a

abdukcija (lat. ab — od + ducere — voditi)
kidnapovanje ili nasilno odvodenje kao deo seksualne igre. U igru abdukcije ukljuceni su bondidz, borba i zastrasivanje, koristi se kao deo ugovorene seks scene koja ukljucuje lazno zarobljavanje taoca, zatvorenika, roba ili zrtve silovanja. Scena se igra u privatnosti doma, u spavacim sobama, podrumima ili plakarima. Drugi, mnogo smeliji izvode scene otimica na javnim mestima.

aberacija (lat. aberatio — odstupanje)
termin za ponasanje razlicito od drustveno prihvatljivog; devijacija, parafilija.

abrazija (lat. abradere — ostrugati, ostrici)
1. stimulacija koze razlicitim materijalima:
sirovom svilom, smirglom, vunom, cetkicama...
2. tehnika BDSMa: sti­mulacija koze razlicitim materijalima radi seksualnog uzbudenja.

AC/DC (skracenica za direktnu i naizmenicnu struju) sleng za biseksualce.

adelfogamija (grc.adelfos — brat + gameo — brak)
bracni ugovor prema kome braca dele jednu ili vise zena.

adolescentilizam (lat. adolescere — odrastati)
Parafilicni adolescentilizam se odnosi na ljude koji seksualno zadovoljstvo nalaze u oblacenju ili ponasanju kao adolescent.infantilizam, autonepiofilija.

adult babies (engl.)
1. na za osobe koje nose dec­ju odecu i/ili su preokupirani igrackama i decjim igrama; 2. naziv za osobe koje nalaze seksualno zadovoljstvo izigravajuci bebu (obicno su u pitanju muskarci).

afalacija (grc. phallos — penis)
seksualno uzdrzavanje; celibat.

afefobija (lat. affecto — uhvatiti + fobeomai — plasim se) jak strah od bilo kakvog fizickog dodira sa drugom osobom.

afrodizijak (grc. afrodisios — ljubavni, sredstvo za izazivanje polnog nagona) supstanca koja deluje seks­ ualno stimulativno; iako je mnogo ljudi uvere­no da su odredena hemijska sredstva, hrana ili pice — afrodizijaci, ne postoje naucni dokazi za to.

afrodiziomanija (grc. afrodisios — ljubavni, sredstvo za izazivanje polnog nagona + mania — mahnitost, ludilo) izuzetno izrazen seksualni nagon; erotomanija, nimfomanija, satirijaza.

agalmatofilija (grc. agalma — statua, kip + filia
— ljubav) Naziv za seksualno uzbudenje izazvano kipovima ili statuama; galatofilija, pigmalionizam, statuofilija. Richard Von Krafft-Ebing u svojoj knjizi Psychopathia Sexualis navodi primer bastovana koji se zaljubio u statuu Venere Miletske i koji je otkriven u seksualnom cinu sa njom.
Pigmalion je bio grcki mitski skulptor koji se zaljubio u Galateu (jednu od svojih zenskih statua). Na njegov zahtev, boginja Afrodita ju je ozivela.

age play (engl.)
seksualna igra u kojoj partneri “glume” nekoga ko je dosta mladi ili stariji.

agenobioza (grc.genos — rod, pol + bios — zivot)
bracna zajednica u kojoj su se supruznici spora­ zum­no odrekli seksualnih odnosa.

agonofilija (grc. agon — borba, igra + filia
— ljubav) seksualno uzbudenje izazvano pretvaranjem partnera da se bori ili suprotstavlja.

agorafilija (grc. agora — trg + filia — ljubav)
1. seksualno uzbudenje izazvano otvorenim prostorom; 2. mastanje o seksualnom odnosu na javnom mestu; 3. busi mol.

agreksofilija (lat. aggregare — gomilati, pridruziti + grc. filia — ljubav) seksualno uzbudenje osobe izazvano svescu o tome da drugi znaju za njen seksualan odnos. Ovo se moze dogadati u hotelima, grupnom seksu, van kuce, ili pri poseti prijateljima.

aidoimania (grc. aidoion — vulva + mania
— mahnitost, ludilo) izuzetno izrazena, abnormalna potreba za seksualnim odnosom.

akcija
sleng za seksualni odnos.

akmegeneza (grc. akme — vrhunac + genesis
—nastanak) seksualni vrhunac; orgazam.

akomoklitija (grc. kome — kosa + klitys — brezuljak)
sklonost ka obrijanim genitalijama.

akrofilija (grc. akros — gornji + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano velikim visinama. Skakanje sa velikih visina je aktivnost koja podize adrenalin. Ovo uzbudenje moze biti preneto na strast i seks. Ovakve aktivnosti uglavnom ukljucuju bondidz i vrtoglavicu.

akrotomofilija (grc. akrotomeo — odrezati + filia
— ljubav) sklonost ka partnerima amputiranih udova. Postoje klubovi koji obezbeduju upoznavanje sa ljudima sa amputiranim udovima, takode postoji i stampani materijal u kome su predstavljeni pisani materijali i fotografije. Grant C. Riddle u svojoj knjizi Aputees & Devotees daje detaljnu studiju ovog fenomena.

aksilizam (lat. axilla — pazuh)
penetracija penisom partneru pod pazuho; koitus in axila.

aktirastija (grc. aktis — suncev zrak + erao — zudim)
seksualno uzbudenje izazvano suncevim zracima ili suncanjem.

akukulofalija (lat. cucullus — kapa, kapuljaca + grc. phallos — penis) obrezivanje, odsecanje kozice sa muskog polnog organa; apelus.

akupresura (lat. acus — igla + premere — stisnuti)
pritiskanje odredenih tacaka na telu iglama, cime se izazivaju razlicite reakcije, od kojih su neke seksualne prirode. Dve oblasti koje najvise odgovaraju na akupresuru su sake i stopala. Senzualna akupresura takode ukljucuje usi i veliki prst na nozi koji moze biti narocito osetljiv na sisanje ili jednostavno pritiskanje. Druge akupresurne tacke na telu su na bradavicama, centru grudi izmedu bradavica, na vrhu pubicnih dlacica, u osnovi kicme i oko anusa. Osecaj na ovim tackama moze varirati od osobe do osobe, a neke mogu biti potpuno neosetljive. Akupresurne tacke koje izazivaju seksualno uzbudenje abrojali su D. i E. Ramsdale u knjizi "Sexual Energy Ectasy, A Practical Guide to Lovemaking Secrets of the East and West.

akustikofilija (grc. akuo — cujem + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano zvucima.

Albert (Princ Albert)
pirsing izmedu uretre i unutrasnje strane penisa, koji omogucava da se nakit nosi na vrhu penisa.

albutofilija (grc. cals, poet. more + bapto — umociti + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano vodom.

alfa muskarac (grc. alfa — fig. pocetak)
dominantan muskarac, onaj koji gospodari; izraz potekao iz zoologije i oznacava muzjaka pred­vodnika.

alfa zena (grc.alfa — fig. pocetak)
dominantna zena, ona koja gospodari; izraz potekao iz zoologije i oznacava zenku predvodnika.

alfamegamija (grc. alfa — fig. pocetak+ gameo — brak)
seksualna sklonost ka dosta starijim ili mladim partnerima.

algofilija (grc. algos — bol + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano telesnim bolom; algolagnija, mazohizam.

algolagnija (grc. algos — bol + lagneia — telesno uzivanje)
algofilija.

alifiner (fran. aliphineur)
osoba koja koristi parfem da bi uzbudila partera.

aloerastija (grc. allos — drugi + erao — zudim)
seksualno uzbudivanje partnera golotinjom nekog treceg lica.

alopelija (grc. allos — drugi + grc. pelo — zavisim)
postizanje orgazma posmatranjem intimnih odnosa drugih osoba.

alorgazmija (grc. allos — drugi + orgao — bujam)
seksualno uzbudenje u toku seksualnog odnosa sa partnerom izazvano mastanjem o nekoj drugoj osobi.

alotriorastija (grc. allotrios — tudj + erao — zudim)
seksualno uzbudenje izazvano partnerima drugih rasa ili naroda; interracial, miscegenacija, panmiksija.

altokalcifilija (lat. altus — visok + calceus — cipela + grc. filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano visokim potpeticama; fetis visokih stikli.

alvinolagnija (lat. alvus — trbuh + grc. lagneia — telesno uzivanje)
seksualno uzbudenje izazvano trbuhom; fetis stomaka.

amatripsija (grc. ama — zajedno, skupa + tribo — trljam)
masturbacija trljanjem stidnih usana jedne o drugu.

amaurofilija (grc. amauros — taman, slep + filia — ljubav)
1. sklonost ka slepim partnerima;
2. seksualno uzbudenje izazvano stavljanjem poveza preko partnerovih ociju.

ambiseksualnost (lat. ambo — oboje + sexus — pol)
odrzavanje seksualnih odnosa sa oba pola; amfiseksualnost, biseksualnost, sekso­ shizija.

amelotacija (grc. melos — ud)
gubitak nekog uda.

amelotaza (grc. melos — ud)
seksualno uzbudenje izazvanom nedostatkom nekog uda kod partnera.

amfigeneza (grc. amfi — na obe strane, uokolo + genesis — nastanak, rodenje) oblik seksualnog ponasanja: homoseksualna osoba sposobna za normalne seksualne odnose i sa osobama suprotnog pola; bajk.

amfiseksualnost (grc. amfi — na obe strane, uokolo + lat. sexus — pol)
ambi­ seksu­ al­ nost, biseksualnost, seksoshizija.

amikeza (grc. amytto — grebem)
grebanje partnera usled seksualne strasti.

amokoshizija (mal. amok — mahnitost + grc. shizo — cepam)
seksualna pomama koju karakterise zelja da se zena povredi ili osakati.

amomaksija (grc. ammos — stajaliste, mahe — borba)
seksualni odnos u parkiranom automobilu.

ampeling
horizontalni pirsing kroz glavic penisa.

anafrodizijak
lekovi, droga ili bilo koja druga supstanca koja potiskuje seksualnu zelju.

anaklitizam (grc. anaklino — oslanjati se, zaostajati u razvoju)
seksualno uzbudenje izazvano pred­ me­ tima i igrackama iz detinjstva.

analingus (lat. anus — cmar + lingua — jezik)
nadrazivanje partnerovog anusa jezikom; hedralingus.

analinktus (lat. anus — cmar + lingere — lizati)
lizanje anusa, analingus.

analipsacija (lat. anus — cmar + ipsacija)
analno samozadovoljavanje.

analizam (lat. anus — cmar)
seksualno uzbudenje izazvano stimulacijom anusa, oralno, vibratorima, klistiranjem, fistingom ili koitusom; ne smatra se parafilijom.

analni fetisizam
seksualna fiksacija anusom; pasivna: opsednutost sopstvenim anusom; aktivna: opsednutost anusom druge osobe.

analni seks (lat. anus — cmar)
penetracija penisom u partnerov anus, koitus analis, proktofalitizam, sotadizam, grcka kultura.

anasteemafilija ( grc. anestekos — visok + filia — ljubav)
seksualna sklonost ka partnerima viseg ili nizeg rasta.

androcentrik (grc. aner — covek, muskarac + lat. centrum — srediste, centar) osoba opsednuta mus­ koscu i falusom, falocentrik.

androdajk (engl. androgin dyke)
muskobanjasta lezbijka ciji je pol tesko odrediti na osnovu spoljasnjeg izgleda.

androfobija (grc. aner — covek, muskarac + fobeomai — plasim se)
jak, patoloski strah od muskaraca.

androgin (grc. aner — covek, muskarac + gyne — zena)
osoba sa karakteristikama oba pola, dvopolno bice, hermafrodit.

androginija (grc. aner — covek, muskarac + gyne — zena)
posedovanje muskih i zen­ skih polnih karakteristika (grudi i penisa) istovremeno, dvopolnost, herma­ fro­ di­ tizam.

androginofilija (grc. aner — covek, muskarac + gyne — zena + filia — ljubav) sklonost ka pa­ r­ tne­ rima oba pola; biseksualnost.

android (grc. aner — covek, muskarac + eidos — lik)
humanoidni robot.

androidizam (grc. aner — covek, muskarac + eidos — lik)
seksualna sklonost ka humanoidnim robo­ tim­ a; ginandroid.

androkratija (grc. aner — covek, muskarac + krateo — vladam, zapovedam) vladavina muskaraca, patrijarhat.

adromanija (grc. aner — covek, muskarac + mania — mahnitost, ludilo)
nezasita polna zelja zena za mu­ s­ karcima; nimfomanija, arhenotigmofilija.

andromimetofilija (grc. aner — covek, muskarac + mimeomai — oponasam + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano zenama koje se ponasaju i oblace kao mu­ s­ karci.

androsodomija (grc. aner — covek, muskarac + sodomija)
analni seks sa muskarcem.

andjeo
sleng za muskog homoseksualca koji izdrzava i materijalno pomaze partnera.

anhedonija (grc. an— ne + hedone — uzitak)
nesposobnost da se dozivi bilo kakvo zadovoljstvo u situcijama koje su ugodne, ukljucujuci i seksualne odnose.

anililagnija (lat. anilis — starica, baba + grc. lagneia — telesno uzivanje) seksualno uzbudenje izazvano starijim zenskim partnerom; graofilija, matronolagnija.

anisonogamija (grc. anisos — nejednak + gameo — brak) alfamegamija.

anofelorastija (grc. anofeleo — ne valjati + erao — zudim)
seksualno uzbudenje izazvano poni­ zava­ njem ili vredanjem partnera.

anofilemija (lat. anus — cmar + filema — poljubac)
ljubljenje anusa.

anokratizam (lat. anus — cmar + grc. krato — vladam)
favorizovanje analnog seksa.

anomeatija (lat. anus — cmar + maia — majka, zena)
analni seks sa starijom partnerkom.

anoraptus (lat. anilis — starica, baba + rapere — silom osvojiti, oteti)
napasnik koji siluje samo starije zene.

anorgazmija (grc. an — ne + orgao — bujam)
teskoca pri postizanju orgazma zbog psiholoske, neuroloske, ginekoloske ili hormonalne disfunkcije.

anti-bod
spoj mrsavog muskarca i debele zene.

antolagnija (grc. anthos — cvet + lagneia — telesno uzivanje)
seksualno uzbudenje izazvano mirisanjem cveca.

antropofagolagnija (grc. anthropos — covek + fageo — jedem + lagneia — telesno uzivanje) seksualna nastranost: silovanje koje se zavrsava kanibalizmom.

apadrajva
vertikalni pirsing glavica penisa.

apareunija (grc. a — ne + pareunos — onaj ko lezi kraj nekog)
nemogucnost ostvarivanja seksualnog osnosa.

apelus (lat. a — ne + pellis — koza)
akukulofalija.

apistija (grc. apisthia — nevera, neverstvo)
seksualni odnos izvan postojece veze, preljuba.

apotemnofilija (grc. apotemno — odseci, odcepiti, odvojiti + filia — ljubav) seksualno uz­ bu­ denje izazvano fantazijom o gubitku nekog uda.

apstinencija (lat. abstinere — odvracati, suzdrzati se)
afalatija, celibat.

arahnefilija (grc. arahne — pauk + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano paucima.

arenotelikon
bice sa osobinama oba pola; naziv potice iz knjige “Physiologus” ano­ nim­ nog autora iz rane renesanse.

arhenotigmofilija
andromanija, nimfomanija.

arsometrija (grc. arsen — muskarac + metron
— mera) analni seks, grcka kultura.

articoke
sleng za razvratne zene, ruzne i stare.

aseksualnost (lat. a — ne + sexus — pol)
nezainteresovanost za seks; nedostatak seksualne zelje ili nizak nivo erotskog odgovora kao posledica psiholoske ili organske disfunkcije; hiposeksualnost.

asfinksijafilija (grc. sphingo — daviti, gusiti + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano nedostatkom kiseonika, gusenjem; kontrola disanja, skarfing, strengulacija.

asinodija (grc. a — ne + synodos — susret, pren. koitus)
seksualno uzdrzavanje, prvenstveno zbog impotencije.

asketizam (grc. askesis — trening)
isposnistvo, strog nacin zivota, cesto iz religioznih razloga; odricanje od seksualnog uzivanja.

astenolagnija (grc. astheneia — slabost, bolest + lagneia — telesno uzivanje) seksualno uzbudenje izazvano sopstvenom slaboscu ili ponizenjem.

astifija (grc. a — ne + styfo — otvrdnuti)
muska seksualna nemoc; impotencija.

aukcija (lat. auctio — aukcija)
BDSM scena licitacije u kojoj se “seksualni rob” daje onome ko najvise ponudi.

autagonistofilija (grc. autos — sam + agonizo —takmicim, nadmecem se + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano izlaganjem nagog tela pogledima neznanaca tokom nastupa na sceni ili foto-sesna; vrsta egzibicionizma.

autasasinofilija (grc. autos — sam + fran. assassin — ubica + grc. filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano organizovanjem scene sopstvenog ubistva.

autodermatofagija (grc. autos — sam + derma — koza + fagein — jesti) seksualno uzbudenje izazvano jedenjem delova sopstvene koze.

autoerotika (grc. autos — sam + eros — fig. ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano samim sobom; autofilija, narcizam.

autoerotizam (grc. autos — sam + eros — fig. ljubav)
autoerotika; autofilija, narcizam.

autoeroticna smrt
iznenadna smrt tokom samozadovoljavanja; autoerotska asfinksija, elektrokutofilija.

autoerotska asfinksija (grc. autos — sam + eros
— fig. ljubav + sfingo — davim, gusim) seksualno uz­ budenje izazvano samo­ uskra­ civanjem kiseonika i strahom od smrti gusenjem; autoeroricna smrt.

autofagija (grc. autos — sam + fagein — jesti)
seksualno zadovoljstvo izazvano jedenjem delova sopstvenog tela.

autofetisizam
ekstremni oblik narcizma, seksualna opsednutost sopstvenim telom.

autofilija (grc. autos — sam + filia — ljubav)
ljubav i zudnja prema samom sebi; autoerotika.

autoflagelacija (grc. autos — sam + flagellare
— bicevati) sibanje samog sebe radi seksualnog zadovoljstva.

autoginefilija (grc. autos — sam + gyne — zena
+ filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano nosenjem odece karakteristicne za suprotan pol.

autohedonija (grc. autos — sam + hedone
— zadovoljstvo) terimin koji oznacava autoerotizam ili mastur­ baciju.
automizofilija (grc. autos — sam + miso — mrzim + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano sopstvenom prljavstinom ili smradom.

automizofobija (grc. autos — sam + miso — mrzim + fobeomai — plasim se) jak strah od sopstvene prljavstine ili neprijatnih mirisa, cest uzrok seksualne neaktivnosti.

autonepiofilija (grc. autos — sam + nepios — dete + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano oblacenjem i ponasanjem poput deteta; adult babies, adolescentilizam, infantilizam.

autopederastija (grc. autos — sam + pederastija) penetracija u anus sopstvenim penisom.

avisodomija (lat. avis — ptica + sodomija)
seksualna nastranost: lomljenje vrata ptici tokom sodomije radi postizanja jaceg seksualnog zadovoljstva.

azospermija (grc. azomai — susiti se, sahnuti + sperma)
odsustvo spermatozoida iz semene tecnosti, sterilnost.


b


bageri (engl. buggery)
analni seks, grcka kultura.

bajk (engl. bike)
1.biseksualna lezbijka; lezbijka koja ima povremene odnose sa partnerima suprotnog pola;
2. promiskuitetna zena.

bandling (engl. bundle)
naziv za partnere koji spavaju zajedno bez seksualnih odnosa.

bardaha
mladi homoseksualni ljubavnik, muska lolita.

barosmija (grc. barys — tezak + osme — miris, vonj) seksualno uzbudenje izazvano odredenim mirisom.

bastinado (span. baston — stap, batina)
BDSM scena: vid mucenja ili kaznjavanja botoma batinanjem stopala.

bat plag (engl. butt plug)
cep ili neki manji predmet koji se ubacuje u analni otvor radi seksualnog nadrazaja.

bazoeksija (lat. basio — ljubiti)
seksualno uzbudenje izazvano ljubljenj­ e­ m.

