Mvek jegyzéke

Vissza

 1. Kapálók 1957.Gyapjú, pamutfelvetés,65x134 cm. A család tulajdona
 2. Széki tánc 1958. Gyapjú,pamutfelvetés, 90x 198 cm. Kósa Huba Ferencné tulajdona,Kolozsvár
 3. Bányászok 1960. Gyapjú,pamutfelvetés, vegyes technika, felszedéses.Ismeretlen tulajdonos
 4. Tz 1961. (diplomamunka) Gyapjú,pamutfelvetés, vegyes technika, lazán sztt alapon felszedés. Ismeretlen tulajdonos
 5. Víz 1961. (diplomamunka) Gyapjú,pamutfelvetés, lazán sztt alapon felszedés.Ismeretlen tulajdonos
 6. Vágy 1963. Gyapjú,pamutfelvetés, rámán sztt durva gobelintechnika, 152x69 cm. A család tulajdona
 7. Szüret 1966. Vastag kukoricaháncs,rámán sztt, 125x84 cm. Boros Lajos tulajdona,Németország
 8. Vörös akt 1966. Vastag kukoricaháncs, rámán sztt, 50x99 cm. A család tulajdona
 9. Felbontott formájú akt 1966. Kukoricaháncs, pamutfelvetés, rámán sztt, finoman sodort szálú, 89x65 cm. A család tulajdona
 10. Pávák 1967. Rongysznyeg,pamutfelvetés, 2/cm srség, vegyes technika (basse lisse), 69x262 cm. A család tulajdona
 11. Piacon (Hóstátiak) 1967.Rongysznyeg, pamutfelvetés, 2/cm srség, vegyes technika, (basse lisse),69x 192cm. A család tulajdona
 12. Hattyúk 1967. Szintetikus raffia 64x25 cm. Nemes Zoltán tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 13. Mese 1967. Két részbl összevarrt rongysznyeg, 92x185 cm. A. Glass tulajdona,Amszterdam
 14. Gótikus figurák 1967. Kukoricaháncs, sztaniol, pamutfelvetés, vegyes technika (gobelin), 165x70cm. A család tulajdona
 15. A fény szimbóluma 1967.Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, basse lisse technika, 263x48 cm. A család tulajdona
 16. Galambok 1968. Rongysznyeg, pamutfelvetés 2/cm srség, vegyes technika (basse lisse), 69x140 cm. A család tulajdona
 17. Polip 1968. Kukoricaháncs,pamutfelvetés, részleges csomózású, 68x74 cm. Olosz Ferenc tulajdona, Szatmárnémeti
 18. Szomorúság 1968. Kukoricaháncs,pamutfelvetés, rámán sztt, felszedéses kontúrral kiemelt rajzú,148x58 cm. A család tulajdona
 19. Maszkok 1968. Kukoricaháncs, pamutfelvetés, részlegesen becsomózott, rámán sztt, 203x58 cm. A család tulajdona
 20. Csángó virrasztó 1968.Kukoricaháncs, rámán sztt, vegyes technika, 195x72 cm. A család tulajdona
 21. Székely leány I. 1969.Kukoricaháncs, pamutfelvetés, 67x33 cm. A Székely Mikó Kollégium tulajdona Sepsiszentgyörgy
 22. Székely leány II. 1969.Kukoricaháncs, pamutfelvetés, 67x33 cm. Dr. Hoffmann Bianka tulajdona, Budapest
 23. Maszk (piros-fehér-fekete)1969. Kukoricaháncs, pamutfelvetés, vegyes technika,43x33 cm. Dr. Zöld Ernné tulajdona, Budapest
 24. Ballada 1969. Gyapjú,pamutfelvetés, basse Iisse gobelin, 1 12x73 cm. A család tulajdona
 25. Vegetáció 1969. Gyapjú,pamutfelvetés, vegyes technika (szedéssel), 72x46 cm. 1994-ben ellopták a marosvásárhelyi kiállítóterembl
 26. Napfogyatkozás 1969. Gyapjú és zsenilia, basse Iisse gobelin 70x35 cm. Olosz Katalin tulajdona,Marosvásárhely
 27. Akt kék háttérrel 1970.Kukoricaháncs, rámán sztt, mozaikszer durva szövéssel, pamutfelvetés. Bács Lajos tulajdona, Bukarest
 28. Ketten 1970. Rámán sztt kukoricaháncs, pamutfelvetés, 70x40 cm. Gazda Klára tulajdona, Kolozsvár
 29. Kontrasztok (Kulcsos sznyeg) 1970. Gyapjú, pamutfelvetés, szumák technika, 68x103 cm. A család tulajdona
 30. Ünnep 1971. Szövszéken sztt rongysznyeg öt részbl, fagyrkkel összefogva, pamutfelvetés, vegyes technika, 225x225 cm. A család tulajdona
 31. Kompozíció I. 1971. Rongysznyeg, pamutfelvetés, vegyes technika, 67x71 cm. A család tulajdona
 32. Zsendülés 1971. Sárga pamutfonal és fzfavessz, vegyes technika, 94x65 cm. A család tulajdona
 33. Kosaras lány 1971. Pamutfonal,fzfavessz, vegyes technika, 92x62 cm. A család tulajdona
 34. Plasztikus sznyeg 1971. Gyapjú, pamutfonal felvetés, 3/cm srség, vegyes technika, 85x 120 cm. A nagybaconi Mveldési Otthon tulajdona
 35. Intimitás 1971. Kukoricaháncs, különféle technikák 118x58 cm. A kovásznai Városi Mveldési Ház tulajdona
 36. Leány madarakkal „Deák Bélának” 1971. Gyapjú, mercerizált gyapotfelvetés, 3,7/cm srség, 60,5x121 cm.
 37. Kísérleti sznyeg I. 1972. Nád, mercerizált gyapotfelvetés, vegyes technika, 102x90 cm. A család tulajdona
 38. Virágtartó faldísz 1972. Nád és mraffia, vegyes technika 57x53 cm. Nemes Zoltán tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 39. Krösi hétköznapok 1972. Kalapforgács-applikáció zsákvászonra 99x72 cm. A kovásznai Képtár tulajdona
 40. Leány madarakkal II. 1972. Gyapjú, pamutfelvetésben, 2,3/cm srség, basse Iisse technika 200x96,5cm.A. Glass tulajdona, Amszterdam
 41. Korsós lány. 1972. Gyapjú, pamutfelvetés, 2,3/cm srség, basse lisse technika, 95x32 cm.Dr. Kiss László tulajdona, Bázel
 42. Pávás rongysznyeg II. 1973. Pamutfelvetés, vegyes technika, 67x247 cm. Kassay Miklós tulajdona, Kolozsvár
 43. Kötdések 1973. Gyimesi durgált gyapjú, mercerizált gyapotfelvetés, 3/cm srség, vegyes technika (vízszintes és függleges irányú felszedés durván sztt alapon), 137x96 cm. A család tulajdona
 44. Madár 1973. Durgált gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, vegyes technika (buklés felhúzogatás, hurkolt felszedés, szumák), 100x100 cm. A család tulajdona
 45. Tömeg (Brigád) 1973. Gyapjú, mercerizált gyapotfelvetés, 3/cm srség, basse lisse, 121x91 cm. Állami tulajdon (?)
 46. Berbécsek 1973. Durgált fehér natúr gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, vegyes technika, 40x95 cm. A Kovásznai Képtár tulajdona
 47. Líra 1974. Durgált és fonott gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, vegyes technika, 236x52 cm. A család tulajdona
 48. Madár II. (Tojásokon kotló madár) 1974. Gyapjú, fekete vastag gyapotfelvetés vegyes (szumák) technika,50x94 cm. Ismeretlen tulajdonos
 49. Székely Madonna 1974. Gyapjú, pamutfelvetés, basse lisse technika, 75x52 cm. Dr. Komáromi Mihályné tulajdona, Németország
 50. Rongysznyeg 1974. Vörös-fehér csíkos, népi alakokkal, mszálrongy, 100x204 cm. Szöllsi Árpádné tulajdona, Bázel
 51. Kiteljesedés 1974. Szürke és fehér natúrszín gyapjú, vegyes technika (sima ripsz, vastag kihúzogatás), 188x53 cm. A család tulajdona
 52. Tiszteletadás 1974. Gyimesi durgált csergegyapjú, vegyes technika (felszedés, kihúzás, csomózás),250x160 cm. A család tulajdona
 53. Rongysznyeg II. 1974. (csíkos sznyeg népi alakokkal, pávákkal) mszálból kötött rongy, spárgafelvetés,100x196 cm. Siklós Istvánné tulajdona, London
 54. Darvak 1974. Mszálas rongy, vegyes technika, 39x 100 cm. A kézdivásárhelyi Céhmúzeum tulajdona
 55. Ifjúság 1974. Lángpiros vastag gyapotfonal és fzfavessz. Technika: felszedés, 75x 128 cm. A család tulajdona
 56. Leány korsóval 1974. Gyapjú és mszál, pamutfelvetés, 3/cm srség, basse lisse, 52x48 cm. Olosz Ágnes tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 57. Feltörés 1974. Gyimesi csergegyapjú, pamutfelvetés, haute lisse technika, 180x120 cm. A. Glass tulajdona, Amszterdam
