автор: Николай.В.К


ВЪПРОСЪТ ЗА ПРИНЦИПА УПРАВЛЯВАЩ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТА
E-MAIL

 • ХАОСА И БОГ ЕДНАКВО ОТДАЛЕЧЕНИ ОТ НАС
 • ПОЗНАНИЕ
 • ЕКЗИСТЕНЦИЯ
 • ВОЛЯ И ИНДИВУДАЛНОСТ
 • СУБЕКТИВЕН ИЛИ ОБЕКТИВЕН ПОГЛЕД
 • ДВА ОПИТА ЗА ОБЯСНЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТА
 • ПРИНЦИПЪТ НАПРЕДЪК
 • В КАКВО СМЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ
 • ЗА ТВОРЕНИЯТА НА ДЯВОЛА И БОГА.
 • КАКВО СТАВА ДОКАТО СПИМ
 • КАКВА ТРЯБВА ДА Е ЗЕМЯТА ЗА ДА Е РАЙ
 • КОИ СА БЕДНИТЕ И НУЖДАЕЩИТЕ СЕ
 • КОИ СА ЦЪРКВИТЕ И БОГОВЕТЕ
 • СВЕТИЯТ ДУХ И МАГОВЕТЕ
 • ЗА ПРИРОДАТА
 • ЗА ВСИЧКИ ИЗВРАТЕНИ
 • ЗА МУЗИКАТА
 • ЗА СВЕТИЯ ДУХ

 • 1. ХАОСА И БОГ ЕДНАКВО ОТДАЛЕЧЕНИ ОТ НАС

  За всяко шибано нещо в света си има начало, но за началото на света няма и помен в природата, като че ли винаги всичко си е стояло по един и същи начин. Колкото повече разкриваме истината за нашето битие,толкова повече ние разбулваме истината за смисъла на своето съществуване. Отговорът на този въпрос обаче, ще се крепи винаги на недоказани предположения или хипотези т.е вяра. И не е ли това крайната цел на всички учени ,и на цялото знание за света като цяло? Единственият и сигурен път за развитието на науката се явяват следствията, които ни карат да търсим причината която ги е породила. До вчера разкритата причина обясняваше следствията, днес обаче този отговор е незадоволителен. Дори ако днес "смятаме", че сме в златната среда ,за бьдещето това е крайност. Причината вече се явява следствие на друга по-всеобхватна причина. Търсейки тази нова формула, теория или обяснение научните познания се задълбочават. Следователно причината породила света ,никога няма да бъде достигната посредством науката ,тъй като винаги ще се търси причина за следствията ,а самата причина ще е следствие на друга причина и т.н. Вярващите приемат Господ като абсолютната първопричина ,но въпреки това търсят мотиви(причини) ,които да обосноват логично действията му. Най видния търсач от които е Августин Блаженни . Учените уж претендират че хаоса бил нашето битие, но все още продължават да го търсят ,вярвайки в детерминизма-тоталната природна закономерност. С една скапана дума. КРАЙ НА ШИБАНИТЕ ЧОВЕШКИ ТЪРСЕНИЯ НИКОГА НЯМА ДА ИМА. Но ако приемем че Бог съществува, всемогъществото му - това че може да предвиди всичко лишава човек от свободния избор. Човек е робот, пионка. Тогава е излишна наградата или наказанието. Няма нужда от рай или ад, защото дървото си е просто лошо, или просто добро ,то не може да бъде друго. По този начин се получава отрицание на библейския Бог, което е и противоречие. "Излиза" така че ако има бог - творец, създател на света. То е същество/ва на по-високо стъпало на развитие, но също така обусловен от обстоятелствата, т.е от по-висше същество, което стои над него като бог и т.н. Но това е още по неразбираемо, следователно и неприемливо. Но ако Бог е свободен въпреки че всичко показва че той е обусловен от някакви си мотиви или причини, тогава аналогично човек също е свободен въпреки че всичко сочи обратното. Но Бог и свободния човешки избор са несъвместими заедно, така че отново се връщаме в началото на нашите разсъждения. Ако Хаосът е начало на нашето битие, тогава може да се каже че човек е свободен в своя избор, следователно и отговорен за действията си, макар че тогава пък няма пред кого да е отговорен. Но това по никакъв начин не може да обясни психологическите закономерности и тенденции, а също и т.нр. "случайности" като добро или лошо съответно късмет и нещастие.

  2. ПОЗНАНИЕ

  Във нас съществува стремеж към сигурност. Търсим най устойчивото знание - цялата истина. Дали обаче някой някога ще я намери? Според гения Блез Паскал ние винаги ще сме "неспособни за сигурното познание и абсолютното незнание", винаги ще стоим между двете. Имам впредвид така както 0,9 стои между "0" и "1",както и 0,99 или 0,999 и т.н. Но въпреки че абсолютното познание ще бъде винаги недостижимо за нас т.е "1" е безкрайно далече от "0,99999999e ,ние все пак ще се приближаваме все по близо и близо към истината т.е 0,999 е по близо до "1",отколкото 0,99 или 0,9. В този смисъл този камък не тежи 1кг(измерен "на око") ,но 1,4кг(измерен на обикновен кантар). Измерен на по прецизен кантар теглото му е 1,457кг. ПРОГРЕСА ЗАВИСИ ОТ ПОКАЧВАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВРЕМЕТО. Щом грубия подход,метод за иследване "стане" недостатъчен, той се заменя с по-фин, по прецизен,който да отговори на изискванията на времето. "Допускането на нули" че, теорията е валидна при всякакви обстоятелства е човешката грешка. Но тя не може да се избегне ,щом не сме в състояние да видим при какви обстоятелства тя не важи. Следователно не съществува, нито ще съществува теория ,формула или обяснение които да не могат да бъдат заменени с по-усъвършенствани. В този смисъл законът за гравитация беше измерен от Нютон като "6,34000000...", Айнщайн го поправи, той каза че е "6,347500000000..." Не съществуват два отговора на един въпрос. По прецизното и чувствително измерване <направено в бъдещето> ще го докаже. Теглото на даден обект примено е 5,674кг. Ако го разделим на две равни част всяка по 2,337000кг, не можем да твърдим че двете половини са равни дори така да показва измерването сега, защото не можем да бъдем абсолютно сигурни че обекта наистина тежи 5,6740000000....кг. Съществува само детерминация или само свободна воля ,същото се потвърждава и от логичния закон за "исключващото се трето" <не съществува трето междинно положение между две взаимно исключващи се твърдения>. Бих добавил дори ,че въобще не съществува умерено(абсолютно) - златна среда. Наистина "нещата" се балансират т.е са относително едни и същи, но в определени граници. "Всичко" зависи от точноста с която измерваме. Грубо погледнато хората са едни и същи,религиите също, водата е хладка (т.е нито топла, нито студена или хем топла ,хем студена). Остава единствено въпроса дали в крайна сметка ще достигнем края т.е тъй като ако няма да има повече изисквания на времето прогреса ще спре. Факт е или илюзия забавянето на хода на прогреса? Но ако прогреса деиствително клони към спиране това означава че има начало. Всичко, което има начало достига и своя край, обратното също е вярно. Следователно не съществува безкраен еволюционен процес.

