Między respektem dla zmarłych a potrzebą prawdy
Z rabinem Warszawy i Łodzi rozmawia Agnieszka Kublik (Gazeta Wyborcza)

 
Michael Schudrich, rabin Warszawy i Łodzi: Ekshumacja nie jest potrzebna

Agnieszka Kublik: Instytut Pamięci Narodowej chce ekshumować szczątki ofiar mordu Żydów w Jedwabnem. Jaki stosunek ma judaizm do ekshumacji?

Michael Schudrich: W judaizmie obowiązuje absolutny zakaz naruszania szczątków, gdyż kości powinny spoczywać do końca świata, tam, gdzie spoczęły. Część Żydów wierzy także, że naruszenie kości spowoduje naruszenie duszy w niebie. Normalnie nie zgadzamy się na ekshumację. W tym przypadku trzeba zapytać: po co ona miałaby być przeprowadzona.

By dokładnie ustalić liczbę ofiar i sposób, w jaki zginęli.

- Bardzo szanuję IPN i wierzę, że pracujący tam ludzie kierują się szczerymi chęciami, by dotrzeć do prawdy. Tylko że w tej jednej sprawie różnimy się. Rozumiem, dlaczego chcą to zrobić. Ale ja patrzę z innego punktu widzenia - zgodnie z naszą tradycją kości ofiar nie mogą być ruszane, mamy dla nich najwyższy szacunek.

W przypadku mordu w Jedwabnem nie ma żadnych okoliczności, które pozwoliłyby zgodzić się na ekshumację?

- Szacunek dla kości naszych ofiar jest dla nas ważniejszy niż wiedza, kto zginął i jak, kto zabił i jak. Na ekshumację moglibyśmy się zgodzić tylko wówczas, gdyby np. w ten sposób udało się dotrzeć do takich informacji, dzięki którym mogłoby się uniemożliwić następne morderstwo. W ten sposób bowiem uniknęlibyśmy kolejnego mordu i kolejnych ofiar. W Jedwabnem nie mamy do czynienia z takim przypadkiem.
Powodem do ekshumacji nie może być też chęć przekonania tych, którzy twierdzą, że w Jedwabnem nie zginęły kobiety i dzieci, tylko mężczyźni. Dlaczego mielibyśmy naruszać kości zmarłych, dla tych, którzy i tak nie zmienią swego zdania na temat tego mordu?

Nie będzie więc zgody na ekshumację?

- To bardzo ciężka decyzja. Trzeba wybierać między respektem dla zmarłych a potrzebą prawdy. Dla nas zwycięża to pierwsze. Moim, rabina zdaniem, ekshumacja jest niemożliwa z punktu widzenia naszej religii. Bo sądzę, że ekshumacja nie da wiele, a wiele zaszkodzi.
Są przecież świadkowie, są inne dowody, ekshumacja nie jest więc potrzebna.

Rozmawiała Agnieszka Kublik

Powrot

Hosted by www.Geocities.ws

1