 58. Magány 1975. Mszálfonal, vékony pamutfelvetés, basse lisse gobelin, 3/cm srség, 65x51 cm. Dr. Both Sándor tulajdona, Marosvásárhely
 59. Csend (Fehér madonna) 1975. Kecskeszr-alap, csergegyapjú-felszedés, pamutfelvetés, 3/cm srség, 76x30 cm, mszál. Dr. Szurkos István tulajdona, Jnkpping (Svédország)
 60. Pléhszent (Gótikus figura) 1975. Kukoricaháncs, spárgák, manyag, 46,5x20 cm. SJ. tulajdona, Gyergyószentmiklós
 61. Éjszaka (Anya gyermekkel) 1975. Mszál, basse lisse gobelin, 3/cm srség, 50x50 cm. Dr. Demeterné Ungvári Júlia tulajdona, Barót
 62. Lovacska 1975. Szálas gyapjú és Kecskeszr, vegyes technika (hurkolás, felszedés), 49x61 cm. Ilia Mihály tulajdona, Szeged
 63. Kísérleti sznyeg II. 1975. Nád, pamutfelvetés, 142x120 cm. A család tulajdona
 64. Pentatónia 1975. Gyapjú, kötés, beépített biciklikerék, 272x78x8 cm. A család tulajdona
 65. Fúga 1975.Gyapjú, kötés és bojt, beépített vasrudakkal 130x125x12 cm. A család tulajdona
 66. Barázdák 1975. Rongysznyeg csergegyapjú-felszedéssel, 63x51 cm. Koháry György tulajdona, Szeged
 67. Ébredés 1975. Gyapjú, Kecskeszr, vegyes technika (haute lisse és kikefélt felszedés), 122x109 cm. A család tulajdona
 68. Tenger 1975. Gyapjú és mszálas rongy, kagylóházak, vegyes technika, 88x125 cm. A baróti Mveldési Ház tulajdona
 69. Zuhatag 1975.Gyapjú, pamutfelvetés, mspárgák, vegyes technika, 71x115 cm. A család tulajdona
 70. Folklór I. (Csángós) 1975. Kecskeszr, szálas gyapjú,vegyes technika, felszedés, csomózás, sodort kihúzás, 125x74 cm. A család tulajdona
 71. Kotoló galamb 1975. Gyapjú, haute lisse gobelin, 2/cm srség, 73x35,5 cm. Dr. Csorba László tulajdona, Kovászna
 72. Plasztikus sznyeg II. 1975-76. Gyapjú, vegyes technika (sima szövés, felszedés, összevarrás), pamutfelvetés,121x220 cm. A család tulajdona
 73. Álom 1976. Szürke gyapjú, mszál, fehér gyimesi csergegyapjú, vegyes technika (haute lisse, felszedés, szabadon hagyott felvetésfonal-négyzetek), 70x42 cm. Ismeretlen tulajdonos
 74. Folklór II. (Székelyes) 1976. Kecskeszr, gyapjú, vegyes technika (hurkolás, fantázia-varrás), pamutfelvetés, 122x74 cm. A család tulajdona
 75. Kaszáló 1976. Kecskeszr és szálas gyapjú, vegyes technika (hurkolás, farkasfogazás, csomózás), pamutfelvetés, 175x74 cm. Török Áron tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 76. Tavasz 1976. Kecskeszr, basse lisse gobelin, pamutfelvetés, 78x45 cm. Dr. Joó Ottó tulajdona, Gyr
 77. Virágzó ág 1976. Kecskeszr, gyímesi gyapjú, vegyes technika, 76x30 cm. Dudás János tulajdona
 78. Zágoni madaras falvéd 1976. Pamut, vegyes technika, 89x53 cm. Olosz Ferenc tulajdona Szatmárnémeti
 79. Térillúzió 1977. Mercerizált fekete pamutfonal, ripsz-szövés, 80x52 cm. Állami tulajdon (holléte ismeretlen)
 80. Memento 1977. Kétrészes sznyeg: 1. Börtönfal, 2. Fejek. Natúrszín gyapjú, Kecskeszr, fehér spárga felvetés, vegyes technika (haute lisse, szabad felvetszálak), 132x107, 136x96 cm. Állami tulajdon (?)
