barreta.gif (1019 bytes)

9-15, Octubre de 1989 Canal 9 (Setmana d´inauguració)

H.

Dilluns         Dilluns

H.

Dimarts     Dimarts

H. Dimecres        Dimecres H.

Dijous  Dijous

H.

Divendres     Divendres

H.

Dissabte  Dissabte

H.

Diumenge        Diumenge

15.30 Carta d´ajust 19.15 Carta d´ajust 19.15 Carta d´ajust 19.15 Carta d´ajust 19.15 Carta d´ajust 14.30 Carta d´ajust 14.30 Carta d´ajust
16.00 Avanç de programació 19.30 Avanç de programació 19.30 Avanç de programació 19.30 Avanç de programació 19.30 Avanç de programació 15.00 Avanç de programació 15.00 Avanç de programació
. Parlament del President de la Generalitat Valenciana Joan Lerma 19.32 Herculoids 19.32 Herculoids 19.32 Herculoids 19.32 Herculoids 15.03 El llapis encantat 15.02 Contes populars europeus
. Especial informatiu 19.55 Mary 19.55 Newhart 19.55 El superagente 86 19.55 Allo alló 15.30 Sessió continua 15.30 Sessió continua
16.25 Presentació Canal 9 20.25 El show de Joan Monleon 20.25 El show de Joan Monleon 20.25 El show de Joan Monleon 20.25 El show de Joan Monleon 17.15 Popeie 17.15 Tortugues Ninja
17.00 Pel·licula "El colós de Rodes" 21.00 Notícies 9 21.00 Notícies 9 21.00 Notícies 9 21.00 Notícies 9 17.45 Flash Gordon 17.45 El món salvatge dels animals
19.00 Especial X Mostra de València 21.30 1 de 5 21.30 En pantalla "Casablanca" 21.30 Tal com show 21.30 Hui Cinema "Amadeus" 18.25 Videoline 18.15 Avanç informatiu
19.30 Herculoids 22.50 Los objetivos de Andros 23.20 Fulles grogues 22.50 Temps de joc 0.20 George i Mildred 20.00 Futbol 18.20 Bàsquet
19.55 Phyllis 23.50 Bona nit 23.50 Bona nit . . 0.50 Bona nit 22.00 Notícies 9 19.45 Pan comido
20.25 El show de Joan Monleon . . . . . . . . 22.30 Propaganda electoral 20.45 Menjar i riure
21.00 Notícies 9 . . . . . . . . 22.40 Els Borgia 21.00 Notícies 9
21.30 Primera fila "La vaquilla" . . . . . . . . 23.45 Cinema nit 21.30 Cagney y Lacey
23.33 X Mostra . . . . . . . . 1.45 Final d´emissió 22.30 Minut a minut
23.50 Oficis i beneficis . . . . . . . . . . 23.50 Final d´emissió
0.20 Bona nit . . . . . . . . . . . .


Hosted by www.Geocities.ws

1