BBW (engl. Big Beautiful Woman)
www. oznaka za debele zene.

BD (engl. Bondage & Discipline)
B/D, ili B&D; skracenica za bondidz i dis­ cipli­ nu; oznacava odnos izmedu dve osobe u kome jedna uziva u ponizavanju (disciplinovanju), a druga u ponizenju; za razliku od SMa uglavnom ne podrazumeva tezi fizicki bol.

BDSM ili BD/SM (engl. Bondage/ Discipline /Sadomasohism) termin koji objedinjuje bondidz, disciplinu i sadomazohizam.

BDSM pomagala
rekviziti u BDSM scenama koji pomazu pri postizanju seksualnog zadovoljstva: guma, koza, cipele, donji ves, najlon, oglica, lisice, povez za oci, lateks, dildo, zenska odeca, konopac, krzno...

BDSM scene
scene u kojima dvoje ili vise ljudi igraju uloge radi seksualnog zadovoljstva; speniking, bon­ didz, silovanje, fantazija kidnapo­ va­ nja, pirsing, tortura genitalija, enema, fan­ tazija aukcije, engleska disciplina, bodi vorsip, infantilizam, toalet scena, krosdresing...

BDSM uloge
uloge koje ucesnici u BDSM sceni igraju radi seksualnog uzbudenja; top: uciteljica/ucitelj, kraljica/kralj, gospodar/gospodarica, mama/tata, policajka/policajac, sestra/doktor; botom: ucenik/ucenica, rob/robinja, sluga/kucna pomocnica, neposlusni sin/cerka, pres­ tup­ nik/prestupnica, neodgovoran bolesnik/bolesnica.

bebi pro
sleng za veoma mladu prostitutku.

bebi svingeri
termin koji oznacava par koji prvi put svinguje.

bel dansing (engl. bell dancing)
izazivanje bola zakacinjanjem zvona ili drugih predmeta na kuke zabodene u kozu radi sek­ s­ ualnog uzbudenja.

belonefilija (grc. belone — siljak, igla + filia — ljubav)
ubadanje igala u kozu radi seksualnog uzbudenja.

belo roblje
1. made zene ili muskarci koji su bez obzira na rasu prinudeni da se bave prostitucijom;
2. simbolican naziv za botoma koji se prodaje u BDSM sceni aukcije.

bestijalnost (lat. bestia — zivotinja, zver)
seksualna nastranost prema zivotinjama; zooerastija, zoofilija, tabu.

bestijalsadizam (lat. bestia — zivotinja, zver
+ sadizam) seksualna nastranost: surovost prema zivotinjama tokom sodomije.

bi
skracenica za biseksualac.

bic
siba od drveta ili koze koja se koristi u BDSM scenama; korbac, remen.

bicevanje
BDSM scena: sibanje botoma radi seksualne stimulacije.

bifkejk (engl. beefcake)
fotografije na kojima su prikazani seksualno atraktivni, obicno misicavi muskarci, sa vrlo malo ili nimalo odece.

biginizam (lat. bis — dvaput + grc. gyne — zena)
seksualan odnos jednog muskarca sa dve zene.

Bihari-operacija
presecanje ligamenta iznad penisa da bi izgledao duzi.

bijastofilija (grc. biastes — nasilnik + filia — ljubav) seksualno uzbudenje koje osoba dozivljava prilikom surovog silovanja zrtve.

birsing (engl. birc)
sibanje prutom od brezovog drveta radi seksualne stimulacije u BDSM sceni.

biseksualnost (lat. bis — dvaput + sexus — pol)
odrzavanje seksualnih odnosa s oba pola; ambi­ seksualnost, amfiseksualnost, seksoshizija.

bisenzualizam (lat. bis — dvaput + sensus — osecanje)
zaineresovanost za oba pola ali bez zelje da se ostvare seksualni kontakti.

bivirizam (lat. bis — dvaput + vir — covek, muskarac)
seksualni odnos jedne zene sa dva muskarca.

blad sports (engl. blood sports)
grube seksualne igre u okviru BDSMa koje podrazumevaju krv.

blastolagnija (grc. blaste — klica, mladica, potomak + lagneia — telesno uzivanje) seksualna sklonost starijeg muskarca ka mladim devojkama.

bob (engl. battery operated boyfrend)
eufemizam za vibrator.

bodi vorsip (engl. body worship)
BDSM scena u kojoj je botom primoran da “obozava” telo svog partnera.

bol
1. neprijatan osecaj izazvan bolescu ili nekim stimulansom; 2. neprijatan nadrazaj koji izaziva seksualno uzbu­ denje.

bondidz (engl. bondage)
telesno vezivanje ili mentalno sputavanje partnera radi obostranog seksualnog zadovoljstva.

bordel (fran. bordel)
javna kuca, kupleraj.

botom (engl. bottom)
potcinjen BDSM partner u seksualnom odnosu; mazohista, rob.

botulinonanija (lat. botulus — kobasica + onanija) upotreba kobasice kao dildoa radi seksualnog zadovoljenja.

bradikubija (grc. bradys — spor, trom + lat. cubo — lezati, oblezati) usporeni pokreti tokom fistinga.

brahioprotski erotizam (lat. brachius — ruka
+ grc. protypto — prodirati, probijati; eros — fig. ljubav) penetracija citavom rukom u anus; duboki oblik fistinga.

brending (engl. branding)
zigosanje, utiskivanje nekog znaka, slike ili inicijala u kozu.

brnjica
1. korpa od koznih kaiseva koja se stavlja zivotinjama na njusku da bi se sprecilo pokretanja vilice; 2. BDSM pomagalo koje se koristi zajedno sa remenom i opremom.

buginonija (grc. bus — govedo, pren. rog + gyne — zena + onanija)
masturbacija razlicitim predmetima kojima se prodire u vaginu; dildo.

buldajk (engl. bulldyke)
sleng za agresivnu i izuzetno muskobanjastu lezbijku; dajkosaurus.

busi mol (engl. bushie mall)
seksualni odnos na otvorenom prostoru; agorafilija.

c

cat o’nine tails (engl.)
1. bic sastavljen od vise traka sa ojacanim kraje­ vi­ ma; 2. BDSM pomagalo; macka.

CBT (engl. Cock & Ball Torture)
www. oznaka za ljubitelje torture penisa i testisa.

celibat (lat. coeliebs — neozenjen, slobodan)
seksualno uzdrzavanje; afalatija, apstinencija, lagnokoliza.

cimbalizam (lat. cymbalum — udaraljke koje su se koristile pri orgijama u cast Kibele i Dionisa) lezbijanizam.

cipele
stikle; fetis visokih stikli; retifizam.

cirkumcizija (lat. circumcidere — obrezati)
hirursko odstranjivanje kozice sa polnog organa; obrezivanje.

CIS (engl.Complete and Irrevocable Submission)
www. BDSM oznaka za kompletnu i neopozivu predaju.

cisvestizam
BDSM praksa nosenja odece koja ima izrazito seksualnu konotaciju (uniforme).

civili
gej termin za osobe sa “normalnim” seksualnim sklonostima.

close up (engl.)
www. oznaka za krupan kadar genitalija u porno filmovima i na fotografijama.

CP (engl. Corporal Punishment)
www. BDSM oznaka za telesno kaznjavanje.

cvisenstufe (nem. zwischenstufe — medustepen)
homoseksualnost.

c

cabi cejser (engl. chubby chaser)
osoba koju seksualno uzbuduju debeli ljudi.

cizkejk (engl. cheesecake)
fotografije na kojima su prikazane atraktivne zene sa vrlo malo ili nimalo odece.


d

dajk (engl. dyke)
zenski homoseksualac; lezbijka, tribadizam, safizam.

dajk dedi (engl. dyke daddy)
sleng za coveka koji se druzi sa lezbijkama.

dajkosaurus (engl. dyke + grc. sauros — guster) sleng za agresivnu i muskobanjastu lezbijku; buldajk.

dajktajk (engl. dyketyke)
sleng za mladica koji se krece u drustvu lezbijki.

dakrifilija (grc. dakry — suza + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano partnerovim suzama; dakrilagnija.

dakrilagnija (grc. dakry — suza + lagneia — telesno uzivanje)
dakrifilija.

dam d voajaz (fran. damme de voyage)
zenska lutka napravljena za seksualno zadovoljavanje muskaraca; namenjena prvenstveno mornarima i ljudima koji dugo odsustvuju od kuce.

dandzen (engl. dungeon)
prostorija specijalno dekorisana za BDSM scene.

defekacija (lat. defaeco — cistiti)
praznjenje creva, izbacivanje izmeta; toalet-trening.

defloracija (lat. defloresco — ocvasti)
oduzimanje nevinosti, razdevicenje, himenoreksija.

dejzi
sleng za homoseksualca.

dendrofilija (grc. dendron — drvo + filia — ljubav)
1. obozavanje plodnosti drveca;
2. seksualno uzbudenje izazvano drvecem.

denim (engl.)
plavi dzins popularan medu medu vanilama i homoseksualcima; prihvacen
kao dres kod u kombinaciji sa kozom.

depilacija (lat. de — od + pilus — dlaka)
1. odstranjivanje malja radi higijene; depilacija (voskom) i epilacija (trajno odstranjivanje malja strujom);
2. brijanje glave i genitalija radi seksualne stimulacije.

dermafilija (grc. derma — koza + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano partnerovom kozom; dorafilija.

dermagrafizam (grc. derma — koza + grafo — grebem, pisem)
tragovi na kozi nastali od ujeda, grebanja ili sisanja usled seksualnog uzbudenja.

99 (devedeset devetka)
analni seks.

devijacija (lat. devia — stranputica)
razlicite seksualne sklonosti koje ostupaju od uobicajenog seksualnog ponasanja drustvene vecine; parafilija.

dildo (ital. diletto — uzivanje)
predmet za seksualno zadovoljavanje u obliku penisa uvecanih dimenzija.

dipoldizam (prema nemackom nastavniku Dipoldu koji je osuden za zlostavljanje dece) seksualno uzbudenje izazvano zlostavljanjem dece.

disciplina
mustranje, disciplinovanje botoma radi obostranog seksualnog zadovoljstva: sibanjem, spenkingom, birsingom...

dismorfofilija (lat. dis — prefiks za rastavljanje + morfe — oblik + filia — ljubav)
seksuana sklonost ka izoblicenim ili fizicki nakaznim osobama.

dispareunija (lat. dis — prefiks za rastavljanje + grc. pareunos — onaj ko lezi kraj nekog) sindrom teskog ili bolnog polnog snosaja.

dizeldajk (engl. dieseldyke)
sleng za veoma muskobanjastu lezbijku.

dog trening (engl. dog training)
BDSM igre u kojima se botom tretira kao pas.

dominacija (engl. domination)
preuzimanje glavne uloge u BDSM scenama; podrzumeva vodenje igre i kontrolisanje ponasanja botoma.

dominant (lat. dominus — gospodar)
osoba koja gospodari ili dominira.

dominator (lat. dominus — gospodar)
muskarac koji ima dominantu ulogu u BDSM sceni.

dominatrix (lat.domina — zena koja vlada, dominira) zena u dominantnoj ulozi; najcesce se odnosi na profesionalnu dominu ciji posao nije klasifikovan kao prostitucija, jer se genitalni seks ne podrazumeva.

Don Zuan sindrom
satirijaza.

dorafilija (grc. dora — odrana koza + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano zivotinjskim krznom ili kozom; hiferfilija.

dreg king (engl. drag king)
lezbijka koja izlazi na javna mesta odevena kao muskarac.

dreg kvin (engl. drag queen)
gej muskarac koji izlazi na javna mesta odeven
i nasminkan kao zena, namerno preterujuci u takvom oblacenju i ponasanju.

drveni leptiric
BDSM igracka koja se koristi u pirsing igrama; kartonski ili drveni isecak koji se kaci na kozu penisa radi seksualnog uzbudenja.

duboko grlo (engl. “Deep throat” — naslov porno filma)
tehnika felacija; uvlacenje penisa duboko u partnerova usta, do grla.

dupli standard
prema sociologu I. Reiss jedan od cetiri standarda drustva prema predbracnim seksualnim odnosima. Predbracni seks je prihvatljiv za muskarce, ali ne i za zene. Dupli standard moze biti "ortodoksan" koji se cvrsto drzi rodne podele bez obzira na vrstu veze izmedu muskarca i zene i "tranzicijski" u kome se seks smatra prihvatljivim za zenu ako je zaljubljena ili verena.

24/7 (dvadeset cetiri/sedam)
24 casa — 7 dana u nedelji; simbol za BDSM vezu koja podrazumeva ugovor punog radnog vremena.

dvopolnost
androgin, hermafrodit.

e

Edip (grc. mit)
grcki mitoloski junak, koji je u neznanju ubio oca i ozenio se rodenom majkom zbog cega je bio kaznjen.

Edipov kompleks
1. poremecaj licnosti nastao usled polne ljubavi prema roditelju suprotnog pola;
2. potisnuta zelja kod muskog deteta da ima seksualni odnos sa sopstvenom majkom.

efebofilija (grc. efebos — mladic + filia — ljubav) seksualna sklonost ka mladim muskim partnerima, momcicima.

efeminat (lat. effeminare — omeksati, postati slabic) zenskasto ponasanje; maniri kod muskarca ili decaka koji ga karakterisu kao homoseksualca.

efi
sleng za heteroseksualnog ili homoseksualnog efeminata.

egzibicionizam (lat. exhibere — izlagati, pokazivati)
seksualno uzbudenje izazvano pokazivanjem polnih organa pred drugima; peodeiktofilija, penodeiktofilija.

egzofilija (grc. exo — vani, napolju + filia — ljubav)
opsti naziv za neki neobican ili bizaran fetis; neofilija.

ejakulacija (lat. ejaculari — izbaciti)
izbacivanje semena kroz penis prilikom orgazma.

ejakulacio prekoks (lat. ejaculari — izbaciti, praecox — preran) prerana ejakulacija, neposredno po pocetku seksualnog odnosa; prebliza, tahorgazmija.

ekdemolagnija (grc. ek — izvan + demos — zemlja, drzava + lagneia — telesno uzivanje)
seksualno uzbudenje izazvano putovanjem ili udaljenoscu od kuce; hodofilija.

ekdioza (grc. ekdyo — svuci, skinuti sa sebe)
seksualno uzbudenje izazvano skidanjem odece pred drugima; egzibicionizam.

ekorsman (fran. ecorchement)
udaranje, bicevanje radi seksualnog zadovoljstva; flagelacija, viping.

ekstaza
1. najvisi stepen zanosa, odusevljenja; 2.stanje eks­tre­ mne euforije koje se dozivljava u trenutku orga­ z­ m­ a­ .

ekuterizam (fran. ecouter)
seksualno uzbudenje izazvano prisluskivanjem tudeg seksualnog odnosa.

elektrofilija (grc. elektron — cilibar + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano elektricnim stimulansima.

elektrokutofilija (grc. elektron — cilibar + lat. cutis — koza + filia — ljubav) parafilija u kojoj se seksualno uzbudenje ili orgazam postize elektric­ nom stimulacijom tela, najcesce bradavica i geni­ talija; ova parafilija cesca je kod zena nego kod mu­ skaraca, ponekad moze prouzrokovati izne­ nadnu smrt; autoeroticna smrt.

emaskulacija (lat. e — od, raz- + masculus — muski)
uklanjanje muskih genitalija, obicno testisa.

emetofilija (grc. emetos — povracanje + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano povra­ ca­ njem; rimski tus.

enditofilija (grc. endyo — obuci + filia — ljubav)
seksualna sklonost iskljucivo ka odevenim partnerima; enditolagnija.

enditolagnija (grc. endyo — obuci + lagneia
— telesno uzivanje) enditofilija.

enema (grc. eneimi — biti u necemu, nalaziti se unutra) izbacivanje tecnosti prethodno ubacene u anus radi seksualnog zadovoljstva; enema koktel.

enema koktel (grc. eneimi — biti u necemu, nalaziti se unutra) ispijanje tecnosti izbacene iz anusa posle eneme.

entomofilija (grc. entomos — insekt + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano upotrebom insekata prilikom seksualnog odnosa.

entomokizam (grc. entomos — insekt)
koriscenje insekata u seksualnim igrama.

eonizam
preoblacenje muskarca u zenu, termin koji je
prvi put upotrebio Havelock Ellis, aludirajuci na Kava­ ljera Eona (Chavalier Charles Eon de Beau­ mont, 1728 — 1810), transvestita i francuskog diplomatu sa dvora Katarine Velike; trans­ ves­ tofilija.

eopareunija (grc. eos — zora, osvit + pareunos — onaj ko lezi kraj nekog) stupanje u seksualne odnose u ranoj mladosti.

