บริษัทดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ครบวงจร
เว็บนี้ออกแบบสนับสนุนความละเอียดของจอภาพขนาด 1024x768 pixel

ยินดีต้อนรับสู่สาขาใหม่ : พัทยา, เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ........ Welcome to my new branch : Pattaya, Grand openning on January 22nd, 2005.

ประมวลภาพการเปิดสาขาพัทยาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2548 โดยมีท่านนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดงาน

ซ้าย : ท่านนายกเมืองพัทยา
กลาง : คุณไชยเสน   พิศาลวาเลิศ (กรรมการผู้จัดการ)
ขวา : คุณอรพินท์   พิศาลวาเลิศ (รองกรรมการผู้จัดการ)

  

Copyright (C) : Pira W. Thirapong, August 2004, All Rights Reserved.

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย : นายธีรพงศ์  วรรณสมพร
Hosted by www.Geocities.ws

1