MAGTÁR

Hun történelemismereti társasjáték

 

 

A Hiteles Hun Történelmet sokan sokféleképpen tanulhatják és tanulják. Itt egy másik lehetőséget ajánlunk, a Magtár elnevezésű kvízjátékot. Az elnevezés (MAGTÁR) szimbolikusan egy forrást jelöl, illetve a Mag-ok, vagy a Magasok (mágusok) tudásának az esszenciáját. A Magyar szó is magában foglalja ezt.

 

Az alábbiakban egy folyamatosan bővülő kérdéssort adunk közre, persze a válasszal együtt, amelyet ha megérik rá az idő, kártya formájában, társasjátékként – közel önköltségi áron - forgalomba hozunk.

 

A játék alapja az a tudás, amelyet elfelejtettek velünk. Jó szórakozást a játékhoz!

 

 

 1. Hogy hívták Egyiptom alapítóját? ---------- Ménes
 2. Honnan érkezett a Földre Anahyta? -------- Kaltes-Asszony birodalmából. Mai nevén Szíriusz Naprendszer.
 3. Mi Vajk másik neve? ---------- István
 4. Kik voltak Árpád vezér szülei? ---------- Álmos és Enéh
 5. Hol található a mai térképeken az Ataiszi őshaza? --------- A Csendes-óceán közepén, a Hawaii szigetek alatt.
 6. Miért hívták Ataiszt cethalnak? ---------- A sziget formája miatt.
 7. Hány gyermeke volt Anyahitának? --------- 12 (Agaba, Van, Suva, Kuszkó, Buda, Uruk, Saka, Piroska, Éa, Magóg +2)
 8. Mikor süllyedt el az Ataiszi őshaza? --------- kr.e. 5037, de akkor már több évtized óta „süllyedt” (a vízszint emelkedett)
 9. Mi volt Egyiptom ősi neve kr.e. 5000-ben? ---------- Hikszosz óm
 10. Mikor épült fel Ninive, Nimród új fővárosa? --------- kr.e. 4000-ben
 11. A tórem hitvilágban ki a világfelügyelő aranyfejedelem? ---------- Hadúr-Tórem
 12. Mik voltak Ataisz elpusztításának főbb okai? --------- Az égiektől való elfordulás, egoizmus, a kényelemből eredő gyermek nem vállalás.
 13. Milyen népek éltek Ataiszon? --------- Hunok (fekete és fehér) és Agabák.
 14. Armogúr fejedelemsége alatt melyik törzsek léteztek Ataiszon? ---------- Uruk törzse, Hun törzsek, Agabák törzse, Indijók törzse, Maják törzse.
 15. Mikor indult el Atilla a Nagyvíztől Nagyvízig tartó világbirodalom létrehozására? --------- 430-ban. (433-ban érkezett a Kárpát medencébe)
 16. Mi volt a Mezopotámiai Tigris folyó Kr.e. 5000 előtti neve? ---------- Idaglat
 17. Hogyan nevezték Nimródot az uzik? --------- Nimrud
 18. Hogy nevezték a Hun őseink régen a Kárpát medencét? --------- Melegvizek birodalmának
 19. Ki alapította Kijev városát? --------- Árpád vezér
 20. Mikor született Imre herceg, Vajk harmadik fia? -------- 1007-ben (707-ben) (első fia Erdeljü Zoltán, második fia Ottó hamar meghalt, Imre a harmadik)
 21. Mikor jött létre a 24 Hun Törzsszövetség? --------- kr.e. 4040-ben
 22. A tórem hitvilágban ki az alvilág fejedelme? ---------- Kuly-Áter
 23. Mi a neve a 100 évente megtartandó Birodalmi Naggyűlésnek? --------- Nagyszala
 24. Mi a Hun Törzsszövetség máig is élő időszámításának? -------- Medvetoros év.
 25. Milyen nemzetségű Nimród? --------- Oszét
 26. A tórem hitvilágban ki az égiek kovácsa? ---------- Ruda Tórem
 27. Hogyan nevezték Árpád vezért az ahájok? -------- Arpach-nak
 28. Ki volt Szent István első fia? ---------- Erdeljü Zoltán, akit II. Zoltánnak is neveznek. Csege Tündétől született, még Gizellával való házassága előtt.
 29. Ki volt Géza (meghalt 997) felesége, Vajk anyja? --------- Sarolt.