EPE (engl. Erotic Power Exchange)
www. oznaka za razmenu energije.

epizioklizija (grc. kleio — zakljucavam, zabravljujem)
usivanje velikih usana na vagini.

eproktofilija (lat. e — iz + grc. proktos — straznjica, zadnjica + filia — ljubav) seksualno uzbu­ de­ nje iza­ zvano stomacnim gasovima; eproktolagnija, flautofilija.

eproktolagnija (lat. e — iz, od, sa + grc. proktos — straznjica, zadnjica + lagneia — telesno uzivanje) eproktofilija.

erekcija (lat. erigere — uspraviti, podici)
posledica seksualnog nadrazivanja muskarca ili zene; kod muskarca se manifestuje nabreknucem penisa, a kod zene stezanjem vagine.

erekcija bradavica (lat. erigere — uspraviti, podici) stvrdnjavanje bradavica na grudima kod zena i muskaraca kao posledica uzbudenja, hladnoce, kontakta sa odecom i sl.

erogena zona
deo koze ili sluzokoze oko te­ les­ ­ nih otvora cije adekvatno drazece izaziva ose­ cace seksualne prijatnosti; i drugi delovi tela mogu postati erogene zone ako se stimulacijom erotizuju.

Eros (grc. mit)
1. bozanstvo ljubavi; rodeno iz Haosa, da bi po­ moglo pri stvaranju sveta; 2. sin Afrodite sa kojom se najcesce prikazuje.
erotika (grc. eros — fig. ljubav)
1. odnosi se na umetnost u cijem je sredistu seksualnost prikazana najcesce ne suvise eksplicitno, te je drustvena zajednica smatra prihvatljivom; 2. lju­bav­ ni zivot, culnost, razbludnost, sladostrasce, po­ zu­ da.

erotofobija (grc. eros — fig. ljubav + fobeomai
— plasim se) strah od seksualnog odnosa.

erotografija (grc. eros — fig. ljubav + grafo — pisem)
graficki ili pisani materijal erotske prirode, koji nije okarakterisan kao pornografija.

erotografomanija (grc. eros — fig. ljubav + grafo — pisem + mania — mahnitost, ludilo) seksualno uzbudenje izazvano pisanjem ljubavnih pesama, prica ili pisama.

erotokrat
izrazito muzevan muskarac koji ostavlja jak utisak na zene.

erotolalija (grc. eros — fig. ljubav + lalia — govor, pricanje, govorenje) pricanje o seksu, radi podsticanja seksualne zelje.

erotologija (grc. eros — fig. ljubav+ logos — rec, govor) proucavanje, izucavanje erotike.

erotologist (grc. eros — fig. ljubav)
kolekcionar pornografskog materijala.

erotomanija (grc. eros — fig. ljubav + mania
— mahnitost, ludilo) 1. preokupacija mislima i fantazijama o seksu; 2. kompulsivna, nezajazljiva zelja za seksualnom aktivnoscu.

erotopatija (grc. eros — fig. ljubav + pathos — nesreca, zlo, trpljenje)
opsti naziv za sve devijacije koje se odnose na polni nagon.

erotska apatija (grc. eros — fig. ljubav + apatheia — neosetljivost)
nedostatak uzbudenja ili zelje za seksualnim odnosom.

esplej (engl. ass play)
bilo koja igra koja ukljucuje stimulaciju anusa; ubacivanje razlicitih predmeta u analni otvor radi seksualnog uzbudenja; tusiranje, fisting.

espro (engl. ass pro)
sleng za musku gej prostitutku.

eticka pravila (grc. ethos — obicaj)
odredena pravila u BDSM zajednici koja podrazu­ me­ vaju da igra treba da bude sigurna, zdrava, usa­ g­ ­ la­ sena i “da se sme povrediti ali ne i nasko­ di­ ti”.

eurofobija
strah od zenskih genitalnih organa.

f

falanga (grc. phalanx — kosti koje sacinjavaju kostur prstiju na saci i stopalu) opste ime za bicevanje stopala; bastinado.

falocentrik (grc. fallos — penis + lat. centrum
— srediste) osoba preokupirana mislima ili pricanjem o penisu.

falofilija (grc. fallos — penis + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano penisom.

falofobija (grc. fallos — penis + fobeomai — plasim se)
strah od penisa.

falolalija (grc. fallos — penis + lalia — govor, pri­ canje, govorenje)
pricanje o falusu radi seksualnog uzbudenja.

falos (grc. fallos — fig. kolac)
veliki drveni muski polni organ, simbol stvaralacke sile prirode koji se nosio na svetkovinama posve­ cenim Dionisu; preneseno penis.

falus
muski polni organ, penis.

fanermanija
neodoljiva potreba da se dodiruje odredeni deo sopstvenog tela; prinudno ponasanje sa jakim seksualnim znacenjem za individuu.

fantazije
zamisljanje slika ili dogadaja, mastarenje; sek­ ­ s­ u­ alne fantazije: silovanje, bicevanje, incest, nekrofilija...

feg-heg (engl. fag hag)
naziv za osobe zenskog pola koje se druze sa homoseksualcima.

felacio (lat. fellatio)
oralni seks, cin sisanja, lizanja ili bilo koji drugi nacin oralnog stimulisanja penisa; korvus, peno­ su­ gija, tortura penisa; koitus in os.

felator (lat. fellatio)
muskarac koji vrsi felacio.

felatriks (lat. fellatio)
zena koja vrsi felacio.

femdom (engl. female dominant)
skracenica za bilo koji tip veze izmedu zene koja ima fizicku ili psihicku moc i potcinjenog partnera (muskarca ili zene).

feromoni
hemijske supstance koje se luce u telu i uticu na seksualno ponasanje.

fetis (lat. factico — vestacki nacinjen, idol)
predmet obozavanja koji zauzima mesto partnera prilikom seksualnog uzbudenja; najpoznatiji feti­ sisticki predmeti: odeca od krzna, koze i gume, cizme i cipele sa visokim potpeticama.

fetisisticke forme
odreden predmet koji sluzi fetisisti za seksualno zadovoljavanje bez obzira na materijal od koga je sacinjen (cipele, carape, donji ves).

fetisizam (lat. factico — vestacki nacinjen, idol)
1. obozavanje fetisa; 2. seksualno uzbudenje izazvano fetisom.

FF (engl. Fist Fucking)
www. oznaka za fisting.

figefilija (grc. fyge — beg, bezanje + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano osecanjem progo­ njenosti.

fisting (engl. fisting)
penetracija sakom u vaginu ili anus radi seksu­ alnog uzbudenja.

flagelacija (lat. flagellare — bicevati, sibati)
sibanje partnera radi obostranog seksualnog uzbudenja; bicevanje, ekorsman, viping.

flatufilija (lat. flatus — vetar + grc. filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano partnerovim ispustanjem stomacnih gasova; eproktofilija.

flebotomofilija (grc. phleps — zila + temno —secem + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano pustanjem i sisanjem partnerove krvi; flebotomolagnija, vampirizam.

flebotomolagnija (grc. phleps — zila + temno — secem + lagneia — telesno uzivanje) flebotomofilija.

flip-flop
sleng za menjanje uloga homoseksualnih partnera prilikom analnog seksa.

fobofilija (grc. fobos — strah + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano strahom.

foni
sleng za osobu koja vodi opscene telefonske razgovore.

formikofilija (lat. formica — mrav + grc. filia
— ljubav) vrsta zoofilije u kojoj je seksualno uzbudenje izazvano senzacijama koje izazivaju male zivotinje: puzevi, zabe, mravi ili drugi insekti koji puze, gmizu ili grickaju genitalije.

fratrilagnija (lat. frater — brat + grc. lagneia — telesno uzivanje)
seksualni odnos sa necijim bratom, obicno je upitanju muzevljev.

frigidnost (lat. frigidus — hladan)
neprecizan i proizvoljan izraz za nesposobnost dozivljavanja seksualnog uzbudenja ili zadovoljenja; tradicio­ nal­ no se pripisuje zenama.

frik (engl. freak)
sleng za osobu neobicnih seksualnih sklonosti.

friplej (engl. freeplay)
BDSM scena u kojoj partneri menjaju uloge; botom moze postati top, i obratno.

frotaz (fran. frottage)
seksualno uzbudenje izazvano trljanjem tela o neki predmet ili necije telo.

fut fetis (engl. foot fetish)
fetis stopala, podofilija.


g

gamofobija (grc. gameo — brak + fobeomai — plasim se)
strah od braka.

gamomanija (grc. gameo — brak + mania — mahnitost, ludilo)
patoloska preokupacija brakom, jaka zelja za udajom.

gej (engl. gay)
uobicajen naziv za osobu sa homoseksualnim sklonostima.

gejdom
izraz koji oznacava gej zivotni stil ili gej zajednicu.gejsa (jap. gej — predstava + sa — osoba)
1. posebno obrazovana japanska druzbenica koja muskarce zabavlja pesmom i igrom; 2. japanska prostitutka.

geng beng (engl. gang bang)
uzastopni seksualni odnosi vise muskaraca sa istom zenom; geng seg, redaljka.

geng seg (engl. gang shag)
geng beng.

genitalije (lat. genitalis — oplodujuci, polni)
muski ili zenski polni organi.

genitalni nakit
nakit koji se nosi na genitalijama kao ukras ili radi seksualnog zadovoljstva.

genofakt (lat. genitalis — oplodujuci, polni
+ factum — cin, delo) fetis genitalija.

genufalacion (lat. genu — koleno + grc. fallos
— penis) penetracija medu partnerova kolena.

gerontofilija (grc. geron — starac + filia — ljubav) seksualna sklonost ka starim osobama; anilagnija, graofilija, matronolagnija.

gigantomastija (grc. giga — mera milijardu puta veca od osnovne mere + mastos — sisa, dojka) uvecanje grudi tokom trudnoce.
gik (engl. geek)
1. osoba sa devijantim seksualnim sklonostima, pervert; inteligenta osoba sa losom higijenom i ruznom pojavom koja se smatra seksualno neprivlacnom; HNG; 2. naziv za inteligentne i obrazovane zene.

gimnofilija (grc. gymnos — go, nag + filia
— ljubav) seksualno uzbudenje izazvano gledanjem golotinje.

gimnofobija (grc. gymnos — go, nag + fobeomai — plasim se) strah od nagih tela, golotinje.

gimnokriptoza (grc. gymnos — go, nag + krypto — skrivam, pokrivam) razgovori zena o seksualnom zivotu njihovih muzeva.

ginandroid (grc. gyne — zena + eideos — slika, lik) zenski robot, androidizam.

ginandromorfoza (grc. gyne — zena + aner
— muskarac + morfe — oblik) androginija, hermafroditizam.

ginekeja (grc. gyne — zena)
posebno odeljenje kuce u staroj Grckoj, u kojem su boravile samo zene i u koje drugi muskarci, osim domacina kuce, nisu imali pristup; harem.

ginekomanija (grc. gyne — zena + mania
— mahnitost, ludilo) opsesivna zudnja za zenskim partnerima.

ginekomastija (grc. gyne — zena + mastos — sisa, dojka) pojava velikih (zenskih) grudi kod muskaraca usled hormonskih poremecaja.

ginekozigija (grc. gyne — zena + zygos — veza, spoj)
lezbijanizam, safizam, tribadizam.

ginelofilija (grc. gyne — zena + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano stidnim dlacicama.

ginemimetofilija (grc. gyne — zena + mimeomai — oponasam + filia — ljubav) seksualna sklonost ka muskarcima koji se oblace kao zene.

ginemimeza (grc. gynaikis — zena + mimeomai
— oponasam) preoblacenje muskarca u zenu; kros dresing, transvestitizam.

ginofobija (grc. gyne — zena + fobeomai — plasim se)
jak strah od zena.

golden sauer (engl. golden shower)
uriniranje po partnerovom telu kao deo seksualne igre; urolagnija.

gomfipotija (grc. gomfos — zub + potheo — zeleti, zudeti)
seksualno uzbudenje izazvano gledanjem necijih zuba.

grafelagnija (grc. grafo — pisem + lagneia
— telesno uzivanje) seksualno uzbudenje izazvano gledanjem pornografskih fotografija.

graofilija (grc. grus — starica + filia — ljubav)
seksualna sklonost ka starijim partnerkama; anilagnija, matronolagnija.

gregomulsija (lat. grex — gomila, drustvo
+ mulcere — milovati, gladiti) seksualno uzbudenje izazvano milovanjem usred velike grupe ljudi.

grudi (lat. mamma)
dojke, grudne zlezde zene grozdaste grade; funkcija grudi je neposredno povezana sa repro­ duk­ cijom (dojenje), ali iznad svega one su jedan od simbola zenske seksualnosti; sise, erogena zona.

grupi (engl. groupie)
devojka koja prati muzicke ili filmske zvezde na turnejama radi seksualnih odnosa sa njima.

grupni seks
istovremeni seksualni odnosi vise parova ili poje­ dinaca u jednoj prostoriji, najcesce sa medusobnom razmenom partera; martimahlija, orgija, svinging, trampa.

guma
1. posle koze najpopularniji fetis materijal; najcesce se koristi za odecu i obucu;
2. eufemizam za kondom.

gvozdene noge
bondidz oprema: okovi za zglobove koje povezuje stap ili lanac.


h

hard svinging
svingerska zurka na koju se odlazi radi grupnog seksa.

harem (arap.)
1. izdvojeno odeljenje u muslimanskoj kuci u kojoj borave zene; ginekeja; 2. vise supruga ili ljubavnica istog muskarca.

harmatofilija (grc. harmato — poruga, ruganje
+ filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano nevestoscu ili pravljenje gresaka tokom seksualnog odnosa.

harmatofobija (grc. harmato — poruga, ruganje
+ fobomai — plasim se) strah od seksualne neves­ tos­ ­ ti ili od pravlj­ enja gresaka tokom seksualnog odnosa.

harpaksofilija (lat. harpaks — lupez, lopov + grc. filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano usled pretrpljene pljacke ili provale.

hebefilija (grc. hebe — mladost + filia — ljubav)
seksualna sklonost starijih muskaraca ka decacima.

hedonizam (grc. hedone — zadovoljstvo, naslada)
prepustanje zadovoljstvima: hrani, picu, seksu, drogama...

hedonofilija (grc. hedone — zadovoljstvo, naslada + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano razlicitim zadovoljstvima, hedonizmom.

hedralingus (grc. hedra — sediste + lingua — jezik) analingus.

hemerotizam (grc. hemera — dan + eros)
mastanje o seksu ili golotinji.

hemotigolagnija (grc. haima — krv + tynhano
— zateci, naci + lagneia — telesno uzivanje) seksu­ alno uzbudenje izazvano krvavim uloscima ili tamponima.

Hermafrodit (grc. mit)
sin Hermesa i Afrodite u koga se zaljubila nimfa Salama­ kida, na njenu molbu, bogovi su njihova tela sjedinili u dvopolno bice - Hermafrodita.

hermafrodit (grc. Hermes + Afrodita)
dvopolan, osoba koja poseduje i muske i zenske polne organe; androgin.

hermafroditizam (grc. Hermes + Afrodita)
androginija, dvopolnost.

hetera (grc. hetaira — drugarica, prijateljica, ljubavnica, bludnica) u staroj Grckoj, obrazovana prostitutka, kurtizana cije su usluge mogli da koriste samo pripadnici najvise drustvene klase.

heterofilija (grc. heteros — drugi + filia — ljubav) seksualna sklonost ka pripadnicima suprotnog pola.

heterofobija (grc. heteros — drugi + fobeomai
— plasim se) strah od suprotnog pola.

heteroseksualnost (grc. heteros — drugi + lat. sexus — pol) osecanje seksualne privlacnosti iskljucivo prema pripadnicima suprotnog pola.

hibristofilija (grc. mit. hibris — prestup, oholost
+ filia — ljubav) seksualna sklonost ka osobama koje su pocinile neki prestup ili zlocin.

hiferfilija (grc. hife — tkanje, tkivo + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano dodirivanjem koze, kose, krzna ili neke tkanine; dorafilija.

higrofilija (grc. hygros — mokar, vlazan + filia
— ljubav) seksualno uzbudenje izazvano telesnim tecnostima (pljuvacka, sluz, krv, mokraca).

hijerofilija (grc. hieros — svet, posvecen + filia
— ljubav) seksualno uzbudenje izazvano svetim (sakralnim) predmetima.

himen (grc. hymen — kozica)
devicanska opna, membrana koja zatvara otvor va­ gine; probija se prilikom prvog seksualnog odnosa, defloracija je potpuna posle prvog porodaja.

himenoklaza (grc. hymen — kozica + klao
— lomim, razbijam, kidam) hirurska defloracija.

himenorafija (grc. hymen — kozica)
onemogucavanje pristupa himenu radi sprecavanja seksualnog odnosa, infibulacija.

himenoreksija (grc. hymen — kozica + rezo
— zrtvovati, prineti na zrtvu) defloracija.

hiperfilija (grc. hyper — previse + filia — ljubav)
opsesivna zudnja za seksualnim odnosima.

hiperorgazmija (grc. hyper — previse + orgazam) postizanje veceg broja orgazama tokom jednog seksualnog odnosa.

hiperseksualnost (grc. hyper — previse + lat. sexus — pol) neutaziva seksualna zelja uglavnom udruzena sa nemogucnoscu postizanja potpunog orgazma.

hipomastija (grc. hypo — ispod + mastos — sisa, dojka) nerazvijenost grudi kod zena usled hormonlnog poremecaja.

hiposeksualnost (grc. hypo — ispod + lat. sexus — pol) aseksualnost.

hirsutofilija (lat. hirsutus — dlakav, kosmat + grc. filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano dlakama ispod pazuha.

