Till krigets slaktande vi dragits,
vi mejats ned i jämna led.
För furstars lögner ha vi slagits
men vilja säkra en evig fred.
Om de oss driva, dessa kannibaler,
mot våra grannar än en gång,
vi skjuta våra generaler
och sjunga broderskapets sång

Mark Donskojs film »Hur stålet härdades« (Sovjetunionen 1942) efter Ostrovskijs roman «Kak zakaljalas stalj»
Bilder ur Donskojs film »Hur stålet härdades« («Kak zakaljalas stalj», Sovjetunionen 1942) efter Nikolaj Ostrovskijs roman.

generaldepoten/real/internationalen.html

Texten till Internationalen i filen internationalen.pdf

Inspelningar af Internationalen finnas såsom mp3-filer (gratis) på www.sovmusic.ru liksom textolika språk (rysk sida; sidan finnes äfven på engelska). Här följa alla sex (6) verserna på svenska (hela texten finnes äfven för utskrift på en A4-sida, liggande format, i PDF-filen internationalen.pdf):

1.

Upp trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset,
slav stig upp för att slå dig fri.
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.

Refr.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär.

2.

I höjden räddarn vi ej hälsa;
ej gudar, furstar stå oss bi,
nej, själva vilja vi oss frälsa,
och samfälld skall vår räddning bli.
För att kräva ut det stulna, bröder,
och för att slita andens band,
vi smida medan järnet glöder,
med senig arm och kraftig hand.

Refr. Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär.

3.

I sin förgudning avskyvärda,
månn' guldets kungar nånsin haft
ett annat mål än att bli närda
av proletärens arbetskraft?
Vad han skapat under nöd och vaka
utav tjuvar rånat är;
när folket kräver det tillbaka
sin egen rätt det blott begär.

Refr. Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär.

4.

Båd' stat och lagar oss förtrycka
vi under skatter digna ner.
Den rike inga plikter trycka,
den arme ingen rätt man ger.
Länge nog som myndlingar vi böjt oss,
jämlikheten skall nu bli lag.
Med plikterna vi hittills nöjt oss.
Nu taga vi vår rätt en dag.

Refr. Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär.

5.

Till krigets slaktande vi dragits,
vi mejats ned i jämna led.
För furstars lögner ha vi slagits
men vilja säkra en evig fred.
Om de oss driva, dessa kannibaler,
mot våra grannar än en gång,
vi skjuta våra generaler
och sjunga broderskapets sång
Refr. Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär.

6.

Arbetare i stad, på landet,
en gång skall jorden bliva vår.
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta,
men när vi nu, till vårt försvar,
en dag en gräns för detta sätta,
skall solen stråla mera klar.

Refr. Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär.

Internationalen, hela texten


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: