LES Sınavı hakkında bilmeniz gerekenler

LES (LİSANÜSTÜ EGİTİM SINAVI) HAKKINDA
LES(Lisanüstü Eğitim Sınavı) ilk Mayıs 1997 tarihinde uygulanmaya başlayan genel içeriği bakımından lisanüstü eğitimde gerekli olacak sözel,sayısal ve mantıksal akıl yürütme gibi kriterlerinin yeraldığı bir sınavdır. LES sınavı ÖSYM tarafından hazırlanmaktadır.


LES sınavını Amerikan sistemindeki GMAT sınavının içeriğine az çok benzemektedir çünkü GMAT sınavında da sözel ve sayısal konuları altında size soru sorulmaktadır .Soru kapsamları ve uygulanış kriterleri şunlardır.

LES KAPSAMI

Sınav sözel ve sayısal test olmak üzere iki testten oluşmakta ve 80’er soru sorulmaktadır ve size verilen süre her test üzerine 90 dakikadır. Size ilk önce verilen test sayısaldır ve ikinci test ise sözel olmaktadır.


SAYISAL BÖLÜM


Sayısal bölümde adaylara her üniversite mezununun cevaplayabileceği düzeyde sorular sorulmaktadır. Bu soruların konu başlıkları ise genel konu başlıklar altında aritmetik,cebir ve geometri(temel) ve veriler arasında mantıksal ilişki kurma gibi konu başlıkları altında sorulmaktadır. Sorulara genel bir perspektiften bakılırsa sorular lise düzeyinde olup az işlemle sorular çözülebilmektedir.


Sayısal testin konuları ise sayılar,üslü ve köklü çokluklar,rasyonel ve ondalık sayılar,mutlak değer,çarpanlara ayırma ve temel özdeşlikler,denklem sistemleri,eşitsizlikler,oran,orantı,basit olasılık,dört işlem problemleri,basit koordinat geometrisi,grafik ve tablo okumaktan ibarettir. Görüldüğü gibi matematik konuları lise matematiğini kapsamaktadır.

Bu sorularda size tavsiyemiz sınavdan önce bu konuları iyi bir tekrar etmeniz ve LES inde Türkiyedeki üniversitelerdeki yüksek lisans programlarına başvururken önemli bir kriter olarak sayıldığından bu tekrar sizin yararınıza olacaktır.


SÖZEL BÖLÜMSözel bölümünde sorulacak sorular sizin dilbilgisi bilginize değil,kelime ve okuma deneyimlerinizle kazandığınız genel kültür bunun yanısıra kelime bilgisi,cümle bilginizi ölçmeye yönelik sorular sorulmaktadır. Bu soruları sınıflandırırsak genel anlamda sözcük ilişkileri,paragrafta anlam ve mantıksal akıl yürütme olarak sınıflandırabiliriz. Bu sorular ilk bakışta görüleceği gibi ÖSYM’nin uyguladıgı ÖSS sınav sistemindeki sorulara yapı bakımından benzemektedir.


Mantıksal akıl yürütme sorularındaki kişiler,yerler,durumlar yada olaylarla ilgili olarak verilen hayali ilişkileri çözümlenmesi ,anlama,bunlardan mantıksal sonuçlar çıkarabilme yeteneğinin yoklanması amaçlanmaktadır. Genelde sorulardan önce 3-7 cümleden oluşan ve karmaşık ilişkiler bütününü belirleyen metin yada önermeler grubu verilecek sonrada bunlar arasındaki ilişkiler hakkında sorular sorulacaktır. Bu sorular neden-sonuç ,zaman açısından sıralanış,mekanda sıralanış gibi kriterler üzerine sorular sorulmaktadır.


LES SONUCLARI


Les sonuçları lisanüstü eğitimine hak kazanabilmek için üniversitelerin yapacakları bilim sınavıyla birlikte kullanılıp YÖK’ün öngördüğü sisteme göre %25 LES,%75 bilim Sınavı şeklindedir. Bu durumda görüldüğü gibi LES’in önemi bu kriterden de anlaşılabilmektedir.


Örneğin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek lisans programlarına başvurularda,lisans derslerinin not ortalamasının %10 u ,yabancı dil sınav notunun %10,Les sınavının %50 isi, ve mülakat notunun %30 u toplamından oluşacak ve yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalacaklar programa girebilecektir. Burda çıkartılacak sonuçtan LES’İn önemide anlaşılmaktadır.Les yılda iki kere düzenlenmektedir ve başvuru formlarını okudoğunuz fakülteden edinebilirsiniz.


LES sınavına hazırlanmak için piyasada çok çeşit kitaplar bulunmaktadır.Bu kitaplarla birlikte çalışmak ve sınavdan önce sorular sormak size avantaj sağlayacaktır.Les sınavının baraj puanı 45 olmakta ancak bu sınavdan ne kadar yüksek bir puan alırsanız başvuru yapacağınız yüksek lisans programına girişte sizin için daha iyi bir başvuru kriteri sağlayacaktır.Bu konuda SABANCI ÜNİVERSİTESİ,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ v.b üniversitelerin başvuru koşullarını incelemenizi tavsiye ederiz bu önemli sınavda başarılar dilerim.

Hosted by www.Geocities.ws

1