"HER BAŞLANGIÇ BİR UMUTTUR"
Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren, hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime, san'atımı hakkaniyetle icra edeceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim dolaysıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hastanın sağlığını baş kaygım olarak telakki edeceğime meslektaşlarıma saygı göstereceğime, düşkünleri her hususta gözeteceğime, ve onlara yardım edeceğime, din, milliyet, ırk, parti ve sosyal sınıf farklarının vazifemle vicdanım arasına girmesine müsaade etmeyeceğime hocalarıma karşı hürmet ve minnettarlığı ömrüm boyunca muhafaza edeceğime, namusum ve vicdanım üzerine and içerim.

ANA SAYFA İLAÇ REHBERİ ECZACILIK TOPLİSTİ MİSAFİR DEFTERİ FORUM SAĞLIK LİNKLERİ İLETİŞİM KURUN
  Sitede   
Açılış Sayfası Yap Sık Kullanılanlara Ekle
HİZMETLER
İlaç Fiyatları
Yasalar ve deontoloji
Eczane İşlemleri
Kırmızı ve Yeşil Reçete
Kaydı Zorunlu İlaçlar
Bulunması Zorunlu İlaçlar
Bütçe Uygulama talimatı
Yeni ürünler
TEB ve Eczacı Odaları
Duyurular
Ecza Kooperatifleri
Nöbetçi Eczaneler
Ölümcül Kombinasyonlar
Gebelikte İlaç Kullanımı
Anne Sütüne Karışan İlaçlar
Çocuk Aşılama şeması
İlaç Bağımlılığı
Doğru İlaç Kullanımı
İlaçlarla Entoksikasyon
Fiziki Ajan Entoksikasyonu
Eczacılık tarihi
Hasta Hakları
Viagra
Grip ve Soğuk algınlığı
İyi Eczacılık Uygulamaları
İlaç Dağıtım ve Muhafaza
 