  3.ЩАСТИЕТО НЕОБХОДИМОСТ И СМИСЪЛ НА ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ - ПРОГРЕС

  Тъй като истината за нашето битие ще остане винаги в областта на несигурното. Заключаваме че ,ние просто живеем,просто живеем. Разбира се ние придобиваме по-съвършено и сигурно знание, по-висок стандарт на живот, но нищо повече от това, което са придобили тези върху чиято основа и благодарение на които градим. Прогреса е факт но той не ни прави по-щастливи. Всеки човек се стреми към най-доброто, качественото, съвършеното. Ако го притежава е щастлив. Появата на по-добро обаче, засенчва радостта ни ,тъй като посочва недостатъците на това което вече имаме или старото сравнено с друго на което обаче сме нямали време да осъзнаем недостатъците. Чувстваме се нещастни , ако сме възпрепятствани по обясними причини да заменим нашето "старо" със по-новото. Неосъзнавайки мизерията в която живеем сме щастливи ,осъзнавайки това нещастни. Един малък пример : Много от българите мечтая да живеят в Америка, значи американският начин на живот ги прави нещастни, защото ако всички страни наоколо имаха същият стандарт на живот какъвто е в България. Българите нямаше да бъдат нещастни. Следователно няма нужда от напредък в знание,или стандарт на живот ,тъй като това няма да ни направи по-щастливи ,отколкото сме. Прогреса е ИЛЮЗИЯ задвижваща живота. Не е и в човешката природа бездействието. Следователно животът ни е необходимост! Ние се раждаме и умираме не защото искаме ,а защото е така! Като че ,смисълът на живота е да го избутаме до часът на смьрта! Това го правим по-най различни начини,като естествено тьрсим най приятният ,който зависи обаче не от нас ,а от нашата индивидуалност. От една страна работата е съществена необходимост за да живеем, а от друга не пропускаме възможноста да се забавляваме т.е да ни минава времето по весело,макар че то така или иначе си върви.

  4. ВОЛЯ И ИНДИВИДУАЛНОСТ

  Всеки чувства в себе си някаква неудволетвореност от положението си: недостатъчно добър ,богат, обичан, осведомен и т.н. За погасяването на това чувство, човек не щади сили и енергия тъй като в това е неговото щастие. Естествено е тогава да пренебрегва другите си потребности ,малко или много. Това обаче ,коя потребност ще е смисъл и цел на живота ни зависи от нашата индивидуалност. Тя самата зависи не от нас--нашата воля ,а от обстоятелствата ,които са вътрешно и външно обусловени. В процеса на развитието ни върху вътрешната ни обусловеност <"нашият ген"> ,влияят най силно родителите с възпитанието ,което ни дават,а също и социалната среда ,която са ни избрали за живот. Тези обаче са обусловени от геогравското положение и епохата в която съществуваме. На мнение сме че ,чрез волята си насочваме и удържаме вниманието си колкото искаме и където пожелаем ,без да сме повлияни от нищо. Истината е обаче че,ако няма нещо ,което да мотивира нашата воля ,няма деиствие или бездействие. Обстоятелствата сега и от миналото <данните складирани в паметта> "дърпат конците" ,ние сме само наблюдатели. Мислите ни, респективно деиствията ни зависят от това какво има и как е организирано в паметта. А това какво и кога ще попадне там е предоставено на случая. Прекрасната истина е че ние-хората сме водени за носа през целият си живот от скапаните си потребности, които всеки не си е избрал, било те духовни или телесни. Потребноста е необходимост тя просто трябва да се задоволи. Едни имат потребност да се въздържат, други пък имат потребност да не се въздържат. Трети като мен уж мразят всички потребности, но нямамe избор. Никого не бива да презираме и никого не сме длъжни да уважаваме, дори по - простата причина че всички сме егоисти но от различен вид. Примерно за Будда страданието беше очевадно, но за повечето люде около него не! Кой каквото и да прави или ще прави ,какъвто и героичен подвиг да извърши, той го е направил заради самият себе си (индивидуланоста си), със същия мотив не по-различен от на един крадец- да намали страданието си. Качеството на действието било то добро или зло зависи от силата на натиска който упражнява върху нас различната потребност. Ние не избираме ние се подчиняваме, не се и подчиняваме защото това е част от самите нас, СЪЗНАНИЕТО ЕДИНСТВЕНО НАБЛЮДАВА.

  5. СУБЕКТИВЕН ИЛИ ОБЕКТИВЕН ПОГЛЕД

  Субективно човек е оставен сам на себе си ,но обективно погледнат действията са му изцяло определени от "строгата необходимост". Кое от двете обаче е действителният факт и кое мираж "за сега" не сме в състояние да проумеем. Следваики логиката на детерминизма субективния поглед <обективно или субективно човек се разглежда в себе си т.е отново субективно> е различен защото сме определени да сме различни ,според идеалистите той е различен защото всеки е избрал собствената си позиция. Лутайки се между тези две мнения ние не можем да открием истината. Това е и основното положение при Кант ,който разделя въпроса на две части в своята трета антиномия:

  ТЕЗА: "Каузалноста според законите на природата <причина и следствие> не е единствената от която могат да бъдат изведени всички явления на света. За обяснението на света би трябвало да се допусне една каузалност чрез свобода".

  АНТИТЕЗА: "Няма никаква свобода ,а по-скоро всичко става единствено според законите на природата".

  ТЕЗИ СА И ДВЕТЕ ЕДИНСТВЕНИ НАМ ПОЗНАТИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТОЗИ ВЪПРОС !! В тезата се приема начало за битието ни--Бог <примерно> а също и волята с която разполагат хората по подобие на своя Творец. Ако построим антитезата, като вземем за отправна точка тезата (заменяйки "е" със "не е" и обратно;вижда се че второто изречение е излишно) ,получаваме антитезата на Кант. Но ако отправната точка е антитезата ,тогава тезата би трябвало да звучи така: "Всичко е свобода, НЯМА НИКАКВИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ в света". Или тезата ,или антитезата е вярна. Не може и двета (виж втора глава принципът Познание). В първият случай не можем да определим кое е грешното. Във вторият случай се знае че НЯМА НИКАКВИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В СВЕТА е лъжа следователно "ВСИЧКО В СВЕТА Е ЗАКОНОМЕРНОСТИ" е истина. В Кой от случаите е истината? Както казва Хегел, Кант преплита антитезата в тезата т.е получва се логическо несъотвествие, защото като противоположност на антитезата, тезата би трябвало да съдържа нейното отрицание ,а не потвърждение. Е щом съществуват единствено две положения - воля и предопределение, но логически в първият случай се получава несъответствие. Близко е до ума че остава единствено вторият, така че внимание моля, аз викам: ПРИНЦИПЪТ ,КОЙТО УПРАВЛЯВА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТА Е СТРОГАТА НЕОБХОДИМОСТ !!!!. Науката се основава на вярата в детерминизма. Физиката се занимава с физичните закономерности в природата(плътност ,скорост ,енергия и т.н). Психолозите се занимават с психичните закономерности. Следователно свободния избор,воля... са ненаучни понятия .Това е така защото ТОЗИ ИМПУЛС Е ЗАДВИЖВАЩ НО НЕ ЗАДВИЖЕН, т.е не е обусловен от нищо и по този начин не се подава на никакво иследване. Дори "нищо" не съществува, празно пространство и т.н защото е ясно че дори ако не е в рамките на някакъв свят то е заключено в нащият ум като мисъл. Въпроса за относителноста на волята т.е доколко тя "действа" е анологичен с проблема за относителноста на покоя. Това са просто две различни гледни точки - субективен и обективен поглед:

  1. Аз се разхождам в гората. Виждам как неподвижната дейстиветелност (дървета ,камъни..) около мен се раздвижва чрез моята воля. Всъщност аз разбирам че се движа ,когато обектите около мен се раздвижат. Това е субективния поглед.

  2. Стоя край шосето покрай мен минават множество превозни средства ,чието движение не е обусловено от мен-моя избор-воля (да се движа или стоя). Това е обективния поглед.

