เนื้อหา

1.DHCP

DHCP เป็นเครื่องมือการจัดการเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับสองโปรโตคอล ได้แก่ Transmission Control Protocol (TCP) และ Internet Protocol (IP)ซึ่งทั้งสองนี้จำเป็นต้องมีเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันและเชื่อมต่อกับเครือข่าย หน้าที่หลักของ DHCP คือทำให้การจัดการและการกำหนดค่าIPAddressทั่วทั้งเครือข่ายเป็นไปโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ดูแลระบบจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดIP Addressด้วยตนเองทุกครั้งที่อุปกรณ์จะเชื่อมต่อ เซิร์ฟเวอร์ DHCP ยังรับผิดชอบการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์โดเมน (DNS)และมาสก์เครือข่ายย่อย รวมถึงเกตเวย์เริ่มต้นอีกด้วย เซิร์ฟเวอร์ DHCP จัดว่าเป็นเครื่องมือการจัดการที่สามารถอธิบายตัวเองได้ค่อนข้างชัดเจน เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ DHCP และอุปกรณ์กำหนดให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วย IPAddressแบบไดนามิก รวมถึงการกำหนดค่าข้อมูลเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ มันสามารถจัดการได้โดยที่ผู้ดูแลระบบไอทีไม่ต้องจำเป็นต้องมีส่วนร่วมมากนัก ในธุรกิจขนาดเล็กหรืออุปกรณ์ภายในบ้าน เซิร์ฟเวอร์ DHCP นั้นมีอยู่ในเราเตอร์ได้ ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะใช้ในรูปแบบคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์DHCP โดยเฉพาะ

2.DNS

ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System : DNS) เป็นระบบการตั้งชื่อแบบลำดับชั้นที่ใช้กับทุกเอกลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายส่วนตัว เช่น อุปกรณ์หรือบริการ เทคโนโลยีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะทำงานร่วมกับแม่แบบชื่อโดเมนที่น่าจดจำในขณะที่ IP addresses ใช้เพื่อสื่อสารกับบริการอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ DNS จึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้จดจำ IP addresses ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งมักถูกเรียกว่า "สมุดโทรศัพท์ของอินเทอร์เน็ต" DNS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำที่อยู่เว็บไซต์ได้ เช่น www.itpro.co.uk แทนที่จะเป็นจำนวนชุดหมายเลข ตัวคั่นด้วยจุดในกรณีของ IPv4 หรือเครื่องหมายทวิภาคในกรณีของ IPv6

3.PROXY

การทำ proxy server ก็คือการทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์อนุญาตให้เครื่อง Client สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกเก็บเอาไว้ได้ โดยเมื่อเครื่อง Client มีการเรียกข้อมูลหรือเรียกการเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมา เครื่อง Client จะต้องทำการเชื่อมต่อ กับ proxy server เพื่อร้องขอบริการที่ต้องการซึ่งถูกเก็บอยู่บนเครื่อง Server เหล่านั้น หลังจากนั้น Proxy Server ก็จะทำการเชื่อมต่อเพื่อขอข้อมูลเหล่านั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่น เพื่อส่งต่อข้อมูลที่ Client ต้องการไปยังหน้าจอของ Client นั่นเอง การทำ proxy server มีประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากเครื่อง Client จะไม่ได้เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่อง Server แต่จะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน proxy server ซึ่งเป็นตัวกลางแทน ผู้ให้บริการจึงสามารถตั้งค่าด้านความปลอดภัยโดยการใช้ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Client และ Server ในระยะไกลได้ โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล การทำ proxy server จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีเครื่อง Client หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสามารถเปิดดูเห็นข้อมูลที่เครื่อง Client เหล่านั้นเรียกดูจากเครื่อง Server ได้