 
BEDAVA E-MAİL
İsim:
Şifre:
Şifrem? Yeni Hesap
 

ÖLDÜRÜCÜ OLABİLEN İLAÇ KOMBİNASYONLARI
 
ACTH Aşılar
Alkol Barbitüratlar
Disülfiram ve diğer asetaldehit
      dehidrogenaz inhibütörleri
İnsülin ve diğer antidiyabetikler
Karbamazepin(tegretol)
Kloralhidrat
Meprobamat
Metotreksat
Miyorölaksanlar
Morfin ve narkotik aneljezikler
Nitrat ve nitritler
Sedatif ve hipnotikler
Trisiklik antidepresanlar
Amfetaminler Kokain
MAO inhibütörleri
Propoksifen
Tiraminden zengin besinler
Aminoglikozid Anestezikler
Antibiyotikler Kinidin
Nöromusküler blokör antibiyotikler
Prokainamid
Prometazin
Aminopirin Asetominofen (Uzun süre)
Amitriptilin Klordiazepoksid
Analjezikller MAO inhibütörleri
Anestezikler Adrenerjik blokörler
Antibiyotikler (Nöromusküler blokörler
Antihipertansifler
Barbitüratlar
Guanetidin
Kanamisin
Kateşolaminler
Kortikosteroidler
MAO inhibütörleri
neomisin
Oksitosikler
Propranolol
Rauwolfia alkaloidleri
Sedatif ve hipnotikler)
Antidepresanlar
(Trisiklik)
Alkol
Dilantin
Guanetidin
MAO inhibütörleri
Metildopa
Reserpin
Salisilatlar
Antidiyabetikler
(Oral)
Antikoagülanlar
MAO inhibütörleri
Antihipertansifler Anestezikler
Antihistaminikler Santral sinir sistemi (SSS) depresanları (barbitüratlar vb.)
Antikoagülanlar Analjezikler (aspirin, pirazolon vb.)
Antidiyabetikler (oral)
Antineoplastikler
Dekstrotiroksin
Fenilbutazon
İndometasin
Karbon tetraklorid
Klofibrat
Mefenamik asit
Oksifenbutazon
Salisilatlar
Tiroid preparatları
Antikonvülsanlar Metilfenidat
Narkotikler
Antineoplastikler Canlı zayıflatılmış virüs aşıları
Dekstrometorfan MAO inhibütörleri
Dekstotiroksin Antikoagülanlar (oral)
Epinefrin (koroner yetmezlik)
Diazoksid Antikoagülanlar (oral)
Difenilhidantoin
(Epdantoin)
Analeptikler (aşırı dozda)
Disülfiram (Antabus)
Feniramidol
Fluroksen anestezisi
Folik asit antagonistleri
Sulfonamidler
Dijital Diüretikler (hipokalemi) Kalsiyum (intravenöz)
Propranolol
Disülfiram
(Antabus)
Alkol
DOPA Ergonovin
MAO inhibütörleri
Epinefrin Dekstotiroksin
Fenilefrin
Fluroksen
Halotan
İzoproterenol
Kloroform
Levotiroksin
Metoksifluran (pentran)
Siklopropan
Sempatomimetikler
Tiroid preparatlar
Etakrinik asit Oral antikoagülanlar
Eter Neomisin
Propranolol
Furosemid Miyorölaksanlar
Guanetidin Anestezikler
Antidepresifler
MAO inhibütörleri
Halotan Siklofaofamid
İndometasin Antikoagülanlar
Salisilatlar
İnsülin Alkol
İzopoterenol Epinefrin
MAO inhibütörleri
Kafein
(Aşırı dozda)
MAO inhibütörleri
Propoksifen
Kanamisin Anestezikler
Antibiyotikler (Nörömusküler blokörler)
Miyoröleksanlar
prokainamid
Karbamazepin Alkol
MAO inhibütörleri
Kateşolaminler Anestezikler
Guanetidin
Kinidin Antibiyotikler (Nöromusküler blokörler)
Miyorölakanlar
Kloral hidrat Alkol
Kloramfenikol Antikoagülanlar (oral)
Antidiyabetikler
Kloroform Kateşolaminler
Propranolol
Kokain Sempatomimetikler (Anfetaminler vb.)
Kolistimetat Antibiyotikler (Nöromusküler blokorler)
Miyorölaksanlar
Kortikosteroidler Anestezikler
Canlı zayıflatılmış virüs aşıları
Sempatomimetikler
Kürariform ilaçlar Antibiyotikler (Nöromusküler blokorler)
Furosemid
Kinidin
Levarterenol Anestezikler
Antidepresifler (Trisiklik)
Guanetidin
Reserpin
Tiroid preparatları
MAO inhibütörleri Amfetaminler
Anestezikler
Antidepresifler
Antidiyabetikler (oral)
Dekstrometorfan
DOPA
Epinefrin
Guanetidin
İzoproteranol
Kafein
Karaciğer
Karbamazepin (Tegretol)
Levadopa
Meperidin
Metildopa
Metilfenidat
Peynir
Propranolol
Reserpin
SSS depresanları
Tiraminden zengin besinler
Meperidin
(Dolantin)
Anestezikler
MAO inhibütörleri
Metotreksat Salisilatlar
Sulfonamidler
Metildopa Antidepresifler
MAO inhibütörleri
Morfin Propranolol
Miyorölaksanlar Anestezikler (halojenli)
Antibiyotikler (Nöromusküler blokörler)
Antikolinesterazlar
Nitrat ve Nitritler Alkol
Oksitosikler Vazokonstriktörler
Reserpin Anestezikler
Antidepresifler
Dijital
MAO inhibütörleri
Salisilatlar Antikoagülanlar
İndometazin
6-Merkaptopürin
Metotreksat
Sedatif ve Hipnotikler Alkol
Antidepresifler
Siklopropan Epinefrin
Levarteranol
Sulfonamidler
(Depo)
Antidiyabetikler (oral)
Difenilhidantoin (Epdantoin)
Folik asid antagonistleri
Metotreksat
Tetrasiklinler Metoksifluran

İLAÇ ARAMA
ÖNERİLERİNİZ
 
HABER LİSTESİ
İsim
Email
Listeden Çıkmak istiyorum


Webmaster
Bu siteyi en iyi IE5.0 ve üzeri browser, 1024x768 ekran genişliği ve yüksek renk modunda izleyebiliriniz.
Hiç Bir Hakkı Saklı Değildir.
Eczane Hizmetleri   EczaList

Hosted by www.Geocities.ws

1