  Но дори докато стоя ,аз всъщност се движа ,разбира се с инерцията на Земята. Следователно аз приемам за неподвижни тези обекти ,които се движат с същата инерция с която се движа аз. В този смисъл човек се чувства като двигател на събитията ,когато е във възможност да реализира желанията си ,т.е обстоятелствата не му пречат. Ние притежаваме вътрешна и външна инерция .Вътрешната е нашата биологична детерминация-нашият ген. Външната е социалната среда ,която ни обкръжава. Но тези двете имат инерцията на епохата и геогравското положение в което сме се родили ,и т.н.

  Важно е да се знае че лоши ангели сме почти всички. И който е най грешен живее в най неблагоприятни обстоятелства. Като може да убие, изнасили само защото му е предопределено. Да се свести и да се покае че свободния избор се дава на човек само да се покае. Да приеме Исус Христос в сърдцето си чрез силата на Светия Дух.

  6. ДВА ОПИТА ЗА ОБЯСНЕНИЕ НА ДЕИСТВИТЕЛНОСТА

  /A/--- ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИБЛИЯТА

  "Небесното царство прилича на човек ,който е посял добро семе на нивата си. Но докато спяха човеците неприятелят му дойде и пося плевели между житото и си отиде .И когато поникна стволът и завързва плод ,тогава се появиха и плевелите. Тогава слугите на домакина дойдоха и му казаха: Не пося ли ти добро семе на нивата си ,тогава откъде са плевелите? А той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй,искаш ли да идем и да ги оплевим? А той каза: Не искам,да не би като плевите да изскубете заедно с плевелите и житото ,оставете ги да растат заедно до жетва ,а във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първом плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне ,а житото приберете в житницата ми". "Сеячът на доброто семе е Човешкият син <така Исус най често нарича себе си> ,нивата е светът ,доброто семе това са чадата на царството ,а плевелите са чадата на лукавия ,неприятелят,който ги пося е Дявола ,жетвата е свършването на века <края на света> ,а жетварите са ангели". /Матея 13:24-30,37-39/ Е имат ли стойност за нас плевелите? Обаче както всяко растение и те Фотосинтезират и смучат влага с корените си ,няма нещо принципно различно в начина им на живот. МЕЖДУ ХОРАТА СЪЩО. Наистина тези ,които ще влязат в рая имат толкова заслуги за добрите си дела ,колкото злите имат нещо общо със деянията си. Но "не може добро дърво да дава лоши плодове ,или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво ,което не дава добри плодове <то е лошо> ,отсича се и се хвърля в огън"/Матея 7:18,19/. Дали това е справедливо? Нямаме право да задаваме този въпрос ,защото ние също унищожаваме плевелите ,просто защото са плевели ,разбира се там където вече сме засадили или ще садим "нещо". Това е и обяснението на всякакви катаклизми ,войни ,бедствия (нека си спомним Потопът, Содом и Гомор и т.н). И така заключаваме ,че индивидуалния смисъл на човешкият живот според Библията е изявяването на произхода ,от Бог или от Дявола. Съдба какво да правиш. Кои са добрите плодове обаче? Според Исус (Матея 25:34-46) във "Великия Ден" всички хора ще застанат пред Бога и той ще ги отдели ,както човек отделя овците от козите според ЛЮБОВТА ИМ КЪМ БЛИЖНИЯ. Това утвърждават и истинските християни за всеки човек независимо под каква религия е. И така кое е по ценно в очите на Бога :любовта към ближния или послушанието пред него примерно както е според мисюлманите. Исус влезе в конфликт със книжниците именно по тази причина. Във връзка с поразровянето ми в окултното. Въпроса стои със още по голяма сила. КОЕ Е ПО ВАЖНО ПРЕД БОГА, ПОСЛУШАНИЕТО ПРЕД НЕГО ИЛИ ЛЮБОВТА КЪМ БЛИЖНИЯ, защото има много култове към различни канали, космически разум и т.н. които имат любовта към ближния, но се покланят на демони в бели дрехи. Значи преди всичко е важно ПОСЛУШАНИЕТО ПРЕД БОГА, защото "Ето послушанието е по приемливо от жертвата и покорноста от тлъстината на овни" /1 Царе 15:22/. То е по- важния плод, а другата характеристика след нея е любовта към ближния. Същото каза и Исус "Да възлюбиш Господа твоят Бог със всичкото си сърдце, със цялата си душа и със всичкия си ум". Това е голямата и първа заповед. А втората подобна на нея е "да възлюбиш ближния както себе си" /Матея 22:37-39/. Добре е да видим как Бог разграничаваше плевелите в миналото: "Да не се намира между тебе някой, който да изгаря синът си или дъщеря си в огън (жертва на някое божество(демон)), никой чародей, астролог, гадател или вълшебник, никой баяч,запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите.Защото всеки който прави тия неща е омразен на Господа И ПОРАДИ ТИЯ МЕРЗОСТИ ГОСПОД ТВОЯТ БОГ ИЗГОНВА ТИЯ НАРОДИ ПРЕД ТЕБЕ. Защото тия народи, които ще завладееш слушат гадателите и ясновидците НО НА ТЕБЕ ГОСПОД ТВОЯТ БОГ НЕ Е ПОЗВОЛИЛ ТОВА /Второзаконие 18:10-14/ А също
  22 С мъжко да не легнеш като с женско; това е гнусота. 23 И с никое животно да се не съвъкупиш та да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвъкупи с него; това е мръсота. / Левит 18:23/
  "И женско с женско ако се съвокупи това е гнусота" /nvknvk/
  Който прави такива неща с желание е плевел, такива вече са се показали ,че са плевели, на такива не им остава нищо друго освен "ВЪРЖЕТЕ ИМ КРАКАТА И РЪЦЕТЕ И ГИ ПРАТЕТЕ В ОГНЕНОТО ЕЗЕРО. АЗ НЕ ВИ ПОЗНАВАМ - казва Исус"