 81. Éjszaka 1977. Vékony gyapjú- és mszálalap, Vastag csergegyapjú felszedés, fekete cérnafelvetés, vegyes technika, 53x32 cm. Ismeretlen tulajdonos
 82. Fészek 1977. Vékony gyapjú, mszál variálással, vastag gyimesi durgált gyapjú, vegyes technika (vízszintes és függleges felszedés, csomózás), 57x49 cm. Mára Gábor tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 83. Korunk 1977. Fekete gyapjú és narancssárga szövésfonal, basse lisse gobelin, 53x53 cm. Székelyudvarhelyi Múzeum tulajdona
 84. Szirén (Kükladikus fej) 1977. Vékony gyapjúfonalak több minségben, fekete, mercerizált pamutfelvetés, 7/cm srség, basse lisse gobelin, 57x35 cm. A Székely Nemzeti Múzeum Képtárának tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 85. Borvizek 1977. Kecskeszr, gyapjú, nylonszál, vegyes technika,135x91 cm. A Kovásznai Képtár tulajdona
 86. Rusztikus fej (Fehér, szürke) 1977. Kecskeszr, fekete mercerizált pamutfelvetés, vegyes technika, 61x3 1 cm. Ismeretlen tulajdonos
 87. Fzfavessz-madár 1977. Barnásvörös vastag gyapotfonal és fzfavessz, fekete cérnafelvetés, 65x65 cm. Ismeretlen tulajdonos
 88. Penelopé 1977. Gyapjú, haute lisse gobelin, lent bogozott, vert csipke, fent szabadon hagyott felvetszálak, 91x27 cm. Ferenczy István tulajdona, Marosvásárhely
 89. Folklór III (Háromszék) 1977. Gyapjú, Kecskeszr, vegyes technika, 132x97 cm. Gazda Zoltán tulajdona Sepsiszentgyörgy
 90. Szövn (Önarckép) 1977. Gyapjú, gyapotfelvetés, vegyes technika (szabadon hagyott felvetszálak), 71x57cm. A család tulajdona
 91. Mértan 1977. Gyapotfelvetés,mszál és pamutfonal beverés, 78x52 cm. Városi Mveldési ház Gyergyószentmikls (?) tulajdona
 92. Szarvas 1977. Kecskeszr, gyimesi csergegyapjú, vegyes technika (felszedéssel), 62x44 cm. Albu Gitta tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 93. Jelek I. (Catal Hüyük) 1978. Kecskeszr, vegyes technika, 91x63 cm. A család tulajdona
 94. Télutó 1978. Fehér és szürke vastag csergegyapjú, pamutfelvetés, vegyes technika (haute lisse gobelinszövés felszedéssel), 107x 130 cm. Löwith Egon tulajdona, Kolozsvár
 95. Víz 1978. Gyapotfelvetés, vegyes technika, 56x 128 cm. Ilia Mihály tulajdona, Szeged
 96. Fészek II 1978. Kecskeszr, 50x56 cm. Magántulajdon, Marosvásárhely
 97. Kagyló 1978. Gyapotfelvetés, mszál és gyapjú, vegyes technika, 56,5x44 cm. Varga Domokos tulajdona, Budapest
 98. Kompozíció II. 1978. Vastag csergegyapjú, pamutfelvetés, vegyes technika, 102x63 cm. Dr. Komjátszegi Sándor tulajdona, Marosvásárhely
 99. Fák 1978. Gyapotfelvetés,gyapjú. Ismeretlen tulajdonos
 100. Földlíra 1978.Gyapjú, Kecskeszr, mszálból kötött rongy, vegyes technika, 87x 133 cm. Állami tulajdon (?)
 101. Falusi kantáta 1979. A keret: csíkos parasztszttes két különböz vastagságú Kecskeszrbl, Vastag vörös gyapotfonal-felvetés, 4/cm srség, 179x280 cm. A betétek: nyolc darab 6/cm srség fekete pamutfelvetés, vékony gyapjú basse lisse gobelin, 45x45 cm. A család tulajdona
 102. Folklórmotívum 19[? ] 80x52 cm. A berecki Mveldési Otthon tulajdona
 103. Fehér Madonna II. (Állapotos asszony) 1979. Fehér és natúrszürke gyapjú, kb. 130x55 cm. (Elveszett)
 104. Jelek (Mesevilág) 1979. Kecskeszr, pamutfelvetés, 2,5/cm srség, haute Iisse gobelin 134x90 cm. Gazda Emese tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 105. Mértan 1979.Gyapotfelvetés, mszál, vegyes technika, 80x52 cm. Ismeretlen tulajdonos
 106. Jelek II (A föld kincsei) 1980. Kecskeszr, pamutfelvetés 2,5/cm srség, haute lisse gobelin, 138x49 cm. Gazda Zoltán tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 107. Jelek III (Monolit) 1980. Kecskeszr, pamutfelvetés 2,5/cm srség, vegyes technika, 141x95 cm. A család tulajdona
 108. Kelet I. 1980. Kecskeszr, pamutfelvetés, 2,5/cm srség, rusztikus haute lisse gobelin 137x126 cm. A család tulajdona
 109. Szarvas 1980. Kecskeszr, pamutfelvetés, 2,5/cm srség, 141x45 cm. Varga Júlia tulajdona, Budapest
