เนื้อหา

สวัสดี คุณเคยซื้อเราเตอร์ Wi-Fi ใหม่และคุณสังเกตเห็นว่าเราเตอร์มีทั้ง ย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz หรือไม่ ? หรือบางทีเราเตอร์ที่มีอยู่ของคุณอาจมีทั้งสองตัว และคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเราเตอร์บางตัวถึงมีแถบความถี่คู่เหล่านี้ ? นั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงในบทความนี้

ตอนนี้แถบความถี่คือวิธีการส่งข้อมูลไร้สายระหว่างอุปกรณ์ คลื่นความถี่เหล่านี้เป็นคลื่นวิทยุที่นำข้อมูลและคลื่นความถี่เหล่านี้มีทั้ง 2.4 GHz หรือ 5 GHz ตอนนี้มี Wi-Fi จำนวนมาก เราเตอร์ Wi-Fi จะส่งเฉพาะหนึ่งในแถบเหล่านี้ซึ่งจะเป็น 2.4 แบนด์

และนั่นเป็นเพราะความถี่ที่พบบ่อยที่สุดและสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเราเตอร์ แบบวงเดียว แต่ เราเตอร์ Wi-Fi รุ่นใหม่จำนวนมากจะส่งทั้งแถบความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz และ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเราเตอร์ Wi-Fi แบบดูอัลแบนด์

ตอนนี้ 2.4 แบนด์ทำงานได้ดี เป็นแบนด์มาตรฐาน แต่ปัญหาคือไม่ใช่แค่แบนด์มาตรฐานที่ใช้ในเราเตอร์ Wi-Fi เท่านั้น แต่ยังเป็นแบนด์มาตรฐานที่ใช้ในหลายๆ อุปกรณ์ เช่น เตาอบ ไมโครเวฟ โทรศัพท์ไร้สาย อุปกรณ์บลูทูธ และ กล้องไร้สายทั้งหมด ใช้แถบความถี่ 2.4 GHz และปัญหานี้กลายเป็นปัญหาเนื่องจากอุปกรณ์อื่นๆ จำนวนมากใช้แถบ 2.4 สัญญาณ จึงหนาแน่นเกินไปและเป็นสาเหตุ การรบกวนสัญญาณ Wi-Fi จำนวนมาก และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นจะทำให้ความเร็วเครื่อข่าย Wi-Fi ช้าลงและบาง ครั้งอาจทำให้คุณขาดการเชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi

นั่นคือเหตุผลที่แถบ 5 GHz ถูกเพิ่มเป็น 5 แบนด์เป็นแบนด์ที่ใหม่กว่า ดังนั้นจึงไม่นิยมใช้เหมือน 2.4 ดังนั้นจึงใช้โดยอุปกรณ์น้อยลง และเนื่องจากใช้โดยอุปกรณ์น้อยลง 5 GHz จึงไม่แออัดเท่า ดังนั้นจึงไม่มีสัญญาณรบกวนหรือสัญญาณรบกวนน้อยที่สุด ดังนั้นการใช้ 5 GHz จะช่วยบรรเทาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเดร็วเครือข่ายที่ช้าและการเชื่อมต่อที่ลดลงซึ่งจะเกิดจาก สัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่น

อีกสาเหตุหนึ่งที่ 2.4 มีความเสี่ยงต่อการรบกวนมากขึ้น เนื่องจากความแตกต่างของช่องสัญญาณไร้สาย ในขณะนี้หากคุณไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่ไร้สายช่องสัญญาณ คือ ช่องสัญญาณไร้สายเป็นเพียงวิธีการปรับแต่งและปรับเปลี่ยนความถี่ บางครั้งคุณอาจต้องเปลี่ยนเป็นช่องสัญญาณอื่น หากคุณพบสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นและเปลี่ยนเป็นช่องสัญญาณ ที่แตกต่างกันจะทำให้คุณมีความสามารถ นั้นแถบความถี่ 2.4 GHz มี 11 ช่อง ให้เลือกแต่จาก 11 ช่องนี้มีเพียง 3 ช่อง เท่านั้นที่ไม่ทับซ้อนกัน

ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วคุณมีช่องทึบ 3 ช่องให้เลือกแต่ 5 GHz มีช่องสัญญาณมากกว่ามี 25 ช่องสัญญาณที่ไม่ทับซ้อนกัน
แล้วความแตกต่างอื่นๆระหว่าง แถบความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz คือความเร็วและช่วงที่ครอบคลุมแถบความถี่ 2.4 GHz ส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่ช้ากว่า 5 GHz แต่มีช่วงที่ยาวกว่า 5 GHz แถบความถี่ 5 GHz ส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่เร็วกว่า 2.4 แต่มีช่วงที่สั้นกว่า 5 GHz มีช่วงที่สั้นกว่า เนื่องจากมีความถี่สูงกว่าและความถี่ที่สูงกว่าจะมีเวลาเจาะวัตถุที่เป็นของแข็งได้ยากขึ้นเช่นพื้นและผนังในอาคาร
ดังนั้นดังที่คุณเห็นในภาพประกอบนี้เราเตอร์ Wi-Fi แบบดูอันแบนด์ นี้กำลังแพร่ภาพแถบ 2.4 GHz ซึ่งเป็นสีเขียว และ ยังออกอากาศแถบความถี่ 5 GHz ซึ่งเป็นสีแดง ดังที่คุณเห็นแถบ 2.4 มีช่วงที่ยาวกว่าและสัญญาณสามารถครอบคลุมส่วนใหญ่ของอาคารนี้ และยังสามารถทะลุผ่านที่ 2 พื้นและผนัง แต่แถบ 5 GHz มีช่วงที่สั้นกว่าสัญญาณไม่ทะลุถึงชั้น 2 หรือผนังซึ่งจำกัดระยะภายในอาคาร
คำถามคือคุณต้องการใช้แถบใดจริง? และนั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณจริงๆ ทั้งคู่มีข้อดี และ ข้อเสีย ข้อดีของ 2.4 GHz คือมีระยะไกลกว่าและสามารถเจาะวัตถุที่เป็นของแข็งได้ดีกว่า แต่ข้อเสียที่มีคือมีความเสี่ยงต่อการรบกวนมากกว่าเนื่องจากอุปกรณ์อื่นๆจำนวนมากใช้ย่านความถี่เดียวกันและช้ากว่า 5 GHz ด้วย และข้อดีของ 5 GHz คือมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่สูงกว่าและเสี่ยงต่อการรบกวน น้อยกว่า แต่ในขณะเดียวกันก็มีช่วงที่สั้นกว่าและมีเวลาที่ยากกว่าในการเจาะผ่านวัตถุที่เป็นของแข็งและหากคุณสนใจที่จะรับเราเตอร์ Wi-Fi แบบดูอันแบนด์

สมาชิกในกลุ่ม