ครูเสรีรักษ์ ครูชำนาญการ

ผู้สนับสนุน "ข้อสอบครู.com"

 

การสอบครูผู้ช่วยไม่ยาก ขอแค่พร้อม ครูเสรีรักษ์จะขอแนะนำดังนี้

 1. อ่านหนังสือให้คลุมเยอะๆ
 2. ฝึกทำข้อสอบ
 3. สอบถามแนวทางผู้ที่สอบมาแล้ว
 4. หาเรื่องที่ทำได้ และ ไม่ได้
 5. ทำสรุปเองเพื่ออ่านทบทวนจะได้แม่นยำ

ทั้งนี้ ข้อสอบครู.com ถือว่าเป็นตัวช่วยในการเตรียมสอบครูได้ดี ครูจะแถมเทคนิคการทำข้อสอบครูผู้ช่วย ดังนี้

"เทคนิคการทำข้อสอบ"

การสอบเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและต้องการความสามารถในการเข้าใจ, การวิเคราะห์, และการจำ หากคุณมีเทคนิคที่ดีในการทำข้อสอบ มันจะเป็นการช่วยเสริมให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนของตนเองได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงขอแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบที่จะช่วยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ดังนี้

 1. ตรวจสอบเวลา: ก่อนเริ่มทำข้อสอบ ควรตรวจสอบเวลาที่กำหนดให้เพื่อวางแผนการทำข้อสอบให้เหมาะสม

 2. เรียกดูข้อสอบ: เมื่อได้ข้อสอบมา ควรเรียกดูข้อสอบทั้งหมดเพื่อดูระดับความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ

 3. เริ่มที่ข้อที่รู้ดี: ในรอบแรกควรทำข้อที่คุณมั่นใจว่ารู้ดีก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้คะแนนจากข้อเหล่านั้นแน่นอน

 4. จดโน้ตขอบเขตของคำถาม: เมื่อต้องการตอบคำถามยาว ควรจดแนวคิดหลักๆ หรือขอบเขตของคำถามก่อนเริ่มเขียน เพื่อให้ตอบครบถ้วน

 5. การทบทวน: เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว ควรทบทวนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน

 6. การจัดการเวลา: หากคุณคิดว่าข้อสอบยาก ควรจัดการเวลาในการทำข้อสอบให้มีเวลาทบทวน

 7. การอยู่กับคำถาม: หากคุณไม่ทราบคำตอบ เพียงแค่ใช้เวลาพ思ภาคและลองทำตามความรู้ที่คุณมี

 8. การอ่านคำถามอย่างรอบคอบ: อย่ารีบร้อน การอ่านคำถามด้วยความรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด

 9. รักษาสภาพจิตใจ: การมีความสบายใจและมั่นใจในตนเองจะช่วยให้คุณมีสมาธิที่ดีในการทำข้อสอบ

 10. การพักผ่อน: หากเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบยังเหลือมาก ควรพักผ่อนสักครู่เพื่อให้สมองพัก

การทำข้อสอบไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณมีการเตรียมตัวและเทคนิคที่ดี การทำตามเทคนิคที่ได้แนะนำข้างต้นจะช่วยให้คุณสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจและได้คะแนนที่ดีตามความสามารถของตนเอง.