 110. Kelet (Triptichon) 1980. Kecskeszr, pamutfelvetés 2,5/cm srség, rusztikus haute lisse gobelin, 139x86-139x206-140x87 cm. A család tulajdona
 111. Torzó I. 1981. Gyapjú, mszálfelvetés, basse lisse gobelin, 82x41 cm. Dr. Dancs Károly tulajdona, Kovászna
 112. Kis herceg 1981. Gyapjú, mszálfelvetés, 85x49 cm. Illyés Kinga tulajdona, Marosvásárhely
 113. Torzó II. 1981. Gyapjú, mszálfelvetés, 6/cm srség, basse lisse gobelin 55x26 cm. A család tulajdona
 114. Zápor 1981. Kecskeszr, gyapjú, spárga, vegyes technika, 82x42 cm. Olosz Katalin tulajdona, Marosvásárhely
 115. Több irányú kiteljesedés (Kinetikus kompozíció) 1981. Kecskeszr,pamutfelvetés. Alap és három rá merleges függleges sáv. Rusztikus haute lisse gobelin, 130x158x21 cm. A család tulajdona
 116. Vox humana 1981. Fehér Kecskeszr, kézi kötés. (Megsemmisült)
 117. Éjszaka 1981. Gyapjú, pamutfelvetés, vegyes technika, 28,5x21,5 cm. Horváth Piroska tulajdona, Ausztria
 118. Sziklás Madonna 1981. Gyapjú, pamutfelvetés, 81x41 cm, vegyes technika. Balázs Zoltán tulajdona
 119. Anyaság 1981. Gyapjú, pamutfelvetés, vegyes technika, 77x 27 cm. Ismeretlen tulajdonos
 120. Anyaöl 1981. Gyapjú, pamutfelvetés, basse lisse gobelin, 77x27 cm. Német József tulajdona, Pécs
 121. Imbolygás 1981. Gyapjú, pamutfelvetés, basse lisse gobelin, 61x26 cm. Ismeretlen tulajdonos
 122. Földritmus 1982. Kecskeszr, pamutfelvetés, 2,5/cm srség, rusztikus haute lisse gobelin 136x138 cm. A család tulajdona
 123. Egyenesek 1982. Ismeretlen tulajdonos
 124. Formák síkban és térben 1982. Ismeretlen tulajdonos
 125. Jelek IV (Szarvas) 1982. Kecskeszr, pamutfelvetés, 2,5/cm srség, haute lisse gobelin, 138x50 cm. Gazda Árpád tulajdona, Temesvár
 126. Ikat improvizáció I 1982. Gyapjú, mszálfelvetés, 6/cm srség, 82x48 cm. A család tulajdona
 127. Ikat improvizáció II 1982. Gyapjú, mszálfelvetés, 6/cm srség
 128. Ikat improvizáció III (Sötétszürke) 1982. Gyapjú, mszálfelvetés, 6/cm srség, 4 nyüstös, hímzett, 81x53 cm. A család tulajdona
 129. Ikat improvizáció IV. (Sárga, íves) 1982. Gyapjú, mszálfelvetés, 6/cm srség, vegyes technika, 81x43 cm. A család tulajdona
 130. Ikat improvizáció V. (Ciklámen) 1982. Gyapjú, mszálfelvetés, 6/cm srség, 81x46 cm. A család tulajdona
 131. Ikat improvizáció VI. (Négyszöges) 1982. Gyapjú, mszálfelvetés, 6/cm srség, 81x49 cm. A család tulajdona
 132. Ikat improvizáció VII. (Kék-sárga) 1982. Gyapjú, mszálfelvetés, 6/cm srség, 80x5 1 cm. Szentimrei Judit tulajdona, Kolozsvár
 133. Ikat improvizáció VIII 1982. Gyapjú, mszálfelvetés, 6/cm srség, 80x42 cm. Kántor Lajos tulajdona, Kolozsvár
 134. Ikat improvizáció IX. (Kék-rózsaszín) 1982. Gyapjú, mszálfelvetés, 6/cm srség, 80x51 cm. A család tulajdona
 135. Ikat improvizáció X. (Sárga-szürkés) 1982. Gyapjú, mszálfelvetés, 6/cm srség, 80x52 cm. A család tulajdona
 136. Convex-Concav 1982. Gyapjú, mszálfelvetés, 6/cm srség, ikat, 4 nyüstös, 190x80 cm. Magántulajdon, Svájc
 137. Expresszív geometria I 1982. Gyapjú, mszálfelvetés, 6/cm srség, ikat, 130x80 cm. Banner Zoltán tulajdona, Békéscsaba
 138. Próbatétel 1983. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, ikat, 70x78 cm. Olosz Ferenc tulajdona, Szatmárnémeti
 139. Üzenet 1983. Kecskeszr, gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, vegyes technika, 135x97 cm. A család tulajdona
 140. Párbeszéd (Dialógus) 1983. Kecskeszr, gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, vegyes technika, 133x101 cm. A család tulajdona
 141. Madár III. 1983. Kecskeszr, gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, rusztikus szumák technika, 62x45 cm. Szigeti Albert tulajdona
 142. Átlós szúrágásos sznyeg 1983. Kecskeszr, gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség 46+2x15 cm. Ismeretlen tulajdonos
 143. Áramlás (Flux) 1983. Kecskeszr, gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, rusztikus szumák, szedéses vegyes technika, 71x45 cm. Gábor Béla tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 144. Expresszív geometria II. 1983. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, ikat, 135x80 cm. Gazda Árpád tulajdona, Kolozsvár
 145. Nocturne 1984. Kecskeszr, pamutfelvetés, 3/cm srség, ikat, 133x77 cm. A család tulajdona
 146. Kompozíció 1984. (Szövött terv) Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, vegyes technika, négynyüstös szövés, 48x78 cm. A család tulajdona
 147. Felemelkedés 1984. Kecskeszr, pamutfelvetés, 3/cm srség, ikat, 133x118 cm. A család tulajdona
 148. Krösi Csoma Sándor emlékére 1984. Kecskeszr, pamutfelvetés, vegyes technika, haute lisse, 165x161 cm. A család tulajdona
 149. Repülés 1985. Kecskeszr, pamutfelvetés, 6/cm srség, ikat, hurkolással, 82x41 cm. Dávid Géza tulajdona, Budapest
 150. Göröngyök I. 1985. Gyapjú, mszálfelvetés, 6/cm srség,(barnás) ikat, basse lisse gobelin és felszedés, 142x80 cm. A család tulajdona
 151. Család 1985. Gyapjú, vegyes technika, 82x72 cm. Zsíros Attiláné Kéry Ildikó tulajdona, Szentendre
 152. Anya gyermekkel I. 1985. Kecskeszr, pamutfelvetés, 6/cm srség, basse lisse gobelin, 43x27,5 cm. Dr. Korcság Károly tulajdona
 153. Anya gyermekkel II. 1985. Kecskeszr, pamutfelvetés, 6/cm srség, basse lisse gobelin, 43x27,5 cm. Gecse Csilla tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 154. Kalevala 1985. Kecskeszr, pamutfelvetés, 3/cm srség, haute lisse gobelin 137x84 cm. Varga Domokos tulajdona, Budapest
 155. Kalligráfia I. 1986. Gyapjú, pamutfelvetés, 6/cm srség, vegyes technika, 79x5 1 cm. ifj. Olosz Ferenc tulajdona, Szatmárnémeti
 156. Fény felé 1986. Gyapjú, pamutfelvetés, 6/cm srség, vegyes technika, 79x48 cm. Kusztos Tiborné tulajdona, Kovászna
 157. Expresszív geometria III 1986. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, ikat, 53x76 cm. Dr. Szabó András tulajdona, Kovászna
 158. Göröngyök II. (Kékes) 1986. Gyapjú, pamutfelvetés, ikat, basse lisse gobelin, felszedés, 143x77 cm. Szts Éva tulajdona, Finnország
 159. Feny 1986. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, vegyes technika, 1 15x78 cm. Jánó Zoltán tulajdona, Budapest
 160. A szövnk emblémája 1986. Applikált plasztikus textil, gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, vegyes technika, 87x63 cm. A Székely Nemzeti Múzeum tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 161. A gondolat 1986. Gyapjú és fa, mercerizált gyapot, sodrott fonal, makramé technika, 180x316 cm. A kovásznai Krösi Csoma Sándor Líceum tulajdona
 162. Térillúzió 1987. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, részleges dupla felvetés, ötnyüstös, 265x256 cm. A család tulajdona
 163. Fonal-vonal 1987. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, ikat, 97x76 cm. A család tulajdona
 164. Origami 1987. Kecskeszr, pamutfelvetés, 3/cm srség, vegyes technika, plasztikus hatás, 170x80 cm. A család tulajdona
 165. Fegyelmezett érzelem 1987. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, ikat, 101x76 cm. A család tulajdona
 166. A harmónia keresése 1987. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, ötnyüstös, részleges felvetés,109x127 cm. A család tulajdona
 167. Fények 1987. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, egyéni ikat-technika, hímzés, 150x130 cm. A család tulajdona
 168. Életkorok (Négyrészes kompozíció) 1987. Kibontakozás; Kiteljesedés; Megállapodás; Elmúlás. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, ikat, darabonként 76x76 cm. A család tulajdona
 169. Felemelkedés II 1987. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, vegyes ikat, négynyüstös, drótszedés, 76x48 cm. Dragomér Imola tulajdona, Kovászna
 170. Kikelet 1988. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, szedettes ikat, 76x44 cm. László Gyula tulajdona, Budapest
 171. A szövn álma 1988. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, szedettes ikat, 75x55 cm. A Székely Nemzeti Múzeum tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 172. Gondokban I. 1988. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, basse lisse gobelin 76x40 cm. Szombati Károlyné tulajdona, Kovászna
