ANTYPEDOFILSKIE BRACTWO HIMAWANTI

Relaksacja - Asany - Joga - Medytacja - Głęboka  Ekologia - Uzdrawianie - Ajurweda - Sztuki Walki Kalaripayat - Tantra - Kundalini - Terapie ofiar przemocy i pedofilii

Działalność Bractwa Himawanti

Bractwo Himawanti znane jest najbardziej ze swojej charytatywnej pracy społecznej na rzecz ofiar pedofilii, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy duchowej i terapii dla osób molestowanych w dzieciństwie przez księży pedofilów, przez pedofilskich zakonników, zakonnice pedofilki, przez pastorów pedofilów. Ujawnianie prawdy o pedofilii księży i innych osób duchownych w Polsce jest niebezpiecznym zajęciem, gdyż spotyka się ze wściekłymi atakami medialnymi środowisk zainteresowanych ukrywaniem pedofilów i dręczeniem molestowanych ofiar.

Joga i metody tantryczne są bardzo pomocne  w duchowej i psychicznej terapii ofiar przemocy, terroru, gwałtu i molestowania seksualnego. Bractwo Himawanti nikogo jak dotąd nie terroryzowało ani nie zastraszało, ale policja państwowa pod naciskiem pedofilskiej części kleru wielokrotnie od 1996 roku napadała z użyciem przemocy na liderów i ośrodki Bractw Himawanti celem skonfiskowania wszelkich materiałów świadczących o pedofilii kleru, a nawet o prześladowaniach członków i liderów Bractwa.

W 1996 roku w sierpniu dokonany został w Częstochowie i Jaworznie pierwszy napad policyjnych terrorystów na jednego z liderów antypedofilskich terapii dla ofiar wykorzystywanych w dzieciństwie przez katolickich księży pedofilów – Swami Lalita Mohana - Ryszarda Matuszewskiego. Chodziło o to, że Swami Lalita Mohan Babadżi prowadził w sierpniu w Częstochowie dla około 120 osób molestowanych m.in. przez niektórych paulinów – uzdrawiające terapie duchowe. Zaatakował wściekle ówczesny przeor Jasnej Góry, niejaki Izydor Matuszewski (imiennik) oskarżając Antypedofilskie Bractwo Himawanti o terroryzm.

Członkowie i liderzy Bractwa nie dali się jednak zastraszyć i bestialska pedofilia polskiego kleru katolickiego zaczęła powoli wychodzić na światło dzienne. Zbrodnie księży i mnichów na dzieciach przestały być tabu, zaczęły być ujawniane, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W Irlandii Kościół katolicki już przyznał się do swych zbrodni gwałcenia co najmniej 40 tysięcy dzieci w drugiej połowie XX wieku. Aby zrozumieć o co chodzi z oskarżeniami pod adresem Bractwa Himawanti, trzeba wiedzieć jak silna jest w Polsce pedofilska mafia, szczególnie wśród duchowieństwa i kleru. Trzeba zrozumieć, że za wszelkimi oskarżeniami pod adresem Bractwa Himawanti, Lalita Mohana czy Ireny Barcz stoi pedofilskie lobby, ciągle w Polsce bardzo silne, bo mające poparcie zboczonej seksualnie części kleru. 

HIMAWANTI - Symbol Walki ze Złem i Oszustwem

Himawanti - Bogini, Gayatri, Bractwo, Miłość, Duchowa Walka, Ezoteryka, Wolność, Prawda! Joga i Tantra to Światło, Miłość, Moc, Harmonia, Prawda i Życzliwość...

Himawanti to rodzima nazwa najwyższych gór świata, Himalajów, Dachu Świata...
Himawanti to ekologiczne ruchy obrońców ekosystemu przyrody w Himalajach... 

Himawanti to ruchy obrony kobiet, dzieci i przyrody w Indii, Nepalu i Tybecie...
Himawanti to ruchy obrony praw człowieka, wolności i godności ludzkich...
Himawanti to sprzeciw wobec terroru, represji, gwałtu, dyktatury i wyzysku...
Himawanti to nauka kultury, medytacji, kontemplacji, jogi, tantry i duchowości...
Himawanti to dobre terapie ofiar terroru, gwałtu, przemocy, pedofilii i wyzysku...

