HOME       SẮC LỆNH      NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT      QUY TẮC TỔNG QUÁT  

THƯ ĐỨC GIAO HOANG      THÔNG ĐIỆP CỦA H̉NG Y        VĂN KIỆN  ĐẠI  HỘI

 

 

 

AM2018 

ĐẠI HỘI CỘNG ĐOÀN ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU THẾ GIỚI LẦN THỨ XVII

Buenos Aires, Argentina 2018

 

CLC, Quà tặng cho Giáo Hội và Thế Giới

“Các con có bao nhiêu bánh?... Đi và xem” (Mc 6:38)

 

Chúng ta bước đi cùng nhau với mong ước đào sâu và hội nhập hơn trong việc sống đặc sủng Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu trong thế giới hôm nay, và Chúa đă gọi chúng ta ĐÀO SÂU, CHIA SẺ, và ĐI RA.

1. Chúng tôi đă đi đến “tận cùng trái đất,” Buenos Aires, để t́m kiếm tinh thần tông đồ và ḷng nhiệt thành đă biến đổi Đức Giáo Hoàng Phanxicô và linh hoạt Giáo Hội. Cuộc hành tŕnh này đă dẫn chúng tôi bước theo dấu chân của Bergoglio, đến Học Viện thánh Giuse, nơi tầm nh́n mục vụ của Ngài đầu tiên được thiết lập và phát triển giữa những dân và giáo xứ ở Barrio de San Miguel.

2. Chúng tôi cũng được dẫn vào kinh nghiệm của Giáo Hội ở Châu Mỹ La Tinh, cung cấp một mô h́nh truyền giáo trong thế giới ngày càng thế tục bằng việc nhận ra những khả thể giải phóng con người để chọn Chúa Kitô. Chúng tôi đă thấy Thánh Thần đang hoạt động qua việc đổi mới, tăng thêm sinh lực và sai gởi giáo dân.

3. Chúng tôi đến với nhau như một Cộng Đoàn Thế Giới. Chúng tôi mong ước lớn lên trong ḷng biết ơn v́ quà tặng cộng đoàn và cách sống, mong ước đào sâu trách nhiệm để Chúa có thể hóa những ổ bánh chúng tôi có ra nhiều, và mong ước gia tăng ảnh hưởng của chúng tôi trên thế giới. Chúng tôi khám phá ra ư nghĩa tông đồ của cung cách hành xử của chúng ta như một cộng đoàn Inhă giáo dân và chúng ta phải trao quà tặng này cho một thế giới đang rên rỉ trong lao nhọc[1] t́m kiếm linh đạo và siêu vượt.

 

CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI

4. [Ba bối cảnh] Đại Hội được triệu tập giữa ba bối cảnh: kỷ niệm 50 năm việc canh tân dẫn đến có CLC, triều đại giáo hoàng canh tân Giáo Hội, và lời mời gọi dành cho giáo dân trong thế giới hôm nay[2]. Những bối cảnh này tỏ cho thấy (đây là) “thời điểm” (Kairos) chúng ta phải suy tư sâu xa hơn về căn tính và sứ mạng của chúng ta như một thân thể tông đồ phân định Inhă giáo dân về những ổ bánh chúng ta được mời gọi dâng hiến để được hóa ra nhiều.

5. [Lịch sử Sứ Mạng và Căn Tính] Chúng tôi đến Đại Hội với ư thức về lịch sử sứ mạng và sứ vụ ưu tiên. Đại Hội Thế Giới gần đây nhất tại Lebanon năm 2013 đă làm rơ định hướng hoạt động của chúng ta nơi bốn biên cương được phân định: gia đ́nh, toàn cầu hóa và nghèo khó, sinh thái và người trẻ. Mối liên kết giữa sứ mạng và căn tính đă được làm rơ ở Nairobi năm 2003 khi chúng ta khẳng định ơn gọi của chúng ta là một thân thể tông đồ Inhă giáo dân với DSSE (Discern=nhận định, Send=sai gởi, Support=nâng đỡ, Evaluate=lượng giá) như là cung cách hành xử của chúng ta.