HNG (engl. Horny Net Geek)
www. oznaka za napaljenog gika.

hodofilija (grc. hodos — put + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano putovanjem, ekdemolagnija.

homicidofilija (lat. homo — covek + occidere
— ubistvo + filia — ljubav) zudnja za ubistvom radi seksualnog uzbudenja.

homilofilija (grc. homilia — prijateljstvo, crkvena propoved + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano prilikom slusanja ili drzanja govora i propovedi.

homoerotizam (grc. homos — isti, slican
+ eros) homofilija, homoseksualnost.

homofilija (grc. homos — isti, slican + grc. filia
— ljubav) homoerotizam, homoseksualnost.

homofobija (grc. homos — isti, slican + fobeomai — plasim se) 1. strah od seksualnog partnera istog pola; 2. mrznja prema homoseksualcima.

homoseksologija (grc. homos — isti, slican+ sexus — pol + logos — rec, govor) nauka koja se bavi proucavanjem homoseksualaca i njihovih veze; seksologija.

homoseksualac (grc. homos — isti, slican+ sexus — pol) osoba sklona partnerima istog pola; gej, lezbijka.

homoseksualnost (grc. homos — isti, slican
+ sexus — pol) seksualna sklonost ka partnerima istog pola; homoerotizam, invertnost, iterandrija, komaskulacija, lezbijanizam, tribadizam, seksualna inverzija, uranizam.

homovestit (grc. homos — isti, slican + lat. vestire — odenuti, oblaciti) osoba koja opsesivno i neuro­ ticno nosi odecu sopstvenog pola.

hormoni (grc. hormao — micem, gonim, podsticem, drazim) hemijske supstance koje proizvode zlezde sa unutrasnjim lucenjem; uticu na razlicite funkcije organizma, posebno seksualne.

horni (engl. horny)
sleng za seksualno uzbudenje, napaljenost.

hrematistofilija (grc. hrematizomai — bogatiti se + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano placanjem seksualnih usluga.

hronofilija (grc. chronos — doba, starost + filia
— ljubav) seksualno uzbudenje izazvano staroscu partnera, anilagnija, gerontofilija, graofilija, matronolagnija.

i


idrofrodizija (grc. ydor — znoj + afrodisios
— ljubavni) seksualno uzbudenje izazvano mirisom znoja, narocito genitalnog.

igra zivotinja
igra u kojoj jedan ili vise partnera, najcesce botom, igra ulogu zivotinje — obicno psa ili konja; nije povezana sa seksualnom sklonoscu prema zivotinjama.

ijantrogenicna homoseksualnost
homoseksualna veza nastala iz bliskog odnosa izmedu doktora i pacijenta.

ijantronudija (grc. iatros — lekar + lat. nudus
— go, nag) seksualno uzbudenje izazvano izlaga­ njem nagog tela pred lekarom tokom pregleda (naj­ cesce zbog izmisljenog zdravstvenog problema).

ikonolagnija (grc. eikon — slika, lik + lagneia — telesno uzivanje) seksualno uzbudenje izazivano slikama ili skulpturama nagih ljudi.

impotencija (lat. impotens — nemocan)
muska seksualna nemoc; nemogucnost postizanja erekcije penisa; invirilnost, pareunastenija.

incest (lat. incestare — okaljati, osramotiti)
rodoskvrnuce, seksualni odnos s krvnim srodnikom; matrincest, patrolagnija, tigatrija, tabu.

infantilizam (lat. infant — dete)
seksualno uzbudenje izazvano oblacenjem i ponasanjem poput deteta; adolicentilizam, autonepiofilija.

infibulacija (lat. in — u + fibula — spona, kopca)
stavljanje pojasa nevinosti ili nekog drugog mehanickog sredstva na genitalije radi sprecavanja polnih odnosa; epizioklizija, himenorafija.

inkubus (lat. incubare — lezati u postelji)
zli duh koji, prema narodnom verovanju, leze na usnule osobe i obljubljuje ih.

insuflacija (lat. insufflare — uduvati)
uduvavanje vazduha u genitalne supljine kao deo seksualne igre.intergeneracijski seks
seks izmedu dve osobe medu kojima je razlika u godinama veca od dvadeset.

interracial (engl.)
alotriorastija, miscegenacija, panmiksija.

invertnost (lat. invertere — izvrnuti, okrenuti)
homoseksualnost.

invirilnost (lat. in — prefiks za negaciju + vir
— muskarac) impotencija.

ipsacija (lat. ipse — sam)
seksualno samozadovoljavanje; manustrupacija, mastur­ bacija, onanija.

irumpacija (lat. irrumpo — provaliti, prodirati)
prodiranje penisom u partnerova usta; oralni seks.

isholagnija (grc. isho — uzdrzavati se + lagneia
— telesno uzivanje) izbegavanje zena da bi se sprecilo seksualno uzbudenje.

iterandrija (lat. iterare — ponoviti + grc. aner
— covek, muskarac) homoseksualnost.

izmet
proizvod funkcije creva koji se izbacuje pri defekaciji; koristi se u nekim seksualnim igrama: penetracija u isprljani anus, trljanje izmetom ili zelja da se izmet pojede; koprofagija.

j

jagnje
sleng za potcinjenog; botom.

joni vorsip (sanskr. yoni — simbol zenskih genitalija + engl. worship — obozavanje) fetis zenskih genitalija.

josivara (jap.)
japanska prostitutka.

juvenilizam (lat. iuvenilis — maloletan)
oblacenje i ponasanje poput maloletnika radi seksualnog uzbudenja.


k

kab (engl. cab)
sitan i vitak mladi muskarac ciji je partner krupan i maljav muskarac; meda.

kabl-kravata
uska plasticna traka sa kopcom koja se koristi za bondidz.

kais za penis
tanak kozni kais koji se obmotava oko korena penisa ili testisa da bi se produzila i pojacala erekcija.

kandaulizam (mit. Kandaulos, kralj Lidije)
seksualno uzbudenje izazvano posmatranjem partnera u seksualnom odnosu sa nekim drugim.

kapnolagnija (grc. kapnos — dim + lagneia — telesno uzivanje) seksualno uzbudenje izazvano posmatranjem drugih dok puse cigarete.

kastracija (lat. castrare — skopiti, jaloviti)
hirursko odstranjivanje testisa, jajnika ili penisa; kastracione fantazije se simbolicno izvode u scenama torture, pirsing igrama i prilikom brijanja genitalija.

katafilist (grc. kata — dole, niz, ispod + filia — ljubav)
muskarac koji je seksualno podreden zeni.

katamit (lat. catamitus, od grc. Ganumedes — Ganimed, Zevsov peharnik) mladi pasivni ho­ moseksualni ljubavnik, decak koga stariji muskarac drzi radi seksualnog zadovoljstva; patikus.

katataza (grc. katateino— napinjati, istezati)
istezanje penisa; strecing.

kateter (grc. kathetos — spusten)
cevcica koja se ubacuje u mokracni kanal kada mokrenje prirodnim putem nije moguce; cesto se koristi u BDSM scenama.

kateterofilija (grc. kathetos — spusten + grc. filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano upotrebom katetera.

kavez
BDSM pomagalo u scenama zatvaranja i igre zivotinja.

kejning (engl. cane)
udaranje partnera stapom radi disciplinovanja, kaznjavanje kao deo seksualne igre.

kijezolagnija (grc. kyesis — trudnoca + lagneia — telesno uzivanje) seksualna sklonost ka trud­ ni­ cama, fetis trudnica; majeuzofilija.

kinki (engl. kinky)
cudno, bizarno, uvrnuto.

kinofilija (grc. kyon — pas + filia — ljubav)
seksualna nastranost prema psima; sodomiija, zoofilija.

kipriunija (grc. Kypris — Kipranka, tj. Afrodita, boginja ljubavi)
seksualni odnos sa prostitutkom.

klaustrofilija (lat. claudere — zakljucati + grc. filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano zatvara­ njem u male prostorije.

kleptofilija (grc. klepto — kradem + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano kradom nekog predmeta; kleptolagnija.

kleptolagnija (grc. klepto — kradem + lagneia
— telesno uzivanje) kleptofilija.

Klinefelterov sindrom
hromozomska anomalija kod muskaraca: mali penis, mali testisi, sterilnost i u nekim slucajevima gineko­ mas­ tija.

klingfilm (nem.)
tanka, meka, providna samolepljiva folija koja se koristi za uvijanje hrane, ali i za bondidz ili mumifikaciju.

klistiranje (grc. klyzo — perem, ispiram; klyster — strcaljka)
1. ubrizgavanje tecnosti u debelo crevo radi praznjenja creva, davanja leka ili hrane;
2. klistiranje radi seksualnog zadovoljstva.

klitomegalija (klitoris + grc. megas — velik)
ekstremno uvecanje klitorisa, penoklitoris.

klitoridektomija (klitoris + grc. ektome — izrezivanje)
hirursko odstranjivanje klitorisa; telektiza.

klitorilingus (klitoris + lat. lingus — lizanje)
lizanje klitorisa.

klitoris (grc. kleio — zakljucavam)
deo zenskog polnog organa koji se nalazi na mestu gde se sastaju labia minora; sluzi iskljucivo za postizanje seksualnog zadovoljstva.

klitoromanija (klitoris + grc. mania — mahnitost, ludilo)
nimfomanija.

klizmafilija (grc. klyzo — perem, ispiram + filia — ljubav)
uzbudenje izazvano klistiranjem.

klub sendvic (engl. clab sandwich)
polozaj tokom svinginga u kojem je zena izmedu dva muskarca.

knizmolagnija (grc. knizo — svrbeti, golicati + lagneia — telesno uzivanje) seksualno uzbudenje izazvano golicanjem; titilagnija.

koitobalnizam (lat. coitus — sastanak + balneae — kupaliste)
seks u kadi.

koitofobija (lat. coitus — sastanak + grc. fobeomai — plasim se)
strah od seksualnog odnosa.

koitolimija (lat. coitus — sastanak + grc. limos — glad, zudnja)
izuzetno snazan seksualni nagon.

koitus (lat. coitus — sastanak)
seksualni cin, penetracija sa orgazmom.

koitus a seval (lat. coitus — sastanak + fran. cheval — na konju) seksualni odnos tokom jahanja, na konju ili na ledima treceg partnera koji igra ulogu konja.

koitus a mamila (lat. coitus — sastanak + fran. a — u + mamma — sisa, dojka) penetracija penisom izmedu dojki; ruski seks.

koitus a tergo (lat. coitus — sastanak + a tergo — s leda)
seksualni odnos “od pozadi”.

koitus a unda (lat. coitus — sastanak + fran. a
— u + unda — talas) seksualni odnos u vodi.

koitus analis (lat. coitus — sastanak + anus
— cmar) analni seks.

koitus ante portas (lat. coitus — sastanak + ante portas — ispred vrata) penetracija penisom izmedu partnerovih nogu, butina; koitus intrafermoris.

koitus in axila (lat. coitus — sastanak + axilla — pahuh)
aksilizam.

koitus in os (lat. coitus — sastanak + os — usta)
felacio.

koitus inkompletus (lat. coitus — sastanak + incompletus — nezavrseni) seksualni odnos u kojem muskarac prekida penetraciju pre nego sto ejakulira radi sprecavanja zaceca; koitus rezervatus, koitus interuptus.

koitus interuptus (lat. coitus — sastanak + interrumpere — prekinuti)
koitus inkompletus.

koitus intra mamas (lat. coitus — sastanak + intra — izmedu + mamma — sisa, dojka) penetracija penisom medu grudi, ruski seks.

koitus intrafermoris (lat. coitus — sastanak + intra — unutra + ferme — skoro, gotovo, otprilike) koitus ante portas.

koitus kondomatus (lat. coitus — sastanak + fran. condom) koriscenje kondoma prilikom seksualnog odnosa.

koitus oralis (lat. coitus — sastanak + oralis — usni)
felacio.

koitus rezervatus (lat. coitus — sastanak + reservare — sacuvati, spasti, izbaviti) koitus inkompletus, koitus interuptus.

kok ring (engl. cock ring)
prsten izraden od gume, koze, plastike ili metala koji se stavlja oko korena penisa radi produzenja erekcije.

kokigami
uvijanje penisa u papir, analogija sa origami.

koloboza (grc. kolobos — okrnjen, otupljen)
sakacenje penisa.

kolperintomanija (grc. kolpos — materica + mania — mahnitost, ludilo) rastezanje vagine radi seksualnog uzbudenja.

komaja
terapija seksom

komaskulacija (lat. cum — sa + masculus — muski)
homoseksualnost.

kompjuterski seks
koriscenje kompjutera kao sredstva za verbalne seksualne igre i razmenu erotskih slika.

kondom (fran. po imenu pronalazaca engleskog lekara Contona) gumena navlaka za penis koja onemogucava direktan kontakt sa zidovima vagine, anusa ili usne duplje; koristi se kao zastita od zaceca i polnih bolesti; guma, prezervativ.

konkubina (lat. concubina)
ljubavnica, nevencana zena, prostitutka; gejsa, josivara.

konkubinat (lat. concubinatus)
1. koriscenje zenskih robova za seks; 2. zajednicki zivot sa seksualnim odnosima bez braka.

konkubitus anticipatus ( lat. concubitus anticipatus) koitus inkompletus.

konopac
oprema za vezivanje u BDSM scenama.

kontrola
kategorija BDSMa; jedan od nacina dominacije.

kontrola disanja
auto-eroticna asfinksacija, igre disanja; igre koje ukljucuju kontrolu ili restrikciju vazduha radi seksualnog uzbudenja; asfinksiafilija.
konj
1. BSDM pomagalo za koje se botom vezuje, naj­ cesce da bi bio izlozen bicevanju; konj se impro­ vi­ zuje od od namestaja, ili su to specijalno nacinjena pomagala za tu svrhu. 2. posle psa, najpopularnija zivotinja za igru zivotinja.

koprofagija (grc. kopros — izmet + fagein — jesti)
seksualno ubudenje izazvano jedenjem izmeta.
Jedenje fekalija ima je dugu istoriju i raznovrsne primene. John Money u knjizi Ljubav i Ljubavna bolest, navodi primer eskimske majke koja u svoje vreme cisti dete od izmeta lizuci ga. Brenda Love navodi da se jedan anticki afrodizijak sastoji izmedu ostalog od izmeta jastreba. Ljudske fekalije bile su koriscene kao pomocno sredstvo u lecenju razlicitih bolesti. Devetnaesti broj pariskog Journal de Medecine, iz februara 1905. godine donosi clanak dr Schuriga koji daje listu koprfagije zajedno sa drugim medicinskim znanjima proteklih 200 godina. John Bourke u svojoj knjizi Skatoloski obicaji svih nacija, daje listu tipova fekalija koje se preporucuju za razlicite bolesti. Neke kulture su ukljucivale fekalije u svoje festivale.
Koprofagija moze biti primarna namera radi seksualnog uzbudenja ili moze biti sekundarni rezultat analingusa, ili felacija posle analne penetracije. Koprofagija se takode koristi kao pretnja ili kao deo BDSM scene. Jedenje izmeta je ekstremno rizicno ponasanje zbog HIV/AIDSa, hepatitisa i razlicitih drugih bolesti.

koprofemija (grc. kopros — izmet + femi — kazem) dobacivanje prostackih izraza zenama na javnim mestima.

koprofilija (grc. kopros — izmet + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano izmetom; koprolagnija. Ova osoba moze i ne mora biti koprofag ili mizofil. U devetaneastom veku Havelok Elis daje primer koprofilicara koji je uhvacen kako masturbira iznad toaleta sa izmetom zene koja ga je privlacila. John Money navodi primer vodoinstalatera koprofilicara koji je sakupljao fekalije iz javnih toaleta posto bi iskljucivao dotok vode. Kasnije je fekalije koristio za razmazivanje po telu i jelo. Neki uzivaju u samom osecaju izbacivanja izmeta, a neki u gledanju partnera kako defecira.

koprografija (grc. kopros — izmet + grafo — pisem) ispisivanje opscenih izraza, grafita najcesce u javnim toaletima.

koprolagnija (grc. kopros — izmet + lagneia
— telesno uzivanje) koprofilija.

koprolalija (grc. kopros — izmet + lalao — brbljam, blebecem) seksualno uzbudenje izazvano pricanjem ili pisanjem opscenosti; koprofemija, koprografija.

koprologija (grc. kopros — izmet + logos — rec, govor)
1.istrazivanje izmeta u medicinske svrhe;
2. pornografska literatura.

koproskopija (grc. kopros — izmet + skopao
— gledati, posmatrati) seksualno uzbudenje iza­ zvano promatranjem druge osobe kako defecira.

korbac
BDSM pomagalo, kratak bic sa potkresanim za­ v­ rset­ kom od koze koristi se u BDSM scenama; bic.

korefalizam (grc. kore — devojka + falos — kolac )
analni seks s mladom devojkom.

koreofilija (grc. choros — kolo, ples + filia — ljubav) postizanje orgazmickog opustanja kroz igru, ples.

korvus (lat. corvus — gavran, kuka)
felacio.

koza
fetis koze; uniforma muske gej SM zajednice koja se razvila sezdesetih godina u Americi, leatherman.

kratolagnija (grc. kratos — snaga, vlast + lagneia
— telesno uzivanje) seksualno uzbudenje izazvano fizicki snaznim partnerom.

kriptoskopofilija (grc. krypto — skrivam, pokrivam + skopeo — gledati, posmatrati + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano tajnim promatranjem drugih u intimi njihovog doma.

kros dresing (engl. cross dressing)
nosenje odece karakteristicne za suprotan pol; ginemimeza, transvestitizam.
krst
BDSM pomagaloza koje se potcinjeni partner vezuje; najcesci su: obican krst i krst Sv. Andrije u obliku slova X.

krurofakt (lat. crus — noga + factum — cin, delo)
fetis nogu.

ksenodinamizam (grc. xenos — stranac
+ dynamis — sila, moc) sposobnost seksualnog opstenja samo sa nepoznatim osobama.

ksenolimija (grc. xenos — stranac + limos — glad, zudnja) seksualna sklonost ka nepoznatim osobama.

kultura (lat. cultura — obradivanje, obrazovanje)
eufemizam za fetis; engleska kultura: seksualna stimulacija izazvana spenkingom ili sibanjem; francuska kultura: oralno-genitalni seks; grcka kultura: analni seks; rimska kultura: grupni seks; orijentalna kultura: eksperimentisanje, menjanje polozaja partnera tokom seksualnog odnosa.

kunilalija (lat. cunnus — picka + laleo — brbljam, blebecem) pricanje o zenskim genitalijama radi seksualnog uzbudenja.

kunilingus (lat. cunnus — picka + lingus — lizanje)
oralni seks sa zenskim partnerom, lizanje zenskih genitalija.

kupka
ubrizgavanje tecnosti, najcesce vode u anus ili vaginu radi seksualnog uzbudenja.

kuvada-sindrom (fran. couvade)
1. obicaj kod nekih naroda da muz prilikom porodaja u porodici lezi u postelji i ponasa se kao porodilja; 2. fenomen da muskarac ima simptome trudnoce; sipil.

kvining (engl. queen)
sedenje na partnerovom licu, kao oblik bondidza.

l

labia (lat. labium — usna)
zenski seksualni organi: spoljne usne labia majora i unutrasnje usne labia minora koje pokrivaju klitori­ s.

labiorafija (lat. labium — usna + grc. rapto — usivati)
zasivanje stidnih usana.

lagnokoliza (grc. lagneia — telesno uzivanje
+ koluo — uskratiti) celibat.

