GENEALOGIE FAMILIENAAM SMIT

 


 

 

A. Nakomelingen van Jan Everts Smit

ook nakomelingen met de famielienaam

Troost, Seepen en Hap.

B. Nakomelingen van Jan Thomas Smit

C. Nakomelingen Hendrik Roelofs Smit

D. Nakomelingen Willem Egberts (Smit)

E. Nakomelingen Hendrik Koops Smit

F. Niet in vorige genealogieen te plaatsen "Smitten" in de 18de eeuw

 


 

 

 

 

A. De nakomelingen van Jan Everts Smit

1. Jan Everts Smit

zoon van mr Evert Jans Smit;

blijkens het haardstedenregister Mr Smid, die ook 2 paarden hield;

trouwt 28 oktober 1666 te IJhorst/de Wijk als j.m.

uit de Wijk

Grietje Reijnts

j.d. uit de Wijk,

dochter van Reijnt Roelofs en Aaltje Jans;

zij hertrouwt 11 augustus 1695 als weduwe van Jan Everts met Claas Hansen van Trier, weduwnaar van Aaltje Coops, an de Swarte Sluys.

Uit dit huwelijk zijn volgende kinderen te IJhorst/

de Wijk gedoopt:

1. Trijntje 13-10-1667

2. Reynt geen doop verder 1.2.

3. Roelof 08-08-1675

wordt 12 november 1735 tot medemomber

benoemd over de zoon Jan van Jan Roelofs

Rabbingen en wijlen Trijntje Roelofs

4. Evert 15-08-1680 verder 1.4.

5. Jan geen doop verder 1.5.

 

1.2. Reijnt Jans Smit

geboren rond 1670 te de Wijk; begraven te

Hoogeveen 18 januari 1760;

vermeld in het haardstedenregister van het

van Echtens Hoogeveen in 1694; betaalt laagste

bijdrage; in 1712 Jan Reynts vermeld in het

Boordsche Rot op nr 91, betaalt 2 car.gld bijdrage; in 1742 in het Pesservelt Reijnt Smit; betaalt 1.0.0. car.gld

doet samen met zijn vrouw 25 maart 1731 (pasen)

belijdenis;

wordt 14 januari 1737 tot hoofdmomber benoemd over het kind van zijn broer Evert en wijlen Aaltje Willems ten Kley; op 22 september 1739 als medemomber over de 2 kinderen van zijn broer Jan;

in 1744 wordt vermeld op een lijst van "armen" van de diaconie Reint Jans;

trouwt december 1693 te Hoogeveen als jonge man uit de Wijk

Geesjen Peters

jonge dochter van 't Hoogeveen; begraven 12 oktober 1752 als vrouw van Reynt Smit;

Volgende kinderen uit dit huwelijk bekend:

1. Jan geen doop verder 1.2.1.

2. Pieter geen doop verder 1.2.2.

3. Grietje 00-11-1705

trouwt Pieter Faas

4. Annegien 00-05-1708 begr.10-09-1779

trouwt Jan Seynen

5. Evert 26-04-1711

6. Aaltien geen doop verder 1.2.6.

1.4. Evert Jans Smit

gedoopt te IJhorst/ de Wijk 15 augustus 1680;

begraven te Hoogeveen 15 december 1756 (arm!);

vermeld in de haardstedenregisters van 1704 in

het Hollandsche Rot nr 69 (betaalt 2 car.gld),

van 1708 tot 1719 in het Zuidwoldiger Rot op

nr 247 (betaalt 4 car gld) en van 1721 tot 1733

in het Wester Rot nr 182 (betaalt 2 car gld);

lidmaat der kerk geworden 13 april 1721 Evert Jansen Smit;

trouwt 1

Aaltien Willems ten Kley

dochter van Willem Hendriks ten Cley alias

Bukking en Geesje Everts; overleden voor 1737,

want 19 januari 1737 worden mombers aangesteld

i.v.m het hertrouwen van Evert; hoofmomber wordt broer Reynt, medemombers broer Jan Troost en zwagers Evert Willems en Jan Willems ten Kley; er is dan nog 1 kind in leven, maar naam wordt niet genoemd

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Hermen 09-05-1720

2. Willem 06-10-1726

trouwt 2. na ondertrouw 27 oktober 1736 te Ruinen

Elsje Outen

gedoopt 5 juli 1711 als dochter van Oute Derks en Elsien Everts;

zij hertrouwt blijkbaar, want 22 april 1758 worden mombers aangesteld over de 4 kinderen; hoofmomber wordt Pieter Reints Smit, medemober Reint Jans Hap, Dirk Klaas Gort en Evert Tromp; naam van de nieuwe partner wordt helaas niet genoemd

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

3. Grietje 10-06-1737 jong overleden

4. Jan 28-02-1740 verder 1.4.4.

5. Albert 14-04-1743 verder 1.4.5.

6. Grietje 11-09-1746

trouwt Berend Jans Vos

7. Elsje 10-01-1751

trouwt 1. Douwe Jans Vos; 2. Cornelis

Kok en 3. Claas Jans Knegt; wordt bij

de volkstelling van 1797/8 op nr 721

vermeld als arbeidster, 50 Jaar !!,

weduwe van Corn. Kok;

Op 29 mei 1699 trouwt te Hoogeveen Evert Jans, j.m.

uit de Wijk met Albertje Alberts, weduwe van 't

Hoogeveen; mogelijk is dit een eerste huwelijk

van onze Evert, maar hij was dan wel heel erg jong.

Waarschijnlijk is deze Evert Jans een ander, n.l. een zoon van Jan Harms en Jutjen Everts;

onze Evert kreeg echter nog wel op 71 jarige leeftijd een kind, zodat niets onmogelijk is!

 

 

 

 

 

1.5. Jan Jans Smit alias Troost

geboren rond 1685 te de Wijk; begraven te Hoogeveen juni 1752 Jan Troost

in de haardstdenregisters van 1708 vermeld als Jan Jans Smit in het Zuidwoliger Rot 287 (betaalt de hoogste bijdrage van 4 car.gld.), van 1709 t/m 1716 op nr 292 als Jan Troost en van 1717 t/m 1733 als Jan Troost op nr 287;

zijn weduwe wordt als Wed. Jan Smidt alias Troost in 1755 en 1764 vermeld in het Zuidwoldiger Rot (nr 18 en 21) en betaalt ook de hoogste bijdrage;

trouwt 1. 16 januari 1706 te IJhorst/de Wijk

Marrigje Jans

weduwe van Pauwel Willems in de Haalweide

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt te Ijhorst (1)

en te Hoogeveen (2):

1. Jan 07-11-1706 verder 1.5.1.

2. Willem 05-01-1710

ondertrouwt 2 te IJhorst/ de Wijk 4 september 1711

Femmegien Goossens,

om in Hoogeveen te trouwen;

jonge dochter van de Lankhorst;

overleden voor 1737, want 22 september 1737

worden over de kinderen Roelof en Aaltje wegens hertrouwen van Jan Troost mombers aangesteld:

hoofmomber zwager Meylof Gossens, medemombers

zwager Harm Jacobs (Ketel), broer Reint Jans Smit en Jan Jacobs Sempel; de boedel bestaat uit huis en hof op de zuidkant van de eerste wijk en 2 geboeide pramen, door hem en zijn zoon bevaren; ook hier wordt de naam van de nieuwe partner niet vermeld, maar dit zou Aaltje Lubberts zijn.

Jan Jans Smit en Femmigjen Gosens, ehelieden,

worden 9 april 1719 lidmaat der kerk;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

3. Grietien 15-05-1712 jong overleden

4. Jantien 11-03-1714 begr. 29-12-1786

trouwt Meine Jans van Oosterveen

5. Grietien 31-05-1716

trouwt Berend Roelofs Hutte alias Boer

6. Aaltien 14-05-1722 begr. 19-12-1763

trouwt Lambertus Lamberts Hartman

7. Roelof geen doop verder 1.5.7.

Jantien en Grietien worden niet genoemdin het momberprotocol van 1737. Ze waren nog geen 25 jaar oud, maar zullen gehuwd geweest zijn..

Waar de naam Troost vandaan komt is ook zeer onzeker. In Meppel wonen families Troost, die van oorsprong uit Rouveen stammen. In 1826 nam Albertje

Troost, weduwe van Pieter Reinders, voor haar zelf en haar kinderen de familienaam Troost aan. Het is dus waarschijnlijk dat deze naam van haar ouders of grootouders vandaan komt. Enig verband met onze Troost is niet vast te stellen.

 

 

1.2.1. Jan Reynts Smit alias Hap

geboren rond 1700 te Hoogeveen, begraven aldaar

4 april 1756;

vermeld in de haardstedenregisters van het Noordsche Rot 1723 tot 1733 op diverse nummers,

afwisselend Jan Reynts, Jan Reynts Hap en Jan

Reynts Smit genoemd; betaalt van 1728 t/m 1731

2 car.gld en de andere jaren 1 car.gld. haardstedengeld;

in 1756 bezat de weduwe van Jan Hap een huisje van 3 vak bij 19 voet.

ondertrouwt 5 februari 1718 te Ruinen als jonge man uit 't Hoogeveen

Annegien Aalderts

jonge dochter uit 't Pesservelt; dochter van

Aaldert Peters en Aaltje Alberts; begraven

8 april 1762; doet 29 juni 1721 belijdenis;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Geesien 00-02-1719 jong overl.

2. Reint 29-12-1720 verder 1.2.1.2.

3. Aaldert 12-08-1723

4. Geesje 28-07-1726 begr.11-12-1809

trouwt Koert Jurgens de Graaf

5. Aaltin 00=03-1729 begr.14-04-1795

trouwt 1. Hendrik Meijboom; 2. Stoffer Harms Schonewille en 3. Hendrik Alberts Timpen

6. Femmegjen 11-10-1733

trouwt Jan Kiers Doggen

1.2.2. Pieter Reijnts Smit

geboren rond 1700; begraven 1 april 1776

vermeld in de haardstedenregisters van het

Noordsche Rot van 1723 t/m 1727; betaalt de

laagste bijdrage;

wordt lidmaat der kerk 1 april 1725; gaat 24

augustus 1727 met attestatie naar Breda;

trouwt

Klaasjen Lensen

begraven 1 december 1726

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Reijnt 13-11-1720 verder 1.2.2.1.

2. Roelof 25-12-1726 verder 1.2.2.2.

1.2.6. Aaltien Reints Smit

geboren rond 1700; begraven 29 mei 1788 als Aaltjen Reints

vermeld in het haarstedenregister van 1754 in het Pesservelt als Geert Sijpen vrouwe

trouwt

Geert Klaas Seepen

wordt in 1723 als Reints Smit zwager Geert

in het Noordsche Rot vermeld (zwager werd

in die tijd ook voor schoonzoon gebruikt!)

In het register van de diaconie van 1744

wordt Geert Ziepen als "arm" opgenomen.

 

 

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt, die naast de

naam Seepen ook de naam Smit gebruiken:

1. Reynt geen doop verder 1.2.6.1.

2. Klaas geen doop

trouwt 14 januari 1770 te Ruinen met

Grietje Jans, weduwe van Jan Roelofs te

Echten; uit dit huwelijk 1 zoon, n.l.

Geert, gedoopt 07-10-1770 en ongehuwd

overleden als schaapherder 24-05-1832

3. Peterus 02-05-1734 jong overleden

4. Pieter 14-10-1736 verder 1.2.6.4.

5. Evert 08-04-1742 verder 1.2.6.5.

1.4.4. Jan Everts Smit

gedoopt 28 februari 1740

begraven wordt 7 febr. en 22 febr. 1805

ene Jan Smit ?? Zie ook 1.5.1.1.

vermeld in de haardstedenregisters van het Noordsche Rot van 1755 en 1764 als Jan Smit

op resp. de nrs 25 en 74; vermeld bij de volks-

telling van 1797/8 als Jan Smith, Noordsche Rot nr 823, 58 jaar, arbeider, gehuwd, 3 kinderen;

wordt 10 april 1777 tot medemomber benoemd

over de 6 kinderen van wijlen Stoffer Harms Schonewille en Aaltje Jans Smit;

trouwt 1

Elisabeth of Lybechien Coerts

gedoopt 29 november 1733 als Lijsebeth, dochter

van Koert Lucas en Lammechien Harms

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Evert 23-02-1763 jong overl.

2. Evert 11-11-1764 jong overl.

3. Evert 24-11-1765

4. Koert 28-05-1769

5. Grietje 22-05-1774 begr.27-05-1809

trouwt 14 april 1805 Klaas Geerts van

der Sleen

trouwt 2 blijkens momberprotocol van 9 sept. 1796

Fijgien Christiaans ( van der Weide ?)

mogelijk de Fijgien, die januari 1733 gedoopt wordt als dochter van Christiaan Knipmeyer en Hendrikje Lucas; ene Fijgien van der Weide is niet te vinden.

uit dit huwelijk geen kinderen gedoopt;

9 sept. 1796 worden over de 21 jarige dochter Grietje mombers aangesteld, t.w. hoofdmomber Berend Jans, medemombers Claas Jans, Albert

Coerts en Kier Jans.

1.4.5. Albert Everts Smit

gedoopt 14 april 1743; ovrleden 13 sept.1822

vermeld in de haardstdenregisters van het

Noordsche Rot in 1774 op nr 91, betaalt 2 car.gld. haardstedengeld; in 1807 en 1812

vermeld op resp. nr C 196 en A 108;

 

 

bij de volkstellig van 1797/98 vermeld op nr Noord724, 60 jaar, heideplukker, getrouwd, 1 kind;

wordt 25 maart 1774 tot medemomber benoemd over

het kind van zijn zuster Elsje Smit, weduwe van

Douwe Jans Vos.

trouwt

Femmegje Harms

gedoopt 25 september 1740 als dochter van

Harm Berends Schonewil en Lijsbet Alberts;

overleden 27 november 1821

Uit dit huwelijk onder patroniem gedoopt:

1. Evertje 12-12-1784

2. Evert 26-11-1786

trouwt 5 augustus 1812 met Grietje

Berends Slot (22-04-1789 tot 08-04-1829)

bij volkstelling van 1829 beide ouders overleden en zoon Evert van 12 jaar in leven.

 

1.5.1. Jan Jans Smit alias Troost

gedoopt 7 november 1706;; begraven juni 1752;

vermeld in het haardstedenregister van 1754 in

het Zuidwoldiger Rot nr 159 als Jan Troost;

blijkens momberprotocol van 16 februari 1736

erft Jan dan een vierde deel van 371 car. gld

van zijn overleden schoonvader;

trouwt

Grietje Jans van Hesselingen

dochter van Jan Geerts van Hesselingen en

Hillighje Jans; overleden najaar 1789

Kinderen uit dit huwelijkgedoopt:

1. Jan Geerts 07-11-1734 verder 1.5.1.1.

2. Margien 04-11-1736 jong overl.

3. Margien 20-07-1738

trouwt Meine Jans Vreriks (Fidom)

4. Hillegien 19-06-1740 overl.voor 1763

5. Jan Troost 07-01-1742

deze is naar Deventer vertrokken

6. Grietje 05-04-1744

trouwt 1. Egbert Willems Smit en 2.

Wolter Jacobs Klouwen

7. Hendrik 26-12-1746 overl.voor 1763

Op 3 februari 1763 vindt er een boeldelscheiding plaats tussen de kinderen Jan Jans Smit, Marchien, Jan Troost en Grietje; hiervoor wordt er een huis met land bij het 1e verlaat verkocht aan Hendrik Jans van Overeest; hoofmomber is Roelof Jans Troost,

medemombers zijn Lambert Lamberts, Hendrik Veuger en

Pieter Coenders

 

 

 

 

 

 

1.5.7 Roelof Jans Troost

geboren in 1719; begraven 2 november 1768;

schipper en veeneigenaar; vermeld in de

haardstedenregisters van 1755, 1764, 1774 en

1784 in het Hollandsche Rot op resp. nr 82, 82,

101 en 87; bezit praam en betaalt de hoogste

bijdrage van 4 car.gld.

de vermelding in 1774 en 1784 klopt niet met de begraafdatum ! was zijn weduwe bedoeld?

wordt in 1764 tot hoofdmomber benoemd over de 8

kinderen van Lambert Lamberts Hartman en wijlen zijn zuster Aaltje;

trouwt Geesjen Klaas Goverts

gedoopt 18 augustus 1720 als dochter van Klaas

Jannes Goverts en Aaltien Hendriks; begraven

17 april 1802;

bij volkstelling van 1797/98 vermeld op Hollandsch Rot nr 543, weduwe R.Troost, 80 jaar, spinnen. Zij woont bij haar zoon Klaas in.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Jan 27-01-1742 begr.02-04-1779

2. Femmegien 22-11-1744 begr.03-10-1813

trouwt Wolter Jans Bakker

3. Aaltjen 30-04-1747 begr.15-02-1791

trouwt Arent Wichers ter Stege; uit dit

huwelijk 27-11-1774 een zoon Roelof Troost

gedoopt, die ook als Troost door het leven

gaat; zijn kinderen zijn later allen echter weer ter Stege

4. Jantien 26-10-1749 jong overl.

5. Geesje 18-06-1752 jong overl.

6. Grietje geen doop begr.10-03-1824

trouwt 23 januari 1774 met Hendrik Hendriks Kamman; is volgens haar overlijdensacte in 1753 geboren

7. Jantjen 24-11-1754 begr.13-06-1794

trouwt Werner Jacobs Sempel

8. Geesjen 12-06-1757 begr.22-11-1808

trouwt Pieter Teunis Eggen;

9. Klaas 17-05-1761 verder 1.5.7.9

1.2.1.2. Reijnt Jans Smit alias Hap

gedoopt 29 december 1720; begraven 22-04-1807 overleden 16 april 1807 als Reint Hap, 88 jaar, nalatende 5 kinderen;

vermeld in de haardstedenregisters van 1755, 1764 , 1774 en 1784 resp. in het Noordsche Rot 52, Hollandsch Rot 111, 136 en 97 en in 1807 op nr A 114. Betaalt in 1755

2 car.geld haardstedengeld, in 1764 en 1774 niets en in 1784 weer 2 gld;

bij volkstelling van 1797/98 vermeld op nr 539 van het Hollansche Rot Reind Hap, 80 jaar, arbeider, weduwnaar;

 

trouwt

Geesje Outen (ook Outing)

gedoopt 29 november 1713 als dochter van

Oute Derks en Elsje Everts; begraven 1

februari 1758 als vrouw van Reint Jans

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Annegien 11-05-1741 overl.02-02-1816

trouwt Christiaan Alberts Schonewille;

bij volkstelling van 1797/98 vermeld op

nr 495, 60 jaar, weduwe, spinnen

2. Oute 19-05-1743 verder 1.2.1.2.2.

3. Egbertien 14-02-1745

4. Aaldert 09-07-1747 verder 1.2.1.2.4.

5. Janna 14-09-1749 overl. 24-07-1835

trouwt 1. Harm Hendriks Boertien, en 2. Jan Harmens Schonewille alias Oelen alias Dwirrel

6. Jantjen 03-08-1755

trouwt 2 blijkens momberprotocol van 11 maart 1758,

waarbij tot hoofdmomber Fake Lucas wordt benoemd

en tot medemombers Hendrik Loggies, Jan doggen en Stoffer Harms

Annegjen Alberts

dochter van Albert Berend; begraven 12 mei 1789 als Reint Jans zijn vrouw

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

7. Hillegje 26-08-1759

w.s. begraven 18 september 1761

8. Albert Be. 04-03-1764

9. Jantjen 19-07-1767 begr. 15-06-1808

trouwt 1. Wolter Jans en 2. Klaas Jans

Prins (momberprotocol; 03-03-1798);

zoon Reynt, gedoopt 17-04-1796 wordt

bij de volkstelling van 1829 als

Reynt Wolters Smit vermeld!)

10. Hilligje 18-12-1774

11. Geesje 28-01-1781

trouwt 3 blijkens momberprotocol van 14 maart 1796

Trientien Roelofs Lap

gedoopt 5 maart 1758 als dochter van Roelof

Jacobs en Grietje Jans; weduwe van Pieter

Hendriks

Uit dit huwelijk geen kinderen gedoopt.

