BALANÇ DE LA SITUACIÓ DE L'ARAGONÉS

Es innegable que ha començat i s'està produint en los últims anys un procès de normalització de l'aragonés. Som cada dia més conscients que lo nombre de parlants patrimonials decreix continuament i que, en consequència, correm lo risc amenaçador de la deparició de la llengua aragonesa.

Desprès de més o menys 20 o 25 anys, lo balanç del moviment de recuperació y dignificació de l'aragonés és globalment positiu, però amb algunes carències greus i alguns punts negatius.

1.Aspectes positius

2.Aspectes negatius

 BALANÇ DE LA SITUACIÓ D'O CATALÀ D'ARAGÓ

A partir de la implantació de l'assignatura optativa de llengua catalana en les escoles públiques en 1984, la quantitat de catalano-parlants ha pujat fins arribar al 100% de la població en molts pobles de la provincia d'Osca. Lo augment del coneixement del català es deu a la proximitats d'aquests pobles amb les comarques lleiradanes principalment.

La necessitat i la història han fet que la llengua catalana sigui avui una realitat en Aragó.

Hosted by www.Geocities.ws

1