Church in the Korean Society

In-Sub Ahn
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Mijn naam is In-Sub Ahn. Ik kom uit Zuid Korea en ben predikant in een Calvinistische kerk in Korea. Vanmorgen wil ik graag iets over de godsdienst in Korea vertellen.

Als u Korea bezoekt en tien mensen ontmoet staat u waarschijnlijk verbaasd dat u twee Protestantse christenen en een Rooms Katholieke christen ontmoet. De overigen zijn twee Boeddhisten en vijf zijn atheisten. Hierbij kan ik vermelden dat van de Protestantse christenen er 70% tot een calvinistische kerk behoren. Het Confucianisme heeft grote invloed in Korea, doch niet als religie maar als levensstijl. Als u nadenkt over de geschiedenis van Korea dan is die verbazingwekkend.

Er is een interessant verhaal. Als twee geliefden willen trouwen gaan hun ouders gewoonlijk naar een waarzegger om te vragen of dat goed is of niet. De mensen zeggen dat Korea een zeer religieus volk is.

1700 jaar hebben de Koreanen met het Boeddhisme geleefd. Dat heeft veel bijgedragen aan hun wereldbeeld en heeft de Koreaanse cultuur beinvloed.

Het Confucianisme kwam 1600 jaar geleden in Korea en het "nieuw" Confucianisme 600 jaar geleden. Het is een manier van denken dat onze sociale orde sterk heeft beinvloed evenals de onderlinge verhoudingen, hoewel het te conservatief is.

Ongeveer 114 jaar geleden waren er in Korea heel weinig Katholieken en vrijwel geen Protestanten. Bijna 214 jaar geleden kwamen er Roomskatholieken naar Korea en in 1884 kwamen er Protestantse zendelingen vanuit het Westen. De Koreaanse kerk vertoont een opmerkelijke groei ondanks de korte geschiedenis. Tegenwoordig bezoeken tien miljoen mensen 's zondags de kerkdiensten. Heel veel christenen begeren vurig een diepe relatie met God te hebben. Wij bidden heel veel. We hechten grote waarde aan de Bijbel. We doen intens aan evangelisatie. Ik geloof dat dit uitstekende kenmerken zijn van de Koreaanse kerk en dank God voor deze genade.

Echter, jammer genoeg, moet ik ook andere punten vermelden.
Korea verklaart dat er een absolute vrijheid van godsdienst is. Voor Korea zijn godsdienstoorlogen onbestaanbaar. Elke religie voert officieel geen strijd. Niettemin spijt het me dat ik geen pogingen ontdekken kan om elkaar te begrijpen en met elkaar te spreken over de problemen in de Koreaanse maatschappelijke situatie, vooral niet ten aanzien van Noord Korea.

Tegenwoordig vragen veel Koreanen zich af, waarom het Boeddhisme en het Confucianisme ons land niet konden redden ondanks hun geschiedenis van enkele duizenden jaren. Eveneens zijn er niet weinig mensen die hoge verwachtingen hebben van de Koreaanse kerken voor de toekomst van ons land.

Echter op dit ogenblik moet ik een ernstig dilemma erkennen van de Koreaanse Kerk. Eerlijk gezegd zullen we moeten zeggen dat er bij de Koreaanse kerken weinig betrokkenheid aanwezig is wat betreft de maatschappij, de vrouwen, de gehandicapten en het milieu. Het merendeel van de Koreaanse christenen concentreren zich op hun persoonlijke redding en hun stoffelijke zegeningen. Persoonlijk denk ik dat deze houding beivloed wordt door spirituele ervaringen zoals die in Amerika in revival bewegingen naar voren treden. De leiders van de Koreaanse Kerken leggen alleen maar de nadruk op de bekering.

De Koreaanse Kerk is nog jong, dus de theologische bezinning ontbreekt nog vaak. Daarom denk ik dat de theologie en de praktijk van de gereformeerde kerk dringend nodig zijn in Korea. Ik heb de bescheiden mening dat bij de richting van de Koreaanse kerken de christelijke opvoeding in het brandpunt moet staan. We hebben onderwijs nodig hoe wij in deze postmoderne samenleving als christen hebben te leven en te dienen.

Nu staat de Koreaanse Kerk, en staan in het bijzonder de nakomelingen van Calvijn in het centrum van de Koreaanse samenleving. We zullen een creatief antwoord moeten geven op de roep van deze tijd.

Bid alstublieft voor een Christelijke opvoeding van de totale mens.
We hebben onze Koreannse kerk te vormen als een kerk van dienstbetoon.
Bid alstublief voor de verzoening en de hereniging van Korea - vooral voor de economische problemen van Noord en Zuid Korea.

Hartelijk Bedankt.


1998. 11. 8.
Open Hof Kerk [Dutch Reformed Church ]
The Netherlands

1