พืชนอกฤดู

เรียบเรียงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2550

เรียบเรียงโดย ดร.ชยพร แอคะรัจน์...www.geocities.com/university2u

--------------------------

ไม้ผลนอกฤดู

ธรรมชาติของการออกดอกของไม้ผล

1.พวกออกดอกที่ปลายกิ่งที่มีใบแก่จัด _มะม่วง ลำใย เงาะ มะปราง กระท้อน ลิ้นจี่ _

ให้ใช้เทคนิคการราดสารฮอร์โมน

2.พวกออกดอกที่ลำต้นและบริเวณกิ่ง _ขนุน ทุเรียน มะไฟ ลางสาด โกโก้ _ให้ใช้เทคนิค

การตัดแต่งกิ่ง

3.พวกออกดอกที่กิ่งอ่อนที่แตกใหม่ๆ _น้อยหน่า ฝรั่ง ส้มต่างๆ องุ่น _ให้ใช้เทคนิคการ

ตัดแต่งกิ่ง และการควบคุมน้ำ

 

น้อยหน่านอกฤดู

_ปกติ(ในฤดู) จะตัดแต่งกิ่ง มกราคม เก็บผลผลิตได้ มิถุนายน_กันยายน

_เทคนิคการทำนอกฤดู _ให้ตัดแต่งกิ่งพฤษภาคม จะเก็บผลผลิตได้ ตุลาคม_พฤศจิกายน

_ให้ตัดแต่งเฉพาะปลายกิ่งสีเขียว

_หลังตัดแต่งกิ่ง ต้องให้น้ำ

 

มะขามนอกฤดู

_โดยธรรมชาติ ใบร่วงก่อน(ผลัดใบ) แล้วจะแตกใบใหม่ พร้อมออกดอกไล่เลี่ยกัน

ชอบกระทบแล้ง แล้วค่อยออกดอก (ไม่เหมือนมะม่วง ที่ชอบกระทบหนาวแล้วค่อยออกดอก)

_ปกติ(ในฤดู)จะออกดอก พฤษภาคม_มิถุนายน ติดฝัก กันยายน_ตุลาคม

ฝักแก่ ธันวาคม_มีนาคม แล้วกระทบแล้งในเดือนเมษายน(1 เดือน) จะสลัดใบ พักตัว

พอเข้าฤดูฝน(พฤษภาคม)ได้น้ำ ก็แตกใบใหม่ พร้อมออกดอกไล่เลี่ยกัน

_เทนิคการทำนอกฤดู _ในฤดูฝน(พฤษภาคม)กักน้ำ ทำให้ใบร่วงหมด แล้วเว้นไว้ 1 เดือน

(กรกฎาคม) แล้วจึงให้น้ำเต็มที่(สิงหาคม) ก็จะออกดอกในเดือนกันยายน ติดฝักเดือนมกราคม

ฝักแก่เดือนเมษายน_กรกฎาคม

 

ขนุนนอกฤดู

_ปกติ(ในฤดู) จะออกดอกที่กิ่งใหญ่ โดยเฉพาะโคนต้น ปีละ 2 ครั้ง คือ ธันวาคม_มกราคม

และเมษายน_พฤษภาคม หลังจากออกดอก 5 เดือน เก็บผลผลิตได้

_เทคนิคการทำนอกฤดู _ช่วงที่ขนุนกำลังจะเริ่มออกดอก ให้ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง ให้แสงถึง

โคนต้นประมาณ 30 % จะทำให้ขนุนเลื่อนเวลาการออกดอกออกไป ทำให้การเก็บผลผลิตเลื่อนตามออกไปด้วย

 

มะม่วงนอกฤดู

_ปกติ(ในฤดู)_พฤษภาคม_กรกฎาคม _กิ่ง ใบ เจริญเติบโต

_สิงหาคม_ตุลาคม _กิ่ง ใบ หยุดขยายตัว เริ่มสะสมอาหาร

_พฤศจิกายน_มกราคม _แทงช่อดอก ดอกโต ติดผล

_เทคนิคการทำนอกฤดู

1.พฤศจิกายน_มกราคม ซึ่งมะม่วงแทงช่อดอก ให้ตัดแต่งกิ่งที่ติดช่อดอกทิ้ง

2.ราดสารพาโคบิวทราโซล สารนี้จะทำให้มะม่วงยอดอั้น โดยราดสารในเดือนกรกฎาคม จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือน ธันวาคม_มกราคม ราคาดีมาก) หรือราดสารในเดือนเมษายน จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ใน เดือนสิงหาคม (ราคาดีมาก)

3.ราดสารตามอัตราที่ฉลากแนะนำ เช่น เส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้น 2-4 เมตร ใช้สารน้ำ 20-40 ซี.ซี. หรือสารผง 20-40 กรัม

4.หลังราดสาร 1 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 0-52-34 หรือใกล้เคียงที่สุด ในอัตรา 60-80 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทุกๆใบของต้นมะม่วง จะเร่งให้ใบแก่

5.หลังจากนั้นอีก 15 วัน ทำแบบข้อ 4 อีกครั้งหนึ่ง

 

มะนาวหน้าแล้ง

_ปกติ(ในฤดู)_เริ่มทะยอยออกดอก _กุมภาพันธ์_เมษายน

_หลังจากนั้น 6 เดือน(กรกฎาคม_กันยายน) เก็บผลผลิตได้

_นิสัยออกดอก _ต้องผ่านช่วงแล้ง(ขาดน้ำ)จนใบร่วง แล้วจึงจะแตกใบใหม่ พร้อมออกดอก

_กุมภาพันธ์_เมษายน มะนาวราคาแพงที่สุด

_เทคนิคการทำนอกฤดู _ต้นมะนาว ต้องอายุ 2 ปีขึ้นไป และสมบูรณ์ แข็งแรง

1.ต้นฤดูฝน ตัดปลายกิ่งออกประมาณ 1-3 นิ้ว ทั่วทั้งต้น

2.ให้น้ำ ในช่วงขาดฝน

3.หลังจากตัดกิ่งได้ 1 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือใกล้เคียง(ตัวกลางสูง) อัตรา 1 กระป๋องนมต่อต้น รอบชายพุ่ม

4.หลังจากนั้น มะนาวจะเริ่มแตกใบอ่อนชุดใหม่ พร้อมดอกอ่อน ในฤดูฝนตอนปลาย(กันยายน_ตุลาคม) หลังจากนั้น 6 เดือน(กุมพาพันธ์-เมษายน) ก็เก็บผลผลิตได้

--------------------------------

 

Hosted by www.Geocities.ws

1