Edemen 792-862

 

Edömér (Edumer, Edumen, Edemen), Thuróczy krónikája szerint Attila unokája, a Névtelen Jegyző szerint pedig a Kyev alatt a magyarokhoz csatlakozó kunok egyik vezére volt. Sora közös volt Ed kun vezérével

 

Ed, - a Névtelen Jegyző szerint - ama hét, kun vezér egyike, akik Kiew alatt Álmos magyarjaihoz csatlakoznak, ezekkel együtt vándoroltak át a Kárpátokon és a honfoglalásban részt vettek. E.-nek és Edömérnek azért Árpád vezér jutalmul Szerecsen a Takta mellett s a Hegyalján «különböző helyeken sok földet ada lakosaival együtt, mely földeket maradékaik Isten kegyelmének segélyével mind mostanig birniok érdemlették» (Névtelen Jegyző, XVII. fejezet).

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1