lagnolalija (grc. lagneia — telesno uzivanje + laleo — brbljam, blebecem) pricanje o izvorima seksualnih zadovoljstava.

lagnonekrija (grc. lagneia — telesno uzivanje
+ nekros — mrtav) seksualna nastranost: ubistvo radi seksualnog odnosa sa lesom.

lagnoperisija (grc. lagneia — telesno uzivanje
+ perissos — prekomeran, suvisan) nimfomanija.

laktacija (lat. lac — mleko)
lucenje mleka iz mlecnih zlezda.

laktafilija (lat. lac — mleko + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano dojkama u stanju laktacije.

lanac
sredstvo za vezivanje botoma u BDSM scenama; konopac.

lancani seks
grupni seks tokom koga su svi ucesnici medusobno povezani nekom seksualnom radnjom.

lateks (grc. lat. mlecni sok biljke kaucukovca, od koga se pravi kaucuk) tesno odelo od gume ili plastike; nose ga ljudi kojima je to fetis.

leatherman (engl.)
pripadnik gej SM zajednice koji iskljucivo nosi odecu izradenu od crne koze; botom partner se razlikuje po tome sto umesto koznih pantalona nosi dzins.

leatherwoman (engl.)
pripadnica gej SM zajednice koja koznu odecu nosi kao fetis.

leptosadizam (grc. leptos — tanak, mrsav, sitan
+ sadizam) blagi oblik sadizma.

levirat (lat. levir — dever, muzevljev brat)
obicaj kod starih istocnih naroda da se udovicom ozeni brat pokojnog muza; sororat.

levis 501
farmerke; siroko rasprostranjeni fetis posebno medu gej muskarcima i skinhedsima.

lezbijanizam (lezbijka)
zenska homoseksualnost; tribadizam, safizam.

lezbejka (grc. Lesbos)
zena koju seksualno privlace iskljucivo osobe istog pola; zenski homoseksualac; naziv potice od ostrva Lezbosa, na kome je lezbijska pesnikinja Sapfo (oko 600 god. p.n.e.) imala svoju pesnicku skolu; tribadizam, safizam.

lezbejski sadizam
seksualno uzbudenje izazvano nanosenjem bola pripadnicama istog pola; sapfosadizam.

ligerastija (grc. lygaios — taman, mracan + erao — zudim) postizanje seksualnog zadovoljstva iskljucivo prilikom odrzavanja seksualnog odnosa u mraku.

limerancija (grc. limos — glad, zudnja)
iracionalna obuzetost ljubavlju bez obzira da li je ona uzvracena ili ne.

lisice
1. sredstvo za vezivanje koje koristi policija prilikom hapsenja; 2. BDSM pomagalo koje se koristi radi seksualnog uzbudenja.

lizanje cizama
fetis cizama.

lolita (junakinja istoimenog romana Vladimira Nabokova, 1899 — 1971) naziv za maloletnu ljubavnicu starijeg muskarca; pedofilija.

LTR (engl. Long Term Relationship)
www. oznaka za duzu vezu sa ozbiljnim namerama.

lubrikant (lat. lubricare — podmazati)
sredstvo koje smanjuje trenje, koristi se da bi se olaksala penetracija (vazelin).

ludacka kosulja
1. kosulja sa dugackim rukavima koji se vezuju iza leda; 2. koristi se za bondiz.

lung-jang (kin. yang — aktivni muski kosmicki princip)
homoseksualnost.

lj


ljubav
1. Eros; grcko bozanstvo ljubavi; 2. osnovni nagon bica, libido, ostvaruje se samo u dodiru sa drugim ljudima; ljubav moze biti: sakralna, profana, afektivna i erotska ljubav.

ljubljenje
jedna od najcescih seksualnih tehnika u nasoj kulturi, pored toga koristi se radi iskazivanja radosti medu bliskim osobama i ne mora imati seksualno znacenje. Neka drustva kao sto je Tonga iz Afrike ne poznaju ljubljenje, dok se u drugim kao sto su Kvakiutl iz Kanade ljubljenje sastoji od sisanja usana i jezika partneru, na taj nacin usisavajuci pljuvacku partnera.

ljubomora
osecajna reakcija osobe koja je svesna da gubi ljubav voljenog bica ili se samo toga boji.

m


macka
1. sleng za izuzetno zgodnu zenu; 2. cat o’ nine tails

maco (span. macho)
izuzetno muzevan muskarac, seksualno agresivan.

madam (fran. madam)
vlasnica bordela.

majeuziofilija (grc. maieutike — babicka vestina + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano trudnim zenama; kijezolagnija.

majeuzofobija (grc. maieutike — babicka vestina + fobeomai — plasim se) izuzetno jak strah od trudnoce i porodaja.

makrogenitalizam (grc. makros — veliki + genitalije) seksualno uzbudenje izazvano velikim genitalijama.

makromastija (grc. makros — veliki + mastos
— sisa, dojka) ekstremno uvecanje grudi usled hormonalnog poremecaja.

mamagimnofilija (lat. mamma — sisa, dojka + grc. gymnos — go, nag + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano zenskim grudima.

mamalingus (lat. mamma — sisa, dojka + lingus — lizanje) seksualna stimulacija partnera lizanjem grudi.

mamica
top; BDSM uloga majke; podrazumeva botoma radi seksualnog zadovoljstva.

manusorat (lat. manus — ruka + uxor — zena, supruga) zena koja muza seksualno zadovoljava rukom; onanija.

manusturpacija (lat. manus — ruka + sturpare — oskrnaviti, pogrditi) ipsacija, masturbacija, onanija.

martimahlija (grc. martyros — svedok + mahlos — bludan)
grupni seks.

martinke (Dr Martens)
popularne engleske cizme; asociraju na kult skinhedsa kasnih sezdesetih; danas fetisizovane na gej sceni.

masaza (fran. massage)
1. sistem mehanickog delovanja na razlicite delove tela radi pojacavanja cirkulacije krvi; 2. nacin da se partner seksualno uzbudi; tripsolagnofilija.

mashalofilija (grc. maschale — pazuh + filia
— ljubav) seksualno uzbudenje izazvano pazuhom, fetis pazuha.

maskulinizam (lat. masculinus — muski)
pojava muskih sekundarnih polnih osobina kod zena (brkovi, brada, dubok glas...) prouzrokovana hormonalnim poremecajem; virilizam.

master (lat. magister — upravnik, nadzornik, voda)
dominantan muski partner u BD scenama; top.

mastigotimija
flagelacija.

mastix
zena sadista.

mastofakt (grc. mastos — sisa, dojka + lat. factum — cin, delo) fetis dojki.

masturbacija
seksualno samozadovoljavanje nadrazivanjem sopstvenih polnih organa; ipsacija, manustrupacija, onanija.

masinica
aparat za sisanje; popularan u BDSM scenama, medu homoseksualcima i skinhedsima.

matrincest (lat. mater — majka + incest)
seksualni odnos sa sopstvenom majkom.

matronolagnija (lat. matrona — casna, ugledna zena, supruga + grc. lagneia — telesno uzivanje) seksualno uzbudenje izazvano starijim partnerkama; anilagnija, graofilija.

mazofalacija (grc. mastos, mazos — sisa, dojka
+ fallos — penis) penetracija penisom izmedu dojki; koitus a mamila, ruski seks.

mazohizam
seksualno uzbudenje izazvano bolom; naziv potekao od autrijskog pisca Leopolda von Sacher Masocha (1836—1895).

mazohista
osoba koja se seksualno uzbuduje podnosenjem bola.

mazoperoza (grc. mastos, mazos — sisa, dojka + peroo — osakatiti)
odsecanje dojki.

meda
krupan, maljav, stariji muskarac ciji je partner nizi i vitkiji kab.

medicinska scena
BDSM scena u kojoj se seksualno zadovoljstvo postize tusiranjem, enemom, kateteriza­ cijom, pirsingom i kontrolom disanja.

medicinska sestra
uloga u BDSM sceni; atraktivna “medicinska sestra” koja pregleda i leci pacijenta, botoma.

medokir (grc. medea — muski stid + fran. cure — briga, nastojanje)
sisanje stidnih dlacica ili parfimisanje penisa.

medolalija (grc. medea — muski stid + laleo — brbljam, blebecem)
pricanje o penisu.

melolagnija (grc. melos — pesma + lagneia — telesno uzivanje)
seksualno uzbudenje izazvano muzikom.

menaz a troa (fran. menage a trois)
bracni par koji odrzava seksualne odnose sa trecom osobom.

menofilija (grc. men — mesec + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano menstruacijom.

menstruacija (lat. menstrualis — mesecni)
mesecno izlucivanje krvi iz materice, znak polne zrelosti zene.

menstrualni tabu
obicaj kod nekih naroda da se zena tokom menstruacije odvaja od muza.

merintofil (grc. merinthos — konopac, zica + filia — ljubav) osoba koja se seksualno uzbuduje zato sto je vezana.

merlin
vestacka vagina.

mikropenis (grc. mikros — malen, sitan + lat. penis — muski ud) uroden defekt, ekstremno mali penis.

miksoskopija (grc. meixis — polno opstenje + skopeo — gledati, posmatrati) postizanje orgazma jedino prilikom posmatranja seksualnog odnosa drugih.

militari scena
BDSM scena u kojoj je obicno top partner obucen u (policijsku ili vojnicku) uniformu.

miotonia (grc. myos — misic + tonos — napor)
stanje povecane misicne tenzije usled seksualnog uzbudenja.

miscegenacija (lat. misceo — mesati + genus — rod) seksualan odnos izmedu pripadnika razlicitih rasa; interracial, alotriorastija.

mistres
zenski top partner u BD scenama .

mizofilija (grc. misos — mrznja + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano prljavom odecom ili neprijatnim mirisima.

mizogamija (grc. misos — mrznja + gameo — brak)
mrznja, strah i zaziranje od braka.

mizoginija (grc. misos — mrznja + gyne — zena)
mrznja prema zenama.

monoseksualan (grc. monos — jedan, jedini + lat. sexus — pol) osoba koju privlaci samo jedan pol, heteroseksualac ili homoseksualac.

morfofilija (grc. morfe — oblik + filia — ljubav)
seksualna sklonost ka osobama fizickog izgleda razlicitog od sopstvenog.

morijafilija (grc. moria — ludost + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano pricanjem seksi, bezobraznih viceva.

mukofagija (lat. mucus — sluz + grc. fagein — jesti)
gutanje sluzi ili sekreta prilikom nazolingusa, felacia, kunilingusa...


multipleksna parafilija (lat. multiplex — mnogostruk, parafilija) situacija u kojoj jedna osoba manifestuje nekoliko parafilija istovremeno.

mumifikacija (pers. mum — vosak)
vrsta bondidza u kome je citavo telo, ukljucujuci i glavu (uz cev koja omogucuje disanje) umotano klingfilmom, gumom, ili nekim drugim mate­ rijalom; ponekad se ostavljaju otvori za pristup genitalijama.

mumija (pers. mum — vosak)
mrtvo telo sa izvadenim unutrasnjim organima, impregirano posebnim supstancama radi sprecavanja raspadanja, potpuno obavijeno zavojima ili trakama; naziv za mumificiranog botoma.


n

nakurnjak
korice za penis, dizajnirane tako da usko prijanjaju uz penis; odevni fetis.

nanofilija (lat. nanus — patuljak + grc. filia — ljubav)
seksualna sklonost ka partnerima nizeg rasta.

naratofilija (lat. narrare — pricati, pripovedati + grc. filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano razgovorom sa drugima o seksu.

Narcis (grc. mit.)
mladic koji se zaljubio u sopstveni odraz u vodi, i zbog ceznje za samim sobom umro na obali; Narcisovo telo su bogovi pretvorili u cvet koji nosi njegovo ime.

narcizam
zaljubljenost u samog sebe, samodopadanje; autoerotizam, autofilija.

nazofilija (lat. nasus — nos + grc. filia — ljubav)
fetis nosa.

nazolingus (lat. nasus — nos + lingus — lizanje)
lizanje ili sisanje partnerovog nosa radi seksualnog uzbudenja.

nefefilija (grc. nephos — mnostvo, gomila + filia
— ljubav) seksualno uzbudenje izazvano dodirivanjem drugih osoba ili tudim dodirom.

nekrofilicne fantazije (grc. nekros — mrtav + filia — ljubav) fantazije o seksualnim odnosima sa lesevima.

nekrofilija (grc. nekros — mrtav + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano lesevima, polno skrnavljenje leseva; tabu.

nekrokleza (grc. nekros — mrtav + klisis — lezanje) seksualni kontakt sa lesom zenskog pola.

nekrokoitus (grc. nekros — mrtav + lat. coitus)
seksualna nastranost: koitus sa lesom.

nekrosadizam (grc. nekros — mrtav + sadizam) sadizam nad lesevima.

neofilija (grc. neos — nov + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano novinama ili promenama; egzofilija.

nepifteroza (grc. nepios — mlad, deciji + phtheiro — upropascavati, kvariti) pokusaj da se ostvari seksualni odnos sa detetom.

nepiofilija (grc. nepios — mlad, deciji + filia
— ljubav) seksualna sklonost ka deci suprotnog pola; nepiolagnija.

nepiolagnija (grc. nepios — mlad, deciji + lagneia — telesno uzivanje) nepiofilija.

nepirastija (grc. nepios — mlad, deciji + erao — zudim) seksualnom uzbudenje izazvano kontaktom sa decom; obicno se javlja kod zena koje nemaju dece.

nevinost
u BDSM scenama onemogucavanje orgazma ili bilo kakvog oblika genitalne stimulacije radi seksualnog zadovoljstva; pojas nevinosti.

nidah
uzdrzavanje od seksualnih odnosa tokom jedne trecine meseca da bi seksualni nagon ostalih dvadeset dana bio pojacan.

nimfa (grc. nymfe)
1. u starogrckoj mitologiji boginja drugog reda;
2. lepa devojka, lepotica; 3. labia minora.

nimfofilija (grc. nymfe + filia — ljubav)
seksualna sklonost ka mladim devojkama.

nimfolepsija (grc. nymfe + lepsis — napad, udar)
stanje nalik transu izazvano seksualnim fantazijama.

nimfomanija (grc. nymfe — nimfa + mania
— mahnitost, ludilo) seksualna nezajazljivost zena; klitoromanija, lagnoperisija, pareuno­ ma­ nija.

nimfomanka (grc. nymfe — nimfa + mania
— mahnitost, ludilo) zena koja cesto ima odnose sa osobama suprotnog pola, seksualno nezajazljiva zena.

nimfonanija (grc. nymfe — nimfa + onanija)
zensko seksualno samozadovoljavanje.

nimfotomija (grc. nymfe — nimfa + temno
— secem) hirursko odstranjivanje unutrasnjih usana na zenskom polnom organu.

nomavalentnost (grc. nomas — nomad, lutalica + lat. valens — jak, snazan) seksualno uzbudenje izazvano putovanjima, obicno praceno impotencijom kod kuce; ekdemolagnija.

nosofilija (grc. nosos — bolest + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano saznanjem da je partner smrtno bolestan; nosolagnija.

nosolagnija (grc. nosos — bolest + lagneia — telesno uzivanje) nosofilija.

nudomanija (lat. nudus — nag + grc. mania — mahnitost, ludilo) seksualno uzbudenje izazvano posmatranjem nagih tela.

o

oblacenje
BDSM scena u kojoj se botom oblaci u odecu koja ga ponizava (decju ili suprotnog pola).

obrezivanje
odsecanje kozice penisa iz religijskih, higijenskih ili zdravstvenih razloga; peritomija.

odakselagnija (grc. odax — grizuci zubima
+ lagneia — telesno uzivanje) seksualno uzbudenje izazvanom ujedanjem partnera.

odontofilija (grc. odus — zub + filia — ljubav)
1. seksualno uzbudenje izazvano necijim zadahom iz usta; 2. fetis zuba.

ofidikizam (grc. ofis — zmija)
koriscenje zmija u seksualnim igrama.

ofidiofilija (grc. ofis — zmija + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano zmijama.

OGL (engl. Old Guard Leather)
www. oznaka za starije, uticajne pripadnike leatherman zajednice.

ogrlica
koristi se kao ukras oko vrata u BDSM scenama: ponizavanja, igri psa i vezivanja; nosenje ogrlice karakteristicno je za botoma, ali je i simbol kinki seksa bez in­ di­ kacija o ulogama partnera.

oklofilija (lat. occludo — zatvoriti + grc. filia
— ljubav) seksualno uzbudenje izazvano bora­ v­ kom u gomili ljudi.

okov
metalna sprava za vezivanje; cesto se koristi kao pomagalo u BDSM scenama.

okulofilija (lat. oculus — oko + grc. filia — ljubav)
fetis ociju.

okulolinktus (lat. oculus — oko + lingere — lizati)
lizanje partnerovog oka.

olfaktofilija (lat. olfacere — mirisati, njusiti + grc. filia — ljubav) seksualno uzbudenje izaz­ vano mirisima; osfreziolagnija, osmolagnija.

omniseksualan (lat. omnis — sav + sexus — pol)
osoba koja je zainteresovana za sve oblike seksualnosti.

omolagnija (grc. omma — ono sto se vidi, prizor
+ lagneia — telesno uzivanje) nudomanija.

Onan (hebr.)
bibl. Judin sin, Jakovljev unuk, koji se po
leviratu morao ozeniti bratovljevom udovicom, ali posto s njom nije zeleo da ima dece upra­ ­ z­ ­ ­ nja­ vao je koitus interuptus i masturbaciju.

onanija (bibl. Onan)
ipsacija, manusturpacija, masturbacija.
{vajcarski lekar Simo Andr e Tissot (1728-1797) napisao je u to vreme uticajnu knjigu, Treatise onthe Diseases Produced by Onanism, preuzimaju'i termin iz biblijske prije o Onanu (Genesis 38:9). U tom radu onje artikulisao teoriju o degeneraciju, po kojoj se gubitak semena smatrao za slabost mu[kog tela. (Understanding Human Sexuality, J. S. Hyde, str. 320)

ondinizam (lat. unda — more)
seksualno uzbudenje izazvano mokracom.

oneiropornizam (grc. oneiros — san + porne
— bludnica) mastanje o seksu ili prostitukama.

oprema
BDSM pomagala za vezivanje koja se sastoje od kaiseva koji pokrivaju vecu povrsinu tela, kao i od: remena, brnjice, uzengije...

opscen (lat. obscenus)
besraman, bestidan, bludan.

oralni seks (lat. os — usta)
seksualni odnos koji se ostvaruje kontaktom izmedu usta i genitalija; irumpacija, felacio, kunilingus.

organofakt (grc. organon — ud, deo tela + lat. factum — cin, delo)
fetis nekog dela tela.

orgazam (grc. orgao — bujam)
vrhunac seksualnog zadovoljstva, cesto pracen ejakulacijom.

orgija (grc. orgia — divlja, razuzdana gozba)
grupni seks.

osfreziolagnija (grc. osfresis — miris, vonj
+ lagneia — telesno uzivanje) olfaktofilija, osmofilija.

oskulocentrizam (lat. osculum — polubac + centrum — srediste)
seksualno uzbudenje izazvano ljubljenjem.

osmofilija (grc. osme — miris + filia — ljubav)
olfaktofilija, osfreziolagnija, ozolagnija.

osmolagnija (grc. osme — miris + lagneia
— telesno uzivanje) olfaktofilija, osfrezio­ lagnija, ozolagnija.


