En nation är en historiskt uppkommen, varaktig gemenskap mellan människor, som uppstått på grundval av gemenskap ifråga om språket, territoriet, det ekonomiska livet och den mentalitet, som kommer till uttryck i den gemensamma kulturen.

Marxismen och den nationella frågan

av J.V. Stalin

(1913)

Förlag för litteratur på främmande språk
MOSKVA 1950


Några andra skrifter av J.V. STALIN:


J.V. Stalin (1879–1953):
»Marxismen om den nationella frågan« (1913).
Förlag för litteratur på främmande språk, Moskva 1950.

Hela texten finns här även beredd för utskrift i PDF-filen nation_stalin.pdf.