6. [Dấu chỉ Thời Đại] Chúng ta sống giữa thời kỳ bất ổn và phức tạp trong lịch sử thế giới, đặc trưng bởi sự phân cực ngày càng tăng, cuộc khủng hoảng sinh thái sâu sắc, và không sẵn ḷng đón tiếp người khác. Những khó khăn này đă làm một số đại biểu tới trễ và ngăn cản không cho một số khác đến dự Đại Hội. Thế giới của chúng ta đă làm tim chúng ta đau nhói, nhưng chúng tôi lấy cảm hứng nơi Ba Ngôi chiêm ngắm thế giới trong (bài) Nhập Thể, và tín thác vào Thánh Thần bay lượn trên nước thời hỗn mang khai nguyên trong sách Sáng Thế. Chúng tôi đă thấy Thánh Thần làm việc thế nào khi CLC Syria cùng đi với chúng tôi trong cầu nguyện và trong t́nh huynh đệ ngay cả khi đại biểu của họ chỉ được cấp chiếu khán (visa) vào phần cuối của Đại Hội. Chúng tôi t́m đặt ḿnh vào tay của Thánh Thần với ḷng tín thác và hy vọng chúng tôi có thể t́m ra con đường hướng về tương lai c̣n lờ mờ[3].

 

TRỞ NÊN ĐẠI HỘI

7. [Đón Nhận Cộng Đoàn Mới] Chúng tôi đă được đón tiếp ân cần với sự hào phóng tuyệt vời của ARUPA, tiểu ban tổ chức từ Argentina, UruquayParaquay. Sự đón tiếp này giúp chúng tôi đi vào niềm vui trở nên một cộng đoàn thế giới. Chúng tôi cũng đón nhận các cộng đoàn quốc gia từ Latvia, đảo Mauritius và Việt Nam vào Cộng Đoàn Thế Giới, thêm vào quà tặng cộng đoàn mà CLC trao tặng thế giới. Hiện diện tại Đại Hội có 63 trên 67 cộng đoàn liên kết và 8 cộng đoàn quan sát. Tổng cộng có 204 tham dự viên, tính cả 51 Giêsu hữu. Điều này phản ánh mối dây liên kết thiêng liêng và cộng tác của CLC với Ḍng Tên. Đại Hội cũng lưu ư rằng sự tái xuất hiện của CLC trong những xă hội tục hóa cao như Hà Lan và Thụy Điển xác nhận rằng thế giới của chúng ta đói khát kinh nghiệm cộng đoàn sâu sắc (và như vậy) cho (chúng ta) cơ hội truyền giáo.

8. [Lời Chào Mừng của Đức Giáo Hoàng] Với ḷng biết ơn Đại Hội đă đón nhận và t́m thấy nguồn cảm hứng trong lời chào mừng bất ngờ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng (tâm t́nh) tạ ơn khiêm nhường v́ những quà tặng dẫn chúng ta tới trách nhiệm đi ra để gặp gỡ tha nhân. Ở trung tâm linh đạo của chúng ta là hai chiều kích chiêm niệm và hoạt động, “bởi v́ chúng ta chỉ có thể đi vào ḷng Thiên Chúa qua những thương tích của Đức Kitô, và chúng ta biết rằng Chúa Kitô đă bị thương nơi người đói, người thất học, bị bỏ rơi, già, bệnh, tù đày, trong tất cả xác thịt nhân loại dễ bị tổn thương[4].”

