PERSONAJES PRINCIPALES Personajes Principales

Personajes Principales

 • Kenshin Himura

 • Kaoru Kamiya

 • Sanosuke Sagara

 • Yahiko Myoujin

 • Megumi Takani

 • Aoshi Shinomori

 • Misao Makimachi

 • Seta Soujirou

 • Hajime Saitoh

 • Seijuuro Hiko

 • Enishi Yukishiro

  Index

  Hosted by www.Geocities.ws

  1