De Gedachten van Augustinus en Calvijn

 

 

 

In-Sub Ahn

 

 

De Koreaanse Kerk heeft zich ontwikkeld vanuit een vervolgde kerk tijdens het Japanse imperialisme en het communisme tot een religie van de meerderheid van onze samenleving. Echter, de waardigheid van de persoon en de vrijheid van het geweten werden beperkt door de staat vanwege de spanning tussen de beide regeringen van Noord en Zuid Korea. Bovendien, kon dit worden gerechtvaardigd vanwege de houding van de kerk jegens de staad.

 

Tegen deze achtergronden kreeg ik, als lid van een Koreaanse kerk een grote belangstelling in de leringen van Calvijn met betrekking tot kerk en staat. Hoe ontwikkelde Calvijn zich gedachten in de politieke omstandigheden van zijn egen tijd? Als we in het oog nemen hoe Calvijn Augustinus gebruikt, dan staat Augustinus in het centrum van de theologie van Calvijn. Als dat zo is, onder welke omstandigheden vormde Augustinus zijn gedachten? In hoeverre en waarom ontwikkelde Calvijn zijn gedachten door de ideein van Augustinus te gebruiken in de politieke omstandigheden en door de strijd tegen de Rooms Katholieken en de Anabaptisten.

 

Nu onderzoek ik de leringen van Calvijn. Onder de vervolging door de staad, verwierp Calvijn de dwang die de staad uitoefende op de Gereformeerden en legde hij de nadruk op het mededogen dat men verschuldigd is jegens de menselijke natuur. Tenslotte, toen hij een machtig godsdienstig leider werd in Geneve, legde hij er sterke nadruk op, dat de staat een gezonde leer en een ware kerk zou handhaven, hoewel hij het verschil duidelij maakte tussen de functie van de kerk en van de staat hierin. Naar mijn mening leidde hij deze houding af uit zijn theorie omtrent de analoge verhouding tuwwen lichaam en ziel. Net zoals het lichaam de ziel gehoorzaamt, begoort de staat de kerk te dienen, namelijk die van Calvijn. Zijn wettische opleiding tijdens zijn jeugd hielp hem een positievere functie van de staat te waarderen.

 

Dan, onderzoek ik ook het onderricht van Augustinus, waarop Calvijn voortdurend een beroep doet. Ik denk dat door zijn Noord Afrikaanse achtergrond de antithese tussen kerk en staat naar voren kwam. De invloed van het Manicheisme verserkte deze invloed. Die gedachte deeld hij trouwens ook met de Donatisten. Echter, vanwege de ontwikkeling van de Afrikaanse politiek en de invloed van het Neo Platonisme en de traditie van de kerk van het Westen, onderstreepte hij dat de staat zijn macht tegen de ketters mag gebruiken om de eenheid van de universele kerk te handhaven. Hoewel, zijn ideeen leken minder theocratisch dan die van Calvijn vanwege Augustinusí» fundamentele gedachten over de antithese van de beide steden.

 

Ik verglijk de gedachten van Augustinus en Calvijn. Ik liet zien hoe vaak en in toenemende mate hij Augustinus tijdens zijn hele leven gebruikte teneinde een band te leggen tussen de Reformatie en de strijd van de vroege kerk. In verscheidene uitgaven van zijn Instituties gebruikte hij Augustinus om het Rooms Katholicisme te weerstaan en de Anabaptisten te bestrijden. In tegenstelling met zijn vroegere edities trachtte Calvijn in de laatste uitgave van zijn Instituties aan te tonen dat ook Augustinus dwang jegens de ketters ondersteunde door niewe aanhalingen uit de geschriften van Augustinus toe te voegen.

 

In feite, echter, gebruikte Calvijn soms gedachten die Augustinus niet gebruikte. Calvijn versterkte de goddelijke rol van de staat.

Calvijn en Augustinus leefden in verschillende tijdsomstandigheden. Wat Augustinus betreft, had hij meer te verwachten van de kerk dan van de staat, omdat Rome ten onder ging. Echter, Calvijn kon zich meer onafhankelijk opstellen jegens de staat die zich sterk begon te ontwikkelen vanuit de Middeleeuwen.

 

Vandaag zijn wij getuigen van een reeks ellendige oorlogen en schending van de mensenrechten, vooral in de theocratische landen. Denk maar aan Korea. Korea blijft het enige verdeelde land in de wereld juist vanwege de politieke ideologie. Hoe kan de Koreaanse kerk de hereniging van Korea dienen? Hoe behoort of behoort de Koreaanse kerk niet te werken met de verenigind voor onze samenleving in de toekomst? Daarom denk ik dat dit onderzoek nodig zal zijn niet alleen voor de Koreaanse kerk maar ook voor de moderne Christenheid. (*)

1