Fonovi�i - panoramske snimke naselja
snimke:  Marino Fonovi�
Astronomska promatra�nica Plominsko Zagorje nalazi se u malom zaseoku Fonovi�i (samo 6 ku�a), smje�tenom na obroncima U�ke oko 500 m od obalne ceste Rijeka - Pula. Povoljni klimatski uvjeti i jo� uvijek nevelika naseljenost ovog dijela isto�ne Istre predstavljaju jednu od posljednjih malobrojnih lokacija pogodnih za promatranja zvjezdanog neba. Promatra�nica se nalazi na katu obiteljske ku�e kojoj je od 1923.-1953. godine bila osnovna �kola. Naselje se nalazi na rubnom podru�ju parka priroda U�ka, obiluje prekrasnim vidikovcima i iznimnom ljepotom prirode.
Pogled s mora podno punte Vr�ak.
Naselje i obalna cesta Rijeka - Pula.
Pogled na naselje i more, u daljini vidi se otok Cres.
Zaseok Fonovi�i i prilazni put.
Promatra�nica se nalazi u velikoj zgradi nekada�nje �kole (na slici lijevo). Pogled s astronomske promatra�nice prema jugu.
Fonovi�i pod snijegom. Premda relativno blizu mora nije nikakva rijetkost da zimi u Fonovi�ima padne i obilniji snijeg no�en burom.
Pogled na otok Cres za sun�anog dana.
Hosted by www.Geocities.ws

1