Toturial OpenGL

Just To show You how to import .3ds File To OpenGL

file 3ds.cpp

____________________________________________________________________________________________________________

:: 1st Step:

 1. i. Anda mesti telah mempunyai header " 3ds.h" (mengandungi maklumat versi,mesh,texture dan sebagainya)
 2. dengan menaip :-
      1. #include "3ds.h" // memanggil fail 3ds.
 3. ii. kemudian taip :-
      1. #include <assert.h> //untuk menggunakan tool didalam library nya
 4. iii.kemudian taip :-
      1. int gBuffer[50000] = {0}; // di ishtihar secara global
      2. kegunaannya untuk membaca "unwanted data"
 5. "Fail ini digunakan untuk mengendalikan semua kod yang diperlukan dalam proses memuatturun file .3ds Secara asasnya bagaimana ia berfungsi adalah, anda memuatturun chunk, dan kemudian mengenal pasti ID chunk.Berdasarkan kepada Id chunks tersebut, anda memuatturun segalamaklumat yang disimpan di dalam chunks. Sekiranya anda tidak ingin membaca maklumat tersbeut, andaboleh mengabaikannya atau membaca selepas itu, Anda boleh mengetahui berapa banyak bytes digunakan untuk membaca chunks ini kerana setiap chunks menyimpan panjang chunk tersebut dalam bytes"

____________________________________________________________________________________________________________

:: 2nd Step:

 1. i. membina Konstruktur ini memberi nilai awalan bagi data tChunk. cara-caranya:-
     1. CLoad3DS::CLoad3DS()
      {
      m_FilePointer = NULL; // mengumpukkan nilai null sebagai nilai awalan
      }

____________________________________________________________________________________________________________

:: 3rd Step:

 1. <Info> apa itu chunk???
   1. -chunk ID adalah code yang unik, dimana ia mengenalpasti jenis-jenis data
 2. i. dalam step ketiga ini anda akan diajar bagaimana menbuka file .3ds
  1. Bool CLoad3DS::Import3DS(t3DModel *pModel, const char *strFileName)
   {
   char strMessage[255] = {0}; //panjang message yang hendak dipaparkan
   tChunk currentChunk = {0};

   m_FilePointer = fopen(strFileName, "rb"); //membuka file .3ds

   /* digunakan apabila terdapat kesalahan dalam mengumpukkan nama fail*/

   if(!m_FilePointer) //aturcara disebelah memberitahu apabila nama fail tidak sama dengan nama yang telah diumpukan
   {
  2. /*aturcara dibawah digunakan untuk mengelurkan MessageBox*/
   sprintf(strMessage, "tidak dapat membuka file: %s!", strFileName);
   MessageBox(NULL, strMessage, "Error", MB_OK);
   return false;
   }

____________________________________________________________________________________________________________

<Next Step Tutorial>
Hosted by www.Geocities.ws

1