 173. A merevségek feloldása 1988. Kecskeszr, pamutfelvetés, miniatr tértextil kompozíció 4 darabból, 22x22x22 cm. A család tulajdona
 174. Gondokban II. 1988. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, basse lisse gobelin, 76x44 cm. Dragomér Imola tulajdona, Kovászna
 175. Gondokban III. 1988. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, basse lisse gobelin, 76x40 cm. Gazda Enik tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 176. Fehér Madonna 1989. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, basse lisse, vegyes technika, 37x24 cm. Antal Árpád tulajdona, Kolozsvár
 177. Székelyruhás Madonna 1989. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, basse lisse, vegyes technika, 36x23 cm. Ferencz Szabolcs tulajdona, Németország
 178. Orgonaszólam 1989. Gyapjú, pamutfelvetés, vegyes ikat technika, 77x64 cm. László Dezsné tulajdona, Kolozsvár
 179. Ikat - kompozíció 1989. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, basse Iisse, 97x78 cm. Gazda István tulajdona, Temesvár
 180. Reminiszcencia I. 1989. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 130x 103 cm. A család tulajdona
 181. Reminiszcencia II. 1989. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, szedéses, hurkolásos, négynyüstös,130x 106 cm. A család tulajdona
 182. A csend kapuja I. 1989. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 129x82 cm. A család tulajdona
 183. A csend kapuja II 1989. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség. Grillus Dániel tulajdona, Budapest
 184. Összetartó er I. 1989. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 97x77 cm. Dragomér Imola tulajdona, Kovászna
 185. Összetartó er II. 1989. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 97x77 cm. Szombati Károlyné tulajdona, Kovászna
 186. Összetartó er III 1989. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 200x130 cm. A család tulajdona
 187. Út I. 1990. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, felszedéssel, 77x61,5 cm. Olosz Emese tulajdona, Szatmárnémeti
 188. Út II. 1990. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, felszedéssel, 77x61,5 cm. Olosz Ildikó tulajdona, Szatmárnémeti
 189. Remény 1990. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 76x64 cm. Kicsi Antal tulajdona, Marosvásárhely
 190. Sorsfürkész I. 1990. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, basse lisse gobelin, 39x20,5 cm. Ilia Mihály tulajdona, Szeged
 191. Sorsfürkész II. 1990. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, basse lisse gobelin, 39x20,5 cm. Dr. Domokos Jen tulajdona, Budapest
 192. Életjel 1990. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 77x63 cm. Dr. Joó Ottó tulajdona, Gyr
 193. Összetartozás 1990. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 77x58 cm. Szépfalusi István tulajdona, Bécs
 194. Vágy II. 1990. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 77x60 cm. Gállné Rácz Katalin tulajdona, Bécs
 195. Egyensúly 1990. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 72x52 cm. Dr. Juhász Erzsébet tulajdona, Budapest
 196. Boltívek 1990. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, ikat, felszedéssel, 77x53 cm. Dr. Szabó András tulajdona, Kovászna
 197. Életjel II. 1990. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, vegyes ikat, 77x50 cm. Szilágyi Zsolt tulajdona, Nagyvárad
 198. A fény születése 1991. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 77x44 cm. A Székely Mikó Kollégium Alapítvány tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 199. Kék szimfónia 1991. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, ikat, 78x44 cm. A család tulajdona
 200. Reminiszcencia III 1991. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 78x50 cm. Blaskiné Havas Valéria tulajdona, Budapest
 201. A nyugalom kapuja 1991. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 104x78 cm. Varga Domokos tulajdona, Budapest