Zastraszanie Liderów Bractwa

Pedofile związani głównie z ośrodkami antysektowymi próbowali wielokrotnie zastraszać liderów Bractwa Himawanti, a w trzech przypadkach nawet posuwali się do fałszywych oskarżeń celem przetrzymywania w areszcie. W latach 1999-2001, Swami Lalita Mohan Babadżi był bezprawnie przetrzymywany w areszcie przez ponad dwa lata na żądanie jednego pedofila z Częstochowy. Został zwolniony nakazowo przez Sąd Najwyższy ku niezadowoleniu pedofilów z Częstochowy. Liderzy Bractwa Himawanti po takich przejściach są jeszcze bardziej skonsolidowani do walki z pedofilią kleru w szczególności, bo wszelkie napady na Bractwo były produkowane przez zboczoną część kleru, która o dziwo ma silne poparcie w policji i prokuraturze, acz już znacznie mniejsze w sądzie. Trudno praktykować pokojową i uzdrawiającą jogę niosąc pomoc ofiarom terroru, gwałtu, przemocy domowej i pedofilii, kiedy za to w tym ośmieszonym już na całym świecie państewku jakim jest Polska można za to siedzieć bez wyroku przez kilka lat w areszcie, jak w przypadku Swami Lalita Mohan Bababdżi. Za co siedział Lalita Mohan? Za to, że głośno mówił o pedofilii księży i prowadził w Częstochowie terapie dla ofiar kilku zboczeńców seksualnych w sutannach i habitach. Ot i wszystko na temat Polski i Kościoła.

PEDOFILIZM

Pojęcie pedofilizm nie jest tym samym co pedofilia. Ideologie zwykło się wskazywać jako -izmy. Ideologia popierania pedofilii na różne sposoby to jest właśnie pedofilizm. Osobnik o nieokiełznanych chuciach, który sam z dziećmi nie współżyje seksualnie ale chętnie ogląda pornografię gdzie dziecko współżyje z osobą dorosłą albo ze zwierzęciem jest niczym więcej jak wyznawcą pedofilizmu. Złudna tolerancja, że jak dziecko może samo chce to należało by zezwolić w imię miłości to też pedofilizm. Rozmaite koncepty, że teraz dzieci szybciej dojrzewają, to dlaczego nie mają uczyć się seksu z dorosłymi to też pedofilizm. Taka chora ideologia bez wiedzy o psychologii rozwojowej dziecka. Produkcja i handel pornografii dziecięcej to także jak najbardziej pedofilizm, i to gospodarczy. Zjawisko pedofilizmu jest szerokie i obejmuje swym zasięgiem także chorą miłość do zygoty w postaci zakazu aborcji i zmuszania kobiet do rodzenia dzieci chociażby pochodzących z gwałtu. Pedofilizm to ideologia o szerokim wachlarzu chorych postaw i zachowań. Także takich jak czerpanie zysku z dziecięcej prostytucji chociaż samemu się dzieci nie dyma. Pedofilizm w Polsce kwitnie. Wielu nie ma nic przeciwko temu, a tysiące matek w Polsce zezwala swoim mężom czy kochankom na dymanie ich młodziutkich córeczek bo "co w rodzinie to nie zdrada". I tak się uprawia pedofilizm, a jak wiadomo cała ta zboczona umysłowo i seksualnie orientacja seksualna jaką jest pedofilizm nie cierpi organizacji takich jak Bractwo Himawanti. Bo ofiarom dewiantów i dewiantek wyznających pedofilizm niesiemy pomoc terapeutyczną i duchową. Czy za sędzią sądu okręgowego chociażby w Nowym Targu co puszcza księdza pedofila, który przez 2 lata wykorzystywał dziewczynkę od 13 roku jej życia, wolno z wyrokiem w zawieszeniu stoi pedofilizm? Niewątpliwie jest to nowotarski pedofilizm sądowy!

OKULTYZM

Nauki okultne, okultystyczne, to inaczej wiedza tajemna, wiedza najwyższa i najbardziej subtelna. Okultyzm to duchowa mądrość wtajemniczonych, wyższa wiedza. Okultyzm to dar od Boga dla duchowego wzrostu i rozwoju ludzkości. Okultyzm to nauka boskich praw i zasad w praktyczny sposób, życie zgodne z wolą Boga. Bez okultyzmu nie ma postępu ani rozwoju cywilizacji. Pitagoras był okultystą, założył we Włoszech wielką szkołę ezoteryczną dla wtajemniczania ludzi w wyższą wiedzę, także psychologię, arytmetykę i geometrię. Bez praktyki okultystycznej następuje moralny upadek cywilizacji i zezwierzęcenie rodzaju ludzkiego. W dobie zwalczania nauk okultystycznych ludzkość osiąga moralne dno. Nauki okultystyczne są naukami o tajemnicach i prawach przyrody. Ludzie im bardziej są źli i zepsuci, tym bardziej zwalczają wszelką wiedzę i praktykę okultystyczną, misteryjną i inicjacyjną. Nie istnieje okultyzm bez duchowych mistrzów i przewodników. Kto okultyzm zwalcza i tępi niewątpliwie jest najgorszym i najpodlejszym złem wcielonym, o czym trzeba dzieci i młodzież uprzedzać, aby nowe pokolenia nie brnęły w moralne zepsucie, którego szczytem jest chrześcijańskie zepsucie objawiające się masowymi skandalami pedofilskimi wśród kleru i duchowieństwa, antyokultystyczna cywilizacja śmierci. Teologia bez okultyzmu to jak samolot bez silnika, który nie nadaje się do podróży po niebiosach. To właśnie brak wiedzy tajemnej, negacja okultyzmu prowadzi całe chrześcijaństwo w ciemny dół całkowitego moralnego upadku do stanu bytu zwanego piekłem na ziemi.

PSYCHOTRONIKA

PSYCHOTRONIKA - interdyscyplinarny dział nauki utworzony oficjalnie w 1973 roku na naukowym I Międzynarodowym Kongresie Badań Psychotronicznych w Pradze, na którym podjęto decyzję o konieczności podjęcia szeroko zakrojonych badań nad różnymi - niezbadanymi dotąd, bądź kategorycznie odrzuconymi przez ateistyczną część naukowców - zjawiskami. Definicja zmodyfikowana na Pierwszym Polskim Kongresie Psychotroniki przez Radę Naukową ds. nomenklatury w Łodzi 26 października 1991 roku: Psychotronika - nauka interdyscyplinarna, mówiąca o siłach działających na odległość i o interakcjach zachodzących pomiędzy organizmami żywymi, a ich środowiskiem, przy czym pojęcie środowiska jest rozszerzone do wpływów Układu Słonecznego i kosmosu. Psychotronika korzysta z dorobku fizyki, psychologii, biofizyki, geologii oraz antropologii. Nazwę tę zaproponował francuski inżynier Fernand Clerc. Psychotronika wchłonęła między innymi tematykę parapsychologiczną, stawiając sobie wcześniej za cel naukowe poznanie fizykalnych przyczyn takich zjawisk, jak telepatia, psychokineza, zjawiska mediumiczne. Szczególnym obiektem badań w psychotronice jest "pole energetyczne", odróżniające się od pól energetycznych znanych nauce (elektrycznego, magnetycznego) swoją strukturą, nieuchwytną dla jakiegokolwiek aparatu badawczego mogącego dać sprawdzalny wynik badania, określaną przez szereg koncepcji teoretycznych, wśród których na czoło wysuwają się teorie "biograwitacji" i "pola morfogenetycznego". Koncepcje te wywołują szereg sporów we współczesnej nauce, szczególnie ze względu na nieintersubiektywny charakter badań, w których nader trudno jest uzyskać powtarzalne i przewidywalne wyniki. Psychotronika jest lepiej znana pod nazwą Parapsychologia!

PARAPSYCHOLOGIA

PARAPSYCHOLOGIA [gr.], Metapsychologia; termin wprowadzony 1889 przez psychologa M. Dessoira na określenie dziedziny badań dotyczących zjawisk zw. paranormalnymi. Zalicza się do nich wszelkie formy tzw. spostrzegania pozazmysłowego (ESP, ang. extrasensory perception), jak np.: jasnowidzenie (świadomość istnienia przedmiotów i zdarzeń niepochodząca z przekazu zmysłowego), prekognicja (świadomość zdarzeń mających dopiero nastąpić), telepatia (wymiana informacji między ludźmi na odległość bez pośrednictwa zmysłów). Do zjawisk tych należą również różne postacie wpływania na obiekty martwe, np. wywoływanie ich ruchu, czyli tzw. psychokineza lub telekineza, bądź żywe — bez oddziaływania na nie znanymi metodami fizycznymi lub chemicznymi. Parapsychologia, a bardziej współcześnie psychotronika to wiele przedmiotów i zazębiających się ze sobą dziedzin prawdziwej, wyższej wiedzy, której najczęściej sprzeciwiają się zatwardziali materialiści i ateiści oraz psychopaci - główne kategorie osób niezdolnych do subtelnych doznań i doświadczeń oraz abstrakcyjnego myślenia. Termin parapsychologia został wprowadzony w 1889 roku przez M. Dessoira. Upowszechnił się wraz z założeniem Laboratorium Parapsychologicznego na Uniwersytecie Duke'a w Durham, w Karolinie Północnej. Pramatką parapsychologii jest szeroko pojęta magia oraz szamanizm. Metapsychologia to niemal archaiczne, rzadko używane w Polsce określenie. Przedrostek „meta” sugeruje, że źródła badanych zjawisk leżą poza naszą psychiką. Parapsychologia to inaczej wiedza tajemna, gnostycyzm, ezoteryka, hermetyzm, okultyzm.
* Ajurweda, Naturoterapia
* Anioły, demony, byty astralne
* Astrologia
* Bioenergoterapia, Pranoterapia
* Ciała subtelne
* Chirologia
* Gematria - energia kształtów i liczb
* Hipnoza, Sugestia
* Jasnowidzenie, Jasnosłyszenie
* Karty magiczne (tarot)
* Lewitacja
* Magia, Huna, Szamanizm
* Mediumizm
* Miejsca mocy
* Numerologia
* Radiestezja i wahadlarstwo
* Rozwój duchowy
* Sny i śnienie
* Tańce szamańskie
* Telepatia
* Teleportacja
* Znaki mocy (Runy, Sanskryt)
Litera psi jest w parapsychologii oznaczeniem wszystkich zjawisk paranormalnych. Psychotronikiem jest człowiek umiejący w praktyce posługiwać się wszystkimi metodami, jakie psychotronika oferuje, aby osiągnąć wyznaczony cel. Uczeń, aby stać się psychotronikiem, musi nauczyć się stosowania w praktyce metod psychotronicznych, zarówno świadomych (logicznych) jak i podświadomych (odczuciowych). Psychotronika wedle definicji naukowej jest Protonauką. Protonauka to obszar badań, w którym nie rozwinęła się jeszcze ścisła praktyka naukowa typowa dla dziedzin nauki o dłuższej tradycji.

Duchowa Walka ze Złem

Antypedofilskie Bractwo Himawanti czy Kampania Stop Pedofilii to część walki duchowej ze złem i nieprawością. Nie wszyscy rozumieją dlaczego ludzie wysoko uduchowieni, medytujący angażują się ochoczo w walkę ze złem i nieprawością. W duchowych naukach oświeconych istot często jest jednak mowa o walce ze złem oraz opisy bitew z demonicznymi istotami, wcieleniami zła. Człowiek uduchowiony to nie egoistyczny sobek zatopiony we własnym ego, tylko człowiek silny, zdolny i prężny, człowiek dzielnie pokonujący siły zła! 

Walka ze złem i niegodziwością to nie tylko pomoc terapeutyczna dla ofiar przemowy domowej, pedofilii czy dla ofiar terroru i gwałtu ze strony np. państwa policyjnego. Walka ze złem, to także praca na rzecz ochrony przyrody i zagwarantowania odpowiedniej ilości drzew produkujących tlen dla zapewnienia przetrwania całej ludzkości czy promowanie paneli słonecznych oraz pojazdów elektrycznych zamiast spalinowych. Tępienie pijaństwa i nikotynizmu - zwalczanie dwóch najgorszych rodzajów narkomanii to także szlachetna walka ze złem i niegodziwością! 
 


Diagnostyka Karmiczna

Diagnostyka karmiczna jest coraz bardziej znaną i rozpowszechnioną w świecie metodą diagnozowania i leczenia ajurwedyjskiego, gdyż wymaga od stosującego ją terapeuty specjalnych zdolności wchodzenia w energetyczno-informacyjne pole człowieka. To, co wiąże się z takim badaniem, co wówczas dzieje się w nas i naszym biopolu, jakie niesie niebezpieczeństwa i skutki zarówno dla terapeuty, jak i pacjenta, stanowi treść i przesłanie nauk Lalita Mohan G.K. od 1983 roku. 

Analiza diagnostyczna karmy opiera się zawsze na naukach podstawowych zawartych w pismach takich jak Bhagawad Gita. Klasyczny podręcznik diagnostyki karmicznej to "Karma Joga" Swami Vivekananda. Ludzie na Zachodzie, w tym w Polsce czy Rosji poznają prawa karmana z dzieł mistrzów takich jak Vivekananda czy Lalita Mohan G.K. 

Kiedy nauki o diagnostyce karmicznej ukazały się po raz pierwszy na rynku czytelniczym w Polsce przed wieloma laty były wydarzeniem rewolucyjnym w świecie rozwoju duchowego. Spowodowały zmianę sposobu myślenia, rozumienia oraz podejścia do własnego zdrowia i leczenia wśród wielu czytelników. Nowe wydania zostały uzupełnione o nowe doświadczenia terapeutów oraz przeświadczenie, że diagnostyka karmiczna nie jest już w Polsce czymś nieznanym. 

Samoleczenie za pomocą diagnostyki karmicznej to jedno z podstawowych dzieł Swami Lalita Mohan G.K. Wszystkie nauki o karmie niosą przesłanie, że diagnostyka karmiczna jest nie tylko sposobem diagnozowania oraz leczenia, ale przede wszystkim jest sposobem życia. Jest poszukiwaniem miłości do wszystkiego, co nas otacza, i wszystkich, nawet wówczas, gdy nie przychodzi to łatwo. Zapraszamy na warsztaty diagnostyki karmicznej prowadzone w ramach nauczania terapii ajurwedyjskich.  


Antypedofilskie Bractwo Himawanti pomaga ofiarom zboczeńców!

Zapraszam do poczytania na temat Antypedofilskiego Bractwa Himawanti, które prowadzi terapie duchowe dla ofiar przemocy i terroru, terapie dla ofiar gwałtów i pedofilii. Antypedofilskie Bractwo Himawanti nie jest lubiane przez gwałcicieli i pedofilów oraz podobnej maści zboczeńców i sadystów! Zajrzyj na reprezentatywne strony internetowe jak: 
himavanti.wordpress.com

 

Himawanti: Aby pomagać molestowanym ofiarom w Polsce trzeba być bohaterem!

Zadziwiające jak coraz więcej ludzi ma dość wilków w owczych skórach, wilków z ośrodków antysektowych (OIOSINRR) co to zwalczają konkurencję religijną, ale i przy okazji wszystkich tych, którzy pomagają NAM ofiarom pedofilii, terroru, przemocy czy gwałtu. 

Antypedofilskie Bractwo Himawanti prowadzi terapie duchowe dla ofiar duchownych pedofilów, dla ofiar księży pedofilów. Rozumiemy, że to wstyd dla wyznawców kościoła katolickiego, ale w jego interesie leży, aby pedofilów pozbyć się ze swoich szeregów. 

Gołym okiem widać jak w całej Europie z powodu pedofilskich skandali w Kościele katolickim ubywa wiernych. Szkoda, że tylko nieliczni szczerzy katolicy współpracują z Antypedofilskim Bractwem Himawanti w dziele ujawniania pedofilów i pomocy ofiarom tych księży, co akurat są zboczeni. 

Sporo jest takich opętańców, co to Antypedofilskie Bractwo Zakonne Himawanti chcą piętnować, a nawet odgrażają się, jak gangster "Piedar" z Chorzowa, że nie spoczną, póki Bractwa Himawanti nie zniszczą. Za to, że pomagamy ofiarom pedofilów, gwałtów, przemocy domowej i ofiarom terroru, także policyjnego we własnym kraju. 

Najwyższy Czas, aby Mohan Ryszard Matuszewski za wykształcenie 120 terapeutów ofiar molestowanych przez księży dostał Order Orła Białego, a także rządową pensję - za doznane represje policyjno-faszystowskie oraz za lata poświęcenia z jakim kształcił nowych terapeutów oraz pomagał z całego serca tysiącom molestowanych i gwałconych ofiar. 

Komuna NAS jako Bractwo Antypedofilskie nie represjonowała, ale ustrój po 1989 okazuje się raczej zbrodniczym i uciążliwym bo przez Opus Dei politycznie sterowanym, chyba na zgubę Kościoła...

Warto zajrzeć na wartościowe strony w necie opisujące martyrologiczną gehennę jaką w Polsce przechodzimy MY - ofiary pedofilów, gwałcicieli i terrorystów: 

ryszard-matuszewski.com/pl

 

Łamanie Praw i Prześladowanie Mniejszości Światopoglądowych w Kato-Polsce

 

Głodzenie za Przekonania

Rzeczpospolita Polska oficjalnie jest stroną najważniejszych umów i traktatów międzynarodowych dotyczących praw człowieka (m.in. EKPC), ale jako państwo uchyla się od respektowania podstawowych Praw Człowieka w wielu dziedzinach.

Polski system aresztowy i więzienniczy regularnie torturuje osoby zatrzymane z uwagi na tak zwaną dietę światopoglądową. Cierpią wegetarianie, weganie, muzułmanie, cierpią żydzi, jehowici, a często osoby chore, gdyż system zamiast gwarantować osadzonym i skazanym odpowiednie wyżywienie natychmiast, dostarcza diety, ale po długiej i uciążliwej walce okupionej przymusowym głodowaniem osadzonych z powodu nieotrzymywania pokarmu. Najbardziej cierpią z tego powodu osadzeni stosującydiety wynikające ze światopoglądu.

Znane są całkiem liczne przypadki wielotygodniowego głodzenia więźniów i aresztantów, a także zbrodnie przymusowego karmienia np. muzułmanów wieprzowiną, jehowitów kaszanką czy wegetarian mięsem. Dodatkowo każde staranie osadzonych w aresztach i więzieniach o dietę wynikającą ze światopoglądu czy wyznania związane jest z publicznym poniżaniem, wykpiwaniem i licznymi złośliwościami, czy wręcz chamskimi żądaniami odżywiania się „tak jak wszyscy” w katolickiej Polsce.

Homoseksualne Molestowanie w Aresztach i Więzieniach

Inna kwestia to upiorna, średniowieczna molestacja homoseksualna w aresztach i zakładach karnych polegająca na ustawicznym obmacywaniu przy każdej okazji, wymuszaniu rozbierania do naga i zaglądaniu osadzonym w odbyty, co oficjalnie nazywa się przeszukaniem lub kontrolą osobistą. Nieliczni więźniowie skarżą się na te homoseksualne molestacje zwane innymi czynnościami seksualnymi, ale prokuratury rutynowo umarzają postępowania albo odmawiają ich prowadzenia.

Czy normalny człowiek zgodzi się na to, aby inni osobnicy przy każdej okazji obmacywali go od tyłu od ramion, przez biodra i pośladki aż do kostek, zwykle bardzo długo i dokładnie? Czy zgodzi się na rozbieranie do naga i zaglądanie w odbyt robiąc przysiady? Tak musi robić niestety każdy uwięziony, szczególnie jak wpadnie w oko licznym homoseksualnym strażnikom potocznie zwanym klawiszami.

Za odmowę poddania się homoseksualnemu molestowaniu przez więziennych funkcjonariuszy trafia się do całkowicie pustych i zimnych izolatek na okres do 7 dni, co często związane jest z biciem, straszeniem i głodzeniem oraz koniecznością oddawania moczu i kału przez nogawkę, czyli w gacie. W więziennych salach tortur potocznie zwanych „dźwiękami„, gdyż są dźwiękoszczelne aby inni nie słyszeli krzyków, ręce bywają zwykle skute, a czasem zakłada się kaftan bezpieczeństwa. Poza tym, można sobie głową walić w betonowy mur do woli czyli aż do zgonu i nikogo to nie obchodzi.

W praktyce wiele przepisów jest tak skonstruowanych, że ich interpretacja przez urzędników jest dowolna, zawsze z krzywdą dla statystycznego obywatela państwa. Przykładowo zrzeczenie się obywatelstwa i uzyskanie statusu bezpaństwowca czy obywatela świata jest praktycznie niemożliwe! Wyegzekwowanie odszkodwania od policji za wyrządzone szkody moralne czy fizyczne (pobicie, włamania, nękanie, kradzieże) jest w praktyce niemożliwe lub bardzo trudne. Uzyskanie odszkodowania od sądu za wadliwy lub bezprzedmiotywy wyrok jest trudne i wiąże się z ogromnym poniżeniem ofiary.

Detencje bez Rozprawy i Wyroku w Polsce

Kilka tysięcy osób rocznie kierowanych jest bez wyroku w trybie administracyjnego zarządzenia na tak zwane detencje czyli uwięzienie bezterminowe z rzekomym leczeniem psychiatrycznym. Mają tam gorzej niż podludzie czyli małpy w Zoo, pozbawieni są jakichkolwiek praw publicznych, człowieczych i obywatelskich, zawsze ignorowani, nieustannie piętnowani i poniżani.

Każda skarga na warunki to oczywiście objaw rzekomej choroby i agresji. Mogą być więzieni dożywotnio, za przestępstwa typu: znieważenie funkcjonariusza publicznego, spacerowanie nago po ulicy, naturyzm, aborcję płodu, złapanie księdza na pedofilii, donoszenie na przestępstwa policjanta, prokuratora, lokalnego polityka lub sędziego czy walkę z egzekutorami wadliwej prawnie eksmisji. Taki „świrek” nie ma w Polsce żadnych praw, jeno dożywocie w oddziale więziennym tzw. psychiatrii sądowej, gdzie wymiar sprawiedliwości trzyma tych, co naruszają jego dobre samopoczucie i ujawniają przekręty władzy.

Budowanie nowych ośrodków detencyjnych po 1989 roku pokazuje, że tzw. komuna nie była aż tak zła jak aktualny ustrój polityczny oparty rzekomo na prawie. W końcu komunie ONZ, Human Rights i Ameryka patrzyli na zbrodnicze ręce, a teraz nie ma kto łapać przestępców zakamuflowanych po stronie prawa.

Areszty Wydobywcze III RP

Czy humanitarnym i ludzkim można nazwać system prawny III RP, który pozwala trzymać ludzi latami waresztach tymczasowych zwanych potocznie i prześmiewczo wydobywczymi, nie tylko bez wyroku karnego ale bez prowadzenia jakichkolwiek czynności, które byłyby uzasadnione postępowaniem śledczym? Rekordziści są trzymani przez 5-9 lat z nadzieją prokuratora, że może się kiedyś do czegoś przyznają albo kogoś zadenuncjują i będzie można ich lub kogoś innego ukarać.

W sytuacji aresztu tymczasowego, który może być wieloletnim najbardziej restrykcyjnym uwięzieniem znajduje się rocznie jakieś 25-30 tysięcy obywateli rzekomo wolnego kraju. A policjanci, którzy w Poznaniu będąc po cywilnemu zachowywali się jak gang robójniczej mafii, strzelali do przypadkowych ludzi na ulicy mordując ich i raniąc, chodzą sobie ciągle na wolności, zamiast za morderstwo z premedytacją odsiadywać dożywocie. Tak wyglądają w Polsce prawa człowieka. Aż się małpom w Zoo chce zazdrościć.

Teoria Praw Człowieka w Polsce

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.” — Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec),nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne iniepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Prawa człowieka są powszechne, niezbywalne, nienaruszalne i przyrodzone.

Międzynarodowa encyklopedia prawa publicznego podaje, że prawami człowieka są te wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją.

Prawa człowieka różnią się od innych powszechnych praw moralnych tym, iż nie ma dla nich uzasadnienia. Prawa Człowieka są dla etyki tym czym aksjomaty dla geometrii. Fakt, iż jest się człowiekiem, jest wystarczającym powodem dochodzenia roszczeń wynikających z tychże praw. Żadna czynność prawna, a nawet żadne przestępstwo nie może zniszczyć tych praw. Zdaniem prof. Wiktora Osiatyńskiego ich fundamentalny i przyrodzony i uprzywilejowany charakter polega na tym, że nie wymagają one uzasadnień: uzasadnień wymagają odstępstwa od tych praw.

* prawo do życia;
* prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;
* prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej;
* zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania;
* zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie;
* zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia;
* zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych.