1.2.2.1. Reijnt Pieters Smit

gedoopt 13 november 1720, begraven als Reint

Pieters 18 juli 1777; carspelsoldaat;

vermeld in de haardstedenregisters van 1755, 1764 en 1774 resp. in Hollandsche Rot nr 139, 140 en 198; bezit praam en betaalt de hoogste bijdrage van 4 car.gld.

wordt 10 mei 1780 tot hoofdmomber benoemd over

de 2 kinderen van wijlen Geesien Alberts en Geert Berends Bolsen;

woonde in 1756 in de Triangel/ Zuidkant van het Opgaande te Hollandsche Veld naast Hendrik Jans Bloemberg (bron Albert Metselaar)

 

trouwt

Geesje Jans Bloemberg

gedoopt 11 juli 1728 als dochter van Jan Hendriks en Aaltien Jans Kattouw; overleden

voor 1780, want 17 maart 1780 worden mombers aangesteld over de volle wezen; hoofmomber wordt Egbert Claas Snippe, medemombers Harms

Arends Schonewille, Berend Bremer en Hendrik

Gijsbers

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Klaasje 19-09-1751 ovl 18-07-1824

trouwt Berend Bremer

2. Aaltjen 02-12-1753

trouwt Geert Hendriks

3. Helena 26-10-1755 begr.30-05-1777

4. Jan 06-08-1758 verder 1.2.2.1.4

5. Pieter 22-08-1762

6. Margjen 20-05-1764

7. Roelof 14-12-1766 verder

1.2.2.1.7.

8. Hendrikje 01-04-1770 ovl 29-10-1845

trouwt Berend Alberts Stoter (veenbaas),

(27-11-1774 tot 22-01-1845)

 

1.2.2.2. Roelof Pieters Smit

gedoopt 25 december 1726;

trouwt

Aaltje Pieters Kleine

gedoopt 29 oktober 1724 als dochter van Pieter Pieters Kleine en Marrigjen Jurriens;

begr. 5 augustus 1760

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt, waarvan alleen de eerste als Smit en de anderen alleen met patroniem: 1. Pieter 04-07-1751 overl.voor 1765

2. Klaasje 05-11-1752

trouwt Klaas Derks Lichtendonk

3. Jan 08-08-1756 overl.voor 1765 4. Margje 06-07-1760

 

Momberprotocol van 3 mei 1765 over de 2 kinderen van

Roelof Pieters Smit, weduwnaar van Aaltje Pieters Kleine; hoofmomber Pieter Pieters Kleine,

medemombers Klaas Pieters, Pieter Reynts en Jan Antony; boedel: meer schulden dan baten.

29 juli 1760 zoon van Roelof Pieters Smit begraven

en 24 november 1761 kind van Roelof Pieters.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.1. Reynt Geerts Smit alias Seepen of Siepen

geen doop; begraven 28 februari 1770

als Reint Geerts Siepen tot medemomber

benoemd over de kinderen van zijn overleden

broer Pieter Geerts Siepen;

was een berucht persoon: beroepssoldaat en crimineel;

vermeld in het haardstedenregister van 1764 in Hollandsche Rot nr 100, soldaat,betaalde niets; woonde in 1763 in het Vierkante Blok,

Noordkant Opgaande;

trouwt

Geesje Harms

geen doop of begraven bekend

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt;

1. Margien 07-03-1751

2. Margjen 04-02-1753

1.2.6.4. P(i)eter Geerts Seep (Siepen) alias Smit

gedoopt 14 oktober 1736; overleden tussen

1766 en 1769;

in de haardstedenregisters van 1755 en 1764

vermeld in het Wester Rot nr 59, bezit

praam en betaalt 4 car.gld haardstedengeld.

trouwt

Swaantje Hendriks

gedoopt 24 maart 1737 als dochter van Hendrik

Derks en Geesje Jans;

blijkens momberprotocol van 20 oktober 1769

hertrouwt zij dan met Oute Andrias Vigelant.

(gedoopt 10-10-11745); 3 kinderen zijn dan

nog leven; hoofdmomber wordt Evert Geerts

Siepen, medemobers Reint Geerts Siepen,

Albert Harms en Hendrik Jans Pool;

de boedel is vangeen waarde.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Aaltje 02-11-1757 jong overl.

2. Aaltjen 10-12-1758

trouwt 1. Engel Geerts Smand en 2.

Jan Philip Stoffers Oelen

3. Hendrik 05-04-1761

4. Geesjen 12-08-1764 ovl 17-03-1853 trouwt Jan Berends Vos, wordt als

Smit begraven.

5. Geert 21-12-1766 jong overl.

 

 

1.2.6.5. Evert Geerts Smit alias Seepen of Siep

gedoopt 8 april 1742; begraven als

Evert Geets Siep 29 juli 1786

vermeld in het haardstedenregister van 1784

in het Pesserveld no 19;

 

 

 

 

 

trouwt

Annigje Alberts Vos

gedoopt 8 maart 1744 als dochter van Albert

Hendriks Vos en Grietjen Harms;

bij de volkstelling van 1797/98 vermeld als Annegje Alberts, 55 jaar, alumna, wed. Evert

Ziepen, 1 kind, met Geert Everts, 16 jaar,

alumnis, verlamd op de ene zijde, wonend op

het Noordsche Rot 808

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Albert 17-08-1766 begr.05-04-1768 2. Evert 31-10-1767 begr.05-04-1768

3. Albert 28-05-1769 begr.13-07-1770 4. Albert 16-06-1771

trouwt 15 mei 1803 met Janna Jacobs

Scholten (15-05-1769 tot 04-03-1822)

5. Aaltje 29-08-1773 ovl 11-10-1817

trouwt Hendrik Jans Bokking

6. Pieter 09-08-1776 te Borksloot

verder 1.2.6.5.6.

7. Geert 09-03-1783

8. Grietje 09-10-1785 ovl 28-09-1853

trouwt Jan Folkerts van der Weide

 

1.5.1.1. Jan Jans Smit

gedoopt 7 november 1734;

vermeld als schipper, Jan Smit of Jan Jans Smit, in de haardstedenregisters van 1774 en 1784 van het Zuidwoldiger Rot 74 nr 25 en in

in 1807 en 1812 op nr B 20 en A 278; betaalt betaalt steeds de hoogste bijdrage;

bij de volkstelling van 1797/98 vermeld als

Jan Troost Smit, 63 jaar, schipper, getrouwd, 4 kinderen en inwonende meerderjarige kinderen Jannes Smith, 36 jaar, en Roelof Smit 24 jaar

Zuidwoldiger Rot nr 347

trouwt 1

Jantje Harms Goverts of Geuverts

gedoopt 28 februari 1734 als dochter van

Hemen Jannes Goverts en Aalien Arents Tiemens;

begraven 24 april 1767

Kinderen uit dit huwelijk gdoopt:

1. Johannes 22-01-1758 ol voor 1763

2. Harm 30-08-1761 ol voor 1772

3. Johannis 09-10-1763 ol 17-07-1841

trouwt blijkens volkstelling van 1829

Elisabeth Wijkman, is schipper en

woont Krakeel 824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trouwt 2, na ondertrouw te Ruinen op 10 juni 1770

Albertje Roelofs Strijker

jonge dochter van Echten, gedoopt te Ruinen

20 augustus 1747 als dochter van Roelof Jans Strijker en Jantien Jacobs;

i.v.m. dit tweede huwelijk van Jan Smit

worden er 6 juni 1770 mombers aangesteld over

Johannes, n.l. Arend Harms Goverts hoofmomber,

Berend Jans Bakker, provisioneel voor Gerrit

Harms Goverts, Jan Jans Troost te Deventer,

(die zich later vanwege de afstand terugtrekt),

en Meine Jans Vreriks; er wordt een afkoopregeling getroffen voor moedersdeel,

groot 250 car gld.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

4. Grietje 11-08-1771

trouwt 23 juli 1803 met Roelof Lamberts

Hartman (weduwnaar)

5. Roelof 11-09-1774

6. Jentje 29-09-1776

7. Hillegje 01-11-117

8. Janna 15-04-1781 overleden 18-09-1852;

blijkens volkstelling van 1829 dan

47 jaar, woont Krakeel 828 en is

gehuwd met Pieter Arends Smeding

(12-08-1789 tot 19-05-1860);

trouwdatum 29 april 1817

9. Jan Jans 18-04-1784

10. Hendrik 16-07-1786

11. Jan Jans Smit 10-06-1792

1.5.7.9. Klaas Roelofs Troost

gedoopt 17 mei 1761; overleden 5 juli 1823

veenbaas en schipper;

bij volkstelling van 1797/98 vermeld op nr 543,

Hollandsche Rot, 37 jaar oud, schipper, 4 kinderen;

wordt tot hoofdmomber benoemd 2 januari 1794

over de 4 kinderen van wijlen zijn zuster

Aaltien en Arend Wijchers ter Stege, 29 oktober

1794 over de kinderen van zijn schoonvader,

en 4 juli 1807 over de onmondigekinderen van zijn zuster Jantje;

trouwt

Femmegjen Jacobs Tieta

gedoopt 6 november 1763 als dochter van

Jacob Roelofs Thita en Hillegje Johannis Kannegieter;

overleden 26 december 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Roelof 20-01-1788 overl. 06-05-1853

trouwt 4 juni 1815 Maria Veningen; bij

volkstelling van 1829 vermeld als oud

41 jaar, veeneigenaar

2. Jacob 10-10-1790 overl. 02-11-1854

trouwt 31 augustus 1817 Hillegien

Karst Sempel; bij volkstelling van 1829

vermeld als veeneigenaar, 39 jaar oud;

3. Jan Troost 02-10-1793 overl. 11-01-1838

trouwt 25 juni 1817 Roelofje Klaas

Gort; bij volkstelling van 1829 vermeld

als schipper, 35 jaar oud

4. Jannes 23-07-1797

trouwt Geertje Jans Veldman; bij

volkstelling van 1829 vermeld als schipper, 32 jaar oud;

5. Klaas 06-07-1800 overl. 06-03-1851

trouwt 13 november 1823 Geesje Hoek;

bij volkstelling van 1829 vermeld als

veeneigenaar, 29 jaar oud

6. Geesje 04-03-1804 overl. 18-05-1866

trouwt 16 november 1823 Hendrik Alberts

ten Kleij alias Timpe

 

1.2.1.2.2. Oute Reynts Smit alias Hap

gedoopt 19 mei 1743

ondertrouwt 9 mei 1762 te Beilen

om in Hoogeveen te trouwen:

Lysbeth Pieters

de weduwe van Out Reints Hap wordt in

1774 in het Noordsche Rot 145 vermeld

en betaalt geen haardstedengeld, was

dus armlastig;

Geen kinderen in Hoogeveen of in Beilen gevonden.