4.GATE WAY

gateway คืออุปกรณ์เชื่อมเครือข่าย ถ้าเปรียบสถานที่ทำงานเป็นบ้านเช่าหลังหนึ่งที่มี 2 ชั้น โดยชั้นแรกมีคนจีนมาเช่าอยู่ ส่วนชั้นที่ 2 มีคนอินเดียมาเช่าอยู่ ถ้าวันหนึ่ง คน 2 คนนี้มาเจอกันเข้า และอยากจะพูดคุยสื่อสารกัน คุณคิดว่า 2 คนนี้จะคุยกันรู้หรือหรือไม่ แน่นอนว่าไม่ ถ้าหากเขาไม่มีภาษากลางที่จะใช้สื่อสารกันก็คงจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง เพราะคนหนึ่งพูดจีน อีกคนพูดอินเดีย แต่ถ้าเขาทั้งคู่พูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่งเป็นภาษากลางเขาทั้งสองก็จะสื่อสารกันเข้าใจ ซึ่งถ้าเปรียบไปแล้ว gateway คือภาษาอังกฤษดังที่ว่ามานี่เอง เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมเครือข่ายที่แตกต่าง ให้สามารถสื่อสารกันเข้าใจและทำงานร่วมกันได้ เมื่อเอ่ยถึงการทำงานในองค์กร บางครั้งการวางระบบเครือข่ายสำหรับการทำงานในองค์กรนั้น อาจไม่ได้มีการวางระบบไว้แบบเดียว ตึกแต่ละตึก แผนกแต่แผนกก็จะมีการวางระบบเครือข่ายของตนเองเอาไว้ ทีนี้ถ้าคุณอยากให้คอมพิวเตอร์ของแผนก A กับ คอมพิวเตอร์ของแผนก B ซึ่งแต่เดิมอยู่คนละเครือข่ายสามารถที่จะเชื่อมโยงสื่อสารทำงานร่วมกันได้ คุณก็จำเป็นที่จะต้องหาสะพานหรือช่องทางเชื่อมที่จะให้ คอมพิวเตอร์จาก 2 เครือข่ายมาเจอกันให้ได้ และนั่นคือหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่เรียกว่า gateway นั่นเอง คือเป็นตัวเชื่อมที่ทำให้เครือข่ายทั้งสองมาเจอกัน

5.Intranet

อินทราเน็ต หรือ Intranet หมายถึง เครือข่ายส่วนบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต แต่การเข้าใช้งานนั้น ต้องเข้าผ่านระบบที่ได้การรับรองความถูกต้องในฐานะองค์กรเอกชน ระบบอินทราเน็ตใช้โปรโตคอล TCP/IP สำหรับการรับส่งข้อมูลเช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งโปรโตคอลนี้สามารถใช้ได้กับฮาร์ดแวร์ที่หลากหลายประเภท และสายสัญญาณที่แตกต่างกันออกไป ฮาร์ดแวร์ที่ใช้สร้างเครือข่ายไม่ใช่ปัจจัยหลักของอินทราเน็ต แต่จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เข้ามามีส่วนช่วยในการ เพื่อทำให้อินทราเน็ตทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ และอินทราเน็ตยังเป็นเครือข่ายที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน ในองค์กรใช้งานเท่านั้น

6.Internet

อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

7.Firewall

Firewall เป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่ง ที่มีหน้าที่ตรวจสอบแพ็คเกจที่ผ่านเข้า-ออกระบบเครือข่าย คัดกรองข้อมูลที่เข้ามาว่าเป็นข้อมูลอะไร มาจากที่ไหนและจะส่งไปที่ใด เพื่อเป็นการป้องกันว่าข้อมูลที่จะส่งผ่านเข้ามานั้นมีความปลอดภัยหรือไม่ ด้วยการตั้งกฎ (Rule) หรือนโยบาย (Policy) ของผู้ดูแลระบบ หากแพ็คเกจไม่ตรงตามกฏที่ตั้งไว้แม้เพียงข้อเดียว Firewall ก็จะไม่ให้ผ่าน Firewall เข้าไปได้

Page 2