Tatlı Suyun Tuzlu Suya Karışmazlık Tezi


Plinius, Naturalis historiae II, CVI 224:  ( Gaius Plinius Secundus )

...Denize bir borudan akar gibi karışan tatlı suyun özellikleri daha da ilginç ve harikadır. Çünkü suda hayret edilecek özellikler vardır. Kendisi daha ağır olan deniz suyu, kendisinden daha hafif olan Tatlı suyu üzerinde taşır. Dolayısıyla  tatlı su, deniz suyundan hafif olduğu için deniz suyuna karışmaz ve denizin üzerinde yüzer. 

Plinius, 23 ve 79 yılları arasında yaşamış Romalı bir bilgindir. Dolayısı ile Naturalis Historiae, Kuran'ın yazılışından 550 sene önce yazılmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi, bu bilgiler Kuran'dan çok daha önceleri insanlar tarafından bilinmektedirler. 

Ana Britannica ansiklopedesi Plinius ve Naturalis Historiae hakkında şu bilgileri verir ;

Gaius Plinius Secundus 
Doğumu, 23 Novum Comum, Transpadane Galya, ölümü, 79 Stabia, Vezüv Dağı yakınları

"Naturalis Historia ( Doğa Tarihi ) adlı ünlü ansiklopedik yapıtın yazarı Romalı bilgin."
"37 kitaptan oluşan Naturalis Historia son düzeltmeler dışında 77 de tamamlanmıştır."
"Naturalis Historia'nın ilginç özelliklerinden biri, Plinius'un yararlandığı 100'den fazla kaynağın adlarını vermesidir. 1. kitap sonraki 36 kitabın özeti niteliğindedir ve Plinius burada yararladığı yazarlarla ( pek çoğu bugün kaybolmuş olan ) kitapların listesini verir.

"Naturalis Historia, kozmoloji ve astronomiye ayrılan 2. kitapla başlar. Başka yerlerde olduğu gibi burada da Plinius, özellikle Yunan metinleri üzerindeki bilgisini ortaya koyar. "

"3. kitaptan, 6. kitaba kadar fiziksel ve tarihsel coğrafyayı ele almış, bazısı artık var olmayan birçok önemli kenti anlatmıştır." 

"Antik Dünyanın yok olması ve Plinius'un büyük ölçüde yararlandığı eski Yunan metinlerinin kaybolması, Naturalis Historia'nın, genel eğitim konusunda tek temel yapıt haline gelmesine yol açtı."

" Yapıt günümüzde de, 1. yüzyıl Roma Tarihi üzerine doğru bilgi edinmek isteyenlerin başvurabileceği bir kaynak olarak önemini korumaktadır."

Hosted by www.Geocities.ws

1