Buku-buku Geomatik

 

Almanak Ukur Malaysia

Asas Fotogrametri

Astronomi Lanjutan

Fotogrametri Lanjutan

Ilmu Ukur Untuk Jurutera Ed. 2

Kajian Pengurusan Nilai dan Praktis Ukur Bahan

Komputer dari Logik ke Seni Bina

Pemasaran Keluaran Pertanian

Penenderan dan Penganggaran Binaan

Pengenalan Ukur Kuantiti Binaan 1

Pentaksiran Pelaburan Harta

Prinsip Penilaian Statut

Prinsip Penderiaan Jauh

Sistem Maklumat Geografi

Ukur Kejuruteraan Lanjutan - Masalah dan Penyelesaian

Ukur Kejuruteraan - Masalah dan Penyelesaian Ed. 2

Ukur Tanah

Unsur-unsur Fotogrametri

A Manual On The National Land Code

Jurnal Tanah

ASAS ILMU UKUR

 

Almanak Ukur Malaysia

Pengarang: Pejabat Geodesi dan Astronomi

 

Asas Fotogrametri

Pengarang: Abdul Hamid Mohd. Tahir

 

Astronomi Lanjutan

Pengarang: Wan Abdul Aziz Wan Mohd. Akib
 • 1996 

 • 983-52-0026-2 

 • 207 m.s. 

 • RM16.00 

 • Kandungan Buku

  • Bab 1: Pengenalan

  • Bab 2: Sistem koordinat jumantara dan transformasi

  • Bab 3: Sistem waktu dan penetapan waktu

  • Bab 4: Perubahan sistem koordinat jumantara

  • Bab 5: Katalog bintang dan efermeris

  • Bab 6: Peralatan optikal

  • Bab 7: Penentuan azimut (Geodesi dan Astronomi)

  • Bab 8: Penentuan latitud

  • Bab 9: Penentuan longitud

  • Bab 10: Penentuan serentak latitud dan longitud

 

Fotogrametri Lanjutan

Pengarang: Abdul Hamid Mohd.Tahir

 

Ilmu Ukur Untuk Jurutera Ed. 2

Penterjemah: Kamaruzaman Abd. Rashid, Anuar Ahmad & Shahidah Mohd. Arif
 • 1993 

 • 983-9585-81-9 

 • 410 m.s. 

 • RM20.00 

 • Kandungan Buku

  • Bab 1 Pengenalan

  • Bab 2 Ukur aras

  • Bab 3 Teodolit dan kegunaannya

  • Bab 4 Pengukuran jarak

  • Bab 5 Terabas

  • Bab 6 Penyegitigaan dan penyisitigaan

  • Bab 7 Persilangan dan silang alik

  • Bab 8 Ukur butiran dan plotan

  • Bab 9 Lengkung bulat

  • Bab 10 Lengkung peralihan

  • Bab 11 Lengkung tegak

  • Bab 12 Kiraan luas dan isipadu

  • Bab 13 Gambarajah angkut jisim

  • Bab 14 Pemancangan

 

Kajian Pengurusan Nilai dan Praktis Ukur Bahan

Penterjemah: Hasnan Abdullah

Komputer dari Logik ke Seni Bina

Penterjemah: Mohd. Aizaini Maarof & Hayati Hasan
 • 2000 

 • 983-52-0132-3 

 • 309 m.s. 

 • RM30.00 

 • Kandungan Buku

  • Pengenalan

  • Pengenalan kepada logik digital

  • Reka bentuk logik gabungan

  • Reka bentuk logik berjujukan

  • Struktur satu komputer

  • Sistem-sistem ingatan

  • Input-output

  • Kawalan dan mikropengaturcaraan

  • Reka bentuk satu sistem komputer yang kecil

  • Perwakilan dan pengolahan data

  • Set-set suruhan dan mod-mod pengalamatan

  • Pengenalan kepada perisian sistem

  • Komunikasi data

  • Arah tuju baru dalam seni bina

  • Jawapan-jawapan kepada latihan-latihan pilihan

  • Pembacaan Lanjutan

  • Glosari

  • Indeks

 