 

1.2.1.2.4. Aaldert Reijnts Smit alias Hap

gedoopt 9 juli 1747; overleden voor 1797;

vermeld in het haardstedenregister van

1774 als Aaldert Reynts Hap in het

Hollandsche Rot nr 152; betaalt 2 car.gld

haardstedengeld; zijn weduwe wordt in 1807

op nr A 236 vermeld;

bij de volkstelling van 1797/98 wordt

Roelofje Botter, 61 jaar, weduwe van

Aaldert Hap, 1 kind, spinnen, vermeld.

trouwt blijkens momberprotocol 14 sept. 1770

Roelofje Klaas Botter

weduwe van Evert Geerts Brandligt alias

Snijder; gedoopt 16 maart 1738 als dochter

van Claas Jans Botter en Trijntje Jans Fik

overleden in 1807.

 

 

 

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt, allen alleen

onder patroniem:

1. Klaas 24-01-1773 verder

1.2.1.2.4.1.

2. Reynt 23-07-1775 verder

1.2.1.2.4.2 3. Roelof 30-08-1778 verder

1.2.1.2.4.3

4. Geesje 09-09-1781

trouwt Jannes Jacobs Klunder,

weduwnaar van Annigje Alb.Strijker

Op 22 oktober 1808 vindt er een afrekening met de 4 kinderen plaats inzake de boedel van hun

opa Klaas Jans Botter;, het blijkt dat Geesje,

Reynt en Roelof niet kunnen tekenen.

 

 

1.2.2.1.4.Jan Reijnts Smit

gedoopt 6 augustus 1758;

als Jan Reijnts, schipper, vermeld in de

haardstedenregisters van 1784, 1807 en 1812 op resp. Noordsche Rot 113, C 96 en A 677; betaalt 4 car gld haardstedengeld; bij volkstelling 1797/98 vermeld op nr 861, 42 jaar, schipper, 6 kinderen; bij volkstelling van 1829 op Achterom 677 vermeld, landbouwer, 72 jaar;

is blijkens momberprotocol van 2 januari 1790, waarbij hij als medemomber over het kind van zijn zuster Aaltje bij Geert Hendriks wordt benoemd, niet in staat te tekenen

trouwt

Hendrikje Alberts Stoter

gedoopt 6 februari 1757 als dochter van Albert Arends Stoter en Fijgien Harms Smeding; bij volkstelling van 1829 vermeld als zijnde 74 jaar oud;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt, allen

alleen onder patroniem:

1. Geesjen 16-11-1783

blijkens volkstelling van 1829

wonende Noord 683, 46 jaar, getrouwd

met Klaas Jans Koster, schipper,49

jaar oud. overleden 10-09-1866

2. Albert 14-08-1785

blijkens volkstelling van 1829 dan

44 jaar oud, arbeider, wonende de

Huizen 578, getrouwd met Annigje

Geerts Ram, 46 jaar; trouwdatum 25- 01-1824; was eerder gehuwd met Klaasje Jans Hagedoorn (11-06-1814) en Margje Oelen (20-05-1821)

3. Reijnt 16-09-1787

 

 

 

 

 

4. Harm 10-11-1790

blijkens volkstelling van 1829 dan 39

jaar oud, schipper, getrouwd met

Geesje Berends Zwiers, 22 jaar,

geboortig van Zwartsluis; wonen aan

boord; dit gezin is in 1847 naar Drenthe in Michigan (V.S.) geemigreerd.

5. Fijchien 12-06-1793

blijkens volkstelling van 1829 dan 36 jaar oud, wonende Sloot 268,gehuwd

met Geert Kort, 42 jaar, scheeps-

timmerman

6. Lena 18-10-1795

trouwt Jan Zwiers de Jonge

7. Roelof 12-05-1799

trouwt Jantje Simons de Jonge

8. Jan 19-07-1801

blijkens volkstelling van 1829 dan

28 jaar oud, schipper, wonende de

Huizen 542, getrouwd met Engeltje

Bosman, 22 jaar oud.

1.2.2.1.7. Roelof Reints Smit

gedoopt 14 december 1766;

overleden 11 december 1820

vermeld in de haardstedenregisters van

1807 en 1812 als schipper op resp. nr C 132 en A 720;

bij volkstelling van 1797/98 vermeld op

nr 820, 33 jaar, schipper, gehuwd en 2

kinderen;

trouwt

Janna Klaas Kleine

gedoopt 24 janauari 1768 als dochter van

Klaas Pieters Kleine en Hendrikje Jonge

Vos; overleden 30 november 1851

bij volkstelling van 1829 vermeld als

wonend op Noord 720, landbouwersche,

61 jaar, op welk adres ook haar dochters

Annigje, Klaasje en Henddrikje wonen.

Kinderen uit dit juwelijk gedoopt:

1. Geesien 01-12-1793

blijkens volkstelling van 1829 wonende Noord 725, 36 jaar oud,

getrouwd met Hannes Jannes Thalen.

2. Annichje 23-04-1797

blijkens volkstelling van 1829

wonende Noord 720, 32 jaar oud,

getrouwd met Allert Everts, 38

jaar oud, arbeider

3. Leena 22-09-1799

trouwt Koert Jans Salomons

4. Klaas 28-11-1802

trouwt Aaltje Hendriks Dekker

5. Klaasje 03-11-1805

6. Klaas 26-06-1808

7. Hendrikje 31-03-1811

gedoopt als Hendrik!

 

1.2.6.5.1. Pieter Everts Smit alias Seepen

gedoopt 9 augustus 1776 te Borksloot

trouwt 3 mei 1807 als Seepen

Geesje Jans de Graaf

gedoopt 7 september 1783 als dochter van

Jan Koerts de Graaf en Annigje Gerrits

Huisjes

Kinderen voor 1812 als Seepen gedoopt:

1. Jan 22-11-1807

bij volkstelling van 1829 vermeld

als Jan Pieters Smit, 22 jaar,

Krakeel 875, schipper, getrouwd met

Zusje Blokzijl; ovl. 29-09-1895

2. Anna 24-09-1809

bij volkstelling van 1829 vermeld

als Anna Smit, 20 jaar, ongehuwd,

Krakeel 835; trouwt 1.Derk Martens Blokzijl; 2. Jan Pieters Kleine; 3. Jan Klaas Prins; overleden 8 juli 1883

Blijkens de volkstelling van 1829 is Geesje dan

getrouwd met Albert Veld, winkelier, 39 jaar;

Na 1812 hebben ze ook nog een zoon Pieter

gekregen, die in 1829 ook als Smit vermeld

wordt. De naam Seepen komt in 1829 bij de

volkstelling niet meer voor.

1.2.1.2.4.1. Klaas Aalderts Smit alias Hap

gedoopt 24 januari 1773; overleden

14 november 1846;

bij de volkstelling van 1797/98 vermeld

op nr 497, arbeider, getrouwd, 1 kind;

de leeftijd wordt niet vermeld;

in de haardstedenregisters van 1807 en

1812 vermeld op resp. nr A 189 en A 155;

bij de volkstelling van 1829 vermeld als

Smit op Krakeel 857, arbeider, 59 jaar oud

op 3 maart 1798 benoemd tot medemomber

over zoontje van wijlen Wolter Jans en

zijn tante Jantie Reynts Smit; hij kan

niet schrijven.

trouwt

Hilligje Geerts Zwiers

gedoopt 10 februari 1771 als dochter van

Geert Jans Swiers en Trijntje Harms;

volgens de volkstelling van 1829 is ze

dan 57 jaar oud; overleden 22 juli 1853

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Roelfjen 18-03-1798

begraven 14-02-1799

2. Roelofien 26-10-1800

blijkens volkstelling van 1829

wonende dan Hollandsche Veld 153a,

27 jaar oud, arbeidster, gehuwd

met Jan Cents Schonewille;

overleden 20 maart 1873

3. Geert 27-05-1804

blijkens volkstelling van 1829

wonende dan Hollandsche Veld 150,

23 jaar oud, arbeider en gehuwd

met Margje Booy

 

1.2.1.2.4.2. Reint Aalderts Smit alias Hap

gedoopt 23 juli 1775;

bij volkstelling van 1797/8 vermeld als ongehuwd, inwonend bij zijn moeder, 18 jaar!

bij de volkstelling van 1829 vermeld Hollandsche Veld 187a, 57 jaar!, ongehuwd, arbeider

trouwt 9 oktober 1805 als weduwnaar!

Geesjen Roelofs Kreeft

gedoopt 20 januari 1788 als dochter van Roelof Kreeft en Annigje Jans;

overleden 26 februsri 1812

Kind uit dit huwelijk gedoopt

1. Aaldert 11-01-1807

overleden voor 04-04-1811

2. Annigje 26-07-1809

overleden 4 april 1811; 1 1/4 jaar,

nalatende vader en moeder

Rein(t) is eerder gehuwd geweest met Jentie Jans, maar dit huwelijk zal kinderloos gebleven zijn.

Hij had het wel moeilijk met zijn leeftijd, want in 1797/8 is hij 18 en in 1829 57 jaar oud.

