ข้อดีและข้อเสียของระบบเครือข่ายไร้สาย

ข้อดีและข้อเสียของระบบเครือข่ายไร้สาย


ข้อดี
     1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย   
     2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย   
     3. ไม่ต้องใช้สาย cable   
     4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย   

ข้อเสีย
     1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”   
     2. มีสัญญาณรบกวนสูง   
     3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน   
     4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน   
     5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย   
     6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก