www.kavyan.cjb.netJabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri SelangorTo Be Endorsed by The Malaysia Book of Records

    

Jadual Pembacaan

      

BELUM dikemas kini

Semua peserta yang sudah mengesahkan pendaftaran pada atau sebelum 15 Julai 2003 disenaraikan dalam jadual di bawah. Nama-nama baru pula dimasukkan sebagai mengganti peserta yang menarik diri. Para peserta diminta membaca panduan dan maklumat lain di laman utama.

Sila maklum bahawa peserta mesti berada di tempat acara selewat-lewatnya 60 minit (satu jam) sebelum tiba giliran masing-masing. Jika gagal, tempat berkenaan akan diganti dengan peserta lain. Tidak ada jaminan bahawa slot yang dibatalkan itu akan dapat diganti semula.

Sebarang permintaan untuk membuat pindaan mesti dilakukan selewat-lewatnya pada 31 Julai 2003. Pindaan tertakluk pada kelulusan Urus Setia.

Jadual pembacaan yang dipaparkan di sini pada 22 Ogos 2003 adalah muktamad. Sebarang permintaan untuk membuat pindaan akan dianggap sebagai permintaan untuk menarik diri. Tempat itu akan diganti dengan orang lain dari "senarai menunggu" manakala nama individu berkenaan akan digugurkan terus daripada senarai. Harap maklum.

Peserta juga tidak boleh mencalonkan nama baru (wakil) untuk mengganti tempatnya. 

SILA CATAT NOMBOR, TARIKH & MASA PEMBACAAN SAUDARA DARI JADUAL PEMBACAAN UNTUK MELANCARKAN URUSAN PENDAFTARAN SEPANJANG ACARA.

Sila maklum bahawa masa yang dinyatakan pada jadual ini hanyalah anggaran dengan andaian bahawa setiap cerpen panjangnya 15 minit.

Sila klik pada tarikh dan masa untuk melihat jadual pembacaan. 

     

29 Ogos 2003 (Jumaat) 4:00 petang - 12:00 tengah malam

30 Ogos 2003 (Sabtu) 12:00 tengah malam - 12:00 tengah hari

30 Ogos 2003 (Sabtu) 12:00 tengah hari - 12:00 tengah malam

31 Ogos 2003 (Ahad) 12:00 tengah malam - 12:00 tengah hari

31 Ogos 2003 (Ahad) 12:00 tengah hari - 12:00 tengah malam

1 September 2003 (Isnin) 12:00 tengah malam - 12:00 tengah hari

1 September 2003 (Isnin) 12:00 tengah hari - 12:00 tengah malam

2 September 2003 (Selasa) 12:00 tengah malam - 4:00 petang

    

KEMBALI KE LAMAN UTAMA

Hosted by www.Geocities.ws

1