 

1.2.1.2.4.3. Roelof Aalderts Smit alias Hap

gedoopt 30 augusdtus 1778;

bij volkstelling van 1797/98 nog bij zijn

moeder inwonend, arbeider, 17 jaar oud!

bij volkstelling van 1829 vermeld als

Roelof Aalderts Smit, 51 jaar oud,

arbeider, wonende Hollandsche Veld 139

trouwt 4 maart 1807 als Roelof Aalders, j.m.,

Marrichje Geerts (Bols)

gedoopt 3 augustus 1788 als dochter van

Geert Berents Bols en Margrietje Jans;

overleden 23 juni 1862

Kinderen voor 1812 uit dit huwelijk gedoopt:

1. Aaldert 29-04-1807

overleden 12 april 1811 als Aaldert

Roelofs Hap; 3 jaar

2. Grietjen 09-09-1810

overleden 17 april 1811 als Grietjen

Roelofs Hap; 1 1/4/ jaar oud

 

 

 

 

 

B NAKOMELINGEN VAN JAN THOMAS SMIT

 

 

1. Jan Thomas Smit

vermeld op de lijst inwoners Hoogeveen van 4 maart 1678 als Jan Thomas;

vermeld in de haardstedenregisters van van

Echtens Hoogeveen in 1691 en 1692 op nr

88 en 42; vermeld op de ledenlijst der kerk van 1682, samen met zjn huysvrouw;

17 juli 1690 tot ouderling gekozen;

trouwt

Wobbighjen Adams

vermeld in de haardstedenregisters van van

Echtens Hoogeveen in de jaren 1692 en 1693

als weduwe van Jan Thomas Smit

Kinderen van dit echtpaar bekend:

1. Hendrik geen doop verder 1.1.

2. Adam geen doop verder 1.2.

 

1.1 Hendrik Jans Smit

vermeld in de haardstedenregisters, vaak als

Smittien, van 1708 t/m 1720 in het Noordsche

Rot (diverse nummers) en van 1722 t/m 1733

in het Hollandsche Rot op nr 48;

wordt in 1735 in een gerechtelijk stuk vermeld

als zijnde dan 57 jaar oud.

trouwt 12 juli 1705 als Hendrik Jans, jonge man

Jantien Pieters Robaard

geen doop noch begraven bekend

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Wobbegien 00-00-1706 begr. 15-04-1774

trouwt Pouwel Jan Winters

2. Trijntje 00-07-1708

3. Fijgien 23-06-1709 begr. 13-01-1762

trouwt Jan Jans Winters

4. Jan Thomas 00-09-1712 verder

1.1.4.

5. Pieter 06-11-1715 verder

1.1.5.

6. Arent 29-05-1718

Arent Hendriks Smit wordt 16 april 1784

tot hoofdmomber benoemd over het kind van

Claes Willems de Bult te Pesse;

is waarschijnlijk kinderloos overleden

7. Jantien 26-04-1722

8. Johannes 11-07-1723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Adam Jans Smit

vermeld in de haardstedenregisters van 1691 in

het Zuidwoldiger Hoogeveen, van 1692 t/m 1694

in van Echtens Hoogeveen, van 1704 t/m 1721

in het Noordsche Rot nr 55 (betaalt 4 car.gld)

en van 1722 t/m 1733 Noordsche Rot nr 123 en 103 (betaalt 2 car gld); wordt in 1707 in het

register op het pastoorsgeld vermeld in het Noordsche Rot; lidmaat der kerk 6 juli 1690

trouwt maart 1691 als Adam Jans, j.m. uit 't Hoogeveen

Jantjen Jans Sterken (ook Starken)

jonge dochter uit 't Hoogeveen

Jantje doet Kerst 1694 belijdenis.

Kinderen uit dit huwelijk bekend:

1. Janna lidmaat der kerk 25-12-1715

attestatie verleend naar Amsterdam 19 maart 1717 begraven 26 november 1771

2. Wobbegjen lidmaat der kerk 05-04-1722

attestatie verleend naar

Amsterdam 1 mei 1722 3. Jan Thomas verder 1.2.3.

4. Zwaantje lidmaat der kerk 25-12-1715

attestatie verleend naar

Amsterdam 26 mei 1715

5. Jannes verder 1.2.5.

6. Annigje doop 15-08-1706

begraven 2 april 1773

lidmaat der kerk 01-04-1725

7. Judith doop 00=03-1709

Er worden in 1699, 1700 en 1705 dopen van kinderen

van Adam Jans vermeld, doch de exacte datum ontbreekt, evenals (leesbare) namen.

 

1.1.4. Jan Thomas Smit

gedoopt september 1712; begraven 21 nov. 1782;

lidmaat der kerk 10 april 1735; attestatie

verleend "na de Sluis" en 25 deember 1736

met attestatie teruggekomen van de Sluis;

vermeld in de haardstedenregisters van 1755, 1764 en 1774 als Jan Thomas Smit de Oude, bakker, Wester Rot resp. nr 66, 66 en 71;

betaalt 4 car.gld haardstedengeld;

wordt 19 maart 1772 als nieuwe hoofmomber

benoemd over de kinderen van Evert Kuiper, in 1774 over de kinderen van wijlen Jan Jans Winter en Fijchien Hendriks Smit, en 8 mei 1775

tot medemomber over de 2 kinderen van wijlen

Roelof Jans Veningen en Hendrike Jans Winters;

trouwt 1.

Hilligje Jans Mulder

gedoopt 22 juli 1714 als dochter van Jan Arends Mulder en Roelofje Roelofs;; begraven 18 december 1753 als vrouw van Jan Thomas Smit

"in de kerk"

 

 

Kinderen uit dit huwelijk gdoopt;

1. Jan 17-11-1737 ovl voor 1738

2. Jan 09-11-1738 verder

1.1.4.2.

3. Hendrik 10-09-1741 verder

1.1.4.3.

4. Johannes 29-03-1744 verder

1.1.4.4.

5. Roelof 08-03-1747 verder

1.1.4.5.

6. Jantien 12-04-1750 ovl voor 1755

7. Hilligje 23-12-1753

trouwt Hendrik ten Hoorn

Jan Thomas Smit hertrouwt blijkens momberprotocol

van 8 augustus 1755, want dan worden mombers aangesteld over de 5 kinderen; de naam van de

nieuwe partner wordt niet genoemd en uit dit

huwelijk zullen geen kinderen geboren zijn;

het saldo van de boedel bedraag 6364 car.gld.;

hoofmomber wordt Arend Jans Mulder, medemombers

Roelof Jans Veninge, Pouwel Jans Winter en Johannes Smit.

 

1.1.5. Pieter Hendriks Smit

gedoopt 21 november 1715; begraven 26 oktober

1753;

niet in de haardstedenregisters vermeld

trouwt

Annegien Paulus Without

geen doop of begraven bekend

Kind uit dit huwelijk gedoopt:

1. Margien 22-10-1741 begr.03-04-1788

trouwt Jan Berents Kleinmeyer;

deze heeft blijkbaar na het overlijden van

zijn vrouw de benen genomen, want 30 december 1789 worden over de 3 kinderen mombers aangesteld, daar Jan Berents Kleynmeyer "sedert eniger tijd absent

gebleven is".

Annegien Paulus hertrouwt blijkens momberprotocol

van 23 augustus 1754 met Evert Antony Prijs;

de waarde der boedel bedraagt 2268.15.8. car.gld;

hoofdmomber wordt Jan Thomas Smit, medemombers

worden Jannes Smit, Egbert Ligtenberg en Sake Barkenbosch;

1.2.3. Jan Thomas Adams

wordt lid der kerk 25 december 1715; vertrekt met attestatie naar Amsterdam 28 mei 1715;

begraven 1 december 1727

trouwt

Grietje Harms Klunder

dochter van Harm Geerts en Fijgien Jans, welk

echtpaar te Hoogeveen getrouwd is mei 1693;

beiden afkomstig uit Hoogeveen;

vermeld als de weduwe van Jan Thomas Adams in

de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Rot in 1755 en 1764 op resp. nr 100 en 110;

Kind uit dit huwelijk gedoopt:

1. Fijgien 08-12-1726 begr. 18-05-1773

trouwt met Jan Borchert Prijs, die 10

november 1792 hertrouwt blijkens momber protocol; 8 kinderen van hun gedoopt

1.2.5. Jannes Adams Smit

lidmaat der kerk 5 april 1722;

vermeld in de haardstedenregisters van het

Noordsche Rot op resp. nr 7 en 9 in 1755 en 1764; begraven 23 mei 1790 Jannis Adams

Geen huwelijk, noch doop kinderen te vinden;

Moet blijkens de volkstelling van 1797/98 wel de vader zijn van

1. Adam geboren in 1723 of 1724

In de volkstelling wordt n.l. Adam Jannes Smit

vermeld in het Westers Rot nr 105. bijker, 73 jaar,

ongehuwd; in het begraafregister wordt 22 augustus

1800 vermeld de oude Adam, de Bijker.

 

1.1.4.2.

Jan Thomas Jans Smit alias Jan Thomas Smit de Jonge

gedoopt 9 movember 1738;

vermeld in de haardstedenregisters van het

Wester Rot in 1764 en 1774 op resp. nr 111

en 125; bakker; betaalt 4 car.gl bijdrage

trouwt

Roelofje Derks

gedoopt 7 augustus 1740 als dochter van Derk

Harmannus en Hilligjen Lucas ten Kaat;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Jan Thomas 14-12-1760

2. Hillegien 18-12-1763

3. Jantjen 23-11-1766

4. Hendrikje 27-09-1769

5. Roelofje 12-07-1772

6. Derk 15-05-1774

7. Geesje 06-08-1780

de vader wordt bij deze doop Jan Tonen genoemd

Begraven 15 febr.1773 en 23 febr.1773 een kind van

Jan Thomas de Jonge.

Mogelijk is Jan Thomas met het hele gezin naar elders vertrokken, want we vinden van hem, noch zijn vrouw en kinderen, later iets terug in Hoogeveen.

1.1.4.3.

Hendrik Jans Smit

gedoopt 10 september 1741;

vermeld in de haardstedenregisters van het Wester Rot in 1774 (nr 116), 1784 (101), 1807 A 10) en 1812 (A 533); jeneverstoker

Als hoofdmomber benoemd 18 augustus 1784 over

de 2 kinderen van wijlen zijn zuster Hilligje,

i.v.m het hertrouwen van zijn zwager Hendrik ten Hoorn met Janna Olfen; op 7 maart 1803 tot

medemombr over de 2 kinderen van Willem Vowinkel en wijlen Geertruida Pieters;

trouwt 1

Hilligje Jans

gedoopt 18 augustus 1737 te IJhorst/de Wijk als dochter van Jan Hendriks en Jantje Jans;

begraven 31 juli 1793 als vrouw van Hendrik Smit

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Hillegien 16-02-1766 begr.12-10-1809

trouwt Pieter Harms Berghuis

2. Jan 26-04-1767 verder

1.1.1.3. 3. Jentjen 23-10-1768

trouwt Willem Simons ter Stege

4. Arent 02-10-1774 begr.18-12-1774

trouwt 2 blijkens momberprotocol 9 maart 1801

Roelofje Jans Peeks

weduwe van Hendrik Jacobs van Slooten te Echten; dochter van Jan Peeks en Aaltje Everts;

geboren in 1751 in Westerbork

overleden 22 mei 1828

Uit dit huwelijk geen kinderen gedoopt.

