Instituut voor Islamitische
Studies en Publicaties

 
 

 

Deze site tot uw startpagina maken? Klik hier!

OPMERKELIJKE GEBEURTENIS

(tijdens een begrafenisdienst)

Op 14 april j.l. overleed een zeer gewaardeerd lid van de Muslimgemeenschap in Commewijne, dhr. M.G.R. Bij de begrafenisplechtigheid op 17 april werd door dhr. I.R., zoon van de overledene, bekendgemaakt dat er vanaf de dag van de begrafenis geen lezingen meer gehouden zouden worden en dat er ook geen tdja (3e dag) en chaliswa (40e dag) zouden plaatsvinden, aangezien de Islm dat niet voorschrijft.

Wij juichen het ten zeerste toe, dat dhr. I.R. voornoemd dit initiatief heeft genomen. Inderdaad worden door de Islm zaken als tdja en chaliswa niet voorgeschreven. Ook de gewoonte van het houden van lezingen ten huize van de overledene, 40 dagen of hoelang dan ook, is niet te traceren tot de Profeet Muhammad (s.a.w.). Het is goed onze lezers hierop te attenderen.

Wat de Islm wel toestaat, is een rouwperiode van 3 dagen.

Volgens de heden ten dage in gebruik zijnde gewoonten wordt na 3 dagen de tdja gehouden, zogenaamd als afsluiting van de rouwperiode.

Maar wat zien we gebeuren? De tdja wordt gehouden 3 dagen na de begrafenis en niet 3 dagen na het overlijden, zodat men zich een langere rouwperiode oplegt dan toegestaan.

Als we de Islm strikt navolgen dienen we dus een rouwperiode van maximaal 3 dagen, vanaf de dag van overlijden, in acht te nemen.

R. Ahmadali

   

 

Hosted by www.Geocities.ws

1