่าวไว้แล้วครั้งก่อน มังกรนี้เองคือซาตาน

หางของมังกรวางพาดอยู่บน 1/3 ของดวงดาวทั้งหมด (บางที่ก็ว่าบันไดขั้นที่ 3 ของสรวงสวรรค์) แล้วมันก็ขว้างดวงดาวเหล่านั้นลงไปยังโลก จากนั้นก็มาหยุดยืนอยู่หน้าสตรีนั้น เพื่อที่ว่าจะได้เขมือบบุตรของนางทันทีที่ถือกำเนิด ถ้าใครยังจำได้ในช่วงที่พระคริสต์จะประสูตินั้นซาตานต้องการจะตามล่าสังหารใช่มั้ยครับ? นี่ล่ะ มันคือข้อความช่วงนี้เลย แต่เมื่อบุตรของนาง (พระเยซู) ถือกำเนิดขึ้นแล้วก็ได้ไปยังบัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้า (แปลว่าแทนที่มังกรจะได้กินเด็ก ก็ได้กินแห้วแทน) ส่วนตัวนางเองก็หนีไปหลบยังสถานที่ที่พระผู้เป็นเจ้าได้เตรียมไว้ให้

ถ้าอิงตามกลุ่มที่นับว่าลูซิเฟอร์คือสิ่งเดียวกับซาตาน เหตุการณ์ตอนนี้ก็คือการที่ลูซิเฟอร์ก่อกบฏก่อนจะตกลงไปยังนรกเบื้องล่างและกลายเป็นซาตาน ถ้าอิงตามกลุ่มที่ถือว่าซาตานไม่ใช่ลูซิเฟอร์ เหตุการณ์ช่วงนี้ก็คือลูซิเฟอร์ถูกยุยงโดยซาตานให้เกิดความแคลงใจจนก่อกบฏขึ้น

********************************************************

ขอเพิ่มเติมนิด

เทวทูตมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า"ทูตสวรรค์" มีคาเอล กาเบลียล และลูซิเฟอร์ สามองค์นี้เป็นผู้นำทูตสวรรค์ เป็นทูตสวรรค์ที่อยู่ใกล้บัลลังก์ขององค์พระเจ้าสูงสุดมากที่สุด มีคาเอล(ไมเคิล)เป็นนักรบ เปรียบเสมือนแม่ทัพใหญ่แห่งสวรรค์ หาใครต่อกรได้ไม่ ไม่มีใครสามารถเอาชนะมีคาเอลได้ แม้มีคาเอลจะเก่งกาจแค่ไหนก้อยังเกรงกลัวองค์พระเจ้าสูงสุดเช่นกัน ทูตสวรรค์กาเบลียล เป็นทูตสวรรค์ที่สำคัญองค์หนึ่ง เป็นผู้ที่ส่งข่าวให้กับนางมารีย์ว่าองค์พระเจ้าสูงสุดจะลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์(พระเยซู)ในครรของเธอ ทูตสวรรค์ลูซิเฟอร์ เป็นทูตสวรรค์ที่มีหน้าที่เป็นผู้นำนมัสการองค์พระเจ้าสูงสุด แต่ตนกลับปฏิปักองค์พระเจ้าสูงสุดจึงถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ และตนก้อได้นำทูตสวรรค์จำนวนหนึ่งตามตนลงไปด้วย ทูตสวรรค์เหล่านั้นก้อคือพวกศักดิเทพหรือเทพผู้ครองนครทั้งหลายที่พวกมนุษย์มักจะกราบไหว้กัน เช่นเจ้าพ่อต่างๆ หรือเทพตามเจ้าร่างทรง ลูซิเฟอร์นั้นมีชื่อเรียกที่ติดปากและคุ้นหูอีกอย่างนึงว่า "ซาตาน"

 

 

 


 
 
BY ขจรศักดิ์ เลาห์สัฒนะ
Hosted by www.Geocities.ws

1