NIMRÓD, JÉZUS ÉS A PÁRDUC KAPCSOLATA

 

Isten Áldd meg a magyart…” Gondolatok a magyarságról

Váradi Tibor előadása

Magyarok Háza 2001. október 9.

 

- részlet -

 

 

 

NIMRÓD – A magyarság egyik ősatyja. Mivel a magyarság egy része a Tárim-medencébe (későbbi Mezopotámia) került Ataisz süllyedése után (a másik része Anyahitával a Kárpát-medencébe!), ezért Mezopotámiában is találtak olyan ékírásos táblákat, amelyen Nimród neve szerepel. A Tárim-medencében élő magyarok, Nibur néven hívták Nimródot. Nibur jelentése (NIB=párduc, ÚR=úr azaz) a párducok ura. A Bibliában olvashatjuk, hogy Nimród nagy vadász az Istenek előtt.

 

Az égen lévő nagy vadász az Orion csillagkép. Az őseink nagy tisztelettel tekintettek erre a csillagképre, mert úgy tartották, hogy a magyarság egyik ősatyja Nimród, halála után oda távozott és onnan segíti a magyar népet. A sémi, akkád népek viszont félelemmel tekintettek erre a csillagképre. Azt gondolták, hogy Nimród szelleme megbosszulja azt, hogy kegyetlen módon betolakodtak a sumer ősmagyaroknak a földjére.

A sumer nép nem más mint az Ataiszról a Tárim-medencébe vándorolt magyarok népe.

 

Az Orion csillagképet az Ég hűséges pásztorának tekintették a Tári-medencei magyarok. Később a görögök nevezték el Nagy vadásznak. A Tárim-medencéből később a magyarok egy része átkerült Egyiptomba. Az Egyiptomban élő ősmagyarokat hívják Fekete Hunoknak. Ezek a magyarok ugyanúgy tisztelték Nimród ősatyánkat, és Osirist aki egyik Napisten volt Egyiptomban, nagyon gyakran párducnak ábrázolták. Osiris jelentése (OS=sok IRI=szem azaz) sokszemű. A párducot is sok szeműnek tekintették a rajta lévő sok folt miatt. Az egyiptomi Halottas könyv, 12 helyen utal arra, hogy az Orion csillagkép és Osiris között valami komoly összefüggés van. Nimród mindenképpen az Orion csillagképpel hozható összefüggésbe, Nimród két gyermekét Hunyort és Magyart pedig az Ikrek csillagképpel.

 

Az Orionról nem árt tudni, hogy egy szellemi kapu, dimenziókapu egy másik világegyetembe. Ezt Orionisznak nevezik. Ebbe a másik rendszerbe lehet átlépni az Orion csillagképen keresztül.

 

Nimród a hatalmas király

Az angyalok ismerője

Emberek között élő nemes herceg

Világhódító, a Föld kormányzója

A lenti világ ura

Istenként mondja ki az igazságot

Ítéletet mond, mely változtathatatlan

Mert más nem létezhet.

A Napisten tudása és hatalma az ö kezébe adatott.

 

- Egy ékírásos tábla nyomán -

 

* * *

 

Nimród - Jézus - Párduc

 

Az amit ma kereszténységnek ismerünk, az az eredeti Jézus által kinyilatkoztatott tanításoknak továbbá görög és egyéb tanításoknak a keveréke. Ehhez csapódott valamilyen szinten a Nimródi hagyományok is. De voltak olyan részei is a Nimródi hagyományoknak amelyet mindenáron próbáltak eltörölni. Az ősmagyar kereszténységben, az egyik szent állat a párduc volt. Az ősmagyarok Jézust, Nimród tiszteletére sokszor párducnak ábrázolták. A párduc jelképet a római kereszténység mindenképpen próbálta eltörölni a magyarság tudatából, főleg amikor István korában a római térítés megkezdődött. Ekkor a párduc helyébe bekerült a bárány szimbólum. Ugyanígy a magyarság másik szent állatából a delfinből lett a hal. De Domonkosfán vagy Ócsán ez a párducszimbólum ma is megjelenik még. Van olyan ábrázolás ahol Jézus látszik a párduccal sőt olyan is, ahol a  párduc viszi a keresztet. Rómában is van ilyen ábrázolás Domján templomában.

 

vissza

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1