  /B/--- ПО НАДЪЛБОКО В БИБЛИЯТА - за сериозните християни

  Адът за грешниците е справедливото им наказание. Защо християните толкова искат ад за неповярвалите? - защото искат ВЪЗМЕЗДИЕ. Някои дори настояват то да бъде вечно. От друга страна наградата,която ще получим ли е стимул да бъдем добри християни? Според Матея 20:1-16 всеки ще получи не толкова колкото е "заслужил",а за колкото се е спазарил. Притчата казва ,че всички сме се спазарили на една цена. Е има ли смисъл да работим за Бога ,когато и Павел и Йоан кръстител и всеки мъченик ще получи еднакво с другите - тези ,които "не са понесли теготата и жегата". Със или без стимул доброто дърво не може да даде друг плод, освен добър. Егоистите измислиха наградата защото те са ТЕ СА ТЕЗИ,КОИТО ИЗБРАХА БОГ ,а не той тях(виж Йоан 15:16). Но каква заслуга само по себе си може да има дървото за това ,че принася добър плод. Не зависи ли всичко от земеделеца. "Аз съм истинската лоза ,а Отец ми е земеделеца ..Аз съм лозата вие сте пръчките.." /Йоан 15:1-6/. Пръчките зависят от лозата а лозата от земеделеца. Исус има толкова заслуги за великата си мисия ,колкото всеки един божий син. "Богочовек" е една фикция: Исус= 100%Бог+100%човек. На друго място Исус казва за себе си "Аз не съм от света ,както и те не са"/Йоан 17:6,9,14,16/. Страно нали? Християните -божиите синове и дъщери появили се от нищото ,както всеки човек ,всъщност са отгоре ,както и Исус. Според волята в ада "ще има плач и скърцане със зъби". Колко християнско звучи нали? "Горко на този човек,чрез когото Човешкият син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този ,човек ако не бе се родил"/Матея 26:24/.Но Исус също казва за него че не го е опазил "за да се изпълният писанията" /Йоан 17:12/. И така ,ако всъщност тези не са били погрешни от другите (Лука 13:2-5). Как в светлината на волята може да се обясни тази "несправедливост". Какво каза Йоан за себе си "Глас на един който вика в пустинята ,пригответе пътя за Господа...И ВСЯКА ТВАР ЩЕ ВИДИ БОЖИЕТО СПАСЕНИЕ" /Лука 3:4-6/ Исая 40:3-5/. Какво каза Павел за израилтяните ,които не вярват в Христос. "И така целият Израил ще се спаси както е писано... /Римляни 11:25,26/ Очевидно е че Павел е смятал че ще бъде свидетел на края на света (в противен случай този стих е неразбираем): толкова много израилтяни са умряли за тези 2000г без да вярват в Христос) "Ето една тайна ви казвам: Не всички ще починем ,но всички ще се изменим" /1 Коринт 15:51/ Този стих обаче Павел е адресирал единствено към своето поколение. Как ще обясним това масово продаване на имотите на християните описано във Деян 4:32-37;5:1-11; Каква е проповедта на Петър с която той прибавя за един ден 3000-5000 души. Нека прочетем внимателно 2 глава на деяния на апостолите ,по специално 2:17-21 "И В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ казва Бог ще излея духа си на всяка твар....и ще пророкуват. И ЩЕ ПОКАЖА ЗНАМЕНИЯ НА ЗЕМЯТА ДОЛУ КРЪВ ,ОГЪН И ПАРА ОТ ДИМ. СЛЪНЦЕТО ЩЕ СЕ ОБЪРНЕ В ТЪМНИНА И ЛУНАТА В КРЪВ ПРЕДИ ДА ДОИДЕ ВЕЛИКИЯТ И БЕЛЕЖИТ ДЕН ГОСПОДЕН И ВСЕКИ КОЙТО ПРИЗОВЕ ИМЕТО ГОСПОДНЕ ЩЕ СЕ СПАСИ /Йоил 3:28-32/. Нещо повече ние можем да видим как Петър се защитава ,когато хората започват да негодуват срещу него ,тъй като Христос не идва "Преди всичко знайте това ,че в ПОСЛЕДНИ ДНИ ще дойдат хора...,които ще казват де е обещанаото му пришествие? защото откак са се поминали бащите ни,всичко си стои така ,както е отначало"/2 Петр 3:3,4/. Този стих не е адресиран към нас ,а към неговото поколоние. По същия начин адвентистите през 1843г. прибавиха почти цяла Америка към себе си. Всяка организация проповядваща края на света има ,или ще има същите резултати стига да убеди хората в това. Хората виждат суетата на света,абсурда на живота.За какво живеем-за деня на смърта. Какво казва Исус на тези,които мислеха че той ще ги освободи от римляните "О несмислени и мудни по сърдце да вярвате все що са говорили пророците" /Лука 24:21-25/. Защо евреите и до днес не вярват в Христос ,защото идването на Спасителя е свързано с победа на израилтяните срещу целият свят. Новите господари на света ще станат израилтяните. Това има впредвид и Захария бащата на Йоан Кръстител ,когато пророкува "ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕПРИЯТЕЛИТЕ НИ,И ОТ РЪКАТА НА ВСИЧКИ ,КОИТО НИ МРАЗЯТ /Лука 1:71/. Дали това се изпълни за времето на Исус ,или пък днес ??

  " И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, прелюбодействува. " /Мт 19:9/
  Така как ще я напусне, по причина на прелюбодейство, когато са ги убивали с камъни.

  "А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено. " /Матея 19:11/
  Значи Исус е слязъл от небето с учениците си. Той е дошъл не на тях да им известява тайните на божието царство а на населението около него.

  "17 Защото така казва Господ: Никога няма да липсва от Давида човек, Който да стои на престола на Израилевия дом; 18 Нито от левитските свещеници ще липсва пред Мене човек, Който да принася всеизгаряния и да гори хлебни приноси И да жертвува непрестанно. " /Еремия 33:17,18/
  Принасянето на жертви е престанало отдавна.

  Това казвам не да нямате вяра на Библията, а да разберете че пророците на Бога, а също и Исус Христос също са се заблуждавали относно някои неща. Например Исус се е заблудил относно своето 2ро идване, смятал е че ще бъде скоро в разстояние на най много 20 години.

  3.СТИХОВЕ КОИТО ПОКАЗВАТ ВЯРАТА НА ИСУС ХРИСТОС И УЧЕНИЦИТЕ МУ ЧЕ ТЕ ЩЕ БЪДАТ СВИДЕТЕЛИ НА НЕГОВОТО СКОРОШНО ВТОРО ПРИШЕСТВИЕ В СЛАВА Матея 10:23;16:28; 24:34,35 // Марко 9:1; 13:30,31 // Лука 3:4,6;9:27; // Йоан 8:51; 11:26 // 1 Петр 1:20 // Римл 11:25,26 // 1 Коринт 15:51

  1. СТИХОВЕ КОИТО ИНДЕНТИФИЦИРАТ ИСУС ХРИСТОС КАТО ЧОВЕК-НЕ ПО РАЗЛИЧЕН ОТ СПАСЕНИТЕ. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА СВЕТА НА БОЖИИ И ДРУГИ. Марка 10:18 // Лука 18:19 // Йоан 8:40; 10:34-36; 17:14,23+25 Псалом 8:4-7+Евреи 2:9; 2 Петр 3:3,4.

  2.СТИХОВЕ КОИТО ЯСНО ПОСОЧВАТ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО /МАТЕЯ-7:16-20;13:3-30,36-40;15:12,13 // МАРКО 4:11,34 // ЛУКА 6:43,44; 8:9-12 // ЙОАН 6:44,45,64-66; 8:43,44,47; 10:24-28; 11:52; 12:37-40; 15:16; 17:9,14-16; 18:37 // 1ПЕТР. 2:6-8 // 1ЙОАН. 4:5 // РИМЛ. 9:10-23 // 1КОРИНТ. 1:27; // 2КОРИНТ. 4:3,4 // ЕФЕС. 1:4;2:8

  ЗЛАТНИЯТ СТИХ ЙОАН 3:15 НЕ Е ЛЪЖА, НО Е ПРИЗИВ ЕДИНСТВЕНО КЪМ РАЗПРЪСНАТИТЕ БОЖИИ ЧАДА ДА СЕ СЪБЕРАТ.

