2001-05-29: "För vi är Sirius och Studan är vårt hem, och ingen jävel kommer hit och tar poäng!"  Sirius - IFVPU 2-1 (1-1)
Hosted by www.Geocities.ws

1