A falu nevének eredete máig is tisztázatlan, inkább csak népetimológiai változások ismeretesek. A faluban mindenki úgy tudja, hogy régen lovakat tartottak, az emberek lótenyésztéssel foglalkoztak és a falu a ménesekrol kapta a Ménes ág > Menaság nevet. Ennek az analógiájára említik a szentgyörgyi patak, a Fisák nevét: az pedig a fias ág volt, ebbol lett a Fiság. Ezek a magyarázatok hangozáshasonlóságon alapulnak.

Orbán Balázs leírásában egy másik megoldást találunk. Szerinte a málnás-málnásság képzett szóból ered a Menaság. Valóban terem itt erdei málna a levágott fák helyén a Menaság hegyei között, de ebben az esetben a -ság nem lehet képzo, ugyanis a magyar nyelvben földrajzi névként egy-egy nagyobb tájegységet, területet jelöl ez a képzo /vö: Nyírság, Mezoség, Hajduság, Kunság.

Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótárában ezt olvashatjuk: " A Menaság helynév olyan összetétel, amelynek elotagja a víz és helységnevekben gyakori ménes < mén fn /. A Csík névelem a vidékre utal. Utótagjának magyarázata: -Ság: "Némelyek egy vitatott etimológiájú ság, domb, erdősmagaslat, erdő köznevet keresnek benne, ld. Ipolság, Csíkmenaság, Bakonyság".

Található egy negyedik feltevés is, ami ez idáig hipotézis, írásos adatokkal nem tudjuk bizonyítani. Tény az, hogy a csíki medencében igen sok község személynévről, szentről kapta a nevét / vö: Csíkszentgyörgy, Csíkszentmárton, Csíkszentimre. Van egy 9. Századi görög, szent Menász. Elképzelhető, hogy Menaság errol a szentről kapta a nevét olyan régen, hogy eredeti jelentése lekopott, annál inkább, mert nem magyar név, a magyar fülnek idegen. Írásos feljegyzésekben Ménaság, Csíkménaság néven szerepel, ezért nehéz egy régebbi állapotot rekonstruálni.

Menaság egyik tizesének Pottyondnak a nevéről járja egy legenda, miszerint a legelőször egyetlen család költözött oda, és amikor egy másik meglátta az egyedül álló házat, felkiáltott:"Na ezek is idepottyanának!". Kedves kis történet, de emellett megmaradt a kutatási lehetoség a jövő számára.

Itt kell a falu nevének kiejtéséről is pár szót szolni. Csíkménaság ~ Csíkmenaság változatokkal találkozunk. A Csík előtag sokszor el is marad. Ennek oka az, hogy az eredeti kiejtés zárt e-vel történik, amit régebben é betüvel írtak át, mostanában inkább e-vel. Napjainkban Menaságnak ejtik a falubeliek is.

Hosted by www.Geocities.ws

1