 30. Miért lett a Nimród Birodalom-beli Ninive a város neve? ---------- Nimród beavatott főépítésze neve után, akit Ninivének hívtak. Volt városszentelő, de akkor már a nép csak Ninivének hívta. Így nem változtattak.
 31. Hogyan halt meg Koppány? ---------- Felnégyelték, miután a Veszprémi ütközetben megölték.
 32. Ki volt Armogúr első felesége? --------- Ilgara asszony, a második felesége pedig Anyahita.
 33. Kit nevezünk ma Nagyboldogasszonynak? --------- Anahytát, a szíriuszi ősanyát.
 34. Mióta Egyistenhivők a magyarok? ---------- Amióta Hunok élnek a földön (kb. 17,000 éve)
 35. Hogy nevezték a Hun Törzsszövetségben a lovasversenyeket? --------- Nagy Süán.
 36. Hány évvel fejlettebbek a Szíriuszi Hun Testvéreink nálunk Földieknél? --------- 10,000 évvel (1 tyumen évvel)
 37. Hányszor koronázták meg Vajkot? -------- Két alkalommal. 1000 és 1001. Augusztus 20-án. (illetve 700 és 701-ben)
 38. Kit nevezünk ma Kis Boldogasszonynak? --------- Éa-t, vagy nevezik Évának is, Anahyta (Nagyboldogasszony) lányát.
 39. Melyik hegységnek ütközött Anahyta űrhajója? --------- Kékleny hegység, Ataiszon
 40. Mitől speciálisak a Szent Korona kövei? --------- Mind a 12 gondolatrezgő kő, adóvevő a felsőbb világokhoz.
 41. Hogy nevezik a Szíriuszi írást? ---------- Szinzu írás
 42. Kik voltak a Szkíták? --------- A parszi-Baka törzs. Az ahájok hívták őket szkítáknak.
 43. Mikor alapították az avar birodalmat? --------- 680 táján.
 44. Ki építette Téba városát a mai Egyiptomban? --------- Narmen, Ménes fia. Egyébként Tébában temették el Ménest.
 45. Milyen állatokat telepítettek a Földre az idelátogató Szíriusziak? --------- A puli kutyát, a delfint és a macskákat.
 46. Milyen állatot gyűjtött Nimród? -------- Szenvedélyesen gyűjtötte a szarvasgidákat a Kölyökállat vadaskertjébe
 47. Ki volt a vezére a Fehér hunoknak Ataiszon? -------- Góg
 48. Hogy hívják Ata-Isis, az Atyaisten fiát a Tórem mitológiában? -------- Sis-Tórem
 49. Kik a Hunok patrónája a Tórem mitológia szerint? -------- Sis Tórem, Ata-Isis (Atyaisten) fia. (Innen ered a „Magyarok Istene” szájhagyomány)
 50. Kik építették a Gízai piramisokat? -------- A Fekete Hunok
 51. Milyen állat volt eredetileg a bárány szimbólumunk helyett? ------- A párduc. A bárányt a római hittérítők cserélték át.
 52. Melyek a magyarok szent állatai? ------- A párduc és a delfin
 53. Ataisz elsüllyedése után melyik két őshazába vándorolnak a hunok? -------- Armogúr vezetésével a Táli-medencébe (későbbi sumerok), Anyahita vezetésével a Kárpát-medencébe.
 54. Kik voltak a Kárpát-medence első „gyarmatosítói” -------- Magyarok (így a 896-os (596-os) honfoglalás, egy hon visszafoglalás volt!)
 55. Kiket neveztek Etruszkoknak? -------- A Rasna-szövetséget nevezték így a latinok (Az etruszkok az ősmagyarság része)
 56. Hogyan nevezték Esztergomot az őseink? --------- A tarkósok Istergam­nak, a medvesek Istergombnak, míg a tardosok Esztergomnak, a pilisek Esztervár­nak, az eraviszkók pedig Istárhomnak nevezték. A hunok honfoglalásánál Esztergom lett a neve. A jeges korszakok embermaradványai, akiknek a véréből mi is szárma­zunk, Istárnak hívták.
 57. Mi volt az úz lovasok védőállata? ---------- Medve
 58. Mi volt a Gilgames leszármazottak védőállata? --------- Szelíd királyoroszlán
 59.  

Folytatjuk…

 

vissza

Hosted by www.Geocities.ws

1