Pemasaran Keluaran Pertanian

Pengarang: Abdul Hamid Mar Iman

 

Penenderan dan Penganggaran Binaan

Penterjemah: Abdul Hakim Mohammed

 

Pengenalan Ukur Kuantiti Binaan 1

Pengarang: Rosli Abd. Rashid

 

Pentaksiran Pelaburan Harta

Penterjemah: lsmail Omar
 • 2000 

 • 983-52-0171-4 

 • 287 m.s. 

 • RM40.00 

 • Kandungan Buku

  • Bahagian 1 - Pengenalan

   • Definisi dan konteks pentaksiran pelaburan harta

   • Prinsip analisis pelaburan

  • Bahagian 2 - Model-model

   • Teknik pentaksiran konvesional: Prajurang kadar hasil terbalik

   • Teknik pentaksiran konvesional: Era pasca jurang kadar hasil terbalik

   • Teknik-teknik mutakhir: Satu pengenalan

   • Pentaksiran mutakhir bagi pegangan kekal dan pegangan pajak

  • Bahagian 3 - Penggunaan

   • Penilaian pelaburan harta

   • Analisis pelaburan harta

   • Kesimpulan

   • Bibliografi

   • Indeks

 

 Prinsip Penilaian Statut

Pengarang: Ahmad Ariffian Bujang dan Hasmah Abu Zarin
 • 2001 

 • 983-52-0237-0 

 • 219 m.s. 

 • RM30.00 

 • Kandungan Buku

  • Bab 1 Pengenalan pencukaian harta tanah untuk maksud penilaian statut

  • Bab 2 Prinsip dan asas kadaran

  • Bab 3 Penilaian untuk maksud kadaran

  • Bab 4 Pentadbiran dan perlaksanaan kadar di Malaysia

  • Bab 5 Duti setem

  • Bab 6 Cukai keuntungan harta tanah

  • Bab 7 Caj pembangunan

  • Bab 8 Asas penilaian pampasan bagi pengambilan balik tanah

  • Bab 9 Kawalan sewa premis terkawal

 

Prinsip Penderiaan Jauh

Penterjemah : Abdul Hakim bin Alang Hassan

 • Bab 1 - Penderiaan jauh pada hari ini

  • Pengenalan

  • Perkembangan terbaru dalam penderiaan jauh

  • Implikasi penderiaan jauh terhadap sosial dan undang-undang

  • Status penderiaan jauh

 • Bab 2 - Sinaran elektromagnet di permukaan Bumi

  • Pengenalan

  • Sistem penderiaan jauh

  • Peristilahan dan unit penderiaan jauh

  • Sumber dan jenis tenaga eletromagnet yang digunakan dalam penderiaan jauh

  • Tindakan bersaling permukaan bumi dengan sinaran eletromagnet

  • Tindakan bersaling atmosfera dengan sinaran elektromagnet

 • Bab 3 - Fotografi udara

  • Pengenalan

  • Kamera

  • Filem

  • Mengambil ukuran dari fotografi udara

  • Mentafsir fotograf udara

  • Fakta tentang fotograf udara untuk direnungkan

 • Bab 4 - Imej pengindera udara

  • Pengenalan

  • Pengimbas berbilang spektrum

  • Pengimbas baris terma inframerah

  • Radar pandangan sisi awangan

 • Bab 5 - Imej pengindera satelit

  • Pengenalan

  • Satelit sumber bumi

  • Satelit sumber bumi berpemandu

  • Satelit sumber bumi tanpa berpemandu

  • Satelit meteorologi

  • Satelit ketenteraan dan satelit KSSR

 • Bab 6 - Pemprosesan Imej

  • Pengenalan

  • Pemprosesan imej selanjar

  • Pemprosesan imej diskret

  • Sistem maklumat geografi

 

Sistem Maklumat Geografi

Pengarang : Ruslan Rainis and Noresah Mohd Shariff
 • S983-62-5975-9

 • 259 m.s.

