Homepage van prof. dr. In-Sub Ahn

 
voor Kerkgeschiedenis Studie

 
over de Kerkvaders en de Reformaties

 Augustine        Calvin        Calvin

 

"fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.


* over deze Web Site *


Kerkgeschiedenis Studie over de Kerkvaders en de Reformatie
- vooral Augustinus en Calvijn,
en over de Christelijke Teologie.
verder, de verhalen en foto's over

de Kerken en de Culturen van de wereld.


Website: www.church-history.org


e-mail

1