S.Ü.

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEK OKULU

 TEKNİK PROĞRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROĞRAMI( I.VE II. ÖĞRETİM)

DERS MÜFREDATI

 

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÖLÇMELERİ

 

DERSİN KODU:

I.öğretim

II.öğretim

                         

H.DERS SAATİ:

Top.

Teo.

Uyg.

 

6902120

6907120

 

4

3

1

YARIYILI:

I.

                        

KREDİSİ:

4

 

 

 

KONULAR

 

Konu Ağırlığı(%)

 

 

1.

ÖLÇME VE CİHAZ İLKELERİ

10

1.1

Birimler,standartlar,kalibrasyon

 

1.2

Hatalar,sistem veya cihaz iç-dış hataları,ölçü hataları

 

1.3

Doğruluk,hassasiyat,duyarlılık,lineerlik-lineersizlik

 

1.4

Ortalama,sapma,standart sapma,gaus dağılımı,veri dağılımı,korelasyon katsayısı

 

1.5

Ölçü aletlerinin özelliklerini belirten semboller

 

2.

DOĞRU AKIM ÖLÇMELERİ

15

2.1

Döner bobinli galvanometrenin çalışma ilkesi

 

2.2

Döner bobinli galvanometrenin voltmetre ve ampermetre olarak kullanılması

 

2.3

Döner bobinli galvanometrede seri ve şönt direnç hesabı ve skala taksimatı

 

2.4

Multimetreler ve bunlarla ölçme işlemleri

 

3.

ALTERNATİF AKIM ÖLÇMELERİ

15

3.1

AC akımda frekans ,peryot,efektif değer

 

3.2

Elektrodinamik ölçü aletleri (döner demir plakalı tip )

 

3.3

Döner mıknatıslı ölçü aletleri

 

3.4

Isıl ölçü aletleri

 

3.5

AC işaretlerin doğrultularak ölçümü

 

3.6

Tepe değer voltmetresi

 

3.7

Değişik dalga şekillerinin ölçümü

 

3.8

Ölçü transformatörleri(akım-gerilim) ve bunlar ile ölçümler

 

4.

GÜÇ VE İŞ (ENERJİ) ÖLÇMELERİ

15

4.1

 DC ve AC devrelerde güç ve iş kavramları

 

4.2

Elektrodinamik wattmetre DC ve bir fazlı AC devrelerde aktif güç ölçümü

 

4.3

Üç fazlı devrelerde üç wattmetre ve iki wattmetre (aron bağlantı) ile güç ölçümü

 

4.4

Reaktif güç ve güç faktörü ölçümü

 

4.5

Bir fazlı ve üç fazlı sayaçlar ,ölçü trafoları ile sayaç bağlantıları

 

5.

DEVRE ELEMANLARI VE PARAMETRELERİNİN ÖLÇÜMÜ

15

5.1

Wheastone köprüsü ve voltmetre-ampermetre yöntemleri ile direnç ölçümü

 

5.2

Empedans köprüleri ve RLC metreler

 

5.3

Frekans metreler ve frekans ölçümü.Senkronoskop ve senkronizasyon anı tespiti

 

6.

OSİLASKOP İLE ÖLÇMELER

15

6.1

Osiloskopun yapısı,propları,kalibrasyonu

 

6.2

DC ve AC gerilim ölçümü.Peryot ve frekans ölçümü

 

6.3

Lissajou yöntemi ile frekans ve faz farkı ölçümü

 

6.4

Güç ve akım ölçümü

 

6.5

Kare dalga testleri,darbeli işaret ölçümü

 

7.

ENDÜSTRİYEL ÖLÇMELER VE TRANSDÜSERLER

15

7.1

Gergi transdüserleri ,  sıcaklık transdüserleri

 

7.2

Foto elektrik transdüserleri , Yer değiştirme transdüserleri

 

7.3

Manyetik sıvı akış transdüserleri , lineer değişimli diferansiyel transformatör(LVDT)

 

7.4

DC ve AC  takogeneratörü

 

7.5

Hall etkili transdüserleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1