 • Publisher: Dewan Bahasa dan Pustaka

 • Tahun : 1998

 • Kandungan Buku:

  • Bab 1 - Pengenalan

   • Maklumat Geografi dan Masalah Ruangan

   • Apakah Sistem Maklumat Geografi?

   • Mengapakah Sistem Maklumat Geografi Menjadi Penting dan Popular?

   • Aplikasi-aplikasi Sistem Maklumat Geografi

  • Bab 2 - Sejarah Perkembangan Sistem Maklumat Geografi dan Perkaitannya dengan Bidang-bidang lain

   • Sejarah Perkembangan Sistem Maklumat Geografi

   • Perkaitan Sistem Maklumat Geografi dengan Bidang-bidang lain

   • Sistem Maklumat Geografi Masa Kini

  • Bab 3 - Tabii dan Sifat-sifat Data Geografi

   • Data dan Maklumat

   • Entiti dan Objek Geografi

   • Perletakan Geografi (Dimensi Ruangan)

   • Data Atribut/Bukan Ruangan (Dimensi Tema)

   • Sifat-sifat Geografi

   • Organisasi Ruangan

  • Bab 4 - Model Data - Perwakilan dan Pengurusan Data Geografi

   • Konsep-konsep Asas Pangkalan Data

   • Perwakilan Data dalam Pangkalan Data - Data Model

   • Pendekatan bagi Pengintegrasian Data Ruangan dan Data Atribut

   • Perwakilan Masa dalam Pangkalan Data Geografi

  • Bab 5 - Data Input

   • Reka Bentuk Pangkalan Data

   • Memasukkan Data Ruangan

   • Data Atribut Bukan Ruangan

   • Mengaitkan atau Mencatumkan Data Ruangan dengan Data Atribut

   • Isu-isu dalam Mengintegrasikan Pelbagai Jenis Data daripada Pelbagai Sumber

  • Bab 6 - Output dan Visualisasi Data

   • Jenis-jenis Output

   • Alatan Output

   • Paparan Imej Kartografi

 

Ukur Kejuruteraan Lanjutan - Masalah dan Penyelesaian

Penterjemah: Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus & Zulkarnaini Mat Amin
 • 1996 

 • 983-52-0050-5 

 • 331 m.s. 

 • RM24.00 

 • Kandungan Buku

  • Bab 1 Selisih dan pelarasan

  • Bab 2 Orentasi

  • Bab 3 Ukur kawalan

  • Bab 4 Penggunaan trigonometri sfera kepada ukur kejuruteraan

  • Bab 5 Lingkaran bulat

  • Bab 6 Lingkaran peralihan

  • Bab 7 Lingkaran pugak

 

Ukur Kejuruteraan - Masalah dan Penyelesaian Ed. 2

Penterjemah: Mohd. Zulkifli Hj. Mohd. Yunus & Mohd. Razali Mahmud

 

Ukur Tanah

Penterjemah: Sakdiah Basiron
 • 1995 

 • 983-52-0039-4

 • 496 m.s.

 • RM18.00 

 • Kandungan Buku

  • Bab 1 Peta dan pelan

  • Bab 2 Ukur rantai

  • Bab 3 Ukur kompas

  • Bab 4 Koordinat

  • Bab 5 Ukur Ordnans

  • Bab 6 Teodolit

  • Bab 7 Ukur trigonometri

  • Bab 8 Ukur meja

  • Bab 9 Ukur terabas

  • Bab 10 Ukur aras

  • Bab 11 Keratan

  • Bab 12 Takimetri

  • Bab 13 Ukur kontur

  • Bab 14 Luas dan isipadu

  • Bab 15 Pengesetan

  • Bab 16 Lengkung

  • Bab 17 Ukur udara

  • Bab 18 Laser

 

