Volver la pagina principal de cuentos  

Siguiente cuento

 

LA BARQUETA

Dins el mar hi ha una barqueta

que les ones fan gronxar,

és una barca vermella

que el vent la va fent jugar.

 

No té ningú que la remi,

navega sense timoner,

si jo pogués enfilar-m’hi

me’n faria mariner.

 

Un mariner de mar blava

que tot cantant sense por,

a l’atzar navegaria

cercant un nou horitzó.

 

Volver la pagina principal de cuentos  

Siguiente cuento

Hosted by www.Geocities.ws

1