Otelo
ljubomorni junak iz istoimene Sekspirove drame.

Otelov sindrom
ljubomora; zelofilija.

otvoreni svinging
razmena partnera medu bracnim parovima koja se cesto zavrsava grupnim seksom.

ozolagnija (grc. ozo — mirisem + lagneia
— telesno uzivanje) olfaktofilija, osfrezio­ la­ g­ ni­ ja, osmofilija.


p

padobran
seks igracka koja sluzi da optereti testise; tortura testisa.

panc faking (engl. punch fucking)
brzo prodiranje pesnicom u genitalni otvor.
opasna i napredna tehnika fistinga; uglavnom retka.

panmiksija (grc. pan — sve + lat. mixtus — izmesan)
seksualni odnos izmedu osoba razlicitih rasa; alotriorastija, interracial, miscegenacija.

panseksualnost (grc. pan — sve + lat. sexus
— pol) zainteresovanost za sve vidove seksualnog opstenja.

parafalus (grc. para — lazni + fallos — penis)
dildo.

parafilicar (parafilija)
osoba koja manifestuje parafiliju.

parafilija (grc. para — oznacava pogresku, prekoracenje + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano necim neobicnim ili drustveno ne­ pri­ hvat­ ljivim; aberacija, devijacija, perver­ zija, seksualna anormalija.

paraskopizam (grc. para — oznacava pogresku, prekoracenje + skopeo — gledati, posmatrati) voajerizam.

parcijalizam (lat. pars — deo)
fetis nekog dela partnerovog tela: kose, amputiranog uda, stopala...

pareunastenija (grc. pareunos — onaj ko lezi kraj nekog + asthenia — slabost) impotencija.

pareunomanija (grc. pareunos — onaj ko lezi kraj nekog + mania — mahnitost, ludilo) nimfomanija.

partenizam (grc. parthenos — devica)
zenska seksualna nevinost, devicanstvo.

partenofilija (grc. parthenos — devica + filia
— ljubav) seksualno uzbudenje izazvano nevinim devojkama, devicama, suprator.
partenos (grc. parthenos — devica) nevina devojka, devica.

pasivnost (lat. pati — trpeti)
podredenost u seksualnim igrama.

patikant (lat. pati — trpeti)
maloletna osoba koja ima analni seksualni odnos sa odraslom osobom.

patikus (lat. pati — trpeti)
pasivni partner u muskom homoseksualnom odnosu; katamit.

patofobija (grc. pathos — bolest, nevolja, patnja
+ fobeomai — plasim se) strah od venericnih bolesti.

patrolagnija (lat. pater — otac + grc. lagneia
— telesno uzivanje) seksualni odnos s ocem, incest.

pazizam (fran. page)
podredivanje muskarca zeni u seksualnoj igri.

pederastija (grc. pais — decak + erao — zudim)
muska homoseksualnost, pigizam.

pediofilija (grc. paizo — igram se + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano lutkama.

pedofilija (grc. pais — decak + filia — ljubav) seksualna nastranost prema deci; tabu.

pegi li sindrom
naziv za tipicnu reakciju devojaka na prvi seksualni odnos, prema pesmi pevacice Pegi Li "Is there all that is?", "Da li je to sve?") – tuga, ambivalencija i razocaranje.

pekatifilija (lat. peccatum — greh + grc. filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano pocinjenim grehom ili osecanjem krivice.

penis (lat. penis)
muski polni organ; falus.

penetracija (lat. penetrare — prodreti, provaliti) prodiranje, ulazenje penisa u neku telesnu supljinu (vaginu, anus, usta).

penodeiktofilija (lat. penis + grc. deiknymi — pokazujem + filia — ljubav) egzibicionizam.

penoklitoris (lat. penis + grc. klitoris)
urodeni defekt polnog organa; kod muskarca mali i deformisani penis; kod zena uvecani klitoris; klitomegalija.

penosugija (lat. penis + sugere — sisati)
felacio.

peodeiktofilija (lat. penis + grc. deiknymi
— pokazujem + filia — ljubav) egzibicionizam, penodeiktofilija.

percussion play (engl.)
ritmicno udaranje partnera rukom ili nekim pred­ metom, slicno udaranju bubnjeva radi seksualnog zadovoljstva.

peritomija (grc. peri — oko, okolo + temno — secem)
obrezivanje.

peroginija (grc. peri — oko, okolo + gyne — zena)
obrezivanje zena, odsecanje dela zenskog polnog organa.

pervert
osoba sa seksualnim sklonostima razlicitim od onih koje se smatraju drustveno prihvatljivim.

pervertibilni objekti
predmeti iz domacinstva koji mogu da se koriste
za seksualno zadovoljavanje: stipaljke, klingfilm, svece, drvene kasike...

perverzija (lat. pervertere — izopaciti)
devijacija, parafilija.

peting (engl.)
prva faza u seksualnom odnosu u kojoj se partner seksualno-erotski stimulise cime se postize spremnost za koitus; predigra.

pigizam (grc. pyge — straznjica)
muska homoseksualnost, pederastija.

Pigmalion (mit.)
kralj Kipra koji je zbog bestidnosti kiparskih devojaka zamrzao citav zenski rod; zato je od slonovace nacinio kip zene i zaljubio se u nju.

pigmalionizam (Pigmalion)
agalmatofilija, statuofilija.

pigofilemanija (grc. pyge — straznjica + fileo — ljubim + mania —mania, ludilo) seksualno uzbudenje izazvano ljubljenjem dupeta.

pigofilija (grc. pyge — straznjica + filia +ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano dupetom.

pigotripsija (grc. pyge — straznjica + tribo — trljam) seksualno uzbudenje izazvano dodirivanjem dupeta.

piktofilija (lat. pictus — naslikan + grc. filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano slikama ili filmovima sa seksualnom tematikom.

pirofilija (grc. pyr — vatra + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano vatrom.

pin up (engl. pin up)
slika ili fotografija atraktivne devojke bez ili sa malo odece koja se kaci na zid.

pirsing (engl. piercing)
1. trajni pirsing: busenje odredenih delova tela radi nosenja nakita; 2. privremeni pirsing: zabadanje ostrih predmeta, iga­ la u kozu radi seksualnog uzbudenja; kao ka­ te­ go­ ­ rija BDSMa izvodi se radi iskustva samog pirsinga.

pisanje
seksualno uzivanje u mokrenju; urolagnija, golden shower, water sports, povezano sa scenama ponizavanja.

plejrum (engl. play room)
soba specijalno opremljena za BDSM scene;
zove se i blac­ k­ room (crna soba) jer je okrecena u crno; dandzen, tamnica.

podofilija (grc. pus — stopalo + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano stopalima; fut fetis.

podvezica
cesto fetisizovani deo zenskog donjeg vesa koji sluzi za pridrzavanje carapa.

pojas nevinosti
pojas izraden od koze ili metala koji se stavlja na genitalije da bi onome ko ga nosi onemogucio seksualne odnose, koristi se u BDSM scenama; vertugadin.

poliandrija (grc. poly — mnogo + aner — muskarac)
mnogomustvo, brak jedne zene sa vise muskaraca istovremeno; poligamija.

polica
deo opreme za vezivanje; ploca sa fiksiranim silj­ cima koji sluze za vezivanje i cerecenje partnera u BDSM scenama.

poligamija (grc. poly — mnogo + gameo — brak) mnogobracnost; brak sa vise osoba istovremeno; poliandrija, poliginija.

poliginija (grc. poly — mnogo + gyne — zena)
mnogozenstvo, brak jednog muskarca sa vise zena istovremeno.

poliiterofilija (grc. poly — mnogo + lat. iterare
— ponoviti + grc. filia — ljubav) postizanje seksu­ al­ nog zadovoljstva tek nakon vise uzastopnih seksu­ alnih odnosa sa razlicitim partnerima, redaljka.

polucija (lat. polluere — opoganiti, uprljati)
ejakulacija za vreme spavanja; vlazni snovi.

pompoar (fran. pomper)
kontrolisani pokreti vaginalnih misica kojima se vrsi na­ ­ drazivanje penisa koji je unutra i koji se ne pokrece.

ponizavanje
BDSM scena u kojoj se botom seksualno zadovoljava time sto je na razne nacine ponizavan: kontrola, oblacenje, disciplina, vezivanje.

pornografija (grc. porne — bludnica + grafo
— pisem) materijal (slike, filmovi, literatura) koji prikazuje seksualne odnose suvise eksplicitno, pa ga drustvena zajednica najcesce smatra neprihvatljivim.

postetomija (grc. posis — muz + temno — secem)
obrezivanje.

postilionaz (fran. postillionage)
uvlacenje prsta u parnerov anus tokom seksualnog odnosa.

povez za oci
BDSM pomagalo; povez od neprovidnog materijala kojim se botomu pokrivaju oci; na ovaj nacin postize se pun efekat abrazije.

prebliza
ejakulacio prekoks.

predigra
termin za seksualno-erotsku aktivnost u uvodnoj fazi u kojoj se rucno, oralno ili na neki drugi nacin partner stimulise da bi se ostvarila erekcija penisa ili vlazenje vagine; peting.

preljuba
seksualni odnos bracnog partnera s trecom osobom izvan postojece bracne zajednice.

prezervativ
kondom.

Prijap (grc. mit.)
bozanstvo plodnosti i telesne ljubavi, po nekim mitovima sin Dionisa i Afrodite, Prijap se prika­ zuje sa ogromnim falusom.

prijapizam (Prijap)
bolom pracena dugotrajna erekcija penisa, obicno bez prethodne seksualne zelje.

princ Albert
Albert.

prisa
odvajanje muskarca od zene iz religioznih razloga.

proksi-sadomazohizam (engl. proxy — posrednik + sadomazohizam) seksualno uzbudenje izazvano posmatranjem sadomazohistickog seksualnog odnosa.

proktofalizam (grc. proktos — straznjica + falos) analni seks.

proktotitilija (grc. proktos — straznjica + lat. titillo — golicati) golicanje anusa kao deo seksualne igre.

promiskuitet (lat. promiscuitas — mesavina, pomesanost) cesto i neselektivno stupanje u seksu­ alne odnose sa razlicitim partnerima; nimfomanija, satirijaza.

prostitucija (lat. prostituere — blud, bludnicenje)
stupanje u seksualni odnos radi novcane nadoknade, kao posao (profesija).

prostitutka (lat. prostituere — blud, bludnicenje)
zena koja se bavi prostitucijom.

prsten za penis
gumeni ili metalni prsten koji se stavlja oko korena penisa i testisa da bi penis ostao tvrd (u erekciji) i kada koncentracija opadne.

psiholagnija (grc. psyhe — duh, dusa + lagneia
— telesno uzivanje) seksualno uzbudenje izazvano duhovnom ili mentalnom stimulacijom.

psikrofilija (grc. psychros — hladan + filia
— ljubav) seksualno uzbudenje izazvano osecanjem hladnoce ili posmatranjem drugih koji se smrzavaju.

psikrotentiginija
seksualno uzbudenje izazvano hladnim vremenom.

pubefilija
seksualno uzbudenje izazvano stidnim dlacicama.

pusi botom (engl. pushy bottom)
botom koji previse ocekuje, zeli da dominira u BDSM sceni u kojoj je zapravo potcinjen.

r

rabdofilija (grc. rhabdos — stap, siba, prut + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano flagelacijom.

racunovoda
sleng za makroa, koji nudi prostitutke najviseg ranga i izgleda kao biznismen.

raptofilija (lat. raptus — otmica, silovanje + filia
— ljubav) seksualno uzbudenje izazvano silovanjem zrtve.

raspece
BDSM scena sa religioznom konotacijom: vezivanje potcinjenog za krst.

razmena energije (engl. power exchange)
izraz za potpunu potcinjenost i predaju kontrole top partneru.

red lajt distrikt (engl. red light district)
kraj grada, kvart u kome se nalaze bordeli i ulicne prostitutke.

rejp rek (engl. rape rack)
bondidz sprava koja ostavlja slobodan prilaz genitalijama.

remen
sredstvo za bicevanje.

renifler (fran. renifler)
osoba koja se seksualno uzbuduje mirisanjem mokrace ili vec nosenog donjeg vesa.

restling (engl. wrestling)
fizicka borba koja izaziva seksualno uzbudenje kod ucesnika i/ili gledalaca.

retifizam (po Retifu de la Bretonu, francuskom piscu iz 18. veka) opsesija zenskim cipelama; seksualno uzbudenje izazvano posmatranjem, nosenjem, lizanjem ili mirisanjem cipela; fetis cipela.

riming (engl. rimming, rim — ivica, obod)
penetracija jezikom u anus; analinktus.

rimski tus
povracanje po partneru (obicno posle ispijanja urina ili vina) kao deo seksualne igre.

rob
botom.

ruski seks
koitus intra mamas.

s

sadista (fran. sadisme)
osoba koja seksualno zadovoljstvo ostvaruje sadizmom.

sadizam (fran. sadisme)
po markizu da Sade-u, (1740 — 1814) autoru SM romana; seksualno uzbudenje izazvano prici­ nja­ vanjem bola drugoj osobi; u svakodnevnom go­ voru, pojam sadista primenjuje se za one koji su grubi, nasilni ili neprijatani; tiranizam.

sadomazohizam
sadizam i mazohizam, oznacava odnos izmedu dve osobe od kojih se jedna seksualno uzbuduje za­ dava­ njem, a druga trpljenjem bola.

safe word (engl.)
dogovorena rec za prekid BDSM scene ukoliko bol postane nepodnosljiv, ili nesto krene neocekivano.

safizam (grc. Sapfo)
homoseksualnost medu zenama, lezbijka ljubav, tribadizam, lezbijanizam.

sajberseks (engl.cyber)
koriscenje digitalnog seksualnog sadrzaja (vizuelnog, zvucnog, ili napisanog) bilo preko interneta ili iz kompjutera radi seksualnog uzbudenja i stimulacije.

sakofrikoza (lat. saccus — vreca, dzep + fricare
— trljati) prosecanje rupe na prednjem dzepu pantalona radi lakseg masturbiranja na javnom mestu.

salivofilija (lat. saliva — pljuvacka + grc. filia
— ljubav) seksualno uzbudenje izazvano gutanjem pljuvacke ili znoja.

samovezivanje
vezivanje samoga sebe tokom solo bondidz igre.

sapfosadizam (grc. Sapfo + sadizam)
lezbijski sadizam.

sarmasofilija (grc. sarx — meso +grc. filia
— ljubav) seksualno uzbudenje izazvano masiranjem.

sati (sanskr. sati — dobra zena)
stari obicaj u Indiji da se udovica ziva spaljuje zajedno sa telom mrtvog muza.

satiri (grc. mit. Satyros — Satir, pohotljivo nize bozanstvo) Dionisijevi pratioci, sumska bozanstva sa kozijim nogama, divlja i pohotna bica, slicna silenima; skloni su pijanstvu i vecito progone nimfe svojim ljubavnim nasrtajima.

satirijaza (grc. Satyros — Satir, pohotljivo nize bozanstvo) izuzetno pojacan seksualni nagon kod muskarca; seksualna nezajazljivost; promiskuitet, erotomanija.

satirizam (grc. Satyros — Satir, pohotljivo nize bozanstvo) stanje u kojem muskarac cesto menja partnerke, bez ikakvog zaljubljivanja ili bez novcane naknade.

scena
bilo kakva “predstava” organizovana radi seksualnog uzbudenje ucesnika.

sekondarizam
seksualno uzbudenje izazvano osobom koja je ne­ posredno pre toga ucestvovala u seksualnom cinu.

seks
1. fizicke i psiholoske karakteristike po kojima se razlikuju polovi; atributi koji odreduju neciji pol; 2. oznacava sam seksualni odnos.

seks ring (engl. sex ring)
pedofilski krug; organizovana grupa dece koju iskoriscava jedna ili vise odraslih osoba.

seksautizam (lat. sexus — pol + grc. autos — sam)
opsednutost mislima o seksu.

seksersajz (engl. sexercise)
telesne vezbe kojima se posebno jacaju misici potrebni za seksualni odnos; sneping pusi.

seksizam (lat. sexus — pol)
diskriminacija po pitanju pola.

seksofija (lat. sexus — pol + grc. sophia
— mudrost) seksualna filozofija, principi i znanja koja ljudi sticu na osnovu licnih seksualnih iskustava.

seksofobija (lat. sexus — pol + grc. fobeomai
— plasim se) strah od seksualnih odnosa i svega onoga sto se na njih odnosi.

seksologija (lat. sexus — pol + grc. logos — rec, govor) nauka o seksu.

seksoshizija (lat. sexus — pol + grc. schizo
— cepam) biseksualnost.

seksualna aberacija (lat. sexus — pol, aberro
— skrenuti, udaljiti se) devijacija, parafilija, perverzija.

seksualna anomalija (lat. sexus — pol + grc. anomalos — nejednak, nepravilan) parafilija.

seksualna disfunkcija (lat. dis — prefiks za ras­ tavljanje i udaljavanje + fungere— vrsiti, obav­ ­ ­ lj­ a­ ti) poremecaj ili nesklad u organizmu cija je karak­te­ristika neuspesnost ili nepotpunost seksualnog odnosa; frigidnost, impotencija, vaginizam.

seksualna anoreksija
obsesivno stanje u kome necijim zivotom dominira fizicki, mentalni i emocionalni zadatak da se izbegava seks

seksualni identitet
oznacava samo-identifikaciju, samo-etiketiranje, koncept osobe o sebi kao heteroseksualcu, homoseksualcu ili biseksualcu.

seksualna igra
svi postupci koji izazivaju ili pojacavju seksualno uzbudenje; peting.

seksualna inverzija (lat. sexus — pol, invertere
obrnuti) homoseksualnost.

seksualna orijentacija
je komponenta seksualnosti svake osobe. Oznacava seksualnu i emocionalnu orijentaciju prema osobama istog, suprotnog ili oba pola. Shodno tome seksualna orijentacija moze biti: homoseksualna, heteroseksualna i biseksualna.

seksualna politika
oblast seksologije koja se bavi odnosima medu polovima.

seksualni aparthejd (lat. sexus — pol, afr. apartheid — odeljenost, odvojenost)
rigidna podeljenost drustva na musko i zensko, pri cemu su zenskom delu raznim religioznim ili zakonskim normama i tabuima uskracena elementarna prava i slobode.

selgolalija (grc. laleo — brbljam, blebecem)
pricanje seksi ili porno prica.

seraljo (ital. seraglio, tur. saray — palata)
harem.

sergejizam (po Tolstojevoj prici o Sergeju)
nanosenje povrede, bola samom sebi da bi se sprecilo seksualno uzbudenje.

sfinkter (grc. sfingo — stezem, zatvaram)
misic koji zatvara mokracni mehur i debelo crevo.

sibijan
vibrirajuci dildo postavljen na predmet nalik sedlu.

