Bocabulario 16. Nautica (Náutica)


A  B  C  D  E  F  G  H  I  M  N  O  P  R  S  T  V
 

A

abordar

abordar

ahogar

afogar

alga

alga, berra

almirante

almirán

amainar

espazar

ancla

ancora

aparejo

apariello, aparel

armador

armador

arrecife

rezife

astillero

ixascler

atracadero

arrimador

B

babor

babor

bahía

badía

bajamar

baxamar

balandro

balandra

balsa

nabata

barca

barca

barcaza

barcaza

barco

buque, nau (f)

barlovento

barlobento

bergantín

bergantín

bitácora

bitacora

borda

borda

bordo

bordo

botadura

botadura

botar

botar

bote

bot

boya

boya

brisa

biso / bisa

bruma

boira, dorondon, maror, broma

bucear

capuzar

buque

buque, nau (f)

buzo

capuzaire

C

cabestrante

cabestrán

cabos

bagas

calafatear

calafatar

camarote

camarot

canoa

canoga

capitán

capitán

carguero

carguero

catalejo

mirallos de larga bista

chalupa

chalupa

claraboya

lucana

contramaestre

contramayestro

cordaje

cordamen

corsario

corsaire

costa

costa

D

dársena

darsena

desembarcar

esbarcar

dique

entibo, parada, dique

dragar

dragar

E

embarcación

embarcazión

embarcadero

arrimador

embarcar

embarcar

embarrancar

entruchar

embate

enrestida

embocadura

embocadura

encallar

encallar

ensenada

clota

escollo

escullo

escorar

entorzer

eslora

eslora

estribor

estribor

F

faro

faro

fiordo

fiord

flota

flota, baixiello, esbol

flotar

flotar

fondear

fundeyar

fondo

fundo

foques

foques

G

gabarra

gabarra

galeón

galión

galera

galeya

galerna

galerna

goleta

goleta

golfo

golfo

grao

grau

grumete

chulet/pinche d’abordo

guardacostas

guardacosta

H

hélice

éliz

hundir

afundir

huracán

uracán

I

iceberg

izeberg

inmersión

inmersión

isla

isla, illa

isleño

islenco, illenco

islote

islot, illot

izar

quillar, izar

J

juanete

chuanet

L

lancha

lancha

lastre

lastra (f)

levar

lebar

litoral

litoral

lona

lona

M

malecón

malacón

mar

mar (f)

marea

mareya

marejada

mareyada

maremoto

maretremo

marinero

marinero

marino

marín

marítimo

maritimo

mástil

fusta

mediterráneo

mediterranio, mediterrania

muelle

arrimador, muelle

N

naufragar

naufragar

náutico

nautico

naval

nabal

nave

nau

navegante

nabegador, nabegán

naviero

nabero

navío

nau (f), baxiello, baxel

O

océano

ozián

oceanografía

ozianografía

ola

onda

oleaje

ondamen, ondache

orilla

marguin, bora

P

palo

fusta

paquebote

paquebot

pasaje

pasache

patrón

patrón

pesca

pesca (azión de pescar), pescata (resultato de l'azión)

pesca de altura

pesca en altaria

pesca de bajura

pesca litoral

pesca nocturna

reixaga

pescado

pex

pescador

pescador (abital), pescataire (ocasional)

pescar

pescar

pesquero

pesquero

pez

pex

piélago

pielago

piloto

pilot

pique (irse a)

afundirse

piragua

piragua

playa

placha

pleamar

plenamar

polizón

pulizón

popa

popa

portuario

portuario

proa

proa

puente

puén

puerto

puerto

Q

quilla

quilla

R

remar

remar

remo

remo

resaca

resaca

ribera

ribera

rompehielos

crebachels

S

sobrejuanete

sobrechuanet

sobrevirar

sobrechirar

sotavento

sotabento

submarino

submarín

sumergir

sumerchir

T

tempestad

tempestat

temporal

temporal

timón

druecho

timonel

timoner

trainera

treninera

trasatlántico

transatlantico

trasbordador

transbordador

travesía

trabesía

trinquete

trinquet

tromba

botinada, trompada

V

vela

bela

velacho

beliz

velaje

belamen

velamen

belamen

velero

belero

verga

berra

virar

chirar

Y

yate

yate

 
Hosted by www.Geocities.ws

1