  /C/---. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПРЕРАЖДАНЕТО

  НАЧАЛОТО И ЦЕЛТА: "Според учението на древните индуски мъдреци, човек е надарен със безсмъртна душа произлизаща от Бога и заключаваща в себе си божествените свойства в зачатък. За да могат да се пробудят тези качества у човека, а дори той да ги развие до пълнотата им на човек се предоставя поле за действие - замният свят. Изчерпвайки целият земен опит, който може да се извлече от разнообразните земни преживявания и скръбни и радостни, човек достига самопознанието а също с това и самосъзнанието за своето божествено произхождение - съзнание ,което го повежда по пътя към съвършенството. Но за може да изчерпи целият земен опит, който предоставя земното съществувание, на човек е нужен не един а много животи. Според учението на древните мъдреци, той живее много пъти, въплащавайки се през различни епохи, при най разнообразни условия докато земният опит не го направи мъдър и съвършен както Бог" Елена.Блавотска

  7. ПРИНЦИПЪТ НАПРЕДЪК
  Дали някога ще стигнем края. Както уточних по - рано 0,99999999.... никога няма да достигне "1" - АБСОЛЮТА. Да това е така, но рано или късно ще стигнем върха на планината, нищо че диаметъра на върха ще става все по- малък ,с размерите на (длан, нокът, точка, атом и т.н). Тоест ние ще сме в невъзможност да стъпим на толкова малък връх. Всяка планина си има връх, защото ако няма, видимо не е планина а вървим по равно т.е няма никакъв напредък. Което ме навежда на мисълта че въпреки че като съединим 2 прости ще получим сложно, явно в крайна сметка на всяко по- високо ниво се губи процент от възможноста за следващо съединение. Началните елементи не са n на брой(безкрайно число) а са точно определено. Значи в крайна сметка прогреса ще спре, ще достигнем края (тук трябва да отбележа че въпреки че процентът воистину няма да стане "0" а ще се движи към нея като 0,00000000000......1 След като се премине границата напредъка ще е ничтожен, защото качеството на продукта ще е достатъчно задоволително. ВСЕКИ НАПРЕДЪК ИМА НАЧАЛО, СЛЕДОВАТЕЛНО И КРАЙ, НЕ Е ВЪЗМОЖЕН БЕЗКРАЕН ЕВОЛЮЦИОНЕН ПРОЦЕС. Следователно ако съществува прераждане, то има начало -създаването на душата .Следователно ДУШАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ БЕЗСМЪРТНА ЩОМ ИМА НАЧАЛО. Още по ясно ще ни стане това ако се запитаме какво е породило началото на душата? - хаос(случайност) или целенасочена творческа дейност!

  "ГЛУПАК Е ТОЗИ КОЙТО НЕ ВИЖДА В СЛУЧАЙНОСТА ЗАКОНОМЕРНОСТ"

  8. В КАКВО СМЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ.
  Ами тук преди беше нещо за астрологията, ама във връзка с новопристигналите данни, астрологията е чиста шашма, "СЛУЧАЙНО СЪВПАДЕНИЕ ТОВА Е КЛЮЧЪТ КЪМ ПОВЕЧЕТО ХОРОСКОПИ. ПОВЕЧЕТО ЧЕРТИ НА ХАРАКТЕРА ПРИВЕЖДАНИ В ТЯХ НОСЯТ ТОЛКОВ ОБЩ ХАРАКТЕР ЧЕ ПОЧТИ ВСЕКИ МОЖЕ ДА ВИДИ НЕЩО СВОЕ!!!!" ("Ню Ейдж срещу евангелието" Дейвид Маршал стр 49) горното се отнася за кармическите хороскопи, а добиваайки статута на надежност, хората почват да вярват на астролозите и си поръчват всекидневни хороскопи ,и така астролозите почват да ръководят животът на хората, А самите астролозите ако си вярват всъщност са ръководени от духове. ПРЕДОПРЕДЛЕНИЕТО ЗА КОЕТО АЗ ГОВОРЯ САМО БОГ ЗНАЕ!!!! И излиза така в светлината на Библията че всички жители на земята сме паднали ангели. Земята е мястото където ни изпитват кой какъв е. това е обяснението което е според Библията за да бъде всичко съгласувано логически със логиката на Библията рай, ад грехопадение, Христос и т.н и т.н.


  Ето няколко линка за понятието ЕГРЕГОРИ:
  1. http://dio.dn.ua/egr.html!DISABLED!
  2.http://www.pressa.spb.ru/newspapers/kvs/arts/kvs-22-art-6.html!DISABLED!

  Става ясно че каквато и да е представата ни за светът, ние го мислим в някакви егрегорни граници. Християните имат една представа, будистите друга и т.н.

  "...човек няма реална свобода на осъзнаването, докато мисли под въздействието на егрегорни ценности формиращи неговия апарат на осъзнаване. Създаването на извън егрегорен апарат на осъзнаването също е нереално, всеки човек е съзнание егрегорно по причина на своето рождение и произхождение. Но е възможно осъзнаване чрез призмата на сумата егрегорни осъзнавания, което ще позволи да увеличим качеството индивидуално осъзнаване"

  Според магическите принципи: чрез закачането към съответен магически егрегор се осъществява магията, разбира се с цената на някаква(сексуална, жизнена -кръвта) енергия =вашето осквернение пред Бога. Закачането става посредством заклинания или ритуал. В този смисъл обяснението което такива биха дали за това защо Бог мрази толкова чародеите, медиумите и т.н. е че те са му конкуренция слуги на други богове ,а той един от боговете -егрегорите. Дори и така да е Израилевият Бог е най чистия и управлява всички богове. Само че според законите за егрегорите. Той не би се противил на по силните от него. Защото според численоста на членовете си: тези които мислят за него т.е го подхранват с енергия е и силата. Виждаме обаче че израилтяните бяха една шепа пред народите с които трябваше да се бият за да се заселят в обетованата земя. Другият факт е че Исус точно каза: И когато се молите не говорете излишни повторения както езичниците, защо те те си мислят че ще бъдат послушани поради многото си думи /Матея 6:7 превод от NKJV/. Мантрите са именно това. Педесятниците със говоренето на чужди езици не са съшото. Многобройното им повторение е енергия която се изпраща към съответния егрегор. Който се задейства след определено количество. Бог не е така. Ето и тайната която ни показа Исус със себе си. ЧИСТОТАТА УПРАВЛЯВА СВЕТЪТ.


  Все пак мама му стара кое е истината? Ето и възможностите:
  2. Християнският Бог е истината ,а всичко друго като магия ,астрал егрегори и т.н е от Дявола т.е негова територия. Там властват определени закони и стоещите на нея ги използват и се съобразяват с тях. Но сетнината им е ясна. Към тази територия спада и учението на дон Хуан.
  3. Тук може би трябва да стои теорията на прераждането но концепцията в основното куца(душата не може да е безсмъртна щом има начало), макар че на пръв поглед е най примамлива.

  И все пак дали злото е необходимост за съществуването на доброто?; или свободата е необходимост за съществуването на строгата необходимост? Казват че отсъствието на светлината поражда тъмнината. Значи отсъствието на добро, поражда зло. Но тъмнина в космоса не съществува. Значи щом нещо прикрие/пречи на светлината се получава зло. Използвайки аналогия светлина-тъмнина, добро-зло за предопредление и воля, трябва да кажем че ПРЕЧЕНЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОГО ОПРЕДЕЛЕН ПЛАН СЕ ЯВЯВА СВОБОДНАТА ВОЛЯ. Синоним на хаос и разрушение. Дявола прави точно това пречи както плевела(който той е създал) на растенията да живеят - да принасят своя добър плод. Това правят и неговите деца: съзнателно или несъзнателно. Такива не могат да "видят" че има Бог - създател и творец на света. За тях всичко е егрегори.

  Все пак добре е да не забравяме факта че магията на мексиканците за които говори дон Хуан, не ги спаси от меча на испанците. Велики империи Вавилон и Асирия със доста добре развит окултизъм паднаха според думите на Бога. Магесниците на Фараона по времето на Моисей, нищо не можеха да сторят пред истинския Бог,чийто народ бяха недодялани скотовъдци. Бог не щади плевелите защото те развалят реколтата. За това и очисти мястото преди да ги засели на обещаната земя -земята на хетейските царе. Ще дойдат при Исус Христос само тези които са божии "растения". Останалите ще се заблудят. Това казва и Исус Христос "вие затова не вярвате защото не сте от моите овци" (Йоан 10:26) ,"всяко растение което не е насадил моят небесен Отец ще се изкорени" (Матея 15:13). Ясно и просто. Плевелите се унищожават просто защото са такива. Ето затова светът не се състои само от хора с добри намерения, които се чудят защо другите не са като тях. А и не всички сме хора има и ангели и демони(повечето заклети педераси и лезбийки) между нас в буквалния смисъл -"преоблечени" като хора. Едните дават лош пример, другите добър. Едните съблазняват, другите пазят. "Малцина са онези, които ,които намират божието царство".

