Mordem Roze Beno, Roze Mıreno, Merdene Çıka? Pêrodaisê Ma Wesvo!

Dersim Forum

Auteur - yazari: Dr. Ali KILIÇ serva Alîyê Mîr Zaliyê Sılêmani re! Tarih, gün ve saat : 16. Ocak 2005 09:12:14:

Şoara şêhidê Alîyê Mîr Zaliyê Sılêmani
Bıraê Hemedê Mîr Zalîyê Sılêmanî
Apê Meleka Hemedê Mîr Zaliê Sılêmanî
Şêhîdê Dêrsimî Seyd Rızaî ra pia darde kerdî

Mordem Roze Beno, Roze Mıreno,
Merdene Çıka?,
Pêrodaisê Ma Wes vo!

Name tu yo osın û dar
Rowar, çekdar, çıtkar, karker
Çor hozor sera, ma tu sero vengdame
Venge domonu, venge cıniku, venge perodais
Venge Azadkaru, rowaru, çekdaru
Ma, eve roşta tij, eve roşta çekê tu, tu dıma vozeme
Ma verdo dısmen dıme, ma dovê pêro, eve çeku eve khuçu
Ma dove pêro eve zenge, torjê, brak û çakhucu
Seveta xelasê wêlatî
Ma cond rey verda dima, remna berd kerd tever
Peqena, est tever,çer û vir kerd kelpe dismeni
Ma qiltifong est, tirkêman est, ma klaşinge este
Seveta xelasê welatî
Name tu yo osın r dar, xanedan
Rowar, çekdar, azadkar, çıtkar, karker
Tu raa pêrodais mısne ‘ra ma
Tu çek dara ma dest, ma esto hu ver
Tu esto hu ver tu dave pêro eve cüamerdiê
Tu qırkerd qedenai dardi wê têde alayie tırkî Dêrsim de
Tu qulotıt roy, koyi, astarey, çewligi, mergi, puli
Tu çhêre-çherûna, heliê Koi, sevkan u çêkdar tu ya
Sosınê gılê Koi, vengê çêki Aliyê Mir Zaliyê Silemani
Tersune tu ver dısmen vozd da, çhekê hu caverdai
Tu verda dıme peqenayi pul u gerisu ra
Tu osporo khêwela, hermê tode çek
Şêne to ra çek, çımunê to ra çek
Name to ra çek, qese to ra çek
Perodaise to ra çek

Name tu yo osın u dar xanedan
Rowar, çıtkar, azatkar, çekdar
Çutir bi, hokmato bê namus, pê to gurett?
Çutir bi, hokmato bê namus, pê sıma gurett?
Sıma berdi darde kerdi?
Tu berda Xarpêt de vere çımunê Seyd Rızaj de
Vere çımunê Qemer u Yive Qajî de tu darde kerda
Dısmen wuast darde bıkero verva çımunê sıma
Lazê Seyd Rızay.

Sire ame Yive Qajî
Tersa Yive Qajî nê şi vere dara merdene
Kıstoğ u cendermunê tirk
Guret hard ra kaskerd Yrve Qajî
Tersa Yrve Qajî nê şi vere dara merdene
Seyd Rızay to de niyade leê hode
Tu va “Qesa tu sere mı sero Bava
Ma seveta xelasê welatî
Kotime era na raa pêrodayis dıme”
Tu vejiya ro kırşi ser, lâ guret est vile hu
Bine dara merdene de tu çıka, tu qırra, vake;
Ters çıko?, xof çıko, bervis çıko?
Tu çıka vake tesmıliyeni çıka
Merdenê çıka
Seveta xelasê welati pêrodaise ma wes vo !
“Mordem rozê beno, roze mıreno”
Tu lınga hu dêwê kırşı ‘ro, tu ve hu, hu dardê kerd


Sania ra lesa tu dara merdene ‘ra
Vıleşîa ‘ro osınê koî, puxur da lesa to ra
Vıleşaî mendi, koy bırri çewlıgê Dêrsımi
Bervai têde Koê Dêrsımi
Bervai aşırê Dêrsımi
Bervai têde vilikê koî, çhemî, pulî
Ma re pêrodaîse tu yo çekın mendo
Çhrmê tu yo çekrn mendo mare
Çekê herme tu mendo ma re
Na me tuyo osın u dar mendo ma re
Pêrodaise tu yo çekın mendo ma re
Cüamerdiya tu menda ma re
Qesa tuya pila gırse menda ma re
Bıne dara merdene de tu va
Ters çıko?, xof çıko, bervis çıko?
Tu çıka, tu vake tesmıliyeni çıka
Merdenê çıka
Seveta xelasê welati pêrodaisê ma wes vo!
“Mordem rozê beno, roze mıreno”

Copyright © 2005 Dr. Ali KILIÇ


 


 

 


 

 

Cevaplar:
 

Dersim Forum

 


Hosted by www.Geocities.ws

1