Veterinær, Dr.Scient

Anette Krogenæs

Hovedside

Dyrlegen svarer

Tema

Stikkord

Om meg selv

Begrensninger

Kontaktinfo

Infeksjoner i kjønnsveiene hos tispe

Jeg har fått flere oppfordringer om å skrive litt om dette. Infeksjoner i skjede og livmor er relativt vanlig, og en kraftig livmorbetennelse kan være livstruende.

Det hersker også en del usikkkerhet om man må ta spesielle forholdsregler i forbindelse med parring.

Skjedebetennelse

I skjeden er det alltid en god del bakterier. Under normale forhold er disse harmløse. Skjer det derimot en forskyvning i balansen mellom de ulike bakterieformene, kommer spesielt sinte bakterier eller tispas immunforsvar er nedsatt, kan det bli en betennelse. Skjedebetennelse kan også oppstå i forbindelse med blærekatarr.

Symptomene kan være unormal utflod, vanligvis tykk og kremaktig, men fargen varierer. Det kan lukte vondt, og skjedeslimninnen blir rød og irritert. Ofte vil tispa slikke seg mye rundt kjønnsåpningen.

Skjedebetennelse sees ofte hos valper/unge tisper som ikke har kommet i puberteten enda. Dette vil normalt forsvinne ved første løpetid og behandles ikke med mindre den er svært kraftig og plagsom.

Det at man finner bakterier i skjeden, betyr altså ikke at tispa har skjedebetennelse. Hos friske tisper er det derfor ingen grunn til å ta en bakterieprøve fra skjeden før parring. Har man en tispe som har gått tom etter flere parringer, bør man få en veterinær til å undersøke henne, og da kan det også være aktuelt å ta en bakterieprøve fra skjeden. Enkelte bakterier isoleres oftere fra tisper med fruktbarhetsproblemer enn fra normale tisper.

Livmorbetennelse

I motsetning til i skjeden, er miljøet i livmoren normalt bakteriefritt. Betennelser kan f.eks. komme i forbindelse med valpinger med komplikasjoner (feilstillinger, dødfødte, tilbakeholdte fosterhinner osv.) og må behandles. Tispa vil da gjerne bli alment påkjent med feber. Hun blir slapp og slutter å spise. Melkeproduksjonen blir dårligere, og det kommer stinkende brunrødt utflod fra skjeden.

Livmorbetennelser kan óg ha en mer kronisk form med mer uspesifikke symptomer og lett flytning. Disse har en tendens til å akuttiseres etter løpetid slik at man får mer merkbare symptomer. Disse tispene har ofte problemer med å bli drektige. Til tross for behandling, vil det ofte bli tilbakefall, og til slutt kan det bli nødvendig å fjerne livmoren og eggstokker.

Pyometra

Pyemetra er en livmorbetennelse hvor livmoren blir fylt med puss. Sykdommen oppstår vanligvis 1 - 2 måneder etter løpetid og sees oftest hos tisper over 6 år.

Pyometra begynner med at det skjer forandringer i livsmorveggen (cystisk endometriehyperplasi) som stimuleres av hormoner (særlig progesteron). Disse forandringene disponerer for bakterieinfeksjon, og i de aller fleste tilfellene er det bakterien Escherichia coli som er på ferde. Det er altså en kombinasjon av hormonelle og bakterielle faktorer som fører til pyometra.

Symptomer på pyometra er bl.a. slapphet, nedsatt matlyst og oppkast. Tispa drikker mer enn normalt og urinerer derfor også hyppigere. Det er oftest blod- og pusstilblandet flytninger fra skjeden. Man kan også ha en såkalt lukket pyometra, og da vil det ikke komme noen flytninger. Pyometra vil ofte ha en forgiftningsvirkning på tispa (p.g.a. giftstoffer fra bakteriene), og det er nødvendig med øyeblikkelig behandling. Den vanligste behandlingen er å fjerne livmor og eggstokker. I enkelte tilfeller kan man prøve med antibiotika og hormonbehandling.

Hilsen Anette

(C) Copyright - Veterinær Anette Krogenæs

Hosted by www.Geocities.ws

1