ผู้ก่อตั้งชมรมคาราเต้-โด มหาวิทยาลัยนเรศวร


 

 

นายอธิปัตย์ ล้อวงศ์งาม ผู้ก่อตั้งชมรมคาราเต้-โด มหาวิทยาลันเรศวร
Tel.09-7727710


จากที่ผมทราบมาผู้ก่อตั้งชมรมศิลปการป้องกันตัว คาราเต้ "ชมรมคาราเต้" ได้เริ่มการซ้อมครั้งแรกภายใต้นามของชมรมศิลปการป้องกันตัว(ก่อตั้งโดยศิลปป้องกันตัว
วันฮวาโด "Wonhwa-do") ซึ่งขณะนั้นชมรมศิลปการป้องกันตัวมี 3 วิชาคือ คาราเต้ เทควันโด และ วันฮวาโด ชมรมคาราเต้จึงยังไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาอย่างเป็นรูปร่าง โดยขณะนั้นมีผู้นำฝึกซ้อมคือนาย อธิปัตย์ ล้อวงศ์งาม ในระหว่างนั้นชมรมคาราเต้ของเรายังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจาก
1. ศิลปการป้องกันตัวคาราเต้ยังไม่เป็นที่รู้จักของนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่
2. ชมรมของเรานั้นยังไม่สามารถที่จะติดต่อเรื่องการสอบสาย และ การแข่งขันทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการที่จะฝึก เริ่มมีการติดต่อกับทางสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย ทำให้มีความหวังอย่างแรงกล้าที่จะได้เป็นชมรมอิสระในไม่ช้านี้...
ในปี2543 ชมรมเราผ่านการอนุมัติให้ก่อตั้งเป็นชมรมเต็มตัว และเป็นการเริ่มฝึกซ้อมอย่างจริงจัง ซึ่งในตอนแรกนั้นมีสมาชิกที่มาซ้อมเสมอ 5-6 คนเท่านั้น หรือ 2 คน คือ ผู้ก่อตั้งและรุ่นน้องเท่านั้น และในปี2544 เราได้มีการซ้อมอย่างจริงจังมากขึ้นเพราะได้มีสมาชิกเข้ามาในชมรมมากขึ้น ซึ่งในกีฬามหาวิทยาลัยมีการจัดแข่งคาราเต้เป็นกีฬาสาธิตครั้งแรกชมรมเราได้มีโอกาสเข้าร่วม

เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยธiรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


Home


Hosted by www.Geocities.ws

1