Prawa człowieka w Polsce ustanowione w rozdziale II Konstytucji z 1997 roku jedynie teoretycznie i pozornie uległy pewnej poprawie od czasów upadku PRL w 1989. Jest to poprawa na papierze, a nie w rzeczywistości. Raporty organizacji międzynarodowych i Departamentu Stanu USA wskazują jednak, że rząd polski nie dba o prawa swoich obywateli. Świadczy o tym ogromna ilość skarg pisanych przez obywateli do Trybunału w Strasbourgu, a także znane obrońcom Praw Człowieka liczne skandale o charakterze zbrodni sądowych.

Polska konstytucja wyszczególnia m.in. takie prawa jak:

* prawo do wolności (art. 31), które łamie długotrwałymi aresztami i fikcyjnymi wyrokami skazującymi;
* równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji (art. 32), którą łamie wobec mniejszości wyznaniowych;
* prawną ochronę życia (art. 38), którą myli z obroną zygoty i płodu;
* zakaz stosowania tortur (art. 40), który często łamie policja, straż miejska i więziennictwo;
* prawo do rzetelnego procesu (art. 45), który to rzetelny proces jest „lipą”;
* prawo do prywatności (art. 47), które łamie powszechną inwigilacją, rewizjami, włamaniami i eksmisjami;
* wolność wyznania i poglądów (art. 53-54), którą łamie konkordatem i narzucaniem katolicyzmu nawet w TVP;
* wolność do gromadzenia i zrzeszania się (art. 57-59), której urzędy często w praktyce odmawiają;

Teoria Praw Człowieka istniejąca głównie na papierze pięknie wygląda. Praktyką jet jednak klero-faszyzm represje ze strony środwisk katolickich preferujących do mniejszości światopoglądowych postawy nazistowskie.

Redakcja: Zespół Młodzieżowy Antypedofilskiego Bractwa Himawanti

 

O Antypedofilskim Bractwie Zakonnym Himawanti i jego metodach terapeutycznych poczytasz więcej na oficjalnej indyjskiej stronie A-BZH. 

http://himavanti.org.pl

Możesz też swobodnie udzielać się na warszawskim forum młodzieżowym Himawanti: 

http://himavanti.pun.pl

 

Więcej reprezentatywnych stron Antypedofilskiego Duchowego Bractwa Himawanti: 

Strona indyjska Himawantihttp://himavanti.org 

Forum warszawskie Himawantihttp://himavanti.pun.pl  

Grupa dyskusyjna Himawanti na Yahoo:  http://groups.yahoo.com/group/HIMAWANTI-OM/

 Strona prywatna Himawanti na wordpress blog: http://himavanti.wordpress.com

Blog prywatny Janusza na wordpresshttp://himawanti108.wordpress.coml

Prywatny blog Janusza na serwerze blox.plhttp://prawdziwyhimawanti.blox.pl

Strona prywatna o Mistrzu Lalita Mohan Baba-Dżihttp://lalita-mohan.webs.com

Strona prywatna Kapalidevi o Himawantihttp://www.freewebs.com/himawanti/

Album indyjski Himawanti na Picasa:  http://picasaweb.google.pl/HIMAWANTI.SANGHA/

Prywatna strona o represjonowaniu Bractwa w Polsce:  http://bractwo-himawanti.webs.com/

Amerykańsko-Polska strona o represjonowaniu Guru:  http://www.ryszard-matuszewski.com/pl/

Filmy Himawanti na YouTube:  http://www.youtube.com/user/LalitaMohanBabaji108

Grupa Himawanti na Facebook'uhttp://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=340839768920

Ośrodek Informacji o Pedofilach i Nowych Pedofislskich Mafiach w Polsce: http://himawanti.pinger.pl

 

Krajowy Ośrodek Informacji o Pedofilskich i Faszystowskich Sektach Katolickich w Polsce: 

http://sekty.wordpress.com

 

OM AH HUM HRIH! 

OM NAMAH SHIVAYA! OM NAMAH SIVAYA! 

HARA SIVA HARA SIVA; HARA HARA SIVA SIVA!

 

Informacjeo aktualnych zajęciach terapeutycznych, uzdrawiania oraz z zakresu rozwoju duchowego, jogi i tantry otrzymasz pisząc na adres: 

Swami Mohan Ryszard Matuszewski

P.O. Box 247

44-100 Gliwice 1