  Бесплатная компьютерная программа для работы с Библией
  9. ЗА ТВОРЕНИЯТА НА ДЯВОЛА И БОГА.
  BR> Ние живеем в екзотичен свят: има много животни,насекоми,риби които нямат почти никаква полза за човека, напротив са опасни за него. Например: крокодила, пираниите, стършела, осата, паяка тарантула, змиите, морския скат , мухи всякакви , хлебарки, плъхове, мишки, пор ,змиии т.н. Тях кой ги е създал ,просто пълнят света + че някои са опасни за човека. Ами кърлежите, комарите, молците, гушери, хамелеона. медузите, коралите, кърлежи тигъра, лъвовете, пантерите, вълците, чакала, кучето(по подобие на божието творение котката). Всякакви екзотични птици като фламинго, цаплята, акула, костенурки и др. А божиите творения са пеперудки, крави, биволи, обце, овни, риби според видовете им, котки, бобър, скакслци, катеричка, елени, натилопи, зебри, кокошката, петелът, патката, врабчетата, гълъбът, пингвина, тълена, кита, бръмбърчетата, глигнана, колибрите, свраката, . Всичко по просто семядно и тревопасное от Бог и планктоноядно . Излиза така че Дявола е оравил светът заради голямото му разнообразие, без да се взима впредвид кое е полезно и кое не. И щом съществува такъв сложен свят с толкова много различни същества, Някъде в вселената съществува по прост и семпъл свят т.е предшественик на този може би рая за човека. Кой е създал нашия свят обаче? Бог или Дявола. Ако приемем че Бог първоначално е създал светът добър. То в него не би трябвало да съшествуват големите животни като динозаври, също и вълци, чакали, лешояди с една дума нямало е хищници. Животните, насекомите, които е създал Бог също са нямали защитни механизми защото не са били предназначени да живеят в враждебен свят. Като овцата, кравата, пеперудата и т.н. Тези съшества които имат нападателни и защитни механизми са създадени видимо от Дявола, плюс това всяко живо същество което се мъчи със живеенето си като костенурка, октопода ,коралите червея, змиите и др. ей така за разнообразието. Друг пример: времето. Дори в умерения пояс времето не е на място. През зимата студ, а през лятото горещина. падат градушки, извиват се урагани ветрове, наводнения, землетресения и т.н. Ние просто сме свикнали с този свят затова не забелязваме НЕДОСТАТЪЦИТЕ МУ, А ТЕ СА МНОГО. А какво да кажем в личен план за човешкия живот. Болестите, наследствените болести от които почти всеки човек има нещичко. Не всички хора имат интелект , материално положение, хубава външност и т.н. Старта в живота е винаги различен. Заслужава ли си да живеем? да ако сме по напред към стартовата линия. Ако сме бедни, болни, тъпи, нещастни и т.н. по добре е да се молим на Бог който ще възвиси смирените и ще унижи възвисените, след смърта ще ни пренесе в своя свят където няма болести, скръб, тъга, стареене, грозни или уродливи хора - всички са красиви, най приятното място за живеене което Исус е приготвил преди 2000 години.

  КАКВО СТАВА ДОКАТО СПИМ

  И аз преди се чудих,мислех че ЧОВЕК НАПУСКА ТЯЛОТО, и се отправя в АСТРАЛА или Ментала. Преживяванията за които говорят някои, от тези които са изпадали в кома и са установявали че тялото им лежи на операционата маса, а те висят във въздуха над него не е нищо друго, освен извънтелесно преживяване, което някои го постигат и умишлено, други спонтанно по време на сън.. Но това е само докато си свързан към тялото със сребърния шнур. Умреш ли ако Бог не те вземе изгаряш напълно, престваш да съществуваш  Това което аз разбрах от скромните си излизания в астрала по време на сън е ,че да излезеш в астрала не е нужно да влизаш във етерната обвивка или както го наричат някои астрално тяло и да осъществиш по неприятната астрална проекция или ИТП (извън телесно преживяване). Както разбрах има разлика. ИТП е в реално време на реално място. Докато при астрална проекция се намираш някъде във свят подобен на реалния, но не еднакъв. Ако съм разбрал правилно при ИТП е затруднено движението. И когато си с костюмчето(така наричам астралното тяло) си по тежък. Аз веднъж го бях облякъл наполовина ръцете торса и главата ми бяха отвън. И Беше като че съм на Луната, такова беше притеглянето към земята, с някаква тежест на гърба. И като паднах на пода костюмчето се катурна на едната страна и аз видях лявата му ръка тупна твърдо на пода и беше прозрачна. Това костюмче види се е защитно, без него на душата е по леко и по приятно, т.е това е на душата скафандъра. Има нива и места в астрала, където то е задължително и предполагам автоматично се облича при излизане в небезопасна ситуация. Дявола го е измислил астрала и ментала ,рая е недостижим ако не си кръстен във вода и дух. а, всъщност ние се намираме в АНТИМИРА светът на Дявола което личи по това че всяко живо същество се храни с по слабото (които са създани от Дявола), или го използва като например Работодателите които не плащат нормална работна заплата на работника и работния ден не е 6 часа като в рая.

  Както казва Библията и Ребека Браун (виж библиотека). Човек се сътои от тяло душа и дух(т.е ментално тяло) и костюмче(астрално тяло). Душата по принцип е свързан към тялото и понякога може да се отдели от тялото докато спим като влиза в астралното тяло. духа е свързан към тялото и душата но при някои хора, той е отделен. Това са тези хора които излизат в астрала или ментала. Те са и по тъпи, защото когато духът мисли повече време е необходимо да дойде сигнала до мозъкът който приема и изпраща сигналите на душата която е в тялото. Духът може да плаче, но ако човек не плаче значи че духът е отделен от тялото и човек е стъпил на дяволска територия(лесно е да те нападнат демони и ако Бог не ти помогне ще получаваш рани и синини по тялото защото ударът по духа се отразява на тялото- затова човек е хубаво да влиза в скафандъра си(астралното тяло и ще е по защитен)), на която само на ангели е разрешено да бъдат. Останалите са демони -слуги на Дявола и хора които ще станат демони след като умрат, ако Дявола ги спаси, иначе попадат в ада. Само християнството може да спаси такива хора, като Бог постепенно връща духът в тялото при душата. И човек става отново умен и емоционален какъвто трябва да бъде. Духът е подсъзнанието на човека.