S&D (engl. Submassive & Domination)
skracenica za igre potcinjenosti i dominacije.

siderodromofilija (grc. siderodromos — zeleznica
+ filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano vozovima.

sifnianija (grc. sifon — cev + lat. anus — cmar)
analna masturbacija.

silovanje
nasilno ostvarivanje seksualnog odnosa.

simforofilija (grc. symphora — nesreca, nezgoda + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano pripremanjem neke nesrece, sudara ili eksplozije.

sindrom zaspale princeze
seksualno uzbudenje izazvano partnerom koji se pretvara da spava; somnofilija.

sintribacija (grc. syn — s, sa, zajedno + tribo — trljam) trljanje butina jedne o drugu radi masturbacije.

sise
grudi.

sisi
efeminat.

sitofilija (grc. sitos — hrana + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano hranom.

skarfing (engl. scarfing)
koriscenje marame ili sala za gusenje partnera, radi seksualnog uzbudenja; asfiksijafilija, kontrola disanja.

skat (grc. skor — izmet)
seksualno uzbudenje izazvano koriscenjem izmeta u seksualnoj igri.

sklopka (engl. stocks)
deo opreme za vezivanje; sastoji se od prstena za vrat i zglobove na rukama i nogama.

skopofilija (grc skopeo — gledam + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano necijim upornim pogledom.

skoptofilija (grc. skopeo — gledati, posmatrati + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano gledanjem seksualno stimulativnih scena.

skoptolagnija (grc. skopeo — gledati, posmatrati + lagneia — telesno uzivanje)
seksualno uzbudenje izazvano posmatranjem genitalija suprotnog pola.

skrotalna infuzija (lat. scrotum — testisi, jaja, infundere — uliti, usuti) ubrizgavanje fizioloskog rastvora u testise radi njihovog povecavanja.

skortator (lat. scortator)
osoba sklona bludu.

slejv (engl. slave)
podredeni partner u seksualnim igrama; botom.

sleping (engl. slapping)
udaranje partnera dlanom, najcesce po straznjici, kao deo seksualne igre; spenking.

slucajna homoseksualnost
muska ili zenska homoseksualnost nastala usled nemogucnosti pronalazenja partnera suprotnog pola.

SM (engl. Sadomasochism)
sracenica za sadomazohizam; odnos izmedu dve osobe od kojih se jedna seksualano uzbuduje nanosenjem, a druga podnosenjem bola.

smegma (grc. smegma — perivo)
sirasti produkt lucenja lojnih zlezda na glavicu penisa ili na klitorisu.

snaf-filmovi (engl. snuff)
filmovi u kojima se prikazuje istinsko ubistvo ili sakacenje neke osobe, najcesce pre ili posle seksualnog odnosa.

sneping pusi (engl. snapping pussy)
stezanja vaginalnih misica prilikom orgazma; seksersajz.

Sodoma
bibl. staroizraelski grad greha i razvrata.

sodomija (Sodoma)
oralni ili analni seksualni odnos sa muskarcem, zenom ili zivotinjom.

soft svinging (engl. soft swinging)
seksualni odnosi dva ili vise para u istoj prostoriji koji ukljucuju sve radnje osim samog koitusa.

somnofilija (lat. somnus — san + grc. filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano milo­ va­ njem osobe koja spava; sindrom zaspale princeze.

sondiranje (fran. sonde)
uvlacenje nekog predmeta u mokracni kanal, kao deo seksualne igre; uretralna igra.

sororat (lat. soror — sestra)
bracni ugovor po kome muz ima pravo da stupi u seksualni odnos sa sestrom ili bratom svoje zene.

sororilagnija (lat. soror — sestra + grc. lagneia — telesno uzivanje) seksualni odnos sa sestrom; incest.

sotadizam
analni seks, koitus analis, proktofalitizam.

spektrofilija (lat. spectrum — slika, prividenje + grc. filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano duhovima ili prividenjima.

spekulum (lat. speculum — ogledalo)
medicinska sprava za sirenje vagine prilikom pregleda koja se koristi i u SM scenama.

spenking (engl. spank)
sleping.

sperma (grc. sperma — seme)
musko seme, tecnost koja se izlucuje kroz penis prilikom orgazma.

spermatofobija (grc. sperma — seme + fobeomai — plasim se) strah od sperme.

spermatorea (grc. sperma — seme + rheo — tecem, curim) tremin koji oznacava ejakulaciju tokom sna, koja je posledica seksualno-erotskih snova; vlazni snovi, polucija.

stafing (engl. stuffing)
guranje nekog predmeta u vaginu ili anus radi seksualnog uzbudenja.

statuofilija (lat. statua — kip + grc. filia — ljubav)
agalmatofilija, pigmalionizam.

stenolagnija (grc. sthenos — jak + lagneia
— telesno uzivanje) seksualno uzbudenje izazvano izrazito misicavim osobama.

stigmatofilija (grc. stigma — znamenje, znak + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano belezima na partnerovom telu (tetovazama, oziljcima i sl.).

stileto
tanka, visoka stikla, fetis stikli; retifizam.

stokholmski sindrom
privlacnost koja se ponekad razvija izmedu zrtve i onoga ko je zlostavlja; prema slucaju kada se zena prilikom pljacke banke u Stokholmu zaljubila u pljackasa.

stolica
pomagalo za vezivanje u BDSM scenama.

strecer (engl. stretch)
sprave za istezanje misica i tela; strecing.
strecing (engl. stretching)
istezanje tela ili genitalija radi povecanja seksualnog uzbudenja.

strengulacija (engl. strangulation)
davljenje partnera radi smanjenja dotoka kiseonika kao deo seksualne igre; asfiksijafilija, kontrola disanja, skarfing.

strip-poker
igra karata u kojoj je ulog u svakom deljenju skidanje po jednog dela odece.

striptiz (engl. striptease)
postepeno svlacenje odece radi uzbudivanja partnera ili profesionalno na sceni.

stuprator (lat. stupro — obescastiti, osramotiti)
osoba koju seksualno uzbuduju device; partenofilija.

subincizija (lat. sub — dole, ispod + incido
— urezati) zasecanje dela glavica penisa od vrha prema osnovi.

submisija (engl. submission)
podredivanje jednog partnera drugome kao deo seksualne igre.

sukuba (ital. succubo)
zenski demon koji, prema verovanju, opseda usnule osobe i ima seksualne odnose s njima, inkubus.

sveca
1. koristiti se kao improvizovani dildo;
2. u BDSM scenama se koristi za polivanje botoma vrelim voskom.

svic (engl. switch)
osoba koja menja ulogu u BDSM odnosu, nekad je botom, a nekad top.

svinger rekreativac
osoba koja praktikuje svinging samo kao rekreaciju radi seksualnog zadovoljstva koje ne porazumeva i emocionalno vezivanje.

svinger utopista
osoba koja praktikuje svinging kao zivotni stil sa humanistickim idealima.

svingeri (engl. swing)
bracni par koji praktikuje svinging.

svinging (engl. swinging)
razmena partnera medu bracnim parovima radi seksualnih odnosa; grupni seks.

SZS
Sigurno — Zdravo — Sporazumno: tri osnovna pra­ vila BDSM zajednice: 1. da igra bude potpuno bez­ bedna; 2. uz upotrebu sredstva za zdravstvenu zas­ titu; 3. i sporazumna sto se ostvaruje potpisi­ va­ njem ugovora.

s

sanamitizam
bandling.

saperon (fran. chaperon)
osoba koja ide u pratnji mladog para da bi sprecila bilo kakav seksualni kontakt.

sauer (engl. shower)
polivanje partnera nekom telesnom tecnoscu kao deo seksualne igre; golden sauer, rimski tus.

sejving (engl. shaving)
uklanjanje stidnih dlaka kao deo seksualne igre.

semiz kagul (fran. chemise cagoule) duga nocna kosulja od teskog platna sa prorezom za penis.

69 (sezdeset devet)
poza koja omogucava da partneri istovremeno jedno drugo oralno zadovoljavaju.

sezolagnija (fran. chaise — stolica + grc. lagneia
— telesno uzivanje) masturbacija tokom defekacije.

siba
tanak, savitljiv prut, obicno od trske; koristi se za sibanje prilikom kaznjavanja u BDSM scenama; korbac, bic.

sibanje
udaranje razlicitim fleksibilnim pomagalima radi podsticanja seksualnog zadovoljstva.

sipil (fran. chipie)
kuvada-sindrom.

stikla
potpetica na zenskoj cipeli; predpostavlja se da ih je izmislila Katarina Medici kako bi nadoknadila nedostatak visine; fetis visokih stikli altokalcifilija.


t

tabu (maor.)
1. zabrana koja se stavlja na neki predmet, rec ili akt; 2. odnosi se na ponasanje koje odstupa od postojecih religioznih ili socijalnih normi; seksualni tabui ostali do danas: incest, silovanje, nekrofilija, pedofilija, bestijalnost...

tacerizam (engl. touch)
seksualno uzbudenje izazvano dodirivanjem odredenih delova tela nepoznatih ljudi (grudi, zadnjice, genitalnih organa).

tafefilija (grc. thapto — zakopavam, sahranjujem
+ filia — ljubav) seksualno uzbudenje koje dozivljava osoba koju zivu sahranjuju.

tahorgazmija (grc. tachys — brz + orgazam)
ejakulacio prekoks.

talpotentiginija (grc. thalpos — vrucina, vrelina
+ grc. gyne — zena) seksualno uzbudenje izazvano vrucinom.

tamnica
dandzen.

tampon (fran. tampon)
komadic vate, gaze i sl. koji sluzi za upijanje menstrualne tecnosti, ulozak.

Tantal (grc. mit.)
Tantalos sin Zevsa i Plute, zbog greha kaznjen da trpi vecnu glad i zed, muke izazvane blizinom zeljenog cilja i nemogucnoscu da se on dostigne.

tantalolagnija (grc. Tantal + lagneia — telesno uzivanje) seksualno uzbudenje izazvano tizingom.

tatica
uloga topa, imitiranje roditelja: ovaj stil podrazumeva neznost i snagu uz malo discipline.

teledildonika (grc. tele — na daljinu + dildo) seksualno uzbudenje izazvano seksi kompjuterskim igrama.

telefonikofilija (telefon + grc. filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvanom telefonskim seksom.

telefonska skatofilija (telefon + grc. skors
— pogan, izmet + filia — ljubav) seksualno uzbu­ denje izazvano opscenim telefonskim pozivima.

telefonski seks
telefonski razgovor sa seksualnom tematikom radi uzajamog verbalnog seksualnog uzbudenja i dostizanja orgazma; telefonikofilija.

telektiza (grc. telos — kraj, svrsetak + ektome
— izrezivanje) klitoridektomija.

teratofalija (grc. teras — cudo, cudoviste + falos) ogroman penis.

testis (lat. testis — svedok)
muska polna zlezda, mudo, jaje.

tezauromanija (grc. thesauros — riznica, blago
+ mania — mahnitost, ludilo) ne­ kontrolisano sakup­ lja­ nje odevnih i drugih pred­ me­ ta koji pripadaju zenama.

tigatrija (grc. thygater — kci)
incest izmedu oca i cerke.

tiket (engl. ticket)
osoba, obicno zena, dovedena na svingersku zurku da bi izazivala muskarce, uglavnom nije zaintere­ sovana za svinging.

timofilija (grc. time — imetak, cast + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano bogatstvom ili zlatom.

tiranizam (grc. tyrannos — gospodar, vladalac)
surovost kao deo seksualne igre, sadizam.

Tiresija (grc. mit.)
tebanski slepi prorok; prema legendi Tiresija je udario stapom dve zmije dok su se parile pa je zato na sedam godina promenio pol i ziveo kao zena. Nakon sedam godina sreo je opet par zmija ponovo ih udario i vratio se u oblik muskarca. Kada ga je par bogova pitao ko vise uziva u seksu, odgovorio je zena. Junona ga je zbog odgovora oslepela, Jupiter posto nije mogao da mu vrati vid, dao mu je prorocki dar.

ti-rum (engl. tea room)
sleng za javne toalete koji se koriste za felacio i sl.

titilagnija (lat. titillo — golicati + grc. lagneia — telesno uzivanje)
knismolagnija.

titolagnija (engl. tit — sisa + grc. lagneia — telesno uzivanje) dozivljavanje orgazma prilikom dojenja.

tizing (engl. teasing)
seksualno uzbudivanje partnera bez namere da se ostvari seksualni odnos; tantalolagnija.

tlipsoza (grc. thlibo — tlaciti, pritisnuti, muciti)
seksualno uzbudenje izazvano stipanjem drugih.

toalet-trening (engl. toilet-training)
mokrenje ili defekacija po partneru kao deo seksualne igre.

top (engl. top)
partner koji upravlja seksualnom igrom
— gospodar; komplementaran pojam botomu.

tortura
nanosenje bola partneru kao deo seksualne igre; SM tehnika koja izaziva bol razlicitog intenziteta: tortura klitorisa, tortura penisa, tortura testisa, tortura dojki, tortura bradavica, tortura dupeta, tortura cmara.

TPE (engl. Total Power Exchange)
www. oznaka za totalnu razmenu energije.

tragolimija (grc. tragos — jarac + limos — glad, zudnja) nezasita potreba za seksualnim odnosom bez obzira na privlacnost partnera.

tragomashalija (grc. tragos — jarac, fig. smrad od znoja ispod pazuha) seksualno uzbudenje izazvano miri­ sanjem partnerovog pazuha.

trampa
grupni seks u kome dva para razmenjuju partnere.

transseksualac (lat. trans — preko, s druge strane + sexus — pol) osoba koja je promenila pol hirurs­ kim putem.

transseksualnost (lat. trans — preko, s druge strane + sexus — pol) promena pola hirurskim pu­ tem uz hormonalnu terapiju; TS.

transvestit (lat. trans — preko, s druge strane
+ vestitus — odelo) osoba koja radi seksualnog uzbudenja oblaci odecu suprotnog pola; TV.

transvestitizam (lat. trans — preko, s druge strane + vestitus — odelo) kros dresing.

transvestofilija (lat. trans — preko, s druge strane + vestitus — odelo, odevanje + filia — ljubav) seksualna sklonost ka transvestitima, eonizam.

traumafilija (grc. trauma — rana, ozleda, povreda + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano ranama ili povredama.

tribadizam (grc. tribo — trljam, tribas — zenski homoseksualac) 1. lezbijanizam; 2. seksualni odnos trljanjem vagine o vaginu.

triborgazmija (grc. tribo — trljam + orgao
— bujam) ­praksa u kojoj zena masturbacijom dovodi muskarca do orgazma.

trihofilija (grc. thrix — kosa + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano kosom; fetis kose.

trijada (grc. trias — trojstvo)
dva muskarca i jedna zena, ili obratno u emocional­ no-seksualnoj vezi.

triksolagnija (grc. thriks — kosa + lagneia — telesno uzivanje) seksualno uzbudenje izazvano pranjem kose.

tri-leged blumers (engl. three-legged bloomers) gace sa dodatnom nogavicom za genitalije, koja sluzi da partner u nju gurne glavu; odevni predmet koji spada u bondidz.

tripsolagnofilija (grc. thrypto — topiti se, biti mekusac + lagneia — telesno uzivanje + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano masazom.

troilizam (fran. trois — tri)
seksualno uzbudenje izazvano prosmatranjem ili ucestvovanjem u seksualnom odnosu kao treci.

trska
prut od trske koji je do nedavno bio legalna rekvizita za uvodenje discipline u engleskim skolama, danas se koristi za sibanje u BDSM scenama; siba, korbac, bic.

TS
skracenica za transseksualizam.

tus
aparat za ubrizgavanje tecnosti, najcesce vode u anus ili vaginu radi seksualnog uzbudenja.