9. [Lời Chào Mừng của Bộ] Đức Hồng Y Kevin Farrell, tổng trưởng Bộ Giáo Dân, Gia Đ́nh và Đời Sống, đă chào mừng chúng tôi với ánh sáng được rút ra từ tông huấn Gaudete et Exsultate. Ngài mời gọi  chúng tôi làm tái hiện nơi đời sống riêng những khía cạnh khác nhau của đời sống tại thế của Đức Giêsu hầu hài ḥa trọn đời sống chúng ta với sứ mạng (chúng ta) nhận từ Thiên Chúa. Lời chào mừng của Ngài làm vang dội sự cần thiết của cả căn tính lẫn sứ mạng đối với người muốn theo Đức Kitô và Thiên Chúa nhập thể trong thế giới hôm nay.

10. [Bước Đi Với Giáo Hội Truyền Giáo] Thời khắc Kairos trong Giáo Hội mời gọi chúng ta trở nên những môn đệ được sai tới thế giới qua cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, mở ra cho chúng ta t́nh yêu của Chúa Cha[5]. Austen Ivereigh, nhà viết tiểu sử Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ rằng việc đi vào tinh thần truyền giáo này có nghĩa là: trở nên Đức Kitô trong thế giới bị tổn thương bằng cách giúp con người kết nối lại với sáng tạo và với thế giới như tạo vật của Thiên Chúa; để trải nghiệm gia đ́nh và cộng đoàn là mối liên kết của niềm tin và t́nh yêu vô điều kiện, xây dựng khả năng phục hồi, tính cách, và ḷng tự trọng; và giúp con người t́m thấy thánh địa (của ḿnh). Hành tŕnh này mời gọi chúng ta để cho thực tế và Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong sứ mạng.

11. [Hành Tŕnh là Trải Nghiệm] Chúng tôi đă đi vào một trải nghiệm cụ thể nơi một nhà thờ truyền giáo qua cuộc gặp gỡ với các gia đ́nh và các thành viên của cộng đồng giáo xứ ở Barrio de San Miguel. Chúng tôi đă có cơ hội chia sẻ cuộc sống với nhau. Đại Hội đă được đánh động bởi niềm vui chào đón mà chúng tôi nhận và lấy cảm hứng từ tinh thần quảng đại đă làm sống động cộng đồng, bất chấp những thực tế khó khăn mà họ cũng đă chia sẻ. Chúng tôi được nhắc nhở rằng "hành tŕnh là trải nghiệm."

12. [Lịch Sử Ân Sủng] Maria Magdalena Palencia Gomez của CLC Mexico chia sẻ về hành tŕnh của chúng ta như một cộng đoàn tông đồ Inhă giáo dân phân định từ lời mời gọi (thách thức) của Đức Giáo Hoàng Pius XII đối với Hiệp Hội Thánh Mẫu để qua một quá tŕnh đổi mới cho đến hiện tại. Câu chuyện về lịch sử của chúng ta nhắc nhở làm sao Thánh Thần đă luôn hiện diện với chúng ta, kiên nhẫn hướng dẫn và truyền cảm hứng cho chúng ta như Thiên Chúa đă lao động để h́nh thành và huấn luyện chúng ta thành một cộng đoàn phục vụ Vương Quốc của Thiên Chúa.

13. [Tên như Căn Tính và Sứ Mạng] Ngoài lịch sử ân sủng của chúng ta, Magdalena cũng chia sẻ một số câu chuyện và suy tư quan trọng nhắc nhở chúng ta về căn tính Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu, mà cha Arrupe đă nói là tên được Chúa ban cho CLC và chứa đựng trong đó sứ mạng của những cộng đoàn này. Ngài đă liên kết điều này với lời kêu gọi Abraham, mà giao ước và sứ mạng được thiết lập qua tên được Thiên Chúa ban. Chúng tôi được nhắc nhở rằng căn tính và sứ mạng là một quà tặng được Thiên Chúa giao phó cho chúng ta. Chúng ta đă làm sáng tỏ và đáp ứng ân sủng này qua nhiều năm, luôn luôn điều hướng sự căng thẳng giữa những thúc giục của Thánh Thần và những chướng ngại và sự chia rẽ được Thần Dữ đưa vào.