  КАКВА ТРЯБВА ДА Е ЗЕМЯТА ЗА ДА Е РАЙ

  1. ДА НЯМА НИКАКВИ ПЕДЕРАСТИ И ЛЕЗБИЙКИ.
  2. ДА НЯМА ПОРНОГРАФИЯ
  3. ДА НЯМА БЕЗРАЗБОРНИ СЕКСУАЛНИ ВРЪЗКИ АМИ ВСЕКИ ДА СИ ИМА ЕДНА ЖЕНА И ТЯ ДА ГО ЗАДОВОЛЯВА
  4. ДА НЯМА НИКАКВИ ПАРАЗИТИ ИЛИ НАСЕКОМИ, ЩЕ ОСТАНАТ САМО ПЕПЕРУДКИТЕ, СКАКАЛЦИТЕ И ДР БЕЗОБИДНИ КРАСИВИ ТАКИВА,ПЧЕЛИТЕ И ТО БЕЗ ЖИЛО.
  5. ДА НЯМА СЪЩЕСТВО, КОЕТО ДА ЯДЕ ДРУГО ,КОЕТО Е ПО СЛАБО ОТ НЕГО, ЩЕ СЕ ХРАНЯТ С ЗЕЛЕНИНА,СЕМКИ.
  6. ДА НЯМА НИКАКВИ ОТРОВНИ ВЛЕЧУГИ
  7. ДА НЯМА ПРИРОДНИ КАТАКЛИЗМИ: ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ, УРАГАННИ ВЕТРОВЕ, ИЗРИГВАНЕ НА ВУЛКАНИ, НАВОДНЕНИЯ И ДР.
  8. ДА НЯМА ГРАДУШКИ, УРАГАНИ, НАВОДНЕНИЯ, ЗЕМЛЕТРЕСЕНИЯ И ДР.
  9. ДА НЯМА ЗИМА КАТО ВРЕМЕТО ДА Е УМЕРЕНО ВЪВ ВСИЧКИ ПОЯСИ, КАТО НЯМА ПРЕКОМЕРНА ТОПЛИНА ИЛИ СТУД
  10. ДА НЯМА МИКРОБИ И ДР НОСЕЩИ БОЛЕСТИ БАКТЕРИИ ,ДА НЯМА НАСЛЕДСТВЕНИ БОЛЕСТИ
  11. ВСИЧКИ ХОРА ДА СА С ЕДНАКЪВ ИНТЕЛЕКТ И ЕДНАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ. РАБОТАТА ЩЕ Е 6 ЧАСА МАКСИМАЛНО. ЗАПЛАТАТА ИМ ДА Е БЛИЗКА С ТАЗИ НА НАЧАЛНИКА. ПО ТОЗИ НАЧИН ВСЕКИ ЩЕ СИ СТОИ НА МЯСТОТО.
  12. СТАРЕЕНЕ ДА НЯМА,

  КОИ СА БЕДНИТЕ И НУЖДАЕЩИТЕ СЕ

  Ангели слизат тук на Земята за да подпомогнат спасението на душите. Слизат със малко или много сила, която може да променя света. На Земята ги подлъгват, така силата им отива посередством сексуален контакт при други, така наречените правители на Земята, които вече по свое усмотрение я използват. Но както виждаме за почти 6000 години Земята не е прогресирала въобще. Значи те - Правителите на Земята нищо не правят за да помогнат на хората. Защото помислете ако бедните хора са дяволите, Значи те са решили да поискат милост от Бога, като дойдат на тази Земя. Но както се казва в притчата за блудния син (чети малко по нагоре в "ИСТИНАТА ЗА СМОУБИЙСТВОТО) КОгато блудния син дойде при своя баща Баща му го целуна, сложи му пръстен на ръката, облече го в нови дрехи ,закла угоенето теле и почнаха да се веслят - така приемат в рая. Значи елитът - богатите, известните са дяволите като повечето са педерасти. Целта им е да опедерастят целия свят. Например затова Слави Трифонов толкова обича Азис. И Тату стават все по популярни. Обаче Бог няма да има милост за педерасите и травеститите и лезбийките както е писано:
  " Затова ти недей се моли за тия люде, И не възнасяй вик или молба за тях, Нито ходатайствувай пред Мене; Защото няма да те послушам. " /ЕРемия 7:16/
  защото това са пратеници на друг лош свят -демони. (Имам впредвид заклетите педераси и лезбийки и травестити Целта е да направят хомосексуален светът или да спечелят повече човешки души в бунт срещу Бога. Май повечето си мислят че чукат момиче в гъза а то всъщност е демон, на демоните там им е най приятно. За Бог това е гадост.
  r> КОИ СА ЦЪРКВИТЕ И БОГОВЕТЕ

  Дявола и неговата световна организация се опитват да изместят истинската религия от съзнанието на човека. Затова създават култове и организации дори християнски, които да подмамят хората да служат на Дявола. .Адвентистите култ към Елена Вайт. Свидетелите на Йехова, забраната на приемане на господнята вечеря (хляб и вино)за миряните а само за "помазаните" мнимите 144 000 , забраната на кръвопреливане, че Исус Христос е бил убит на стълб а не провесен на кръст. Че Бог не е триединен. Че Светият Дух не е личност. Така се създава нов егрегор, различен от този който Исус и учениците му създадоха. Православието и Католицизма си е чисто идолопоклонство на много богове. Почти всяка църква има неточност в програмата, така че това е фалшив Исус - Дявола. Юдаизма също е поклонение на чужд бог, това не е Йехова. Защо Израел е суха земя, заради педерасите и лезбийките и травеститите, същото ще се случи и на Амстердам. Неточноста на програмата на егрегора им е в многото постановления, както казва Исус
  Обаче напразно Ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди". /Мат 15:9/
  които са човешки. Мисюлманството със поклоненито на черния камък в Мекка си е чисто идолопоклонство, и носенето на фереджета и подобно иначе религията си я бива горе долу. Всички останали движения и църкви като: Будизъм, Индуизъм, Брахманизъм, Кришна съзнание, Мормонизъм(повече за мОрмоните идете на тук , Шри Чинмойство, Муунизъм(повече за мУУн идете на тук многото Сатанински култове и много други са поклонение на Дявола. Също важно е да се знае че всички демони се наричат учители а какво казва Исус:
  Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя. /Матея 23:8/
  Остава ни единствено да се покланяме на Израилевия Бог и Исус, който иска справедливост с дух и истина. Във всяка църква и движение за Христос има верни души на Бога които Исус ще събере Какво ще направим скоро ние духовните израилтяни.

  "Да разорите всичките места гдето народите, които ще завладеете, са служили на боговете си, по високите планини, по хълмовете и под всяко зелено дърво; 3 и да съсипете жертвениците им, да строшите стълповете им, да изгорите с огън ашерите им, да съсечете изваяните образи на боговете им и да изличите имената им от онова место. " /Вторзаконие 12:3/

  Кои от църквите са най чисти, това са педесятниците и техните общества http://66.221.141.61/isus-isus-isus/ с изключение църквата на доктор Йонги Чо който е пряко свързан с окултизма.

  14. СВЕТИЯТ ДУХ И МАГОВЕТЕ

  Всичко, което се ръководи от светлината е от Св. Дух. Информацията която получават маговете от "записите акаши","информационо поле" и др подобни названия е все чрез силата на Светия Дух Със тази сила и лекуват и с нея са родени. България е благословена с 2 много добри мага които са подобни на: Маг Васил на апостол Петър, и маг Ивелин Иванов на Йоан Кръстител. Останалите сиви са по слаби но също са служители на Бога.

