Tillbaka

Ovanor hos häst:

När man pratar om ovanor hos häst menar man ett avvikande beteende som kan skada hästen eller dess omgivning. Ovanor kan uppträda nuder olika åldersperioder i hästens liv.
Orsaken till en ovana kan vara nervositet, rädlsa, dålig skötsel, vantrivsel, överträning eller brist på sysselsättning. Ovanan uppträder spontant eller lärs in av andra hästar, men kan säga att ovanor "smittar".
För att bli av med en ovana måste man ta reda på orsaken och sedan göra något åt orsaken.

Krubbitning

Namnet kommer av att hästen tar stöd med framtänderna i krubbans kant eller något annat föremål och sväljer luft, varvid ett ulkande ljud hörs. Man vet inte varför hästen krubbiter, men en teori är att hästen genom att svälja ner luft får en lustförnimmelse.
Denna ovana kan uppkomma redan hos föl, hos andra kommer ovanan ofta genom att hästen "lär" sig av en annan häst.
En del hästar får inga men av ovanan, men de flesta får problem med matsmältningen, får ruggig hårrem och magrar. För hästägaren blir det ulkande ljudet ett irritationsmoment.
Krubbitning är troligen ärftligt, undersökningar har visat att en viss fullblodshingst har lämnat många avkommor som är krubbitare.

Behandling: Den troligtvis bästa behandlingen mot krubbitning är en operation där man avlägsnar delar av de muskler som påverkar svalget under sväljningen. En mycket gammal metod. Enligt statistiken fungerar en operation i 90% av fallen. De som det inte fungerar på är ofta sådana som krubbitit länge.
Nu finns även en anna typ av operation där man skär av två halsnerver som försörjer två stora muskler på halsens undersida och partiellt borttagande av de övriga s.k krubbitarmusklerna. Denna operation ger ett bättre resultat utseendemässigt då den undre halskonturen inte blir störd. Men resultatet i stort blir sämre, endast 50% blir symptomfria. Metoden fungerar bäst på unga hästar (1-2 år) och hos hästar som nyligen fått ovanan.
Vill man ha en kortsiktig billig lösning kan man prova med någon slags krubbitarrem och samtidigt försöka se till att hästen inte har några kanter att ta stöd emot när den sak till att svälja luft. Och gärna se till att hästen håller sig sysselsatt med något.


Luftsnappning

Ovanan visar sig som krubbitning men utan att hästen tar stöd mot något.

Behandling: Det finns en behandling som går ut på att genom kirurgiskt ingrepp hindra hästen från att bilda vacuum i munhålan. Det fungerar så att man opererar in metallkanyler i kinderna.


Träätning

Hästar som äter på staket eller stallinredning är inte speciellt sällsynta. Orsaken tros vara tandbesvär, mag- och tarmparasiter samt mineralbrist. Men den vanligaste orsaken är troligen att hästen är uttråkad, nervös eller får för lite motion.

Behandling: Ta reda på orsaken så borde problemet lösa sig.
Vill man inte ta reda på orsaken så kan man åtgärda problemet genom att sätta eltråd över staketet, sätta upp plåt på utsatta ställen i stallet och lägga in grenar och kvistar i hagen så att hästarna kan äta på dem istället. Men bäst är givetvis att hitta orsaken och sedan åtgärda den.


Vävning

Vävning kan utvecklas spontant eller läras från andra hästar. Vävning ses speciellt hos nervösa fullblodshästar i hög kondition uppstallade vid tävlingsbana.
Med vävning menar man att hästen vaggar från sida till sida unde rkortare eller längre tid. Framdelen svänger som en pendel och frambenen utsätts för onaturlig belastning på leder och senor vilket kan leda till skador. Allmänpåverkan ses i form av aptitlöshet, avmagring och att hästen tappar i kondition.
Orsaken till vävning är oftast stress.

Behandling:Lugna hästen! Vad man kan göra är att byta stall, ge hästen mera utevistelse och mer motion, se till att ha bra rutiner och lugna människor runtomkring hästen, inget onödigt spring i stallet - se till att hästen har lugn och ro. Man kan också ge lugnande när hästen inte arbetas men det är ju bara en tillfällig lösning.


Cirkelgång

Liknar vävning. Hästen går runt i boxen i en cirkel. Samma skador som vid vävning kan uppkomma och samma behandling rekommenderas. För kortsiktig lösning kan man binda upp hästen, men det löser ju inte det egentliga problemet utan kanske istället leder till annan ovana.


Lynnesfel

Förut ansåg man att en häst som sparkas och/eller bits hade lynnesfel och att det skulle förhindras genom uppfostran.
Men numera så vet vi bättre. Vi vet att vi istället ska ta reda på varför hästen gör som den gör och åtgärda det problemet. En häst som uppträder hotfullt mot en människa har troligen under en längre tid försökt uppmärksamma människan på att något är fel, men människan har inte uppfattat hästens signaler på rätt sätt och därför anser hästen att den nu behöver säga till på ett lite mer hårdhänt sätt.
Det första man ska göra med en häst som man tycker beter sig onormalt är att undersöka om den kan ha ont någonstans, har man klart konstaterat till 100% att hästen inte har ont går man enklast vidare genom att ta ett steg tillbaka i hästen utbildning. Det kan vara så att hästen inte förstår vad människan vill och gör fel varvid hästen straffas och därför säger ifrån.
Har man konstaterat att hästen inte har ont och inte missförstår människan så återstår inte många hästar. De som återstår är de som blivit felbehandlade, de som inte litar på människan och därför sparkas eller bits när de känner sig trängda eller när de anser att de är högre i rang än människan.

Behandling: Ge hästen tid, klarar du själv inte av hästen så ta hjälp av någon kunnig (gärna inom Natural Horsemanship) och försök att från början bygga upp hästens förtroende för människan. Viktigt är också att utbilda sig själv till att bli en bra ledare, en bra ledare är (i korta drag) någon man kan lita på och som också vågar säga ifrån och ge beröm.

info om Natural Horsemanship

Seven games


Sidan skapad 6 Maj 2003
Sidan uppdaterad 1 Januari 2004
Tillbaka
Hosted by www.Geocities.ws

1