Olsefszkyné Jakabos Imola - A csend értelmezése - Emlékezés Gazdáné Olosz Ellára

Vissza

Jégbontó havának kormos egén már dereng a hajnal. A zúzmarás, fagyos téli enyészet patyolat csendjében felébred az emlékezés.

Emlékezés egy törékeny alkatú de nagy akaraterővel és hatalmas munkabírással megáldott, kitűnő textilművészre, ki az alkotásának csúcsán távozott el az örökkévalóságba. Az osztováta képzelt, ütemes, monoton kattogására előtűnik Ella törékeny alakja. Az alig 56 évet megélt Gazdáné Olosz Ella monumentális szellemi örökséget hagyott ránk. Szellemi hagyatéka túllépi szűkebb hazánk, Erdély határait, az összmagyarság szellemi hagyatékának értékes gyöngyszemei. Rövid három évtizedes alkotótevékenysége alatt, négy gyermek édesanyjaként több mint 200 (!) falikárpitot hagyott ránk.

A Teremtő bőkezűen osztogatta Ellának a szép tulajdonságokat. Tehetsége gazdag, érzékeny lelkivilággal, nagy akaraterővel, hatalmas munkabírással, éleslátású tiszta fejjel, tudatossággal társult, valamint fegyelmezettséggel, kiegyensúlyozott, rendszerető egyéniséggel és nem utolsósorban alázattal, szerénységgel. A szakmája iránti alázattal, a munkája iránti alázattal, és a közössége iránti elkötelezettséggel. Az alkotás egy felfokozott izgalmi állapot, amely nagy állóképességet követel, és ez hatványozottan megvolt Ellában.

Csodálatos falikárpitjainak megálmodójaként, a megálmodástól a kivitelezéséig, az anyagba öntésig az összes munkafázis alázatos kivitelezője volt. És ez egy nagyon hosszú és bizony sokszor nagyon göröngyös út. (Az anyag kiválasztása, a kompozíciós megoldások optimális kifejlesztése, a színösszhang megtalálása, amely aláhúzza a téma mondanivalóját, és aztán jön az igazi erőpróba – harc az anyaggal…)

Hogy rövid három évtizedes alkotási periódusban több mint kétszáz falikárpitot hozz létre, ez egy állandó magas hőfokon való izzást követel meg az alkotótól.

Ella a népművészetből, a hagyományokból, a tiszta forrásból táplálkozik. Pályája kezdetén a népi gyökerek foglalkoztatták, inspirálták. Ezek keresése, átültetése tetten érhető alkotásaiban. Az anyagok bűvöletében élt. Számtalan természetes, rusztikus anyag is megihleti. Így nádból, fűzfavesszőből, kukoricaháncsból is művészi alkotásokat hozott létre.

1970-től férjével, Gazda Józseffel, hat alkalommal tesz tanulmányutat, először Nyugat-Európába, majd Közel- és Közép-Keletre, valamint Oroszországba. Az egyetemes művészet minden rétegére rálátást szerzett, ami hozzásegítette egyéni útjának a kialakításához. Amint írta vallomásaiban: „Kelet és Nyugat művészetének, a népi és a gobelinművészetnek, az archaikusnak és a modernnek a monumentális szintézisét szeretném munkáimban megteremteni.” És ez sikerült is Ellának.

A keleti ikat technikát, ezt a régi keleti szövéstechnikát, geometrikus kompozíciós megoldásoknál úgy alkalmazza, hogy háromdimenziós hatásokat sikerül létrehoznia a sík felületen. A monumentalitás vonzásában él, de otthonos a minitextil vagy a textiltárgy világában is.A monumentalitást nem feltétlen a méretekben, hanem az arányokban akarja megteremteni. Az érzelmi, tartalmi, formai kifejezési kényszer egyensúlya uralkodik mindenik munkáján. A visszafogott érzelmi tartalom és a harmóniára törekvés művei címében is felfedezhető: „Fegyelmezett érzelem”, „A harmónia keresése ”. E címek akár életműve mottójává is válhatnának.

Hogyha pályája kezdeti szakaszában megjelenik az emberi figura geometriai formákká stilizálva, mint egyféle térkitöltő elem, belesimulva a téglalap alakú formába, a későbbiekben a vízszintes, függőleges vonalak, síkok és a színek, a formát alátámasztó, modelláló színharmóniák üzenethordozóvá válnak falikárpitjain. A képzőművészet tiszta nyelvezetével, kifejezőeszközeivel építi mondanivalóját, szerkeszti meg a teret. A vonal, a forma, a szín, az arányok minél szebb összhangja foglalkoztatja kompozíciós megoldásaiban. A népi gyökerek visszacsendülnek kárpitjain, a felhasznált anyagokban, színvilágukban, a kompozíciói keresetlen egyszerűségében. Drámai összhatásukban a balladák világa köszön vissza ránk. A fegyelem, egyszerűségre törekvés, áttekinthető, tiszta felületek megbecsülése, sajátos alkotói egyéniségét fémjelzik.

Jégbontó havának patyolat csendjében Rá emlékezem 20 év távlatából, hogy a NYUGALOM és a CSEND KAPUJÁN átlépve, A CSEND ÉRTELMEZÉSE valósággá váljon számára a csend birodalmában.

Olsefszkyné Jakabos Imola - Népújság 2013 Február 8

Vissza