Unsur-unsur Fotogrametri

Penterjemah: Anuar Ahmad & Zulkarnaini Mat Amin
 • 1998 

 • 983-52-0124-2 

 • 664 m.s 

 • RM55.00 

 • Kandungan Buku

  • Bab 1 Pengenalan

  • Bab 2 Optik untuk fotogrametri

  • Bab 3 Prinsip fotografi

  • Bab 4 Kamera udara

  • Bab 5 Pengukuran dan perkemasan fotografi

  • Bab 6 Fotograf tegak

  • Bab 7 Pandangan stereoskopi

  • Bab 8 Paralaks stereoskopi

  • Bab 9 Kaedah asas bagi pemetaan planimetri dengan fotograf tegak

  • Bab 10 Peta foto dan mozek

  • Bab 11 Fotograf senget

  • Bab 12 Alat pemplotan stereoskopi

  • Bab 13 Ortofotografi

  • Bab 14 Penyegitigaan udara

  • Bab 15 Kawalan bumi untuk fotogrametri udara

  • Bab 16 Perancangan projek

  • Bab 17 Fotograf serong dan panorama

  • Bab 18 Fotogrametri di bumi dan jarak dekat

  • Bab 19 Pentafsiran fotograf

  • Bab 20 Penderiaan jauh

 

A Manual On The National Land Code

A Manual On The National Land Code adalah buku panduan yang diterbitkan oleh Koperasi Pegawai Pentadbiran dan Pengurusan Tanah Malaysia Berhad dengan kerjasama Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian merupakan buku rujukan penting kepada semua pihak yang terlibat di dalam hal-hal pentadbiran dan pengurusan tanah baik di sektor awam atau pun di sektor swasta.

Bahan rujukan ini merupakan panduan yang berguna bagi semua urusan tanah meliputi segala tatacara dan prosidur yang terkandung di dalam National Land Code yang telah dipermudahkan untuk kegunaan semua pihak termasuk pelajar-pelajar universiti/kolej dalam bidang perundangan tanah dan ukur.

Manual ini mengandungi 26 bab yang merangkumi semua aspek pelupusan tanah, pembangunan tanah, urusniaga dan bukan urusniaga tanah, perampasan dan lelongan tanah atas perintah pentadbir tanah, penyerahan notis, perbicaraan dan carian.

 

 

Jurnal Tanah

Jurnal Tanah yang diterbitkan oleh Persatuan Pengurusan Tanah dikeluarkan dua kali setahun, mengutarakan isu-isu semasa dalam pentadbiran dan pengurusan tanah. Edisi kali ini menumpukan hal-hal yang berkaitan dengan hakmilik strata. Antara isu-isu yang menjadi kupasan pada edisi kali ini adalah seperti berikut:
Akta Hakmilik Strata 1985: Satu Tinjauan
Oleh Dato' Haji Yidris bin Abdullah

The Role of Licensed Land Surveyors in Expiditing Title Application For Strata Titles
By Mr. Toh Swee Eng

Masalah yang Dihadapi Oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan di dalam Memproses Permohonan Hakmilik Strata
Oleh Encik Samad bin Bahari

Diagnosis Kegagalan Perbadanan Pengurusan: Pengalaman Pejabat Pengarah Tanah dan Galian
Oleh Datuk Haji Lugiman bin Abu Seman

Latest Amendments To The Strata Titles Act 1985
By Mr. Azimuddin bin Bahari, Ph.D

Unit Syer Di Bawah Akta Hakmilik Strata 1985
Oleh Encik Shahril Faizal bin Abdul Jani

 

ASAS ILMU UKUR

 Jabatan Kejuruteraan Perladangan, Fakulti Kejuruteraan,

Universiti Pertanian Malaysia

1995

15 x 20 cm ; vii + 105 ms

Isi Kandungan

 • Alatan Ukur Rantai,
 • Teori Ukur Rantai, 
 • Sudut dan Bering, 
 • Pengarasan, 
 • Stadia & Rentasan Teodolait, 
 • Luas dan Isi Padu

 

Hosted by www.Geocities.ws

1