14. [Là Một Cộng Đoàn Phân Định cho Ḥa Giải] Phụ Tá Giáo Sĩ Thế Giới, cha Arturo Sosa, S.J., mời chúng ta xem chúng ta- một cộng đoàn phân định, như một quà tặng nhằm (giúp) phát triển giáo dân có khả năng phân định cá nhân và cộng đoàn. Sự phân định này có thể được chia sẻ trong Giáo Hội và trở thành một công cụ trí tuệ giúp hành động trong thế giới. Huấn luyện các thành viên của chúng ta cầu nguyện liên lỉ và quảng đại phục vụ sẽ tạo điều kiện liên kết giữa ḥa giải cá nhân và khả năng trở thành tác nhân ḥa giải.

15. [Magis khi sống trong sự căng thẳng liên tục] Cha Sosa đề cập đến sự căng thẳng nảy sinh khi chúng ta đào sâu các mối tương quan. Ngài cũng gọi Magis là sống trong sự căng thẳng thường hằng, bị kéo đến Thượng đế và thế giới cùng một lúc[6]. Chúng ta sẽ cần phải điều hướng sự căng thẳng này trong phân định cộng đoàn khi đặc biệt chú ư đến các hoạt động của Thần Dữ, nó có thể dễ dàng biến sự căng thẳng thành xung đột.

16. [Chia sẻ để tạo lập cộng đoàn] Tấm thảm dệt bởi các đầu vào khác nhau đă giúp chúng tôi phát triển trong tinh thần cộng đoàn và chúng tôi đă được tái nạp năng lượng trong tầm quan trọng của việc trở thành cộng đoàn. Chúng tôi đă mở ḷng ḿnh cách sâu sắc hơn vào quà tặng cung cách sống của chúng ta bằng việc chia sẻ công khai trong các nhóm nhỏ trong suốt tiến tŕnh phân định Đại Hội. Chúng tôi đă được đánh thức với vẻ đẹp của việc cùng nhau phân định như một thân thể tông đồ phân định Inhă giáo dân.

 

PHÂN ĐỊNH NHƯ MỘT THÂN THỂ TÔNG ĐỒ

17. [Nói Chuyện Thiêng Liêng và Phân Định Tông Đồ] Các đại biểu được mời tham gia vào một tiến tŕnh phân định cộng đoàn bài bản được h́nh thành bởi Linh Thao sử dụng nói chuyện thiêng liêng. Trong năm ngày, mỗi buổi sáng và buổi chiều, chúng tôi theo một chuỗi ba bước: cầu nguyện cá nhân, chia sẻ theo từng nhóm nhỏ (trong ba ṿng, để chúng tôi được đánh động và đáp trả những ǵ chúng tôi đă nghe từ người khác) và toàn thể. Khi năng động của Linh Thao cung cấp khuôn khổ, nói chuyện thiêng liêng là một lời nhắc nhở ngọt ngào về việc chia sẻ nhóm nhỏ của chúng tôi ở nhà. Quá tŕnh này được linh hoạt bởi nhóm ESDAC[7], cung cấp hướng dẫn cầu nguyện và hướng dẫn chúng tôi một cách sáng tạo bằng cách mỗi nhóm đưa ra cái nh́n sâu sắc của riêng ḿnh cho toàn Đại Hội.