1.1.4.4.

Johannes of Jannes Jans Smit

gedoopt 29 maart 1744; overleden 28 dec. 1817;

vermeld in de haardstedenregisters van 1774,

1784, 1807 en 1812 op resp. Wester Rot 129,

Wester Rot 114, B 345 en A 565; bakker;

bij volkstelling van 1797/98 vermeld op nr 20

Jannes Smit, 54 jaar, bakker, gehuwd, 2

kinderen.

Wordt 18 augustus 1784 tot hoofdmomber benoemd

over de 2 kinderen van wijlen zijn zuster

Hilligjen wegens hertrouwen van zijn zwager.

Wordt samen met zijn zoon Jan Thomas 16 november 1806 medemomber over het kind van zijn dochter Hilligje en wijlen Jacobus Padding; wordt 29 dec. 1780 genoemd bij de verkoop van onroerende goed van zijn overleden schoonouders uit het eerste huwelijk; wordt 22 april 1796 medemomber over het kind van wijlen Jan Arends Mulder en Metje Egberts Swart.

trouwt 1.

Albertje Willems Steenbergen

gedoopt 16 oktober 1746 als dochter van

Willem Freriks Steenbergen en Margien

Hendriks Hakum; begraven 27 mei 1777

Kinderen uit dit huwelijkgedoopt:

1. Hillegje 29-08-1773 ovl 28-05-1832

trouwt 1. Jacobus Padding en 2.

Hendrik Zwart; wordt bij de volks-

telling vermeld als weduwe, 55 jaar,

blauwverfster

2. Willem 11-06-1775

 

 

 

 

trouwt 2 blijkens momberprotocol van 12 maart 1779

Willempje Egberts Klepper

van Dingsterveen; overleden 22 april 1823;

83 jaar oud;

er wordt een acte van kindschap opgesteld;

hoofmomber wordt Sijmen Claas Bakker, mede-

mombers Willem Freriks Steenbergen, Hendrik

Jans Smit en Roelof Jans Smit; de boedel

bestaat o.a. uit een stuk groenland op de

Molendijk achter de hof van Arend Jans Mulder;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

3. Hendrikje 08-04-1781

trouwt Roelof Nieuwenhuis Jeulen;

bij volkstelling van 1829 vermeld als

weduwe, 46 jaar, zonder beroep

4. Jan Thomas 21-12-1783 ovl 03-03-1863

bij volkstelling van 1829 vermeld

als bakker, 46 jaar, gehuwd met

Lammigje Coller

1.1.4.5.

Roelof Jans Smit

gedoopt 8 maart 1747; begraven 11 januari

1793;

vermeld in de haardstedenregisters van 1774 en

1784 in Zuidwoldiger Rot nr 1 als bakker/gritter; betaalt 4 car.gld haardstedengeld

trouwt 1: 28 november 1773

Trijntje Klaas Smit

volgens trouwboek dochter van Klaas Alberts Smit uit Noordwolde, die hoofmomber wordt na

haar overlijden; begraven 11 april 1788

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Klaas 13-03-1774 begr.07-05-1774 2. Hillegje 17-05-1775 ovl 14-12-1841

woont blijkens volkstelling van 1829

als ongehuwde vrouw van 53 jaar dan in

het Armwerkhuis.

3. Aafje 22-11-1778

4. Jantje 09-09-1781

is volgens volkstelling van 1829 dan

48 jaar en gehuwd met Hendrik Mulder,

55 jaar, landbouwer.

5. Jan Thomas 05-10-1783

6. Klaas 05-08-1787 ovl 23-01-1844

woont volgens volkstelling van 1829 dan

Het Haagje 59, is 41 jaar, timmerman en

getrouwd met Trientje Derks, 38 jaar

trouwt 2 op 6 april 1790

Benina Harms Moes

gedoopt 10 februari 1754 als dochter van

Harmen Jans Moes en Jantje Jurjens;

overleden 3 augustus 1829;

 

 

 

 

5 april 1790 worden i.v.m. het hertrouwen

van Roelof mombers aangesteld; hoofmomber

wordt Claas Alberts Smit van Noordwolde,

medemombers Coop Claas Smit van Smilde,

Hendrik Jans Smit en Johannes Jans Smit;

de boedel bestaat uit huis met hof met

2 stukken land, tien meelzakken "Goedt en kwaadt" en een " kruylewagen zonder rat".

Kind uit dit huwelijk gedoopt:

7. Roelof 03-03-1793

Blijkens momberprotocol van 4 augustus 1794 hertrouwt Benina met Hendrik Bras van Nordhorn;

hoofmomber wordt Hendrik ten Hoorn, medemombers

Jan Hendriks Smit, Harm Moes en Jan Barghuis;

boedel bestaat o.a. uit een stuk groenland op de

Zuidwoldiger Sloot en 1268 car gld leenschulden.

1.1.4.3.2.

Jan Hendriks Smit

gedoopt 26 april 1767; overleden 6 oktober 1840

bij volkstelling van 1829 vermeld de Huizen 253, 63 jaar, brander, weduwnaar, met 2 inwonende zoons, n.l. Hendrik 28 jaar en Hendrik Jan 25 jaar

trouwt blijkens momberprotocol van 29 oktober 1800

Aaltje Hendriks van Cokkange

weduwe van Hendrik van Hees in het Pesserveld;

gedoopt 27 november 1763 te Koekange;

overleden 6 december 1829

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Hendrik 25-07-1801

2. Hendrik 05-02-1804 ovl 25-10-1854

trouwt 3 juni 1840 Geesje Blanken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. NAKOMELINGEN VAN HENDRIK ROELOFS SMIT

 

1. Hendrik Roelofs Smit

Wordt vermeld in de lijst van inwoners van Hoogeveen van 4 maart 1678 als Hendrik Roelofs

Smijt en in de haardstedenregistrs van 1691 t/m 1694 in het Zuidwoldiger Rot op resp. nr 58,51, 54 en 51; hij betaalt 2.-.- car gld bijdrage;

Geen echtgenote bekend.

Volgende kinderen zijn af te leiden, in willekeurige volgorde:

1. Roelof verder 1.1.

2. Arent verder 1.2.

3. Jan verder 1.3.

1.1. Roelof Hendriks Smit

vermeld in de haardstedenregisters van het

Westersche Rot van 1704 t/m 1724 als Roelof Smit; betaalt steeds de hoogste bijdrage

Geen echtgenote bekend.

Volgende kind wordt van hem verondersteld;

1. Hendrik verder 1.1.1.

1.2. Arent (Hendriks) Smit

als Arent Smit vermeld in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger

Rot op nr 258 van 1723 t/m 1726; betaalt de lagere bijdrage

begraven 24 maart 1727 Arent Smit

trouwt

Janna N.N.

naam afgeleid uit naam der kleinkinderen;

wordt als weduwe van Arent Smit vermeld in het

Zuidwoldiger Rot op nr 258 vaN 1727 t/m 1733;

Kinderen van dit echtpaar af te leiden in willekeurige volgorde:

1. Hendrik verder 1.2.1.

2. Grietjen

trouwt Hendrik Kleijbakker

3. Maria

trouwt Roelof Kok, schoolmeester

1.3. Jan Hendriks Smit

vermeld in de haardstedenregisters van het

van Echtens Hoogeveen van 1691 t/m 1694;

overleden voo 1707

trouwt

Stijntien Roelofs ??

namen afgeleid uit benoemingen bij de kinderen;

Kinderen van dit echtpaar af te leiden:

1. Hendrik verder 1.3.1.

2. Trijntje

trouwt Roelof Derkts Doffer

 

 

1.1.1 Hendrik Roelofs Smit

vermeld in de haardstedenregisters van het ZuidwoldigerRot op resp. nr 54 en 51 in de jaren 1755 en 1764; bezit praam en is dus waar-

schijnlijk schipper;

trouwt

Jantje Willems Oogjetoe

dochter van Willem Hendriks Oogjetoe en

Marrigjen Jans Mol;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Roelof 23-12-1739 verder 1.1.1.1. 2. Willem 10-11-1743 verder 1.1.1.2.

3. Margien 09-01-1746

trouwt Jan Meinen Fidom

4. Aaltien 25-08-1748

5. Jan 08-03-1750 verder 1.1.1.5.

6. Aanegjen 07-01-1753

7. Hendrik 20-10-1754

trouwt 2 te Beilen 23 augustus 1778

Heyltjen Willems Bloemberg

gedoopt 13 september 1722 als dochter van

Willem Hendriks en Geesjen Courts;

Uit dit huwelijk geen kinderen

1.2.1. Hendrik Arents Smit alias Fijten en Snijder

begraven 16 december1763 als Hendrik Arents

Fieten; vermeld in het haardstedenregister van

1755 op nr 9 in het Noordsche Rot; betaalt 2

car.gld. bijdrage;

trouwt

Pietertien Jans (Otten)

dochter van Jan Otten en Trijntje Harms;

in 1764 in het haardstedenregister van het

Noordsche Rot vermeld op nr 11 als de weduwe

van Hendrik Arends Fieten; begraven 5 december

1787 Pietertien Jans (maar of dat onze

Pietertien is?)

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Janna 10-10-1717

2. Jan Otten 05-05-1723

zie verder genealogie Otten

3. Joost 01-07-1725

4. Trijntje 05-03-1730

 

1.3.1 Hendrik Jans Smit

er worden in de haardstedenregisters 3 verschillende Henddrik Jans Smits vermeld;

we nemen aan, dat de vermelding van 1714 t/m 1733 in het Zuidwoldiger Rot nr 185 onze

Hendrik Jan is;

begraven 16 janauri 1773 Hendrik Jan Smit;

hier ook het probleem, wie van de drie?