 202. A csend kapuja III 1991. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat.Ismeretlen tulajdonos
 203. Lármafa I. 1991. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 75x63 cm. A budapesti Székely Kör tulajdona
 204. Lármafa II. 1991. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat. Egeressy László tulajdona, Temesvár
 205. Emlékezés 1991. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 128x20 cm.Lusztig Katalin tulajdona, Sepsiszentgyörgy
 206. Rendezd gondolat 1991. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, 75x51 cm. A nagykanizsai Közmveldési Klub tulajdona
 207. Passzív ellenállás 1991. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, ikat, 78x78 cm. A család tulajdona
 208. Temesvár 1991. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, egyéni ikat technika, 240x145 cm. A család tulajdona
 209. Csomára gondolva 1992. Gyapjú, pamutfelvetés, 4/cm srség, ikat, varrás, 195x153 cm. A család tulajdona
 210. A történelem kútja 1992. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, ikat, gobelin, 150x77 cm. A család tulajdona
 211. Tetemrehívás 1992. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, vegyes technika (ikat, felszedés, varrás),112x174 cm. A család tulajdona
 212. A csend értelmezése 1992. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm srség, ikat, 127x112 cm. A család tulajdona

MINIATR TEXTILEK

 1. Fzfapoézis 1977. Pamutfonal, hántott fzfaág, vegyes technika (minta szerint meghántott vessz egyszeren beszve), 22x19 cm. A Szombathelyi Múzeum tulajdona
 2. Egyenesek és görbék 1978. Barna szövfonal, fehér manyagspárga, vegyes technika, 18,5x20 cm A Szombathelyi Múzeum tulajdona
 3. Az anyag üzenete 1978. Natúr és vörös szálas gyapjú, Kecskeszr, különböz vastagságban, 19,5x17x6 cm A Szombathelyi Múzeum tulajdona
 4. Mobil op I. 1979. Vékonyra font fehér gyapjú és fekete pamutfonal forgácslemez alapon, 12x12 lyukba szúrható pálcikákon, pántokkal variálható felületképzés, 20x20x5 cm. A család tulajdona
 5. Mobil op II. 1979. Vékonyra font fehér gyapjú, fekete pamutfonal forgácslemez alapon 12x12 lyukba szúrható pálcikákon, pántokkal variálható felületképzés, 20x20x5 cm. A család tulajdona
 6. Göngyöleg 19[8?] Gyapjú, 13,5x10x12 cm. A család tulajdona
 7. Improvizáció 19[8?] Fonatlan gyapjú, gyapjúszövedék-csík, rézdrótszál.Textilplasztika 12,5x 12,5x20 cm
 8. Hódolat a nagymamáknak I. (Narancs) 1980. Gyapjú, harisnyakötés plasztika, 16x412 cm
 9. Hódolat a nagymamáknak II. (Fehéres) 1980. Gyapjú, harisnyakötés plasztika, 13x16x12 cm
 10. Hódolat a nagymamáknak III. (Kékesszürke) 1980. Gyapjú, harisnyakötés plasztika, 15x12 cm
 11. Család 1980.Kézzel font gyapjúmatringok, facs, 20x7x9 cm
 12. Ikebana 1980. Kézzel font Kecskeszr, kötés, 13x16x1 1 cm
 13. Lebegés 1980. Drótra hurkolt gyapjú és selyemszál, falemezre feszített sztteslap, 12,5x17x17 cm
 14. Variációk egy körformára 1982. Vászonbevonású papírlap, cérna
 15. A percek örömei I - VIII. 1985. Kecskeszrhulladék, textilplasztikák
 16. Flux (Áramlat) II 1986. Fém forgács-hulladék kártoló szalag alapon, 18x20x2,5 cm. A család tulajdona
 17. Viszonylatok I. 1986. Fémforgács, mszálgomolyácskák, 11x9x8,5 cm. Megrongálódott. A család tulajdona
 18. Viszonylatok II. 1987. Kártoló szalag, rézdrótgöngyöleg, manyagos szr, 8x14x14 cm. A család tulajdona
 19. Térjáték (Hommage á Tatlin) 1987. Vastag burkolt drót, színes textilfonal. Tértextil, 10x13x13 cm
 20. Göngyöleg II. 1987 (?) Gyapjúval szegélyezett zsákvászoncsík, varrás, hajtogatás, 7x11x10 cm
 21. Áramlás 1991. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm, vegyes technika, 20x20 cm. A család tulajdona
 22. Nosztalgia 1991. Gyapjú, pamutfelvetés, 3/cm, vegyes technika, 20x20,5 cm. A család tulajdona
 23. Áttnések 1991. Gyapjú,pamutfelvetés, 3/cm, vegyes technika, apró hfmzésekkel, 20x20 cm

KÖZTÉRI MUNKÁK

(Valamennyi Kovásznán, a Krösi Csoma Sándor Líceum épületein, illetve udvarán)

CÍMLAPTERVEK

Vissza