18. [Abraham tín thác nơi Thiên Chúa] Khi Đại Hội dấn thân vào tiến tŕnh phân định, Abraham nổi lên như một tham khảo. Khi Thiên Chúa kêu gọi ông, Abram không chỉ được đổi tên thành Abraham, mà c̣n được Thiên Chúa dẫn đưa ra khỏi vùng an toàn của ḿnh mà không biết ḿnh đang đi đâu. Bảo đảm duy nhất của Abraham: đức tin vào Thiên Chúa. Như Abraham, chúng tôi đă bắt đầu tiến tŕnh với niềm tin duy nhất vào Thánh Thần giúp chúng tôi t́m thấy ư nghĩa ở giữa những hỗn loạn. Tương tự như cách mỗi người chúng ta tin tưởng Thánh Thần mỗi khi chúng ta làm Linh Thao, Đại Hội xét như toàn thể cảm thấy được kêu gọi để tôn trọng tiến tŕnh và tín thác vào sự hướng dẫn của Thánh Thần.

19. [Niềm Vui và Tranh Đấu] Những ngày trôi qua, chúng tôi đă bắt đầu nhận ra tiến tŕnh phân định cộng đoàn là thách thức: nó đ̣i hỏi sự kiên nhẫn và cởi mở của con tim. Chúng tôi đối mặt với những trở ngại, kháng cự và đau đớn nhưng nhận ra đây là một phần không thể tách rời của tiến tŕnh được hiểu theo ánh sáng của cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Đức Kitô. Giống như những người hành hương đến những vùng lănh thổ không biết trước, chúng tôi cảm thấy được gọi để chia sẻ một cách khiêm nhường với những người bạn CLC trải nghiệm của chính chúng tôi và những hoa trái mà chúng tôi đă nhận được:

a. Chúng tôi học biết: rất khó để lớn lên trong b́nh tâm. Trong tiến tŕnh phân định, chúng tôi phải đối mặt với nhiều khó khăn khác nhau, với cách thức tiến tŕnh làm việc hoặc với những ǵ một cách chính xác yêu cầu chúng tôi; đôi khi, dường như không đủ rơ ràng. Điều đó đă làm nảy sinh sự thất vọng, thiếu ư nghĩa và sầu khổ. Chúng tôi nhận ra rằng thật khó để đặt những quyến luyến sang một bên và tập trung ḷng vào những điều tốt đẹp hơn, điều này xuất hiện rất chậm từ sự chia sẻ nhóm. Trong tiến tŕnh đó, chúng tôi học được từ nhau để khiêm nhường và kiên nhẫn.

b. Chúng tôi trải qua một cảm giác ngày càng gắn kết thiêng liêng thân mật giữa chúng tôi, khi chia sẻ của chúng tôi ngày càng sâu sắc hơn, vượt qua nguồn gốc cá nhân, thực tế địa phương và khó khăn về ngôn ngữ. Mặc dù đôi khi chúng tôi chống lại việc cá nhân hơn trong chia sẻ của ḿnh, chúng tôi đă có thể dần dần mở rộng trái tim của ḿnh với nhau; chúng tôi đă cười và khóc và cùng nhau mơ ước. Trong tiến tŕnh đó, chúng tôi trở thành một cộng đoàn huynh đệ trong Chúa.

c. Chúng tôi cảm thấy được giải phóng khi thừa nhận sự yếu đuối và không hoàn hảo của chúng tôi. Vào một lúc nào đó, chúng tôi nhận ra rằng, để thực sự đi cùng nhau, chúng tôi phải trung thực về mọi thứ cản trở Thánh Thần tuôn chảy tự do trong cộng đoàn. Chúng tôi đă diễn kịch và nh́n ngắm những t́nh trạng tê liệt khác nhau ức chế đời sống cộng đoàn, để nhận ra làm sao các cộng đoàn của chúng ta có thể dễ dàng khép kín, đặt ḿnh làm trung tâm; làm sao họ có thể bị vây bủa như trong mạng nhện lợi ích cá nhân, trở nên mồi cho chia rẽ và xung đột; làm sao họ có thể để cho đam mê công bố vương quốc bị chết và mất đi ánh sáng thu hút người khác đến với lối sống của chúng ta. Trong tiến tŕnh đó, chúng tôi đă học biết làm sao sức mạnh của chân lư và ḥa giải được sống trong cộng đồng có thể (có sức) giải phóng sâu sắc.

d. Chúng tôi chuyển từ sợ hăi và nghi ngờ đến ư hiệp tâm đồng. Khi những ngày tiếp tục diễn ra, bất chấp những khó khăn trong việc điều chỉnh tiến tŕnh, và bất chấp những sầu khổ thỉnh thoảng tới, chúng tôi bắt đầu cảm thấy rất b́nh an với nhau.

Trong suốt Đại Hội chúng tôi cảm thấy được nâng đỡ bởi những lời cầu nguyện của cộng đoàn thế giới, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn. Ḍng chảy vô h́nh nhưng mạnh mẽ này cuối cùng đă nổ ra với ḷng biết ơn sâu sắc, an ủi, niềm vui, hy vọng và ước muốn cho tương lai. Trong tiến tŕnh đó, chúng tôi trong một thời gian ngắn cảm nếm sự B́nh An mà chỉ có Chúa Kitô Phục Sinh mới có thể ban.

e. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể cùng nhau quyết định. Khi thành viên trong nhóm nhỏ thân quen với nhau, việc xác định các điểm hội tụ trong việc chia sẻ của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn và t́m ra câu trả lời chung cho các câu hỏi được đề xuất cho sự phân định. Trong tiến tŕnh đó, chúng tôi đă học làm sao kết hợp tính đa dạng của chúng tôi thành một cái, hơn là chỉ là một tổng các phần.

20. [Kho Tàng Phân Định Cộng Đoàn] Nh́n chung, các đại biểu tham dự Đại Hội đă trải nghiệm sự phân định cộng đoàn như là cách để đào sâu ơn gọi của chúng ta như là một thân thể tông đồ Inhă giáo dân. Khi Nguyên Tắc Tổng Quát số 8 kêu gọi chúng ta biết không-giới-hạn trong tiếng gọi tông đồ, Nguyên Tắc Tổng Quát số 2 rất rơ ràng về sự cần thiết phải tôn trọng 'tính duy nhất của mỗi ơn gọi cá nhân cho phép chúng ta mở ra và tự do, luôn theo thánh ư Thiên Chúa.'  Sự phân định cầu nguyện chung trong các ṿng kế tiếp cho phép các biến chuyển thiêng liêng của chúng tôi dần hội tụ trong suốt tiến tŕnh. Điều này cho phép chúng tôi lớn lên về ḷng tín thác và làm chủ các quyết định tập thể của chún tôi. Đó là một tiến tŕnh đ̣i hỏi sự khiêm nhường và kiên tŕ v́ những trở ngại có vẻ khó vượt qua. Tuy nhiên, các hoa trái – sự liên kết cộng đoàn mạnh hơn, sự rơ ràng về con đường phải theo gia tăng - là rất quư không phải để thu hoạch. Chúng tôi dần dần mở ḷng với ân sủng đ̣i chúng tôi phải hành tŕnh cùng nhau. Chúng tôi nhận ra rằng chính tiến tŕnh là một ân sủng - hành tŕnh thực sự là (một) phần của trải nghiệm.

 

CÁC HOA TRÁI CỦA PHÂN ĐỊNH TÔNG ĐỒ

21. [Điều Chúng Tôi Đă Lănh Nhận] Chúng tôi đă đến Buenos Aires với ước muốn đào sâu và hội nhập hơn trong việc sống đặc sủng CLC trong thế giới ngày nay. Chúng tôi rời Đại Hội với tâm t́nh vô cùng biết ơn và an ủi v́ điều tuyệt vời đă lănh nhận. Chúng tôi đă cảm thấy buồn phiền v́ bị tê liệt. Chúng tôi đă được cung cấp một cách thức để hoán cải nội tâm sâu sắc. Khi chúng tôi cảm thấy được ḥa giải với nhau và với lịch sử của chúng ta, trái tim của chúng tôi tràn đầy niềm vui to lớn, chúng tôi trở nên những người bạn thực sự trong Chúa, người đồng hành trong cuộc hành tŕnh, được tái nạp năng lượng cho Sứ Mạng. Chúng tôi cảm thấy được xác nhận trong ơn gọi của chúng tôi là một thân thể tông đồ Inhă giáo dân trong Giáo Hội.