Hendrik wordt 24 augustus 1737 tot medemomber

benoemd over de kinderen van zijn zuster

Trijntje en wijlen zijn zwager Roelof Jans Doffer;

 

trouwt

Trijntien Hendriks

geen afkomst of begraven bekend

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Stijntien 25-10-1716

2. Hendrik 03-07-1718 verder 1.3.1.2.

3. Roelof 05-05-1720 verder 1.3.1.3.

4. Roelofien 03-05-1722

trouwt Pieter Hilberts ten Kate

5. Hendrikjen 04-06-1724

6. Geesjen 00-12-1728

7. Egbert 18-03-1731 verder 1.3.1.7

8. N.N. 30-05-1733

1.1.1.1. Roelof Hendriks Smit

gedoopt 23 december 1739; overleden 10 maart

1816 te Ommem; werd ook Roelof Barmhartigheid

genoemd

trouwt

Hendrikje Aalderts Seinen

gedoopt 29 maart 1744 als dochter van Aaldert

Zeynen en Geesjen Berents

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Hendrik 05-10-1766 jong overl.

in doopboek abusievelijk de vader

Hendrik Roelofs Smit genoemd

2. Geesjen 22-01-1769 ovl 29-03-1841

trouwt Klaas Jans Botter Fik

3. Jantje 00-03-1770 te Luevenheim

overleden 13 mei 1860;

trouwt Simon Wolters Oostindie

4. Hendrik 10-03-1776

1.1.1.2. Willem Hendriks Smit

gedoopt 10 november 1743

vermeld in het haardstedenregister van 1774 in het Hollandsche Rot nr 69; bezit een praam en

betaalt de hoogste bijdrage

trouwt

Jantje Jacobs Hebeltjes

gedoopt 3 oktober 1745 als dochter van Jacob

Jans Hebeltjes en Aaltien Arends

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Jantje 26-01-1772 ovl 26-03-1849

2. Jacob 14-11-1773

3. Aaltje geb. 1784 te Zwartsluis

overleden 2 maart 1858

 

1.1.1.5. Jan Hendriks Smit alias Mol

gedoopt 9 maart 1750; begraven 10 juli 1811

bij volkstelling van 1798/98 vermeld als Jan Mol, 46 jaar, schipper, gehuwd, 3 kinderen;

in de haardstedenregisters van 1807 en 1812

als Jan Mol/Smit, schipper, vermeld

trouwt

Grietjen Alberts Gort

gedoopt 9 januari 1752 als dochter van Albert

Klaas Gort en Roelofje Roelofs de Jonge;

overleden 2 januari 1829

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Albert 02-11-1783

2. Jantje 17-12-1785

trouwt 1: 3 maart 1811 Willem Gerards

Koster en 2. Gerardus Giezen

3. Hendrik 03-02-1788

4. Klaas 04-07-1790

bij de volkstelling van 1829 vermeld als

schipper, wonende het Haagje 252;

trouwt 30-06-1822 Klaasje Jans van Dalen

Op 3 oktober 1794 wordt er een kind van Jan Mol

begraven. Waarschijnlijk is dit nr 3 Hendrik.

1.3.1.2. Hendrik Hendriks Smit

gedoopt 3 juli 1718; begraven 17 april 1753

trouwt 1 blijkens momberprotocol van 27 aug. 1746

Helena Christiaans Hartman

weduwe van Jacob Giethoorn; gedoopt 25 okt. 1716 als dochter van Christiaan Jans Hartman

en Marrigjen Jacobs Olde;

overleden in 1747

Geen kinderen uit dit huwelijk bekend;

trouwt 2

Albertien Hendriks Hakum

gedoopt 10 november 1720 als dochter van

Hendrik hakum en Grietien Koerts;

begraven 4 juni 1779

Kind uit dit huwelijk gedoopt:

1. Trijntien 12-05-1748

1.3.1.3. Roelof Hendriks Smit

gedoopt 5 mei 1720; overleden tussen

1749 en 1751; niet in de haardstedenregisters

gevonden

trouwt

Margjen Alberts

gedoopt 24 november 1720 als dochter van Albert

Koerts en Marregien Arents;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Albert 07-06-1744

2. Albert 17-10-1745

3. Hendrik 11-05-1749

Op 23 oktober 1751 wordt wegens het hertrouwen van

Margje (naam partner wordt niet genoemd, maar is

Albert Harms Winters) over 1 minderjarig zoontje als hoofdmomber Hendrik Hendriks Smit aangesteld, en als

medemombers Pieter ten Kate, Koert Alberts en Pieter Steen; de boedel bestaat uit huis met land, zelf bewoond en gebruikt, helft van de ondergrond op de 8e Wijk te Hollandsche Veld, klinkien veen en

boereninventaris, belast met vrij grote leenschulden.

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.7. Egbert Hendriks Smit

gedoopt 18 maart 1731; begraven 9 juli 1777;

blijkens momberprotocol smid van beroep;

vermeld in de haardstedenregisters van 1764 en

1774 in hetZuidwoldiger Rot op resp. nr 128 en 151; betaalt de hoogste bijdrage

trouwt

Aaltjen Roelofs Ovinge

doop noch begraven bekend

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Trijntjen 24-02-1765

trouwt Paulus van der Veen

2. Metjen 25-09-1768 ovl 19-11-1807

trouwt 1. Jan Arends Mulder en 2. Albert

Westerhuis

3. Hendrikjen 25-03-1772 begr.07-05-1774

Op 1 juli 1777 worden over de volle wezen Trijntje en Metjen mombers aangesteld; hoofmomber wordt Pieter Hilberts ten Kate, medemombers Cornelis

Hermannus, Jan van Staphorst en Willem roelofs Ovinge; de boedel bestaat uit woning en schuur

op de Molendijk, smederij-inventaris en erfpachtrechten;

In 1763 wordt er een kind van Egbert Hendriks

Smit begraven. Waarschijnlijk een doodgeboren en niet gedoopt kind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. NAKOMELINGEN VAN WILLEM EGBERT SMIT

 

1. Willem Egberts (Smit)

trouwt als jonge gezel van de Echtensevaart te

IJhorst/de Wijk 4 novembeer 1714

Machteltjen Roelofs

jonge dochter in de Wijk

Kinderen van dit echtpaar bekend in willekeurige

volgorde:

1. Willem geen doop verder 1.1.

2. Egbert geen doop verder 1.2.

3. Roelof geen doop verder 1.3.

4. Annigje geen doop

trouwt IJhorst/de Wijk 7 november 1745

met Jacob Jans Dunningen

Willem is waarschijnlijk een zoon van Egbert Reinders van de Nijstad. Deze stelt op 18 oktober 1736 mombers aan over zijn minderjarige kinderen bij wijlen zijn vrouw Trijntje Jans. Hoofmomber wordt

Albert Jans en medemombers Harm Alberts Timmerman,

Jan Roelofs en Jan van der Vaart, ook meester Jan

genoemd. Een van die kinderen is Jan Egberts Nijstad, die gehuwd is met Lammigje Alberts Boer;

welk echtpaar van 1764 tot 1779 6 kinderen in Hoogeveen laat dopen.

Wanneer Willem Egbert, als smid in 1754 in het

haardstedenregister in Legeveen vermeld op hetzelfde

nummer als de weduwe van Egbert Reinders in 1742, een zoon van Egbert Reinders zou zijn, moet deze gezien de geschatte geboortedata der kinderen dan voor Trijntje Jans wel met een ander getrouwd zijn geweest. Hij zou dan op ongeveer 70jarige leeftijd

nog vader zijn geworden, wat natuurlijk niet onmogelijk is. Dan blijft het nog vreemd, dat

hij zijn zoon uit het eerder huwelijk, die dan al

lang volwassen is, niet als momber heeft gekozen.

 

1.1. Willem Willems Smit begraven 16 mei 1774;

zijn weduwe wordt vermeld in 1774 in

Zuidwoldiger Rot 137 als schoemaker en

betaalt de hoogste bedrage van 4 car.gld;

Willem wordt 24 mei 1774 na zijn overlijden vervangen als medemomber door Jacob Jans Dunninge uit de Wijk over de kinderen van

wijlen Egbert Willems Smit en wijlen Elisabeth

Alberts

trouwt

Hendrikje Steenbergen

gedoopt 2 oktober 1740 als dochter van

Willem Frederiks Steenbergen en Margje

Hendriks Hakum; begraven 20 janauri 1791;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Willem 17-07-1768

2. Margje 25-11-1770

 

 

Hendrikje hertrouwt 17 september 1775 met Christiaan

Jacobs Hartman en daarna nog met Pieter Hilberts ten

Kate, weduwnaar van Roelofje Hendriks Smit;

Op 23 augustus 1775 worden over de beide kinderen

mombers aangesteld; hoofmomber wordt Roelof Willems Smit op de Nijstad; medemombers Hendrik Harms Smit

van Meppel, Willem Freriks Steenbergen en Freriks

Willems Steenbergen; er wordt een akte van kindschap

aangegaan; de boedel bestaat uit huis en hof op 't Hoogeveen en 4 stukjes land; verder kuipen en 94 vellen en boerenboedel; te goed 322 car.gld en 1324

uitstaande lasten.

1.2. Egbert Willems Smit

begraven 13 mei 1774

vermeld in de haardstedenregisters in 1755 en 1764 als gritter in het Wester Rot nr 78;

in 1774 wordt zijn weduwe vermeld op nr 85;

wordt 13 janauri 1777 tot hoofmomber benoemd

i.p.v. de overleden Roelof Jans Troost over de

kinderen van wijlen Aaltje Jans Troost en

Lambert Lamberts Hartman;

op 3 febr. 1775 wordt hij wegens zijn overlijden hiervoor vervangen door Wolter Jans

Bakker

trouwt 1

Elisabeth Alberts Boerendans (alias Imsink)

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Willem 10-08-1749

2. Macheldtijn 27-06-1751 jong overleden

3. Machteltjen 04-07-1756

trouwt Albert Jans Knol

In verband met zijn hertrouwen worden 23 april 1763

over de beide kinderen tot hoofmomber benoemd

Hendrik Alberts te Emmen, Berend Alberts te Wachtum,

Roelof Willems Smit van de Nijstad en Willem Willems

Smit op 't Hoogeveen; de boedel bestaat uit huis met

schuur en gritmolens en "hof agter hier op 't Hogeveen"

trouwt 2 23 april 1763

Grietje Jans Smit

gedoopt 5 april 1744 als dochter van Jan Jans Smit alias Troost en Grietjen Jans;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt;

4. Grietje 20-11-1763

5. Janna 15-03-1767

6. Hendrik 26-01-1772

bij volkstelling van 1797/98 vermeld als

schippersknecht; ongetrouwd; op nr 171;

trouwt blijkens momberprotocol van 22

juni 1805 met Annigje Hendriks Hoving,

weduwe van Jan Pieters Klouwen.

