TUGASAN BERNAS MATEMATIK  

oleh : SHAKIR BIN MOHAMED JOHAR

[Hit Counter]

TAJUK:

            Tinggi-Tinggi Si Matahari

TOPIK BERKAITAN :

            Nisbah dan Kadar

            - Kadaran sebagai kesamaan nisbah antara dua pasangan kuantiti

ARAS BERKAITAN:

            Tingkatan Dua

JENIS TUGASAN:

            1. Pembinaan konsep

            2. Pengembangan kemahiran oleh pelajar

PENDEKATAN:

            1. Pembelajaran koperatif

            2. Pembelajaran matematik di luar bilik darjah

PENGETAHUAN SEDIA ADA:

1.   Pelajar tahu merekod data dan membuat ramalan

2.   Pelajar tahu operasi bahagi dan darab

3.   Pelajar dapat mengira salah satu daripada dua kuantiti itu dan nilai kuantiti yang lain diberikan dengan menggunakan kaedah kadaran.

OBJEKTIF KANDUNGAN:

1.   Pelajar dapat meramalkan ketinggian bangunan sekolah.

2.   Pelajar dapat mengukur jarak dua titik.

3.   Pelajar dapat menggunakan operasi nisbah untuk menentukan ketinggian bangunan.

4.   Pelajar dapat menggunakan perisian Geometer’s Sketchpad (GSP) untuk membuat anggaran ketinggian banggunan.

OBJEKTIF PROSES:

1.   Membolehkan pelajar menggunakan kaedah nisbah untuk meramalkan ketinggian sesuatu objek yang sukar diukur secara biasa.

 

ARAS KEMAHIRAN:

1.   Kalkulatur grafik atau kalkulatur biasa aras pertengahan

 

PERALATAN YANG DIPERLUKAN:

1.   Pita pengukur

2.   Clipboard

3.   Kalkulator grafik atau kalkulatur biasa

4.   Alat tulis

5.   Kertas atau buku catatan

6.   Lampiran A

CIRI-CIRI AKTIVITI:

1.   Penerapan konsep nisbah yang ada hubung kait dengan konsep darab, bahagi dan persamaan.

2.   Mengukuhkan pelajar pengalaman pelajar dalam membuat ramalan tentang sesuatu ketinggian objek yang sukar diukur dengan menggunakan pita pengukur.

3.   Membiasakan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam kumpulan.

4.   Pembelajaran berkumpulan yang lebih menyeronokkan berbanding belajar secara individu.

5.   Meningkatkan kemahiran komunikasi antara pelajar.

6.   Melibatkan setiap individu dari segi mental dan fizikal secara menyeluruh.

 

PENGENALAN:

Tinggi-tinggi si matahari,

Anak kerbau mati tertambat,

Sudah lama hamba mencari,

Baru sekarang hamba mendapat.

           

Tajuk “Tinggi-tinggi Si Matahari” dipilih kerana matahari selain daripada merupakan sumber tenaga kepada manusia dan alam sekitarnya malah ianya juga memberikan sumber cahaya. Dalam aktiviti ini, cahaya matahari akan digunakan untuk mendapatkan anggaran yang hampir tepat sesuatu bangunan. Aktiviti kerja luar matematik ini membolehkan pembelajaran matematik menjadi suatu perkara yang menyeronokkan dan bukan seperti yang dinyatakan oleh sebahagian pelajar bahawa matematik itu membosankan. Adalah diharapkan para guru dapat memanfaatkan aktiviti ini malah boleh memurnikannya lagi. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini tidak mengehadkan pembelajan berlaku di dalam bilik darjah sahaja tetapi memberi peluang kepada pelajar untuk belajar matematik di luar bilik darjah agar dapat menambahkan minat pelajar dan seterusnya mengukuhkan penguasaan matematik pelajar.

PANDUAN PERSEDIAAN AWAL OLEH GURU

1.      Sebelum membuat aktiviti luar, perbincangan di dalam kelas perlu dijalankan. Guru boleh membuat ulangkaji pelajaran lepas berkenaan latihan kadaran sebagai kesamaan nisbah antara dua pasangan kuantiti.  

    

 

Contoh : Katakan  x  adalah ketinggian bangunan (Buat beberapa contoh lain).  

 

 

2.      Guru membahagikan pelajar kepada empat orang setiap kumpulan.Komposisi pelajar dalam kumpulan seharusnya heterogenus.

3.      Setiap kumpulkan dibekalkan Papan berklip, Kertas Lampiran Aktiviti, Pita pengukur meter.

4.      Pelajar diminta mengukur dua bangunan sekolah yang mempunyai ketinggian yang berbeza (Sekiranya tiada, guru boleh menyuruh pelajar mengukur ketinggian pokok yang tinggi.).

5.      Untuk mendapatkan ukuran yang hampir tepat, pelajar-pelajar perlu mengambil tiga ukuran serentak iaitu :

a.      Ukuran (dalam meter) bayang-bayang bangunan.

b.      Ukuran (dalam meter) bayang-bayang seorang pelajar.

c.      Ukuran (dalam meter) pelajar yang sama.

6.      Aktiviti ini sesuai dijalankan ketika matahari antara pukul 9.30 – 10.30 pagi (waktu Malaysia). Guru boleh ubah masa ini mengikut kesesuaian tempat dan masa.

7.      Perbincangan guru dengan pelajar tentang isi kandungan Lembaran Aktiviti supaya pelajar lebih faham tentang apa yang harus dilakukan nanti.

8.      Jalankan aktiviti luar dalam jangka masa 30 minit.

9.      Setelah data dikumpulkan, balik semula ke kelas dan pelajar membuat perkiraan tentang anggaran nilai ketinggian bangunan A dan bangunan B. Bandingkan dengan ramalan yang dibuat oleh pelajar sebelum aktiviti ini dijalankan.

10. Lengkapkan jadual ini.

 

Kumpulan

 

 

Bangunan A

Bangunan B

Anggaran

 

Ketinggian

Anggaran

Ketinggian

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11. Buat perbincangan dengan pelajar di dalam kelas berdasarkan dapatan ukuran yang pelajar perolehi. Buat perbandingan antara ukuran anggaran dengan ukuran melalui pengiraan.

 

 

LAMPIRAN  PELAJAR

Aktiviti 1: Buat anggaran (dalam meter) bangunan yang diukur  

a.      Bangunan A :

b.      Bangunan B :

Aktiviti 2:

            Aktiviti ini dilakukan serentak.

a. Ukur (dalam meter) ketinggian seorang pelajar

b. Ukur (dalam meter) panjang bayang-bayangnya

b. Ukur panjang (dalam meter) bayang-bayang bangunan.

JADUAL 1

 

Pelajar

Bangunan A

 

Ukuran anggaran

X

 

 

Ukuran (dalam meter)

Ketinggian :

 

 

Bayang-bayang :

 

 

Bayang-bayang :

 

 

 

 

JADUAL 2

 

Pelajar

Bangunan B

 

Ukuran anggaran

X

 

 

Ukuran (dalam meter)

Ketinggian :

 

 

Bayang-bayang :

 

 

Bayang-bayang :

 

 

 

 

Lengkapkan persamaan ini :

 

Ketinggian Bangunan                                        Ketinggian Pelajar

                                                            =

Panjang Bayang-Bayang Bangunan                   Panjang Bayang-Bayang Pelajar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAPATAN DATA

 

 

ANGGARAN

 

KETINGGIAN

 

BANGUNAN A

 

 

 

 

BANGUNAN B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1