การสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
นายจิระโรจน์ ก่อเกื้อ
วิศวะโทรคมนาคม 2/1สมทบ รหัสนักศึกษา 162204712006


นายชัยวัฒน์ มีบุญ
วิศวะโทรคมนาคม 2/2สมทบ รหัสนักศึกษา 162204712075