Tillbaka

SÅR

Här nedan följer en presentation av lite olika sår och hur de bäst läkes.


Skärsår:
Skärsår kännetecknas av glatta, ymnigt blödande sårytor med jämna sårkanter. Ett skärsår kan uppkomma exempelvis om hästen trampar genom glas eller annat vasst föremål.

För att läka bäst skall såret sys så snart som möjligt. Som hästägare kan man börja med att kontrollera skadan, tvätta bort smuts och anlägga ett förband om så är möjligt.
Vid större blödning måste förband läggas med tryck. Skulle det vara en pulsåderblödning (kännetecknas av ljusrött blod och pulsation i blödningen), bör man komplettera tryckförbandet med en hård avbindning ovanför såret om så är möjligt. Till avbindning går det utmärkt att använda sig av en vanlig cykelslang. Observera att den inte bör ligga på i mer än en timme!
Sår som sys läker i regel på 12-14 dagar, sen avlägsnar man stygnen. Men full hållfasthet i såret uppnås inte förrän efter ungefär en månad beroende på hur stort såret är. Innan såret har uppnått full hållfasthet får hästen inte börja arbetas.


Rivsår:
Ett rivsår har i allmänhet flikform. Rivsår orsakas av exempelvis taggtråd, spikar och andra utstående vassa föremål.

Vid ett rivsår förekommer ofta en sårficka, som ligger lägre än såröppningen, vilket gör att det samlas smuts och sårsekret där. En sådan ficka måste dräneras, så att innehållet kan rinna ut, dränaget får vara kvar tills sårflytningen har upphört.


Sticksår:
Ett sticksår känner man igen på att det är en liten såröppning och en vindlande sårkanal. Ett sticksår kan bero på att hästen trampat på något vasst eller sprungit in i något.

Ett sticksår blir lätt förbisedda då det förekommer ringa eller ingen blödning alls.
Dessa sår är ofta nfekterade och berör ofta leder, senskidor och benhinnor. Om så är fallet så är snabb läkarvård jätteviktigt.
Vid utvecklad inflammation föreligger ökad värme, svullnad, feber, ömhet för beröring och kraftig hälta om såret är beläget på ett ben.

Tillstånd med lymfkärlsinflammation och ett svullet ben kallas lymfangit. På ett bakben kan detta lätt återkomma och hästen kan utveckla s.k. elefantben.

Ett sticksår kan också orsaka stelkramp. Varför en häst ALLTID bör vara vaccinerad mot detta.

Om sticksåret är i hoven så blir det nästan alltid en hovböld. Hittar man en häst med något föremål i hoven är det bra att markera var det sitter innan man tar loss det. Vid en eventuell senare hovböld så har veterinären mycket hjälp av att man vet var sticksåret varit.


Krossår:
Ett krossår uppkommer exempelvis om hästen blivit sarkad av en annan häst, man ridit omkull eller slagit i ett hinder.

Vanligen hittar man krossår på framknän, armbågar, hasspetsar, höftbensknölar och ögonbågar. Även vid allvarliga kolikanfall kan det uppstå krossår.

Såret lämpar sig inte för sutur då huden ofta är söndertrasad och förorenad. Såret måste således lämnas att läka på egen hand.
Vid krossår är det upp till hästägaren att se till att läkningen går som den ska, man måste var väldigt noga med rengöringen.


Sidan skapad 5 mars 2003
Sidan uppadterad 1 Januari 2004
Tillbaka
Hosted by www.Geocities.ws

1