 

 

 

 

 

In verband met het hertrouwen van Grietje op 2 maart

1777 te Ruinerwold met Wolter Jacobs Klo(u)wen worden 23 februari 1777 mombers aangesteld over de kinderen; hoofmomber Hendrik Harms Smit van Meppel, later vervangen door Willen Dunninge uit de Wijk,

medemombers Christiaan Jacobs Hartman (later vervangen door Willem Roelofs Smit, Jan Jans Smit

en Meyne Jans; de boedel bestaat o.a. uit huis met hof aan de Molendijk. Er wordt een acte van

kindschap aangegaan.

 

 

1.3. Roelof Willems Smit

ondertrouwt als jonge man uit de Nijstad onder

Zuidwolde te de Wijk/IJhorst 14 juli 1746 en trouwt 1. 14 augustus 1746 te Zuidwolde

Jantje Jans Bosch,

jonge dochter uit de Oosterwijk

Uit dit huwelijk bekend:

1. Willem verder 1.3.1.

trouwt 2

Femme Roelofs

dochter van Roelof Lefferts en Grietjen Klaas;

blijkens momberprotocol van 19 augustus 1767

erven volgende kinderen van Roelof Willems Smit en Femme Roelofs 6.3.4. car.gld uit de

nalatenschap van Roelof Lefferts van Rabbinge,

volgens testament van 27 augustus 1753

2. Jan Roelofs

3. Grietje Roelofs

Roelof Willems Smit wordt 8 juli 1782 medemomber

over Jantien Jans, dochter van wijlen Jan Jans Harms

en Henderkien Jacobs.

 

 

1.3.1. Willem Roelofs Smit

smid in de Nijstad te Zuidwolde

overleden te Zuidwolde 25 maart 1811

trouwt

Albertjen Alberts Schonewille

gedoopt 8 februari 1756 als dochter van Albert

Jans Schonewille en Klaasjen Hendriks Klinkjen;

overleden voor 1810

Kinderen uit dit huwelijk blijkens momberprotocol

van 31 januari 1810:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Roelof geboren 1780 ovl 17-05-1854

te Zuidwolde; trouwt Femmigje Roelofs Krol(1783- 02-12-1844) 2. Albert geboren 1782 verder 1.3.1.2.

3. Hendrik geboren 1791

4. Klaasje geboren 20-09-1781 te Zuidwolde; overleden 28 november 1850 te Hoogeveen;gehuwd met Hendrik Roelofs Klinkien, uit welk huwelijk in Hoogeveen gedoopt zijn 1. Jan 31-01-1808 2.
Roelof 15-04-1810 3. Marrigeje

25-12-1805 (ovl 08-11-1859)

5. Jantje geboren 1787; overleden 4 januari 1862 te Hollandsche Veld; gehuwd met Albert Roelofs,

uit welk huwelijk in Hoogeveen

gedoopt is Albertje 03-09-1809

Op 31 januari 1810 vindt er en boedelscheiding plaats, waarbij de 3 zoons elk 1/6 deel en vader 1/2

deel in de keuterij in de Nijstad krijgen; de beide schoonzoons hadden 15 febr. 1809 elk al 300 car.gld ontvangen, waarmee ze ook hun toekomstig vaders erfdeel afgekocht hadden. De boedel bestond

uit een huis en smitterij met enig land en vee in de Nijstad.

 

1.3.1.2. Albert Willems Smit

geboren 11 november 1782 te Zuidwolde;

wordt vermeld in het haardstedenregister van

1812 op nr A 65; overleden 4 juli 1830;

bij de volkstelling van 1829 wonende Schutstraat 461, landbouwer, 47 jaar

trouwt 28 januari 1810 als j.m. van Zuidwolde

Annigje Arends Giethoorn

jonge dochter , gedoopt 10 maart 1790 als

dochter van Arend Jans Giethoorn en Aaltjen

Lefferts Hof; overleden 5 februari 1855

Kinderen uit dit huwelijk voor 1812 gedoopt:

1. Aaltje 12-10-1808

ongehuwd overleden 29 april 1882

2. Willem 02-12-1810

3. Aaltje 19-10-1812

trouwt Hendrikus Jeltes Tadema

E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakomelingen Hendrik Koops Smit

1. Hendrik Koops (Smit)

geen doop bekend; overleden tussen 1784 en 1798;

in de haardstedenregisters van 1755.1764,1774

en 1784 vermeld in het Zuidwoldiger Rot op resp. nr 145, 168, 197 en 148; betaalt 4 car.gld. bijdrage;

trouwt

Geesje Everts

geen doop of overlijden bekend;

als Hendrik Koops weduwe, werkvrouw, in 1807

en 1812 vermeld op nr B 188 resp. A 440;

bij volkstelling 1797/98 vermeld in Zuidwoldiger Rot nr 176 als Geesje Everts, 55 jaar, wed. H.Coops. boerderij, 3 "kinders";

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt, allen alleen

onder patroniem:

1. Koob 13-09-1767 verder 1.1.

2. Annigje 11-02-1770

is als Annigje Hendriks Smit bij volkstelling van 1829 vermeld op Krakeel 832; gehuwd met Derk Bosman, 60 jaar,

landbouwer

3. Lammigje 10-01-1773

is als Lammigje Smit, 57 jaar, vermeld bij de volkstelling van 1829 op Hollandsche Veld 180; getrouwd met Roelof Jans Slot, bij de volkstelling abusievelijk vermeld als Egbert Jans Slot;

4. Barta 14-01-1176

5. Hendrik 28-02-1779

6. Hendrik Koobs 12-08-1781

bij volkstelling van 1829 vermeld als Hendrik Hendriks, arbeider

1.1. Koop Hendriks Smit

gedoopt 13 september 1767;

bij volkstelling van 1829 vermeld als Coop Hendriks, 31 jaar, arbeider

trouwt als Koob Hendriks. jonge man 19 mei 1805

Hendrikje Marcus

jonge dochter, gedoopt 22 september 1771 als

dochter van Marcus Harms en Aaltje Jans Tielbaart; overleden 28 juni 1828;

Kinderen voor 1812 gedoopt:

1. Geesje 17-08-1806

2. Hendrik 27-11-1808

3. Aaltje 02-09-1810

bij de volkstelling van 1829 vermeld als

Aaltje Smit, ongehuwd, 19 jaar; woont Molendijk 425b bij haar tante Heiltje Marcus in, evenals haar zoontje Koop,

die 0,9 jaar oud is.

 

 

 

F. Niet te plaatsen "Smitten" in de achttiende eeuw in voorgaande genealogieen.

Arend Jan Hebeltjes: gedoopt 16-08-1744 als zoon van Jan

Hebeltjes en Hendrikje Arends wordt in

momberprotocol van 13 november 1776

Arend Jans Smit genoemd.

Antoon Smit: gehuwd met Hermina Koenderts, die 12-05- 1802 een Antonie laten dopen.

Berent Berents Smit: trouwt Beerte Jans Lunink;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Jan Lunink 06-07-1738

2. Trijntien 28-04-1743

3. Aaltien 10-09-1747 en

Berent Berents Smit Jr trouwt Mattie Warners

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Beerte 16-04-1759

2. Jentjen 02-05-1762

3. Warner 24-11-1765

blijkens volkstelling van 1797/98

is Berent Berents Smit 68 jaar oud, arbeider. weduwnaar, Pesserveld 856

hij wordt vermeld in 1764,1774 en 1784

in het Pesservelt nr 15,17 en 18, terwijl

in 1755 op nr 14 vermeld wordt de weduwe

Warner Hendriks; dus kennelijk zijn schoonmoeder.

Cornelius Berends Smit: trouwt Rebekka Hendriks

kind uit dit huwelijk gedoopt:

1. Hendricus 20-04-1721

Op 28 juni 1722 komen Cornelis Berents en Rebecca Hendriks, eheluiden uit Emden,

met attestatie naar Hoogeveen;

Harm Jozefs Smit: geboren te Ruinen in 1755 als zoon van Joseph Harms Smit en Woltertien Harms; overleden 25 november 1813 trouwt Hendrikje Jans

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Woltertje geboren 1784

2. Joseph 03-02-1788

3. Jan 26-09-1790; als soldaat in de veldtocht van Napoleon naar Rusland vermist.

4. Willem 08-05-1796

geboren blijkens volkstelling 1829

te Echten, schipper, 34 jaar,gehuwd met Hermina Rademaker, 28 jaar, geboren te Emmelenkamp,

5. Jacob 02-02-1800

Klaas Smit: wordt 23 augustus 1740 tot hoofmomber

benoemd over de minderjarige kinderen

van Hendrik Klaas Steenbergen

 

 

 

Jan Smit: wordt 15 november 1738 tot hoofdmomber

benoemd over de kinderen van wijlen

Hendrikien Lucas en Christiaan Knipmeyer.

zijnde van vaders zijde genomen, omdat

van de verstorvene zijde niet

kunnen lezen of schrijven.

Jan Egberts Smit: laat 3 april 1803 een zoon Egbert dopen, terwijl blijkens momberprotocol van 6 sept. 1806 na zijn overlijden zijn weduwe Geesje Klaas Imbergen met Geuchien Hendriks Vos hertrouwt; hij is begraven 07-02-1805;

zoon Egbert wordt bij de volkstelling

van 1829 vermeld als arbeider van 26 jaar.

Jan zal een zoon zijn van Egbert Smit,

begraven 14 oktober 1807; bij de volkstelling 1797 vermeld oud 35 jaar, 3 kinderen; is waarschijnlijk de Egbert Smit van Ruinen, vermeld in het Westersche Rot in 1755, 1764, 1774 en 1784.

Hilligje Frens Smit: trouwt Berend Jans Boer

22 maart 1801 ondertrouwt te Ijhorst Hillechjen Frens, j.d. uit de Wijk,

met Berend Jans, weduwnaar uit Hoogeveen; 17 januari trouwt te Ijhorst

Jan Frens Smit met Hillechjen Warners;

er is dus in de Wijk een Frens Smit,

waarschijnlijk Frens Pouwels Smit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1