TV
skracenica za transvestita.

u

ugovor
dokument koji se obavezno potpisuje sa partnerom pre stupanja u bilo kakvu BDSM vezu; vidi apendix 4.

ulozak
komadic vate, gaze i sl. koji sluzi za upijanje menstrualne krvi; tampon.

undinizam (grc. unda — talas, more)
seksualno uzbudenje izazvano vodom.

uranizam (grc. urania — pridev boginje Afodite)
muska homoseksualnost.

uretra (grc. ureter)
mokracni kanal.

uretralna igra
bilo koja igra sa kateterima, sondama i uretrom; sondiranje.

uretralna samoinstrumentacija
sondiranje samoga sebe radi seksualnog uzbudenja.

uriniranje (lat. urina — mokraca)
mokrenje.

urofilija (grc. uron — mokraca + filia — ljubav)
seksualno uzbudenje izazvano mokracom; urolagnija, vodeni sportovi.

urolagnija (grc. uron — mokraca + lagneia
— telesno uzivanje) urofilija.

urtikacija (lat. urtica — kopriva)
zarenje koze koprivom radi povecanja osetljivosti kao deo seksualne igre.

v

vagina (lat. vagina)
zenski polni organ.

vaginizam (lat. vagina — korice maca, mahuna, tobolac; zenski polni organ) preuranjene kontrakcije vaginalnih misica, kada je vagina toliko uska i suva da ne moze da primi penis.

vampirizam (vampir — zao duh pokojnika, vukodlak) ispijanje partnerove krvi kao deo seksualne igre; flebotomofilija.

vanila
termin kojim SMeri i fetisisti oznacavaju ljude “normalanih” seksualnih sklonosti.

vejt-trening (engl. weight training)
vesanje tegova o kuke zabodene u kozu ili genitalije radi seksualnog uzbudivanja.

vertugadin (fran. vertu — vrlina + guardian
— cuvar) velika suknja koja je sluzila kao neka vrsta pojasa nevinosti.

veslo
BDSM pomagalo za udaranje po telu, narocito po dupetu.

vestacka oplodnja
polaganje sperme u vaginu bez prodiranja penisa.

vibrator (lat. vibrare — mahati, tresti, drmati)
dildo sa ugradenim mehanizmom za vibriranje radi postizanja seksualnog zadovoljstva.

vikarfilija (lat. vicarius — zamenik + grc. filia
— ljubav) seksualno uzbudenje izazvano tudim seksualnim iskustvom.

viktorijanizam (po engleskoj kraljici Viktoriji, 19. vek) opsta drustvena nastrojenost Engleske u 19. veku koju odlikuje moralna strogost i tvrdokorna netolerantnost prema svim oblicima seksuanog ponasanja.

viktorijanska cipka (engl. victorian lace)
seksualna disciplina u kojoj se kros dresing koristi kao kazna.

vinsilagnija (lat. vincio — vezati, sputati, sapeti
+ grc. lagneia — telesno uzivanje) seksualno uzbudenje izazvano bondidzom.

viping (engl. whipping)
ekorsman, flagelacija.

virilizam (lat. virilis — muski)
maskulinizam.

virimimizam (lat. vir — muskarac + grc. mimeomai — oponasam) oponasanje muskaraca.

vlazni snovi
ejakulacija tokom sna; ponekad su vlazni snovi rezultat erotskog sna koji nije dostupan secanju; koncizne erotske misli ili produzeno seksualno uzbudenje, koje nije zadovoljeno, mogu takode biti uzrok ovakve reakcije; spermatorea, polucija.

voajerizam (fran. voyeur — posmatrac)
seksualno uzbudenje izazvano tajnim pos­ ma­ tra­ njem nagih tela ili drugih osoba u seksualnom odnosu; paraskopizam.

vodeni sportovi
urofilija, urolagnija.

vulva (lat. vulva — otvor, ulaz, materica)
spoljasnji delovi zenskog polnog organa, stidnica.

z

zatvoreni svinger
osoba koja krije od drugih da je svinger.

zelofilija (grc. zelos — ljubomora + filia — ljubav) seksualno uzbudenje izazvano ljubomorom.

zglob
BDSM pomagalo koje se koristi za stezanje i pritisak na odredene delove tela radi seksualne stimulacije.

zooerastija (grc. zoon — zivotinja + erao — zudim) seksualna nastranost prema zivotinjama; zoofilija, sodomija.

zoofilija (grc. zoon — zivotinja + filia — ljubav)
zooerastija, sodomija.

z

zigolo (fran. gigolo)
muskarac koji za novac, profesionalno pravi drustvo zeni ili je seksualno zadovoljava.

zigosanje
1. ostavljanje trajnog ili polutrajnog oziljka na kozi uzarenim metalnim predmetom; ranije praktikovano na robovima i kriminalcima;
2. koristi se u Body art-u ili u BDSM scenama teskog potcinjavanja.

 

 

 

Seksualna prava

Juna 1997. godine u Valensiji, u Spaniji odrzan je
13­ .­ ­ kongres Seksologije, gde je usvojena sledeca dekleracija:

Seksualnost je promenljiva i dinamicna dimenzija ljudskog roda. Ostvaruje se interakcijom izmedu pojedinaca i socijalne strukture. Seksualnost je prisutna tokom celog zivota da bi harmonizovala idetntitet osobe i stvorila, ili ojacala medusobne veze.
Seksualno zadovoljstvo ukljucujuci i autoerotizam je izvor fizicke, psihicke, intelektualne i duhovne dobrobiti coveka. Seksualno zadovoljstvo, udru­ ze­ no sa nekonfliktnim i neproblematicnim seksu­ alnim iskustvom, omogucava pravilan socijalni i licni razvoj. Mi, zbog toga, apelujemo na drustvene zajednice da ubrzaju razvoj uslova koji bi zado­ voljili potrebe za pun razvoj pojednica, i koji bi postovali sledeca seksualna prava:

1. Pravo na slobodu koje iskljucuje sve oblike seksualne prinude, iskoriscavanja i zlostavljanja,
u bilo koje vreme, i u bilo kojoj zivotnoj situaciji. Borba protiv nasilja predstavlja socijalni prioritet. Sva deca moraju biti zeljena i voljena.

2. Pravo na autonomnost, integritet i sigurnost tela. Podrazumeva kontrolu i pravo na sopstveno telo, slobodu od mucenja, sakacenja ili nasilja bilo koje vrste.

3. Pravo na seksualnu nepristrasnost i jednakost odnosi se na oslobadanje od bilo kakvog oblika diskri­ minacije, duzno postovanje prema seksualnoj razlicitosti bez obzira na pol, godine, rasu, soci­ jalnu klasu, religiju i seksualnu orjentaciju.

4. Pravo na zdravstvenu zasitu, obuhvata: pravo na mogucnost detaljnih istrazivanja u vezi sa seksu­ alno prenosivim bolestima, i pravo na neophodno znanje o AIDS-u i ostalnim bolestima koje se dobi­ jaju seksualnim kontaktom.

5. Pravo na sveobuhvatne, objektivne i istinite informacije o ljudskoj seksualnosti koje su u sluzbi da omoguce slobodno odlucivanje o seksualnim opredeljenjima.

6. Pravo na kompletno seksualno obrazovanje
od rodenja do kraja zivota. Sve socijalne institucije trebalo bi da budu ukljucene u ovaj proces.

7. Pravo na slobodno udruzivanje slobodan izbor povodom braka ili razvoda, kao i sloboda usta­ nov­ ljavanja drugih vidova seksualnih udruzivanja.

8. Pravo na slobodan i odgovoran izbor koji se odnosi na reproduktivni zivot: broj dece i slobodnu regulaciju trudnoce.

9. Pravo na privatnost koje implicira mogucnost donosenja autonomnih odluka o seksulanom zivo­ tu, bez obzira na socijalnu etiku. Racionalno i zado­ voljavajuce seksualno iskustvo — jedan je od osnovnih zahteva za pravilan ljudski razvoj.

 

Ugovor

Ugovor je pravni akt koji, radi zakonske zastite, pre stupanja u bilo kakav BDSM odnos potpisuju botom i top (potcinjeni i dominantni partner). Tacke ugo­ vo­ ra su promenljive u zavisnosti od dogovora izmedu bu­ ducih partnera. Dakle, ugovor koji ovde navodimo je samo jedan od mogucih, svaka njegova tacka, pocevsi od odredivanja zabr­ a­ na, preko nacina kaznjavanja i uloge dominantnog partnera, pa do nacina ras­ kidanja moze biti promenjena u zavisnosti od dogovora osoba koje stupaju u ova­ kav odnos.

“Ovaj ugovor je nacinjen da bi se obezbedila sigur­ nost i obavezno slaganje izmedu dve osobe koje kasnije ovde ozacavamo kao gospodar i potcinjeni. Ovaj doku­ ment je legalan i obavezan. On mo­ ra da bude prihvacen dobrovoljno i ne moze da bude pre­ kinut osim pod dogovorenim uslovima.

1.
Potcinjeni se slaze da se u potpunosti preda gospodaru. Ne postoje granice vezane za prostor, vreme ili situ­ aciju u kojoj potcinjeni moze da odbije da postuje direktive gospodara, a da pri tom ne rizi­ kuje da bude kaznjen, osim u situacijama u kojima pot­ci­ njeni primenjuje veto.
Potcinjeni se takode slaze da kada jednom ude u od­ n­ os potcinjenosti, njegovo telo pripada gospodaru.
Sve sto pripada poticinjenom na isti nacin pripada i gospodaru: imovina, finansije i materijalna dobra.
Potcinjeni se slaze da ugodi gospodaru mak­ si­ malno u okviru svojih mogucnosti. Tako, sad on vise ne postoji za sebe vec radi zadovoljenja gospodara.

2.
Naredbe koje se odnose na potcinjenog:
—potci­ ­ njeni ispunjava svaku gospodarovu naredbu; —odbijanje poslusnosti dozvoljeno je samo pod sledecim okolnostima:
a) kada se izrecene komande sukobljavaju sa postojecim zakonima i mogu da dovedu do hapsenja ili zlostavljanja potcinjenog.
b) kada izreceno naredenje moze da na bilo koji nacin ugrozi zivot potcinjenog (gubljenje posla, prouzrokovanje stresnih porodicnih situacija, smrt...).
c) kada izreceno naredenje moze da prouzrokuje trajno telesno ostecenje potcinjenog.

3.
Uloga Gospodara:
Gospodar prihvata odgovornost koja se odnosi na telo potcinjenog i na njegovo posedovanje istog u okv­ i­ rima koji dozvoljavaju oboma da se ponasaju onako kako im odgovara, pod uslovom da su obez­ be­ deni svi uslovi iz ovog ugovora.
Gospodar se obavezuje da brine o potcinjenom, da ob­ e­ ­ z­ bedi sigurnost i dobrobit za potcinjenog sve dok zeli da ga poseduje.
Gospodar se, takode, slaze da prihvati odredbu po kojoj potcinjenog vaspitava, kaznjava, voli na nacin koji smatra ispravnim.
Potci­ njeni se slaze da prihvati bilo kakvu kaznu koju gospodar donese bez obzira na to da li je kazna zasluzena ili ne.

4.
Pravila kaznjavanja:
Kaznjavanje potcinjenog sadrzi odredena pravila koja su nacinjena u cilju zastite potcinjenog od zlo­ upotrebe ili telesnog ostecenja. Potcinjeni moze da prekine kaznjavanje u bilo kom trenutku ako iz­ govori dogovorenu rec (safe-word) za prekid scene.

5.
Stalno telesno ostecenje:
Posto telo potcinjenog pripada gospodaru, njegova odgovornost je da telo potcinjenog zastiti od trajnog telesnog ostecenja.

6.
Potcinjeni ne sme da zudi za drugim gospodarom ili drugim ljubavnim partnerom ili za vezom sa drugim osobama bez dozvole gospodara.
Takvo ponasanje ce uvek biti smatrano kao krsenje odogovora, a rezultat ce biti ostra kazna.
U tom slu­ caju, gospodar moze potcinjenog da preda nekom drugom gospodaru, a slobodan je da prihvati drugog potcinjenog.
Dajuci potcinjenu osobu drugome, gospodar se pridrzava pravila potpisanog (ovog) ugovora.
U tom slucaju on ce obavestiti novog gospo­ dara o uvrdenim pravilima, a bilo kakav raskid sa novim gospodarom ce se smatrati kao raskid ugovora uopste.

7.
Tajnost:
diskrecija i tajnost odnosa koji zapocinje ovim ugo­ vo­ rom zagarantovana je sa obe strane.

8.
Prestanak vazenja ugovora:
po isteku ugovora svi podaci o potcinjenom, uklju­ cujuci i ovaj ugovor bice unisteni, a sva zajednicki stecena imovina pripasce gospodaru.

9.
Procitao sam i razumeo ovaj ugovor u celosti. Slazem se da prihvatim ulogu potcinjenog, kao i da sve sto je do sada bilo moje pripadne gos­ po­ da­ ru.
Potpis potcinjenog:

10.
Razumeo sam odgovornost koju preuzimam na sebe ovim ugo­ vorom i potvrdujem da potcinjenom nece biti naneto ni­ kakvo zlo sve dok pripada meni.
Potpis gospodara:

 


Simboli

Zastava Koznog ponosa
crne i ljubicaste pruge sa crvenim srcem u levom uglu, dizajnirao je izdavac Tony De Blase (Fleder­ ma­ us); prvi put je predstavljena 1989. na Inter­ na­ ci­ o­ ­ nalnom Mister Leatherman takmicenju u Cikagu.

BDSM amblem
krug podeljen na tri jednaka dela sa malim crnim krugom u svakom, stilizovani Jin & Jang simbol; autor amblema je Steve Quagmur.

Zastava duginih boja
zastava lezbejskog i gej ponosa, razlicite boje sim­ bolisu razlike medu ljudima.

Ruzicasti trougao
simbol muskih homoseksualaca, nastao tokom II Svet­ skog rata u nacistickim koncentracionim logo­ rima, danas je simbol gej slobode.

Crni trougao
simbol zenskih homoseksualaca nastao tokom II Svetskog rata u nacistickim konsentracionim logo­ rima, danas je simbol lezbijske slobode.

Lambda
simbol slobode: nastao od grckog slova l (lambda) kojom pocinje rec sloboda. 1974. godine izabran je od strane Internacionalnog Gej kongresa za simbol gej
i lezbijskih prava.

Lambda traka lavanda boje
Traka simbolizuje nepravde nanesene homoseksualcima.

Ruzicasti i plavi trougao
dva trogula koja se preklapaju simbol su biseksualnosti

Henki kodovi

Henki kod je nacin na koji ljudi specificnih seksu­ alnih in­ te­ re­ sa medusobno komuniciraju, potice iz sedam­ de­ se­ tih godina ovog veka. Prvi henky kod nacinili su Ron Ernst i Alan Se­ lby za svo­ ju radnju koznih stvari u San Fra­ n­ cisku. Henki ko­ dovi su obicno maramice razlicitih boja od ko­ ji­ h svaka upucuje na od­ r­ edeni seksualni afi­ ni­ tet. Nose se u skladu sa ko­ nvencijom levo­ desno, sto omogucava lakse pre­ poz­ ­ navanje i pro­ nalazenje partnera slicnih se­ ksualnih sklonosti.

crna igre bola, sibanje
ugalj crna lateks
siva bondidz
teget koitus
svetlo plava felacio
zelena iznajmljivanje
zuta golden sauer
braon korpofilija
maslinasta militari scene
svetlo pink dildo igre
tamno pink tortura bradavica
crvena fisting
ljubicasta pirsing
senf boja veliki penis
lavanda kros dresing
zlatna menaz a troa
kajsija cabi cejser
narandzasta raspolozivost
krzno zoofilija

Konvencija Levo - Desno

Nosenje henki kodova na levoj strani oznacava dominatntu osobu, topa, a nosenje na desnoj strani potcinjenog, botoma. Pretpostavlja se da ova konvencija potice iz vremena zlatne groznice u San Francisku, kada su zene na igrankama nosile trake u levom ili desnom dzepu da bi dale do znanja da li vode ili prate u igri te veceri.
Levo - desno konvencija je najpoznatija u BDSM vizuelnim kodovima, ali se koristi i izvan ove scene. Sredinom sedamdesetih, kada je busenje jednog uveta kod muskaraca postalo deo meinstrima, bilo je vec poznato da se homoseksualci izdvajaju pirsingom desnog uveta.
U gej i vanila svetu levo oznacava aktivnog, a desno pasivnog partnera. Oni koji ne zele da se svrstaju kao aktivni ili pasivni, svoj henki kod nose oko vrata.


Literatura

Dictionary of Sexual Terms; Carrera A. Michael, 1992.
The Deviants Dictionary; Slakker Dirk, Stein David, 1997.
Dictionary of Sex; Goldenson Robert, Anderson Kenneth, 1996.
The Enyclopedia of Unusual Sex Practices; Love Brenda, 1998.
Leathermans Handbook; Townsend, Larry, 1972.
Dictionary of Sexology; 1995.
BDSM Handbook; 1993.
Grcko — hrvatski rjecnik za skole; Senc Stjepan, 1910.
Latinsko — hrvatski rjecnik za skole; Divkovic Mirko, 1900.
Englesko — srpskohrvatski recnik; Morton Benson 1978.
Francusko-hrvatski ili srpski rjecnik; Putanec Valentin, 1987.
Dzepni nemacko-srpskohrvatski recnik; Grujic Branislav, 1968.
Rjecnik stranih rijeci; Klaic Bratoljub, 1978.
Latinsko — hrvatski ili srpski rjecnik; Zepic Milan, 1989.
Imenik klasicne starine; Jankovic Vladeta, 1996.
Medicinski leksikon; 1988.

Recnik seksualnih razlicitosti

za izdavaca
Slobodan Nikolic

priredila
Tea Nikolic

saradnici:
Dusan Popovic
Ivana Misirlic
Ivan Radosavljevic
Mirjana Radivojac
Natasa Veljkovic

dizajn
Nenad Bacanovic

lektor
Voka—Desanka Sandulovic

izdavac
Teagraf, Beograd
Safarikova 3, tel: 322 92 50
[email protected]

na koricama
plastic body, 1983.
Issey Miyake

stampa
Cicero

Tiraz
1000 primeraka

arap.— arapski
bibl. — skracenica za pojmove preuzete iz Biblije
engl. — engleski
fig. — figurativno
fran. — francuski
grc. — grcki
ital. — italijanski
jap. — japanski
kin. — kineski
lat. — latinski
mal. — malajski
maor. — maorski
mit. — skracenica za pojmove preuzete iz mitologije
nem. — nemacki
pers. — persijski
poet. — poetski
polin. — polinezijski
pren. — preneseno znacenje
sanskr. — sanskrit
sl. — slicno
span. — spanski
tur. — turski
www. — (world wide web) skracenica za
pojmove koji su preuzeti sa interneta

Ideja ovog recnika je da ukaze na seksualne razlike medu ljudima, ne trazeci uzroke i ne sudeci o posledicama. Nabrajanjem svih cudnih situacija i bizarnih fanta­ zija u kojima ljudi nalaze

seksualno zadovoljenje, zeleli smo da blize prikazemo ljudsku vrstu u celini. Seksualnost na planeti Zemlji 2000 godina posle Hrista i nekoliko godina pre polaska na Mars.

Psiholoski uzroci seksualnih razlika, zakonske, medicinske, eticke i emotivne posledice nisu predmet ove knjige.Tema je seks, i sve ono sto mastovit, lascivan, bizaran i cesto pokvaren ljudski um moze da smisli kako bi doziveo seksualno zadovoljstvo, trenutak ekstaze.

Recnik seksualnih razlicitosti,
Link, 1999.

Priredila:
Tea Nikolic

Saradnici:
Dusan Popovic
Ivana Misirlic
Ivan Radosavljevic
Mirjana Radivojac
Natasa Veljkovic

Dizajn
Nenad Bacanovic

Lektor
Voka—Desanka Sandulovic

izdavac
Teagraf, Beograd
Safarikova 3, tel: 322 92 50
[email protected]

na koricama
plastic body, 1983.
Issey Miyake

stampa
Cicero

Tiraz
1000 primeraka

o
Hosted by www.Geocities.ws

1 1