  Какво трябва да знаят бели,сиви и прозрачни магове:
  "9 а които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. 10 Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби, 11 Но ти, човече Божий, бягай от тия неща; и следвай правдата, благочестието, вярата любовта, търпението, кротостта. " /1 Тимотей 6:9-11/

  А също всеки, който се мисли за маг, трябва не само да лекува но и да предупреждава хората , ако не се покаят ще умрат в греховете си, както е писано:
  8 Когато казвам на беззаконника: Беззаконнико, непременно ще умреш, а ти не проговориш, за да предупредиш беззаконника да се върне от пътя си, оня беззаконник ще умре за беззаконието си, обаче, от твоята ръка ще изискам кръвта му. 9 Но ако предупредиш беззаконника да се върне от пътя си, а не се върне от пътя си, той ще умре за беззаконието си, а ти си избавил душата си. /Езекил 33:8,9/

  15. ЗА ПРИРОДАТА

  В природата има много опасни гадинки, но те са предназначени само за лошите. Бог така понякога изпитва хората, за да види дали си добър или лош. Ако избягат при среща с такива, значи сте добре, но ако ви ухапят, ужилят или нещо такова. ЗНачи трябва сериозно да се замислите. За покаяните божии чада. Бог е в планината. Изворите където няма река или е в ниското Бог ги е направил. Човек вижда такъв извор и построява чешмичка. Водата и бистра, приятна на вкус, освежаваща, и спира гласовете. Под гласове разбираме демоните които само бъра бъра бъра бъра, дърдорят непрекъснато(ако чуваме гласове). Важно е да се знае, че освен лошите човек може и да чува Божия глас, който се чува най ясно в планината. Достатъчна е молитва към Бога да спре гласовете. За да се пречистим и да се приближим до Бога още повече, отиваме в планината на палатка пост без хляб и вода 2,3 дена. Важно е да се знае, че колкото сме по на високо толкова е по студено, така че трябва да си приготвим топли дрехи за през ноща и да си вземем шапка. Ако след това се получи запек, няма нищо страшно, при добрите нищо не се разваля, когато му дойде времето ще отидем по нужда. Ще се наложи да напъвате по някое време обаче. Така 2,3 пъти и ще слушаме предимно класическа музика(ние в София сме благословени с classic fm на 89,1 mhz), музиката правена от демони ще ни дразни, ще различаваме добрите композитори от лошите. Повечето от филмите освен че няма да са ни интересни, ще се страхуваме от убийствата и ужасите.
  Значи когато е направена магийка или сме болни е необходимо да се изпотим. Ако сме в невъзможност да спортуваме или да отидем в планината, редно е да се облечем топло и да се завием с 2 одеяла най малко както при настинка. Щом се изпотим магийката е излязла и болеста е преминала. Изкачването на стръмни терени, води до изпотяване, което ни пречиства. Ако ни боли зъб, спира. Ако чувате гласове, те намаляват, пиенето на изворна вода също спира гласовете. Важно е и спането, ако спите няма да има проблем. Но ако не можете да заспите и една нощ, отново започвате да чувате гласовете. Които ще се усилват, колкото повече не спите. Не казвам че по този начин напълно ще се прекратят, по слабо ще се чуват, защото е хубаво човек да чува гласове, но божиите ангели и самият Бог.

  16. ЗА ВСИЧКИ ИЗВРАТЕНИ

  Всеки, който се има за божий, трябва да мрази и да се гнуси от всички лезбийки, травестити и педераси, както е писано:
  21 Не мразя ли, Господи, ония, които мразят Тебе? И не гнуся ли се от ония, които се повдигат против Тебе? 22 Със съвършена омраза ги мразя, За неприятели ги имам. /Псалми 139:21,22/
  Тези с поведението си мразят Бога, такива са и всички, които ги толерират. Това са вече определили се демони, това са плевели които са пораснали и си личат. Целия свят искат и ще направят такъв, ако не ги спрем. След тях следват всички, които се занимават с порно индустрията, след тези следват всички сатанисти.

  17. ЗА МУЗИКАТА

  Според музиката и човека. Кажи ми каква музика слушаш, за да ти кажа какъв си. На мен лично като божи човек, ми допада най много класическата като Моцарт, Бах, Бетовен, Телеман, Албинони и др, след като съм бил в планина. Радио CLASSIC FM на 89.1 за София е най изгодно. Идете на Страницата им да видите, за другите градове на колко mhz се излъчва http://www.classicfmsofia.com/. Там можете да го слушате през интернет чрез RealPlayer който обаче е shereware свалете си го от тук Друг начин най изгоден е да слушате интернет радио чрез WINAMP http://www.winamp.com . Значи за начало сваляте и си инсталирате WINAMP от страницата им. Ако връзката ви не е повече от 28kbps съветвам ви да си изтеглите по стара версия например WINAMP ver 2.91 защото иначе прекъсва за секунда като теглите и ако си записвате чрез TOTAL RECORDER за който ще обясня по надолу записа ще е на засечки - можете да го изхвърлите на боклука. След като сте инсталирали WINAMPто идете на страницата с радиата на NULLSOFT от тук Там във прозорчето за търсене напишете Mozart или Bach или Bethoven например и ще излязат интернет радиата които свирят в момента точно горепосочения ако има такива разбира се. Изберете си радио каквато е вашата връзка (bitrate) от 20kbps до 128kbps. Препоръчвам ви да опитате "MOSTLY CLASSICAL" или "PRELUDIO" на 24kbps са и пускат страхотна музика. Значи избирате да запишете файла "tune in" където пише срещу радиото, като натискате десния клавиш на мишката и избирате за (internet explorera) "save target as". В прозорчето записвате името на радиото. Избирате място където ще си съхранявате радиата и го записвате. Запомняте мястото и стартирате WINAMPto натискате клавиша "L" и избирате запомнената директория, и избирате радиото (както сте си го записали). Готово
  За да записвате свалете си TOTAL RECORDER tr33se.zip Разархивирайте съдържанието му със WINRAR примерно (ако нямате свалете си го winrar280.exe Инсталирайте го. Старирайте го. Изберете от менюто file->open archive и изберете файла "tr33se.zip" от папката където сте го записали. След това изберете от бутончетата "EXTRACT TO" и в най горния прозорец напишете C:\Program Files\TotalRecorder\ натиснете "OK". При първоначално стариране трябва да влезете в папка "C:\Program Files\ТotalRecorder" с windows explorera (меню start->programs->windows explorer). И натиснете веднъж с мишката върху файла "setup.exe". Рестартирайте системата след това отново влезнете в папка "C:\Program Files\ТotalRecorder" и кликнете веднъж върху файла "tmg-tr33se.exe". Стартирайте го, въведете в username своето име и натиснете "generate" След това си запишете името и кода. Стартирайте TOTAL RECORDER от меню start ->programs ->total recorder , Идете в менюто му help ->registration и запишете името и кода. Готово.
  Докато свири интернет радиото чрез WINAMP или REALPLAYER. Натиснете за запис червеното бутонче, за прекратите записа бутона стоп. После избирате от менюто "files"->"save as" и записвате. Както пише в прозорчето на WINAMP кой е композитора и коя партитура. Това че WINAMPто прекъсва за 5,10 секунди за да тегли(ако сте с бавна връзка) да не ви смущава. TOTAL RECORDER автоматично спира, така че ако сте го слушали на засечки за повече от 1 секунда ще слушате цялото парче после без засечки. Парчетата се записват във mp3 на 32,000 hz mono но качеството е задоволително. Ако искате повече тогава от менюто на TOTAL RECORDER можете да го промените. "options" ->"recording options & parameters" но mp3 ще увеличат размера си. Също трябва да знаете че в папката където сте разархивирали пакета има файл "blade.dll". Този файл трабва да се копира в папка C:\PROGRAM FILES\HIGH CRITERIA\TOTAL RECORDER. за да имате възможност да записвате в mp3. След това отивате в менюто на TOTAL RECORDER
  OPTIONS -> SETINGS и избирате бара "MP3 ENCODING" посочвате blade.dll.
  След това отивате в меню "options" ->"recording options & parameters" чеквате "SOund board" и променяте "recording parametrs" на mp3. След това чеквате "Software" и подопцията "convert using parametrs specifed below". ГОТОВО. МОЖЕТЕ ДА ЗАПИСВАТЕ.


  ВЪРНИ СЕ                                                                                                                                  ПРОДЪЛЖИ НАТАТЪК

  Надявам се гореизложеното да ви посочи факти които да помогнат, да прецените сами къде е истината и да сте по уверени в нея.

  1 1