22. [Ở Đâu Được Gọi] Cuộc phân định tiến triển dẫn chúng ta đến câu hỏi: “Là cộng đoàn CLC, hôm nay chúng ta được gọi để…?” Trong nhiều câu trả lời, ba cửa sổ chính đă được mở ra:

i. Chúng tôi cảm thấy được gọi để ĐÀO SÂU căn tính của chúng ta, qua cuộc hoán cải nội tâm cho phép chúng ta trung thành và quan tâm hơn về đặc sủng của chúng ta trong mọi chiều kích;

ii. Chúng tôi cảm thấy được gọi để CHIA SẺ một cách khiêm tốn với những người khác quà tặng linh đạo Inhă như được sống trong ơn gọi giáo dân của chúng ta. Chúng tôi thấy sự phân định và các công cụ và phương pháp Inhă là những quà tặng quư giá mà chúng ta không thể (chỉ) giữ cho ḿnh;

iii. Chúng tôi cảm thấy được gọi để ĐI RA phục vụ những người cần (chúng ta) nhất và gieo hạt giống của ḷng thương xót, niềm vui và hy vọng trong thế giới để theo sát Chúa Giêsu hơn và làm việc với Ngài để xây dựng Vương Quốc.

23. [Làm Sao Chúng Ta Sống Ơn Gọi] Tiến tŕnh phân định cộng đoàn được thực hiện tại Buenos Aires cho chúng tôi một sự hiểu biết mới về CLC như một thân thể tông đồ Inhă giáo dân và truyền cảm hứng cho chúng ta để gánh vác trách nhiệm tài chính của ḿnh một cách chủ động hơn. Khi dịch chuyển sang cộng đoàn quốc gia, tiến tŕnh phân định cộng đoàn có thể cho thấy đó là một công cụ mạnh mẽ để cải thiện phẩm chất của ơn gọi tông đồ cho Vương Quốc. Nó cũng có thể gieo hạt giống để giúp chúng ta hiểu được liệu có một cách nào đó để sống ơn gọi của chúng ta đối với Sứ Mạng với nét đặc thù - và tiên tri - với ơn gọi giáo dân của chúng ta. Do đó, Đại Hội khuyến nghị Ban Điều Hành Thế Giới (World ExCo) mở rộng, phát triển và phát huy tiến tŕnh này để sử dụng ở các cấp độ khác nhau trong cộng đoàn thế giới. Chúng tôi cũng kêu gọi các cộng đoàn quốc gia, thông qua các đại biểu trở về từ Đại Hội, chia sẻ các phương pháp và hoa trái của tiến tŕnh này để tạo điều kiện đào sâu và hội nhập sâu sắc hơn đặc sủng của chúng ta trong đời sống tông đồ của cộng đoàn chúng ta.

Người dịch: GPTLSJ

 

 

HOME       SẮC LỆNH      NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT      QUY TẮC TỔNG QUÁT  

THƯ ĐỨC GIAO HOANG      THÔNG ĐIỆP CỦA H̉NG Y        VĂN KIỆN  ĐẠI  HỘI[1] cf. Romans 8:22.

[2] See Projects 168 and President’s Letter #4. See also Evangelium Gaudium.

[3] cf. 1 Cor. 13:12

[4] Letter of Pope Francis to Mr. Mauricio Lopez Oropeza, President of the World Christian Life Community.

[5] Austen Ivereigh, “The Francis Option: Evangelizing a World in Flux.”

[6] Cf. Jesuit General Congregation 35, 8.

[7] Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique Communautaire, http://www.esdac.net/