Buldozeris atvėrė kelią į Tėvynę

 

Pagal Liucijos Burbienės straipsnį „Lietuvos ryte“, 2004 02 04

 

Vištytyje griuvo lietuvių šeimas nuo Lietuvos skyrusi siena

 

Švenčia ilgai lauktą sugrįžimą

Vištyčio miestelyje (Vilkaviškio r.) vakar nugriautas Rusijos pasienio postas, 14 metų skyręs tris lietuvių šeimas nuo Lietuvos.

"Beveik keturiolika metų nė žingsnio negalėjome žengti be rusų pasieniečių žinios. Dar negaliu patikėti, kad jų čia nebematysime" , - džiaugėsi S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje gyvenanti Irena Mackevičienė.

Vakar Vištyčio seniūnijos seniūnas Bronislavas Polita pirmą kartą per 14 metų paprašė sniegą valančio buldozerio vairuotojo važiuoti iki S.Dariaus ir S.Girėno gatvės galo ir nustumti pusnis nuo čia gyvenančių žmonių kiemų. Ši teritorija dar praėjusią savaitę buvo saugoma Rusijos pasieniečių. Nuo šiol visa Vištyčio miestelio S.Dariaus ir S.Girėno gatvė vėl priklauso Lietuvai.

Trys šeimos - Irena ir Česlovas Mackevičiai, Janina ir Jonas Labačiauskai bei Marijona ir Jurgis Žukauskai vakar šventė sugrįžimą į Lietuvą.

 

Naudojosi dviem automobiliais

Kai buldozeris nustūmė sniegą, Č.Mackevičius išskubėjo į Vištyčio ligoninės garažą. Netrukus jis įvažiavo į savo sodybą lietuvoje įregistruotu savo automobiliu. lki šiol vyrui į namus tekdavo eiti pėsčiomis - Rusijos pasieniečiai per valstybės sieną nepraleisdavo automobilio. Č.Mackevičiui teko įsigyti kitą mašiną, kuria važiuodavo į Kaliningrado sritį apsipirkti ar tvarkyti reikalų su kaimyninės šalies pareigūnais. Dabar šį Rusijoje registruotą „Žiguli“ paliksiąs rūdyti.

 

Dalis gatvės atsidūrė Rusijoje

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir nustačius valstybės administracinę sieną su Kaliningrado sritimi trys lietuvių šeimos buvo atskirtos nuo Vištyčio. Jų sodybos atsidūrė Rusijos teritorijoje. Rusijos pasieniečiai prie sodybų pastatė postą, kuriame nuolat budėjo kariškiai. Žmonės, norėdami išeiti į savo iš miestelį, kiekvieną kartą turėdavo apie išvykimą pranešti rusų pasieniečiams. Grįždami namo jie vėl turėdavo registruotis rusų pasienio poste.

 

Pasieniečiams pavyko susitarti

Rusų pasieniečiai šią savaitę  išsikraustė iš posto Vištyčio gatvės gale. Pirmadieni vakare postas buvo nugriautas - liko tik krūva pjuvenų ir du valstybės sieną  žymintys stulpai. Oficialiai dar niekas nepasikeitė, nes valstybės siena iki šiol dar  nedemarkuota.  Tačiau Lietuvos bei Kaliningradosrities pasienio tarnybų vadams pavyko susitarti, kad Vištytyje neliks Rusijos pasienio posto. Sieną rusų kariškiai pradeda saugoti naujame ruože, nustatytame už Vištyčio ribų. Šioje vie toje niekam nebus leidžiama kirsti valstybės sienos. Kaliningrado srityje šalia Vištyčio ežero gyvena dar kelios lietuvių šeimos, tačiau jų sodybos yra gerokai nutolusios nuo Lietuvos teritorijos.

 

Mokykla prarado antroką

Naujuoju valstybės sienos režimu džiaugiasi ne visi. Mokyklos Vištytyje jau nebegalės lankyti antrokas Jevgenijus Michailovas. kurio motina Onutė Žigaitytė prieš keletą metų nuskendo Vištyčio ežere. Berniukas gyvena pas savo tetą Marytę Ūkelienę - Kaliningrado sričiai priskirtoje teritorijoje. Panaikinus pasienio postą, Jevgenijus neteko galimybės lankyti mokyklos Lietuvoje.

 

Trijų prezidentų rūpestis

Lietuvos pareigūnai jau kelerius metus siekė sugrąžinti dalį Dariaus ir S.Girėno gatvės su Lietuvių šeimomis. Šiuo reikalu domėjosi visi trys šalies prezidentai - Vištytyje lankėsi ir A.Brazauskas, ir V.Adamkus, ir R.Paksas. Su visais prezidentais nuo tėvynės atskirti gyventojai išeidavo pasišnekėti už rusų pasieniečių saugomų vartų. 1997 metais buvo sumanyta  iškeisti 1,4 hektaro sklypą, kuriame atsidūrė S.Dariaus ir S.Girėno gatvės gyventojai, į sklypą, kuriame niekas negyvena.

 

Delsė ratifikuoti sutartį 

Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos sutartį 1997 metais Maskvoje pasirašė prezidentai A.Brazauskas ir Borisas Jelcinas. Seimas šią sutartį ratifikavo1999 metais, tačiau Rusijos Dūma delsė iki praėjusių metų. 2003-iųjų rugpjūtį užsienio reikalų ministras Antanas Valionis bei tuometinis Rusijos ambasadorius Lietuvoje Jurijus Zubakovas pasikeitė šios sutarties ratifikaciniais raštais. Nors buvo skelbta, kad sutartis įsigalioja nuo pasikeitimo ratifikaciniais raštais dienos, Vištyčio postas stovėjo iki šios savaitės.

 

Negaili prarastų ganyklų

Išeidami Rusijos pasieniečiai įspėjo lietuvių šeimas, kad dabar galima vaikščioti iki trečio elektros stulpo skaičiuojant nuo buvusio posto. Administracinę sieną žadama nužymėti pavasarį. Žmonės neteks ganyklų, kuriomis iki šiol naudojosi - jos atsidūrė Rusijos pusėje.

"Bet mes geriau parduosime gyvulius ir laisvai vaikščiosime į Vištytį nei gyvensime kaip iki šiol, - nuolat stebimi rusų pasieniečių",

-         patikino I.Mackevičienė.

 

Pagal Liucijos Burbienės straipsnį „Lietuvos ryte“, 2004 02 04

 

Hosted by www.Geocities.ws

1